Liste over papirkirker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Papirkirker

Hele 483 av de dokumenterte middelalderkirkene innenfor dagens norske landegrenser er kirker som det mangler bygningsmessige informasjoner om. Etter all sannsynlighet har de fleste av disse kirkene vært stavbygde. «Papirkirker» kan være en passende betegnelse på disse kirkene. Her er en oversikt over dokumenterte papirkirker fra middelalderen. Kirker som forsvant før eller kort tid etter reformasjonen, er det ofte sparsomt med bygningsmessige informasjoner om. Da kan det være vanskelig å avgjøre om kirken har vært stavbygd eller ikke. Sannsynligheten taler for at de fleste av disse kirkene har vært stavbygde, men det finnes også enkelte laftebygde kirker fra middelalderen, så sikker kan en ikke være.

Disse listene er derfor ikke statiske, nye opplysninger kan tilsi at listene må revideres også i fremtiden.

Det oppfordres til å bidra med mer utfyllende informasjon om kirkene på disse kirkestedene i egne artikler som også omfatter nyere kirker.

Papirkirker i Akershus

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Garder Vestby omtalt 1426 St. Laurentius avløst av ny kirke omkring 1600
Såner Vestby omtalt 1347 Olav den hellige avløst av ny kirke før 1600
Kroer Ås omtalt 1342 avløst av ny kirke før 1623
Nordby Ås omtalt 1341 Sta. Margareta avløst av ny kirke før 1621
Frogn Frogn omtalt 1190 avløst av ny kirke før 1600
Øyaseter Rælingen trolig ved Kjørkjefløtten under Ramstad/Jar omtalt 1395 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Rælingen Rælingen flere aktuelle lokaliteter på Fjerdingby-gårdene omtalt 1395 avløst av ny kirke omkring 1600
Borgen Fet trolig ved dagens røkterbolig omtalt 1395 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Faller Fet kirkegård påvist ved Kjerkejordet under Nordstun Faller omtalt 1395 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Aurskog Aurskog-Høland litt vest for dagens kirke omtalt 1362 Sta. Margareta avløst av ny kirke 1617
Blaker Sørum på Foss litt sør for dagens kirke omtalt 1266 St. Laurentius del av kirke avløst 1665 bevart dørbeslag kan tyde på steinkirke
Skea Sørum tuft raste muligens ut på 1700-tallet omtalt 1412 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Asak Sørum ved Kjerkebakken på Ingrid-Asak omtalt 1383 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Refsum Sørum trolig ved Kjerkejordet omtalt 1395 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Holt Ullensaker ved svaberg sør på gårdstunet omtalt 1395 gikk ut av bruk på 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Lund Ullensaker ved Kjerkejordet nordøst for tunet på Nedre Lund omtalt 1395 Sta. Margareta gikk ut av bruk før 1575 kirkestedet nedlagt
Furuset Ullensaker ved søndre våningshus på Furuset omtalt 1395 gikk ut av bruk på 1500-tallet kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1879
Gislevold Ullensaker 1 km nordvest for Hovin kirke omtalt som nedlagt 1395 kirkestedet nedlagt
Kjos Ullensaker ved Kjerkejordet nord for gårdstunene omtalt 1317 St. Mikael gikk ut av bruk før 1575 kirkestedet nedlagt
St. Gudmunds kapell Ullensaker kanskje på Moen mellom Garder og Trandum, kanskje på Rulnes 5 km lenger mot nordøst omtalt på slutten av 1500-tallet St. Gudmund bygningen borte før 1732 kirkestedet nedlagt
Udenes Nes omtalt 1395 brent av svenske tropper 1567 ny kirke reist omkring 1615
Frøyhov Nes trolig ved Kjerkejordet øst for tunet omtalt 1325 gikk ut av bruk omkring 1600 kirkestedet nedlagt
Auli Nes ved Kjerkejordet 200 m nord for dagens kirke omtalt 1395 gikk ut av bruk før 1575 kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1907
Drognes Nes trolig ved Kjerkejordet vest for tunet omtalt 1395 gikk ut av bruk før 1575 kirkestedet nedlagt
Henni Nes trolig ved gårdstunet omtalt 1339 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Fenstad Nes på Fenstad Nordre omtalt 1330 avløst av ny kirke omkring 1615
Tyrning Eidsvoll trolig ved Kjerkejordet på Negarn Tønsaker omtalt på slutten av 1500-tallet gikk ut av bruk omkring 1600 kirkestedet nedlagt
Foss Nannestad ved Kjerkehaugen nordøst for Øvre Foss omtalt 1395 Olav den hellige lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Heni Gjerdrum omtalt 1346 Jomfru Maria og St. Mikael avløst av ny kirke omkring 1600
Gjerdrum Gjerdrum omtalt 1359 St. Peter og St. Paulus del av kirke som brant 1684 avløst av ny kirke
Hakadal Nittedal ved Kirkeby omtalt 1395 St. Laurentius lå øde på slutten av 1500-tallet, revet omkring 1620 kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1684


Papirkirker i Aust-Agder

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Gjerstad Gjerstad omtalt 1400 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Vegårshei Vegårshei omtalt 1432 del av kirke som ble avløst 1667
Åmli Åmli ved Korsbakken i Prestegardslia omtalt 1378 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt rester etter gammel kirkegård i Prestegardslia Amli gamle kirkegard.JPG
Froland Froland omtalt 1427 avløst av ny kirke 1719
Austre Moland Arendal omtrent samme sted som dagens kirke omtalt 1347 revet 1633 avløst av ny kirke samme sted
Flosta Arendal omtalt 1467 avløst av ny kirke, trolig 1632
Hisøy Arendal ukjent sted omtalt 1320 kirkestedet nedlagt ny kirke bygget på Hisøy 1849
Herefoss Birkenes muligens ved «Gammelkirkegården» nærmere vannet enn dagens kirke omtalt 1487 avløst av ny kirke på 1600-tallet
Iveland Iveland omtalt 1426 avløst av ny kirke på 1500-tallet
Hornnes Evje vest for vegen omtalt 1327 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Årdal Bygland omtalt 1327 avløst av ny kirke 1604
Sandnes Bygland omtalt 1558 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt gammel kirkegård med nytt kapell finnes
Bykle Bykle omtalt 1327 avløst av ny kirke 1619


Papirkirker i Buskerud

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Tronstad Hurum ukjent sted prest omtalt 1458 kirkestedet nedlagt
Huseby Lier ved tunet på en av Husebygårdene omtalt 1395 Olav den hellige lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Egge Lier spor etter grunnmur fantes ved gravhaug omtalt 1368 Sta. Margareta hadde gått ut av bruk før 1575 kirkestedet nedlagt
Hval Lier ukjent sted omtalt 1395 St. Hallvard hadde gått ut av bruk før slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Kamperstad Flesberg ukjent lokalitet omtalt som nedlagt 1590 hadde gått ut av bruk før 1590 ny kirke ble bygget på 1690-tallet


Papirkirker i Finnmark

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Loppa Loppa i Ytterværet omtalt 1589 avløst av ny kirke i Loppaværet 1620 gammel kirkegård finnes
Hasvåg Hasvik i Hasvåg omtalt 1589 avløst av ny kirke 1696 kirkestedet flyttet til Hasvik 1715
Sørvær Hasvik trolig ved Kirkehaugen omtalt 1589 været avfolket og kirken nedlagt 1697 ny kirke bygget [1968]]
Mefjord Hammerfest mellom de to elvene i Mefjord på Sørøya omtalt 1589 avløst av ny kirke 1620 kirkestedet nedlagt 1674
Ingøy Måsøy ved gammel kirkegård omtalt 1589 muligens del av kirke flyttet til Måsøy 1747 kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1866, gammel kirkegård finnes
Hjelmsøy Måsøy ved Kjeila omtalt 1589 kirken flyttet til Hasvik 1747 kirkestedet nedlagt
Måsøy Måsøy nordvest for Torvneset i Austervågen omtalt 1589 avløst av ny kirke omkring 1750 gammel kirkegård finnes
Stappen Nordkapp sør på Kirkestappen omtalt 1589 avløst av ny kirke 1697 kirkestedet nedlagt 1746, kirketuft synlig
Tunes Nordkapp sør på Kjerkeneset omtalt 1589 muligens brent av kareler omkring 1650 kirkestedet nedlagt, gammel kirkegård finnes
Skarsvåg Nordkapp i Lille Skarsvåg omtalt 1593 avløst av ny kirke 1698
Opnan Nordkapp sør for elven omtalt 1589 kirkestedet nedlagt etter 1601 tuft synlig, fundament fra forløper
Helnes Nordkapp omtalt 1589 revet før 1694 kirkestedet nedlagt, tuft finnes med fundament fra forløper
Kjelvik Nordkapp omtalt 1565 avløst av ny kirke senest 1831 kirkestedet flytte til Honningsvåg 1885
Skjøtningberg Lebesby omtalt 1589 St. Stephan kirken revet og flyttet til Tana 1739 kirkestedet flyttet til Kjøllefjord, gammel kirkegård finnes
Omgang Gamvik omtalt 1589 trolig avløst av ny kirke etter brann kirkestedet nedlagt 1774, tuft synlig
Makkaur Båtsfjord omtalt 1530 øde etter 1649, avløst av ny kirke 1694 kirkestedet igjen nedlagt 1808 samt i 1955 etter kirke bygget 1934
Vardø Vardø sørøst for gammel bygrunn omtalt 1307 avløst av ny kirke 1714
Kiberg Vardø ved skolen på Ytre Kiberg omtalt 1589 avløst av ny kirke 1667 kirkestedet nedlagt 1746
Vadsø Vadsø på Vadsøya omtalt 1589 avløst av ny kirke senest 1718 gammel kirkegård markert


Papirkirker i Hedmark

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Årnes Ringsaker ukjent sted i Svadabu fjerding omtalt 1447 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Brøttum Ringsaker omtalt 1370 avløst av ny kirke 1629 hadde muligens avløst en eldre kirke i 1411
Fylkesaker Ringsaker ved østre gårdstun omtalt 1332 avløst av ny kirke 1729 spor etter gammel kirkegård
Doglo Ringsaker omtalt 1324 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Mælum Ringsaker omtalt 1363 muligens Hellige kors gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Am Ringsaker omtalt på slutten av 1500-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Rør Ringsaker nord for tunet omtalt på slutten av 1500-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, kirkegård påvist arkeologisk 1895
Skredshol Ringsaker omtalt 1403 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Baldishol Ringsaker sørvest for tunet omtalt 1440 avløst av ny kirke 1612 gammel kirkegård finnes Baldishol gamle kirkegard.JPG
Berg Ringsaker omtalt 1332 gikk ut av bruk før 1466 kirkestedet nedlagt
Sterud Ringsaker omtalt 1366 gikk ut av bruk før 1466 kirkestedet nedlagt
Oppsal Hamar i "Heckue"-fjerdingen på dagens gård Alderslyst omtalt som øde på 1590-tallet gikk ut av bruk før 1590 kirkestedet nedlagt
Ås Hamar trolig på Østre Ås omtalt som øde på 1590-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
St. Michael Hamar på vestre Kirkeby omtalt som øde på 1590-tallet St. Michael gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Hoff Løten skal være omtalt 1332 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Vallset Stange omtalt som øde på slutten av 1500-tallet gikk ut av bruk ny kirke bygget før 1675
Gaustad Stange 500 m nord for Romedal kirke omtalt 1313 bygning revet 1760 kirkestedet nedlagt
Huseby Stange ved Kapitelåkeren omtalt 1346 gikk ut av bruk 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Nysle Stange omtalt 1389 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Tangen Stange muligens på Korsegård omtalt som øde på slutten av 1500-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1861
Sand Nord-Odal omtalt 1395 Olav den hellige avløst av ny kirke, trolig omkring 1600
Mo Nord-Odal omtalt 1395 St. Mikael avløst av ny kirke, trolig 1617 gammel kirkegård finnes
Oppstad Sør-Odal trolig ved Kjerkejordet øst for tunet omtalt 1395 St. Hallvard avløst av ny kirke 1634
Strøm Sør-Odal 50 m nord for dagens kirke omtalt 1395 Olav den hellige avløst av ny kirke på 1500-tallet
Ullern Sør-Odal omtalt 1395 Olav den hellige avløst av ny kirke, trolig 1623
Øyset Vinger ved Kirkevollen omtalt 1395 Sta. Margareta lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt, periodevis øde også tidligere
Eidskog kapell Eidskog like ved sognekirken pålagt gjenreist 1395 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Berger Vinger ovenfor tunet på vestre Berger omtalt 1319 Jomfru Maria revet 1651 kirkestedet nedlagt
Furulund Vinger ved Kirkhus vest for Glomma omtalt 1319 St. Laurentius revet 1651 kirkestedet nedlagt
Mo Åsnes ved Kirkemo 1 km sør for Hof kirke omtalt 1395 St. Peter og St. Paulus lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt, lå øde også en tid på 1300-tallet
Elverum Elverum ved Triangelparken omtalt 1346 avløst av ny kirke 1738 minnestein ved gammel kirketomt Elverum gamle kirketuft.JPG
Trysil Trysil omtalt 1403 avløst av ny kirke 1750
Koppangsøy Storelvdal på øy i Glomma sør for Koppang tuft fra omkring 1130 påvist ved arkeologiske undersøkelser 1922 muligens ødelagt av elven kirkestedet nedlagt
Ytre Rendal Rendalen muligens på Bortistu Hornset omtalt 1444 trolig St. Peter avløst av ny kirke på Otnes på 1660-tallet
Øvre Rendal Rendalen muligens på Haugen sør for Negard Nordset trolig St. Simon avløst av ny kirke på 1660-tallet
Dall Os ukjent sted Dall anneks omtalt 1570 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget i Os før 1743 og i Dalbygda 1960


Papirkirker i Hordaland‎

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Åsane Bergen omtalt 1598 del av kirke revet senest 1795 avløst av ny kirke
Viljalmskirken Bergen nord i byen omtalt 1320 St. Viljalm gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Lille Kristkirken Bergen på Holmen kirke på stedet før 1100 Kristus revet 1531 kirkestedet nedlagt
Hospitalskirken Bergen omtalt 1411 St. Jørgen brant 1640 avløst av ny kirke
St. Jakobs kirke Bergen ved Jerusalem nord for Stadsporten omtalt 1569 St. Jakob avløst av ny kirke 1654 kirkestedet nedlagt 1787, gammel kirkegård finnes
St. Antonius kirke Bergen trolig i Marken omtalt 1468 St. Antonius gikk ut av bruk etter 1516 kirkestedet nedlagt
Sta. Agathe kirke Bergen trolig i Vågsbunnen omtalt 1320 Sta. Agathe gikk ut av bruk før 1560 kirkestedet nedlagt
St. Jakobs kirke (Nordnes) Bergen ved Borneskjær omtalt 1569 St. Jakob gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Fabianus og Sebastianus kirke Bergen trolig et sted på Nordnes ferdig omkring 1365 St. Fabianus og St. Sebastianus gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Liland Bergen muligens vest på Lilandshaugen omtalt 1327 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Os Os omtalt 1329 avløst av ny kirke 1624
Fjell Fjell omtalt 1338 avløst av ny kirke før 1686 gammel kirkegård finnes
Tysnes Tysnes på Tysneset omtalt 1329 avløst av ny kirke 1665 gammel kirkegård finnes Tysnes gamle kirkested.JPG
Uggdal Tysnes omtalt 1288 avløst av ny kirke før 1686
Bømlo Bømlo muligens på Kyrkjetuftene, en gravplass fra middelalderen avløst av ny kirke 1621
Eid Kvinnherad omtalt 1337 avløst av ny kirke 1664
Kaldestad Kvinnherad omtalt 1337 revet 1644 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes Kaldestad kirkested.JPG
Ølve Kvinnherad omtalt 1432 revet omkring 1640 avløst av ny kirke
Opedal Ullensvang like ovenfor Kyrkjebråtet omtalt 1310 kirkestedet lagt ned 1558 Lysekloster eide og drev gården Opedal kapell.JPG
Fusa Fusa omtalt 1325 avløst av ny kirke omkring 1600
Haus Osterøy omtalt 1360 avløst av ny kirke 1613
Hosanger Osterøy omtalt 1329 avløst av ny kirke før 1686
Gjerstad Osterøy omtalt 1329 avløst av ny kirke 1622
Bruvik Osterøy omtalt 1340 avløst av ny kirke tidlig på 1600-tallet
Stamnes Vaksdal skal ha ligget mellom to gravhauger omtalt 1327 avløst av ny kirke omkring 1610
Evanger Voss omtalt 1315 avløst av ny kirke før 1665
Mo Modalen omtalt 1360 avløst av ny kirke 1593 kan ha ligget øde tidligere
Sandnes Masfjorden avløst av ny kirke først på 1600-tallet døpefont og kirkeklokke fra middelalderen
Alversund Lindås omtalt 1329, trolig også 1127 revet 1629 avløst av ny kirke
Seim Lindås 500 m sør for dagens kirke omtalt 1360 avløst av ny kirke på begynnelsen av 1600-tallet gammel kirkegård finnes
Lygra Lindås omtalt 1321 avløst av ny kirke før 1659
Austrheim Austrheim omtalt 1360 avløst av ny kirke før 1659
Radøy omtalt 1360 avløst av ny kirke før 1686
Manger Radøy omtalt 1360 avløst av ny kirke før 1640
Sæbø Radøy omtalt 1329 avløst av ny kirke 1634
Meland Meland 300 m vest for dagens kirke omtalt 1360 revet 1616 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Hope Askøy trolig ved Ask omtalt 1327 fantes trolig også 1380, men har senere gått ut av bruk kirkestedet nedlagt, kirke i Strusshamn bygget 1741


Papirkirker i Møre og Romsdal

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Uksvik Stranda 35 m nordøst for Gamle Kyrkjegarden middelalderen kirkestedet nedlagt siste kirke muligens flyttet til Stranda
Sylte Norddal ikke kjent omtalt 1432 gikk ut av bruk før 1589
Voll Rauma ved Korsbakken omtalt 1589 avløst av ny kirke 1628, muligens på nytt sted
Veøy 1 Molde trekirke sørvest på gammel kirkegård datert til før 1000 trolig avløst av andre kirker på Veøy arkeologiske undersøkelser på 1990-tallet Veoy gamle kirkegarder.JPG
Veøy 2 Molde trekirke på gammel kirkegård datert til før 1000 trolig avløst av andre kirker på Veøy arkeologiske undersøkelser på 1990-tallet
Korskirken Molde ukjent sted omtalt 1343 trolig Hellige kors kan ha avløst Veøy 1 og Veøy 2
Harøy Sandøy omtalt 1589 muligens avløst av ny kirke kirkestedet nedlagt en tid før dagens kirke ble bygget i 1934
Sandøy Sandøy annet sted enn dagens kirke omtalt 1589 kirkestedet nedlagt før 1625 kirkestedet nedlagt inntil kirke fra Ona ble flyttet til Harøy i 1709
Ona Sandøy trolig ved Kyrkjesletta omtalt 1387 kirken flyttet til Sandøy 1709 Ona midlertidig fraflyttet etter springflo 1670
Kanestraum Tingvoll på Efraimsgården omtalt 1432 lå øde 1589 kirkestedet nedlagt
Ulvund Sunndal ved Kjerkjehaugen øst for elven omtalt 1309 ikke omtalt i 1589 kirkestedet nedlagt
Hov Sunndal omtalt 1380 brant 1647 avløst av ny kirke


Papirkirker i Nord-Trøndelag

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Lånke Stjørdal omtalt 1520 avløst av ny kirke omkring 1610
Ådal Stjørdal lokalitet ikke påvist omtalt 1530 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnestein på gården
Hegra Stjørdal omtalt 1450 avløst av ny kirke omkring 1600
Skjølstad Stjørdal like nordvest for gårdstunene omtalt 1520 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnestein ved gammel kirkegård Skjolstad gamle kirkegard.JPG
Voll Stjørdal ved Kirkvoll 50 m sør for låven på Voll nordre omtalt [[1432] gikk ut av bruk etter 1530 Kirkestedet nedlagt
Skatval Stjørdal omtalt 1520 trolig del av kirke avløst 1767
Auran Stjørdal ved hovedbygningen på Auran østre omtalt 1520 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt Auran kirkested.JPG
Vang Levanger nordvest for Vang gård omtalt 1432 avløst av ny kirke omkring 1625 gammel kirkegård finnes Vang kirke Levanger.JPG
Lo Levanger omtalt 1432 avløst av ny kirke 1614 kirkestedet nedlagt 1859, minnestein ved gammel kirkegård Lo kirke Levanger.JPG
Gustad Levanger uklart om kirke sto på Gustad i Ekne eller i Frol omtalt 1548 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Røvik Levanger der husene på Røvik på Ytterøya står i dag omtalt 1530 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Veie Levanger ved Kjerklia sør for Veie vestre omtalt 1520 Sta. Margareta gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnetavle satt opp Veie kirke.JPG
Svengård Levanger ved Kjerkstykket ved gammeltunet omtalt 1520 St. Mikael gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnetavle satt opp Svengard kirkested Levanger.JPG
Vangberg Frosta omtalt 1547 St. Andreas avløst av ny kirke, trolig omkring 1680 gammel kirkegård finnes Vangberg kirkested Frosta.JPG
Hallan Verdal sørvest for gården omtalt 1513 St. Egidius del av kirke avløst omkring 1660 minnestein på gammel kirkegård Hallan gamle kirkegard.JPG
Vuku Verdal omtalt 1520 avløst av ny kirke 1652
Auglen Verdal ukjent sted omtalt 1589 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Auskin Verdal ved Kjerkåkeren mellom låven og gammel elvekant omtalt 1432 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Lyng Verdal ved Kjerkbakken omtalt 1280 gikk ut av bruk på 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Leklem Verdal ved Kjerkåkeren omtalt 1520 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Kvistad Inderøy ved gammelt tun lenger nede enn dagens omtalt 1533 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Ulven eller Ulvin Inderøy ved Kjerkgården sør for tunet på øvre Ulvin omtalt 1490 og 1589 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt 1589
Henning Steinkjer omtalt 1533]] avløst av ny kirke 1654
Skei Steinkjer omtalt 1490 avløst av ny kirke 1664
Lagtu Steinkjer rett opp for kårhuset på gammeltunet omtalt 1533 revet før 1673 kirkestedet nedlagt
Solberg Steinkjer muligens ved den gamle kirkegården ved Utvik omtalt 1533 avløst av ny kirke før 1649 gammel kirkegård muligens fra middelalderen
Ol Steinkjer ved Kjerkreita på Kjerkol omtalt 1533 kirkestedet nedlagt 1692 Kirkol.JPG
Megard Snåsa omtalt 1533 trolig Olav gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, stedet markert
Sørli Lierne ved Devika omtalt 1533 trolig brent av svenske tropper 1613 avløst av ny kirke
Leka Leka ved Kjerkekloa på Leknes omtalt 1589 avløst av ny kirke 1633
Sklinna Leka omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Frelsøyan Vikna omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Hummelværet Vikna omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Fruholmen Vikna omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Nordøyan Vikna omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Foldereid Nærøy nordøst for tunet, sør for dagens kirke omtalt 1589 revet omkring 1575 kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget omkring 1680
Kolvereid Nærøy omtalt 1597 avløst av ny kirke 1659
Varøy Nærøy trolig ved Kjerkparten sør for Varøyelva omtalt 1589 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt 1656
Fosnes Fosnes på Fosnes omtalt 1533 avløst av ny kirke på 1600-tallet gammel kirkegård finnes
Vik Namsos vest for Gåsbekkdalen omtalt 1520 avløst av ny kirke 1674
Sævik Namsos ved Sævik omtalt 1563 avløst av ny kirke 1706 gammel kirkegård bevart
Elda Namdalseid omtalt 1533 brant ved lynnedslag på 1690-tallet avløst av ny kirke 1709, gammel kirkegård finnes Elden gamle kirkegard.JPG
Halmøya Flatanger på Halmøya omtalt 1468 avløst av ny kirke før 1687 minnestein ved gammelt kirkested
Kjerkreit Verran mellom veien og tunet på Kjerkreit søndre omtalt 1533 avløst av ny kirke på Bartnes etter 1654 minnestein ved gammel kirkegård
Røstad Leksvik omtalt 1533 avløst av ny kirke 1652
Grandan Leksvik ved utløpet av Ytterelva omtalt 1533 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt


Papirkirker i Nordland

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Sund Sømna Kirkegårdsvollen ved tunet på bruksnr. 11 omtalt 1589 flyttet til Solstad 1643, revet 1734 avløst av ny kirke, minnestein ved gammel kirkegård
Vik Sømna 200 m nord for dagens kirke omtalt 1432 avløst av ny kirke 1643
Dolstad Vefsn trolig på Ørbraddneset omtalt 1544 avløst av ny kirke før 1661
Margaretakirken Leirfjord sted ukjent omtalt 1574 Sta. Margareta gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Nesna Nesna omtalt 1432 avløst av ny kirke før 1600
Lurøy Lurøy omtalt 1432 avløst av ny kirke 1661
Træna Træna Sanna omtalt 1589, 1613, 1702 avløst av ny kirke 1678
Meløy Meløy omtalt 1432 avløst av ny kirke 1666
Skjerstad Bodø trolig 400 m vest for dagens kirke omtalt 1390 avløst av ny kirke 1633
Kvalvåg Bodø omtalt 1432 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, muligens en sammenblanding med Kjerringøy kirke
Kjerringøy Bodø omtalt 1589 avløst av ny kirke 1764
Rørstad Sørfold trolig på Prestmåsøy omtalt 1589 avløst av ny kirke 1664
Leines Steigen omtalt 1239 avløst av ny kirke før 1600
Evenes Evenes omtalt 1263 avløst av ny kirke 1677
Hol Tjeldsund trolig ved Gammelkirkegården omtalt 1417 avløst av ny kirke 1703
Bjørnskinn Andøy 200 m nordvest for dagens kirke omtalt 1589 trolig tatt av snøras på 1720-tallet avløst av ny kirke på 1740-tallet, gammel kirkegård finnes
Dverberg Andøy ved prestegården 300 m nord for dagens kirke omtalt 1589 avløst av ny kirke 1637
Andenes Andøy 100 m vest for Torget omtalt 1589 avløst av ny kirke 1607 gammel kirkegård finnes Andenes gamle kirkegard.JPG
Sortland Sortland 300 m sørøst for dagens kirke omtalt 1370 avløst av ny kirke 1676 gammel kirkegård finnes Sortland gamle kirkegard.JPG
Langenes Øksnes muligens på Stø omtalt 1432 avløst av ny kirke på 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Øksnes Øksnes omtalt 1381 avløst av ny kirke på 1500-tallet
Tinden Øksnes på Tindsøya omtalt 1589 trolig tatt av ras avløst av ny kirke, trolig ved Finnvåg på Nærsøya
Malnes ved Kjerkhaugen omtalt 1589 avløst av ny kirke, trolig på 1600-tallet gammel kirkegård finnes
Gaukværøy ved Kjerkstad ved Sørværet omtalt 1589 gikk ut av bruk omkring 1690 kirkestedet nedlagt
omtalt 1381 avløst av ny kirke 1639
Hadsel Hadsel omtalt 1382 muligens St. Stefanus avløst av ny kirke 1639
Melbu Hadsel trolig på flate mellom hagen og elven omtalt 1589 gikk ut av bruk en gang etter 1750 kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1938
Haug Hadsel 1,5 km vest for Melbu arkeologiske undersøkelser 1987 gravplass med kirke på 1000-tallet kirkestedet gikk ut av bruk
Sand Hadsel lå omlag 50 meter fra dagens kirke omtalt 1589 kirkestedet nedlagt 1810
Skrova Vågan ved væreiergården omtalt 1589 avløst av ny kirke på 1660-tallet kirkestedet nedlagt 1706
Vågan Vågan ved Kjerkvågan omtalt 1224 trolig revet 1666 eller 1714 avløst av ny kirke
Gimsøy Vågan på Vinje omtalt 1432 avløst av ny kirke 1706 minnestein ved gammelt kirkested
Borge Vestvågøy omtalt 1335 avløst av ny kirke på 1500-tallet
Hol Vestvågøy ved Holshaugen litt sør for dagens kirke omtalt 1417 avløst av ny kirke 1734
Buksnes Vestvågøy ved Korshaugen på kirkegården nedenfor dagens kirke omtalt 1324 avløst av ny kirke 1641
Flakstad Flakstad omtalt 1432 avløst av ny kirke 1646
Moskenes Moskenes omtalt 1589 avløst av ny kirke senest 1765
Værøy Værøy trolig på Nordlandet omtalt 1440 avløst av ny kirke senest 1799
Røst Røst muligens på den gamle kirkegården omtalt 1432 brant trolig 1715 avløst av ny kirke, gammel kirkegård finnes
Glea Røst kirkegård og tuft fra omkring 1400 arkeologisk påvist 1970 avløst av ny kirke som gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt


Papirkirker i Oslo

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Laurentiuskirken Oslo omtalt 1240 St. Laurentius gjenreist etter brann i 1352, kirkestedet nedlagt Arkeologiske funn plasserer kirken mellom St. Halvards gate 28 og 33.
Sta. Anna kirke Oslo omtalt 1439 og 1460 Sta. Anna kirkestedet nedlagt


Papirkirker i Oppland

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Nørstebø Lesja omtalt 1363 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Hjerkin Dovre tuft fra 1443 påvist gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Tofte Dovre omtalt på 1200-tallet lå øde på 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Skjellstad/Bergseng Dovre ved Olavskilden på Bergseng kristen gravlegging påvist, ikke skriftlig dokumentert gikk ut av bruk minnestein ved kirkestedet Bergseng kirketuft.JPG
Gjeilo Skjåk omtalt 1363 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Synstnes Lom omtalt 1363 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Viste Vågå omtalt 1355 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Sandbu Vågå litt ovenfor gården omtalt 1491 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Tolstad Vågå trolig ved Kirkeåkeren omtalt 1400 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Romundgard Sel litt sør for kirken fra 1932 omtalt 1503 brant 1628 avløst av ny kirke, gammel kirkegård påvist
Breidin Sel vest for jernbanen, 20 m sør for våningshus omtalt 1333 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Nord-Fron like nedenfor gården Bø i Rustebygda omtalt som øde på slutten av 1500-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Sylte Nord-Fron midt mellom tunene på Nordgard og Sygard Sylte omtalt 1586 avløst av ny kirke, trolig 1588
Kjorstad Sør-Fron ved Kjørkjeåkeren omtalt som øde på slutten av 1500-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Alme Sør-Fron tvers over vegen fra Innistugu Alme omtalt 1509 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, kirkegård påvist 1983
Steig Sør-Fron i gårdstunet omtalt 1358 lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt, tuft påvist
Romsås Ringebu omtalt 1580 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Skåden Øyer trolig ved Kyrkjebakken omtalt 1323 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnetavle ved sannsynlig kirkested Skaden kirkested Oyer.JPG
Svatsum Gausdal sør for tunet på Kyrkjebø omtalt 1344 del av kirke avløst 1726 kirkegård og tuft påvist 1982
Bleiken Lillehammer omtalt 1333 gikk ut av bruk en gang etter 1631 kirkestedet nedlagt, tuft påvist
Røyne Lillehammer omtalt 1344 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, kirkegård påvist
Stang Gjøvik Stang i Maneimsherad (Redalen), sted ukjent omtalt som øde på slutten av 1500-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Fjell Østre Toten på gården Fjell omtalt i 1313 gikk ut av bruk før 1590 kirkestedet nedlagt
Kvem Østre Toten trolig nedenfor Kvem østre omtalt 1371 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Hovland Lunner omtalt 1577 lå øde ved slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt, muligens en steinkirke
Hov Søndre Land omtalt 1328 avløst av ny kirke 1649
Kinn Nordre Land omtalt 1337 muligens del av kirke avløst 1822
Valhovd Nordre Land omtalt 1446 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, omtalt som munkekapell
Ullensaker Nordre Land omtalt 1284 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Bruflat Etnedal omtalt 1327 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1641
Øde Vestre Slidre på gården Øde omtalt før 1350 gikk ut av bruk i senmiddelalderen kirkestedet nedlagt
Winner Vestre Slidre ukjent sted omtalt 1374 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, gården Granheim angitt å ha ligget i Winner sogn
Husaker Vestre Slidre omtalt 1327 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Røn Vestre Slidre der dagens kirke ble bygget 1747 omtalt 1327 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1747


Papirkirker i Rogaland

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Sokndal Sokndal omtalt 1307 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Lund Lund omtalt 1429 del av kirke avløst 1726
Heskestad Lund omtalt 1442 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt gammel kirkegård finnes
Svånes Eigersund omtalt 1399, (DN Bind XVIII, s. 36) kirkestedet nedlagt Norske Gaardnavne, bind 10, side 93
Egersund Eigersund omtalt 1292 Jomfru Maria avløst av ny kirke omkring 1630
Laurentiuskirken Eigersund på Husabø omtalt 1308 St. Laurentius kirkestedet nedlagt kongelig kapell i 1308
Helleland Eigersund omtalt 1352 avløst av ny kirke på 1630-tallet
Bjerkreim Bjerkreim kirke fra omkring 1370 brant 1628 avløst av ny kirke
Varhaug omtalt 1327 avløst av ny kirke 1627 gammel kirkegård finnes
avløst av ny kirke 1708 gammel kirkegård finnes
Njærheim avløst av ny kirke omkring 1700, muligens etter brann gammel kirkegård finnes
Time Time omtalt 1329 revet 1627 avløst av ny kirke
Bore Klepp omtalt 1322 revet 1641 avløst av ny kirke, gammel kirkegård bevart
Håland Sola omtalt 1298 avløst av ny kirke 1648 kirkestedet nedlagt 1843
Madla Stavanger omtalt 1296 del av kirke avløst 1685 minnestein på gammel kirkegård
Soma Sandnes omtalt 1280 avløst av ny kirke 1640 kirkestedet nedlagt 1839, gammel kirkegård finnes
Høyland Sandnes 200 m øst for dagens kirke omtalt 1300 avløst av ny kirke omkring 1620
Høle Sandnes omtalt 1290 avløst av ny kirke 1621
Strand Strand omtalt 1280 avløst av ny kirke 1628
Voster Strand ved Kyrkjeåkeren omtalt 1338 brant en gang etter 1450 kirkestedet nedlagt
Fister Hjelmeland ved Kjørkjebakken omtalt 1288 avløst av ny kirke 1604
Sand Suldal ved Kyrkjehaugen omtalt 1283 avløst av ny kirke omkring 1600 Sand gamle kirkested.JPG
Suldal Suldal 50 m øst for prestegården omtalt 1319 avløst av ny kirke på 1640-tallet gammel kirkegård finnes
Bjoa Vindafjord omtalt 1360, tolkning av innførsel i jordeboken Bergens kalvskinn gikk ut av bruk beliggenhet ikke klarlagt
Åm Vindafjord omtalt 1327 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, ny kirke ved Vats 1625
Skjold Vindafjord ved Smedvik omtalt 1393 avløst av ny kirke 1641 gammel kirkegård finnes
Nessa Tysvær muligens ved Kyrkjebakken på Leirå omtalt 1280 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, kan også ha ligget ved Nessa i Hjelmeland
Nedstrand Tysvær ved utløpet av Hinderåa omtalt 1286 avløst av ny kirke 1656 gammel kirkegård finnes
Tysvær Tysvær omtalt 1338 avløst av ny kirke 1630
Falnes Karmøy ved Alvaberg avløst av ny kirke omkring 1645 gammel kirkegård finnes
Ferkingstad Karmøy ved Himmelberget 130 m sørøst for Ferkingstad havn avløst av ny kirke omkring 1640 gammel kirkegård finnes Ferkingstad gml kirkegård.JPG
Åkra Karmøy nordvest for krysset mellom Kirkevegen og riksvegen omtalt 1301 avløst av ny kirke 1640
Torvastad Karmøy omtalt 1301 avløst av ny kirke, trolig 1635
Skåre Haugesund stedet skal fremgå av gammelt maleri omtalt 1230 avløst av ny kirke 1638 Skåre gamle kirkegård.jpg


Papirkirker i Sogn og Fjordane

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Guley Gulen ved tingstedet for Gulatinget omtalt omkring 1250 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Rutle Gulen på Kyrkøy omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Tenål Vik kirke omtalt 1360 gikk ut av bruk etter 1595, muligens ødelagt av ras eller flom kirkestedet nedlagt
Fretheim Aurland ved Kyrkjehaugen på Øvre Fretheim omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Rygg Aurland omtalt 1322 vedtatt nedlagt 1574 minnestein ved kirkestedet Rygg kirkested.JPG
Hauge Lærdal under Torsgjelsfjellet øst for elven omtalt 1327 avløst av ny kirke 1649 gammel kirkegård finnes
Eri Lærdal på Nedre Eri øst for vegen omtalt 1323 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Saude Luster ved Kleivhaugen på bruk 4 omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Solvorn Luster litt vest for dagens kirke omtalt 1333 avløst av ny kirke før 1686
Fimreite Sogndal ved Kyrkjeåkeren 50 m øst for gamletunet omtalt 1316 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Åberge Sogndal ved Kyrkjeflaten på bruk 17 omtalt 1329 gikk ut av bruk etter 1563 kirkestedet nedlagt
Eggjum Sogndal like nordøst for gamletunet omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Bøyum Sogndal ved Kyrkjegardsåkeren på bruk 13 blåste trolig ned 1610 avløst av ny kirke på nytt sted
Henjum Leikanger ny låve bygget på kirkegården omtalt 1360 vedtatt nedlagt 1544
Hamre Leikanger omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Lavik Høyanger omtalt 1327 revet 1594 avløst av ny kirke
Hyllestad omtalt 1360 avløst av ny kirke før 1600
Hyllestad Hyllestad like ovenfor Kyrkjebråtet omtalt 1322 avløst av ny kirke på 1600-tallet gammel kirkegård finne, muligens fra middelalderen
Øn Hyllestad omtalt 1327 avløst av ny kirke på 1640-tallet gammel kirkegård fremdeles i bruk
Losna Solund ved Kyrkjeneset øst for Losnegård omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Lågøy Solund ved Kyrkjehaugen sør for gården omtalt 1291 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Utvær Solund omtalt 1360 avløst av ny kirke omkring 1600 kirken flyttet til Hardbakke 1718, minnestein på gammel kirkegård
Bue Askvoll muligens på Kyrkøyna omtalt 1595 avløst av ny kirke omkring 1700 kirken var laftet med torvtak omkring 1600
Vilnes Askvoll skal ha ligget mellom to gravhauger omtalt 1320 brant ved lynnedslag 1673 avløst av ny kirke
Askvoll Askvoll muligens ved Kyrkjebakken øst for dagens kirke omtalt 1306 revet 1605 avløst av ny kirke
Åsnes Fjaler trolig ved Kyrkjeåkeren på bruk 1 omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Dale Fjaler omtalt 1360 revet 1593 avløst av ny kirke
Guddal Fjaler omtalt 1360 revet før 1668 avløst av ny kirke
Viksdal Gaular omtalt 1360 revet 1593 avløst av ny kirke
Guddal Fjaler omtalt 1323 avløst av ny kirke omkring 1620
Sande Gaular omtalt 1360 avløst av ny kirke før 1686
Vie Førde Kyrkjebakken like nord for gammelt klyngetun omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Irndal Jølster ukjent sted omtalt 1360 kirkestedet trolig nedlagt kirke omtalt i Bergen kalvskinn, lå trolig i Jølster
Helgheim Jølster omtalt 1567 del av kirke avløst før 1686
Brandsøy Flora omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Stavang Flora omtalt på 1400-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Bru Flora på Svanøy omtalt 1360 del av kirke avløst før 1657 gammel kirkegård finnes
Rugsund Bremanger på Rugsundøy omtalt 1322 avløst av ny kirke 1650 gammel kirkegård finnes
Davik Bremanger omtalt 1348 avløst av ny kirke 1655
Ålfoten Bremanger omtalt 1360 avløst av ny kirke omkring 1610
Hope Gloppen trolig ved Kyrkjegarden omtalt 1308 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnestein på antatt kirkested
Vereide kapell Gloppen trolig like øst for prestegården omtalt 1360 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Austrheim Gloppen omtalt 1175 kirkestedet nedlagt 1624 mulige spor ette sted, minnestein et annet sted
Eide Gloppen ved Labakken omtalt 1303 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Re Gloppen usikkert om kirke har ligget på Re eller Hetle omtalt 1308 avløst av ny kirke 1620 den gamle kirkegården på Hetle kan være fra middelalderen
Utvik Stryn muligens ved Kyrkjevollen mellom Verlo og Valaker omtalt 1301 avløst av ny kirke 1617
Skodin Stryn sør for kryss med riksvegen omtalt 1300 St. Laurentius gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Loen Stryn Kyrkjebakken like nord for gammelt klyngetun omtalt 1330 revet før 1668 avløst av ny kirke
Nedstryn Stryn omtalt 1328 avløst av ny kirke omkring 1650
Hornindal Hornindal uklart hvor kirken sto i middelalderen omtalt 1360 avløst av ny kirke omkring 1600
Eid Eid kalt Mel kirke på 1400-talet omtalt 1322 Jomfru Maria avløst av ny kirke på 1500-tallet
Stårheim Eid kirkebrann omtalt 1338, ny kirke bygget avløst av ny kirke omkring 1600
Silda Vågsøy ved Kyrkjeneset omtalt 1360 revet på 1580-tallet avløst av ny kirke på Vågsøy, minnestein ved gammel kirketuft
Vågsøy Vågsøy ved Kapellneset omtalt 1599 trolig ny kirke bygget rundt 1550 avløst av ny kirke på Røysaneset 1853


Papirkirker i Sør-Trøndelag

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Sula Frøya omtalt 1589 avløst av ny kirke før 1702 nytt kapell på gammelt kirkested 1925
Titran Frøya Kirkehaugen 150 m nordøst for dagens kapell omtalt 1589 kirkestedet nedlagt 1774 gammel kirkegård finnes, nytt kapell i nærheten 1873 Titran gamle kirkegard.JPG
Kvenvær Hitra på Hakkebuøy kirke omtalt 1589 brant ved lynnedslag 1756 gammel kirkegård finnes
Undås Hitra ved Kirkegårdsekra øst for husene på Undås omtalt 1432 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Ulvan Hitra kirken sto muligens på Hestøya omtalt 1422 del av kirke revet 1685 ny kirke på Fillan
Vinje Hemne omtalt 1432 St. Andreas avløst av ny kirke 1675
Selnes Snillfjord ved Kirkevollen nedenfor gården omtalt som nedfalt 1432 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Storfosna Ørland muligens ved Kuppelvika omtalt som ødelagt 1339, dernest 1354 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, nytt kapell bygget 1913
Uthaug Ørland ved Kjerkbakken omtalt 1534 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Nes Bjugn ved Nesgården omtalt 1547 St. Andreas avløst av ny kirke, trolig omkring 1680 gammel kirkegård finnes Nes kirkegard Fosen.jpg
Jøssund Bjugn ved Jøssund gård omtalt 1589 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt gammel kirkegård finnes Jossund gamle kirkegard.JPG
Åfjord Åfjord muligens der idrettsplassen nå ligger omtalt 1329 Døperen Johannes avløst av ny kirke 1652
Stokksund Åfjord muligens ved tunet på Revsnes gård omtalt 1533 avløst av ny kirke omkring 1670
Roan Roan ved prestegårdstunet omtalt 1432 avløst av ny kirke 1702 kirkegård med gravstein finnes
Osen Osen omtalt 1589 avløst av ny kirke, muligens omkring 1650 minnestein på gammel kirkegård
Stadsbygd Rissa like ved dagens kirke omtalt 1589 avløst av ny kirke, muligens i 1656
Lille Rein Rissa på Rein i Stadsbygd omtalt 1184 gikk ut av bruk etter [1432]] kirkestedet nedlagt, angitt som stavkirke av Dietrichson
Clemenskirken Trondheim nord for Folkebiblioteket påvist arkeologisk i 2016, bygget omkring 1015 Pave Clemens gikk ut av bruk, stolpehull kan være spor etter forløper kirkestedet nedlagt
Jonskirken Trondheim ukjent sted omtalt 1176 Døperen Johannes brant 1248 gikk ut av bruk, kirkestedet nedlagt
Nikolaikirken Trondheim på kongsgården sør for domkirken omtalt før 1122 St. Nikolaus gikk ut av bruk etter 1293 kirkestedet nedlagt, angitt som stavkirke av Dietrichson
Apostel/Peterskirken Trondheim nordvest for krysset Kjøpmannsgata/Bispegata påvist arkeologisk gikk ut av bruk, muligens 1217 kirkestedet nedlagt, angitt som stavkirke av Dietrichson
Hospitalskirken Trondheim lå ved domkirken til 1277, nå i Kongensgate omtalt 1277 avløst av ny kirke 1705
Hangran Trondheim like nord for Hangran gård omtalt 1253 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Leinstrand Trondheim omtalt 1533 del av kirke avløst 1673
Tiller Trondheim nordøst for Bystuen omtalt 1589 avløst av ny kirke 1665 kirkegården med kirke tatt av ras 1816, minnestein ved raskanten
Bratsberg Trondheim på Bratsberg gård omtalt 1589 avløst av ny kirke 1663
Malvik Malvik omtalt 1589 avløst av ny kirke 1656 Kirke-Malvik omtalt 1449
Mostadmark Malvik omtalt 1589 Sta. Maria Magdalena gikk ut av bruk omkring 1600 kirkestedet nedlagt, ny kirke i området 1986 Vollan kirkested.jpg
Støren Midtre Gauldal øst for dagens kirke der elven går nå omtalt 1432 avløst av ny kirke 1664
Foss Melhus Kjerklia like ved E6 omtalt 1533 revet på 1660-tallet kirkestedet nedlagt, minnestein like ved Foss kirkested Gauldal.JPG
Grinne Melhus 80 m nord for gården omtalt 1530 revet på 1660-tallet kirkestedet nedlagt, minnestein ved stedet Grinne kirkested Gauldal.JPG
Grøtan Melhus sør for tunet omtalt 1533 brant 1655 kirkestedet nedlagt, minnestein på stedet Grotan gamle kirkegard.JPG
Kolbrandstad Melhus omtalt 1533 revet 1681 avløst av ny kirke, kopi av Haltdalen stavkirke ved tuften
Skjæringstad Melhus ukjent sted omtalt 1530 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Flå Melhus ved Kirkflå omtalt 1533 revet 1665 avløst av ny kirke, minnestein ved gammelt kirkested Kirkflaa Melhus.JPG
Buvika Skaun vel 100 m sørøst for dagens kirke omtalt 1268 avløst av ny kirke 1668
Viggja Skaun omtalt 1589 korskirke revet 1668 avløst av ny kirke, kirkestedet nedlagt 1857, minnestein der kirkegården var
Lo Meldal Utstu Lo omtalt 1533 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnstein reist Lo kirkested Meldal.JPG
Meldal Meldal muligens ferdig 1310 revet 1650 avløst av ny kirke
Peterskirken Rennebu kan ha ligget ved Kjerkhaugen på Flå omtalt 1432 St. Peter gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Lo Oppdal trolig på Ner-Lo omtalt på 1200-tallet gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt


Papirkirker i Telemark

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Ballestad Skien ved Kjerkejordet på søndre Ballestad omtalt 1395 kirkestedet nedlagt
Borgestad Skien 400 m sørøst for Borgestad gård omtalt 1333 og 1395 kirkestedet nedlagt
Hellige Kors kirke Skien Skien by omtalt 1395 og 1535 Hellige kors og St. Paulus kirkestedet nedlagt også kalt Paulus kirke
Klyve Skien uklart om kirken lå på østre eller vestre Klyve omtalt 1395 Sta. Margareta kirkestedet nedlagt tradisjon sier østre Klyve, Kirkejordet på nabogården Bjørntvet
Fen Nome på søndre Fen 1 km fra Holla omtalt 1395 St. Mikael kirkestedet nedlagt Fen kyrkjesokn omtala 1183, kyrkja rive oml. 1500, bjelkar frå stavkyrkja brunne 1712
Kovedøl Seljord Li/Jordemoen i Kovedal øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Finnland Vinje kanskje ved Kyrkjebakken omtalt 1567 kirkestedet nedlagt
Grungedal Vinje omtalt 1567 kirkestedet nedlagt ny kirke på 1800-tallet


Papirkirker i Troms

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Kvæfjord Kvæfjord omtalt 1589 avløst av ny kirke 1766
Sand Bjarkøy omtalt 1589 brant 1630 avløst av ny kirke
Bjarkøy Bjarkøy trolig ved Kirkebakken på Nergård avløst av ny kirke før 1707 ikke omtalt i Reformatsen av 1589
Dyrøy Dyrøy ved Dyrøyhamn omtalt 1589 avløst av ny kirke senest 1777
Tranøy Tranøy 60 m nord for dagens kirke omtalt 1589 avløst av ny kirke senest 1775
Torsken Torsken omtalt 1589 like vest for dagens kirke avløst av ny kirke senest 1784
Gryllefjord Torsken 150 m vest for dagens kirke omtalt 1589 kirkestedet nedlagt 1782 ny kirke innviet 1938
Berg Berg ved Kirkebakken 1 km vest for dagens kirke omtalt 1589 avløst av ny kirke senest 1780
Mefjord Berg Mefjordvær omtalt 1589 avløst av ny kirke 1674 kirkestedet nedlagt 1809, ny kirke bygget 1890
Øyfjord Lenvik innerst og sørligst i Øyfjordvær omtalt 1589 revet omkring 1720 kirkestedet nedlagt
Balstad Lenvik i Balstadvær omtalt 1589 kirkestedet nedlagt omkring 1750
Lenvik Lenvik ved Lenvik gård omtalt 1589 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt kirkestedet flyttet 1877, del av gammel kirkegård finnes
Tromsø Tromsø muligens ved Prostnesset bygget omkring 1250 avløst av ny kirke senest omkring 1710
Hillesøy Tromsø ved Kirkevalen på Hillesøy omtalt 1330 avløst av ny kirke 1671
Melvik Tromsø i Kirkeværet på Sandsøy bygget omkring 1450, arkeologiske undersøkelser 1953 brant trolig omkring 1600 kirkestedet gikk ut av bruk en gang etter 1666
Helgøy Karlsøy ved gammel kirkegård i Kirkevika omtalt 1589 avløst av ny kirke omkring 1660 gammel kirkegård finnes
Torsvåg Karlsøy ved Kirkesanden omtalt 1589 gikk ut av bruk omkring 1660 kirkestedet nedlagt
Vannvåg Karlsøy omtalt 1589 gikk ut av bruk omkring 1630 kirkestedet nedlagt
Kvitnes Karlsøy omtalt 1589 gikk ut av bruk før 1666 kirkestedet nedlagt
Karlsøy Karlsøy omtalt 1589 avløst av ny kirke omkring 1620
Skjervøy Skjervøy 80 m sør for dagens kirke omtalt 1589 avløst av ny kirke omkring 1660


Papirkirker i Vest-Agder

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Vennesla Vennesla avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Øvrebø Vennesla ligger på grensen mellom Sangesland og prestegården Øvrebø omtalt 1557 avløst av ny kirke før 1620
Hægeland Vennesla omtalt 1565 del av kirke avløst etter 1565
Greipstad Songdalen ved omtalt 1344 avløst av ny kirke på 1500-tallet
Søgne Søgne omtalt 1344 avløst av ny kirke på 1590-tallet
Hargnastad Mandal muligens ved Hennestad omtalt 1307 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Halsa Mandal trolig ved Torget i Mandal omtalt 1429 avløst av ny kirke muligens en steinkirke
Sånum Mandal tuft påvist i 2001 Sonoma sogn omtalt i 1407 nedlagt på 1500-tallet
Lunde Mandal kirketuft påvist ved Kirkegården 2002 ingen dokumentasjon fra middelalderen gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Holum Mandal Kan ha stått på Monen 800 m sør for dagens kirke omtalt 1307 avløst av ny kirke i 1565
Øyslebø Marnadal omtalt 1327 avløst av ny kirke
Laudal Marnadal omtalt 1333 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Bjelland Marnadal omtalt 1429 revet 1635 avløst av ny kirke
Valle Lindesnes omtalt 1390 avløst av ny kirke 1577 Finnes sagn og teori om at gammel kirke ble flyttet til Austad i Lyngdal, men dette stemmer ikke med funn og målinger av gammelt tømmer i Austad kirke. Et sagn sier at ny kirke på Valle i 1577 kom fra Foss.
Vigmostad Lindesnes omtalt 1369 avløst av ny kirke før 1734
Konsmo Audnedal omtalt 1327 avløst av ny kirke, trolig omkring 1580
Grindheim Audnedal omtalt 1550 avløst av ny kirke, senest 1783
Åseral Åseral omtalt 1327 avløst av ny kirke før 1705
Åknes Åseral ved Kyrkjevollen, tuft påvist arkeologisk 2002 bygget omkring 1230, gikk ut av bruk i senmiddelalderen kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget 1873
Eiken Hægebostad omtalt 1417 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Hægebostad Hægebostad omtalt 1435 avløst av ny kirke 1629
Kvås Lyngdal avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Berge Lyngdal omtalt 1388, kirkegård 1465 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Herad Farsund omtalt 1327 avløst av ny kirke før 1666
Spind Farsund omtalt 1327 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Hidra Flekkefjord omtalt 1348 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Gyland Flekkefjord avløst av ny kirke før 1596 krusifiks datert til 1200-tallet
Nes Flekkefjord omtalt 1460 avløst av ny kirke på ukjent tidspunkt
Liknes Kvinesdal brannlag påvist etter flere kirker avløst av ny kirke, trolig 1580 kristne graver påvist fra før 1000
Fjotland Kvinesdal klokker omtalt 1598 avløst av ny kirke 1669 krusifiks fra 1371
Tonstad Sirdal omtalt 1461 revet 1639 avløst av ny kirke


Papirkirker i Vestfold

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Kvelde Larvik muligens litt sør for dagens kirke omtalt 1340 Jomfru Maria og St. Andreas avløst av ny kirke omkring 1620
Arnadal Stokke omtalt 1352 Olav den hellige avløst av ny kirke 1620
Vivestad Re omtalt 1395 St. Peter og St. Paulus avløst av ny kirke 1628, muligens på nytt sted
Teie Nøtterøy over sundet fra Tønsberg omtalt 1387 kirkestedet nedlagt kapell på biskopens gård


Papirkirker i Østfold

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Folkenborg Eidsberg 4 km nord for Eidsberg kirke omtalt 1395 Jomfru Maria gikk ut av bruk omkring 1600 kirkestedet nedlagt
Hen Eidsberg Melby 5 km sør for Eidsberg kirke omtalt 1395 var ute av bruk 1395 kirkestedet nedlagt
Os Rakkestad omtalt 1348 avløst av ny kirke før 1634
Gyrdinar Rakkestad på Kirkerud under Gjulum omtalt 1395 Sta. Margareta gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Utanskog Rakkestad ved Kirkeberg på Vestre Torp omtalt 1395 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Klund Marker 50 m nord for kirken fra 1888 St. Peter og St. Laurentius lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt, stedet fredet
Sarpsborg Vestre Bø 1,5 km vest for Skjeberg kirke omtalt 1395 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Ullerøy Sarpsborg omtalt 1395 revet 1635 avløst av ny kirke
Mariakirken Sarpsborg innenfor vollene omtalt 1204 og 1395 Jomfru Maria kirkestedet nedlagt
Alnes Sarpsborg trolig identisk med Holleby kirke, kan ha ligget ved Kirkeløkken på Holleby omtalt 1487 avløst av ny kirke på 1600-tallet
Tomb Råde på gårdstunet omtalt 1395 Sta. Margareta trolig brent av svenske tropper 1504 kirkestedet nedlagt, nytt kapell i 1681
Moss Moss ukjent sted omtalt 1317 gikk ut av bruk etter 1497 kirkestedet trolig nedlagt, men ny kirke bygget allerede 1607
Svindal Våler trolig på Ingulfstad 150 m nord for dagens kirke omtalt 1395 St. Mikael avløst av ny kirke før 1619
Skog Skiptvet sør for gården omtalt 1395 var i bruk i 1762, bygningen revet 1850 middelalderkirken kan ha blitt avløst tidligere, dør bevart, gammel kirkegård finnes
Vister Skiptvet omtalt 1348 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Hovin Spydeberg omtalt 1348 St. Mikael avløst av ny kirke før 1688
Tomter Hobøl omtalt 1342 Jomfru Maria, Sta. Anna og Olav den hellige avløst av ny kirke før 1625


I tillegg til de dokumenterte middelalderkirkene finnes det et stort antall indikasjoner på udokumenterte kirker, blant annet i form av tradisjoner, sagn og stedsnavn. En del slike indikasjoner er summarisk listet opp for de enkelte fylker og kommuner. Dette materialet må korrigeres og suppleres av folk med kjennskap til lokalhistorien i de enkelte områder.

Se også

Kilde

Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892

  • Riksantikvaren: Norges kirker
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune: På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane, 2000
  • Brendalsmo, Jan: Kirker og kirkebyggere i Trøndelag, 2001