Veinavn i Leirsund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

De eldste veinavna i Leirsund i Skedsmo kan føres tilbake til middelalderen. Det gjelder Farseggen - faret over eggen – og Gauteidveien som begge var deler av Oldtidsveien. Gauteid var i middelalderen betegnelsen på området mellom Jekslebekken og Leira. Oldtidsveien fra Viken til Opplandene og Nidaros gikk over sundet i Leira ved Leirsund. Det gikk også en sterkt beferdet vei fra Haugli over Asakmoen til Fet. Denne veien eksisterer ikke i dag i sin opprinnelige helhet, men deler av dagens Branderudveien følger samme trasé. Dragonveien er betegnelsen på en sti som går fra Asakmoen over Hauglifjellet til Sørum kommune. Dragoner har høyst sannsynlig i sin tid benyttet denne stien som går i tørt lende over fjellet. Kanskje skjedde det i 1733 da den dansk/norske kong Christian VI inspiserte et dragonregiment ved Leirsund? I tillegg har gårdsnavn, navn på personer, fugler, blomster, trær og høyder i terrenget gitt navn til veiene i Leirsund.

Gate- og veinavna i Skedsmo kommune finner en her: Gate- og veinavn i Skedsmo kommune.

Veinavn med forklaringer

Gate/vei Navn etter Vedtatt Merknader Bilde
Asak kirkevei Middelalderkirken på Asak.
Asak kirkeruin mot øst.JPG
Asakkollen Kollen på Asak
Asakmoen Sandmoen i området.
Asaktoppen Fjelltoppen i området.
Branderudveien Gården Branderud som ligger i enden av veien.
DSC 0582.JPG
Bølerveien Gården Bøler som ligger langs veien.
Duebakken Fuglen due.
Engerveien Gården Enger som ligger ved veien.
Farseggen Oldtidsveien – navnet er utledet av ”veifaret over eggen”.
Farseggen 1.JPG
Flaenveien Gården Flaen som ligger ved veien.
Gauteidveien Middelalderbetegnelse på området der veien går. Området mellom Leira og Jekslebekken.
Gudbrands vei Presten Gulbrand Gulbrand er den enste presten en kjenner til i Asak-kirken. Han er nevnt i lensregnskapene i 1567.
Gudleivs vei Gudleiv Asak som eide gården Østre Asak. Gudleiv bygde kirke på Asak i middelalderen, Gudleiv Asakar Kirkja.
Heggeliveien Treslaget hegg som vokste i området.
Heisshageveien Tidligere betegnelse på området der veien går.
Kjusløkka Småbruket Kjusløkka som ligger i enden av veien.
Leirsund, Kjusløkka DSC 0605.JPG
Leirsundveien Veien fra Skedsmo kirke til Leirsund. Veien ble anlagt i 1928.
Lerkesvingen Fuglen lerke.
Lysverkbakken Skedsmo og Sørum Elektrisitetsforsyning som lå ved veien.
Løkenflaen Husmannsplassen og senere småbruket Løkenflaen
Måltrostveien Fuglen måltrost.
Nilserudveien Husmannsplassen Nilserud
Orreveien Fuglen orre.
Rolf Olsens vei Tidligere ordfører i Skedsmo, Rolf Olsen. Vei fra Lillestrøm til Leirsund.
Slogumveien Gården Slogum
Sundstuveien Sundstua der sundmannen bodde før bru ble bygget i 1862.
Sundveien Sundet ved Leira.
Tomtveien Gården Tomt
Torgenrudveien Gården Torgenrud
Veslefjellet Betegnelsen på området der veien går.

Kilder og litteratur