Dødsstraff under andre verdenskrig

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kunngjøring fra okkupasjonsmyndighetene om ilegging av dødsstraff, gitt i Adresseavisen 8. oktober 1942.

Dødsstraff ble brukt av både den tyske okkupasjonsmakten, av NS-myndighetene og av Londonregjeringen under andre verdenskrig. I sivil lovgivning hadde man ikke brukt dødsstraff siden 1876, og den hadde blitt avskaffet i 1902. Den militære straffeloven hadde fortsatt dødsstraff som en mulighet i krigstid. Under okkupasjonen 19401945 tok tyskerne i bruk sine egne lover og domstoler i Norge, og NS og Londonregjeringen gjenninnførte dødsstraffen i hver sin versjon av norsk lov.

Okkupasjonsmyndighetene

Det nazistiske Tyskland ila dødsstraff for en rekke forhold. Den første dødsdommen som ble felt over en nordmann kom i en tysk krigsrett den 9. juli 1940, og ble fullbyrdet den 19. august samme år.

I overkant av 400 nordmenn ble henrettet av tyskerne i løpet av krigen. Det offisielle tallet fra 1945 var 366, hvorav tre kvinner. Senere har tallet blitt oppjustert til 397 av Andrew Backe og 417 av Berit Nøkleby (se nedenfor). Begge utelater noen særtilfeller. Nøkleby unnlater tre desertører som ble henrettet i Tyskland, og fire som ble henrettet i Norge for sedelighetsforbrytelser og annen kriminalitet. Backe teller med 19 personer som ble dømt av en norsk særdomstol; i denne artikkelen omtales de i avsnittet «NS-myndighetene». Han oppgir dermed 416 som det totale antall. Omkring 100 av de henrettede hadde ikke fått noen dom, men ble skutt som gisler, eller de ble utenomrettslig henrettet av Sipo.

Antallet henrettelser steg gjennom 1941, med en topp på høsten etter at Tyskland hadde angrepet Sovjetunionen. I 1942 var det et nokså jevnt antall henrettelser, og det samme er tilfelle i første halvdel av 1943. Sommeren 1943 invaderte allierte styrker Italia, og Tyskland sto alene i Europa. Antall henrettelser begynte å stige igjen, og fortsatte i en oppadgående kurve også gjennom 1944. Henrettelsene fortsatte like inntil det siste.

Kvinner ble sjelden henrettet av tyske myndigheter. To norske kvinner ble skutt i 1943, og en i 1944. Dette stemmer overens med bildet i andre okkuperte land og i Tyskland.

Rettersteder

Henrettelsene ble for det meste utført på rettersteder knyttet til fengsler og fangeleire, men det ble også brukt mer tilfeldige steder. Noen av de mest brukte retterstedene var:

Geografisk fordeling

Geografisk er de henrettede fordelt på alle fylker. Nord-Trøndelag skiller seg klart ut med bare en henrettet innbygger. Dette er en markant forskjell fra Sør-Trøndelag, der 42 ble henrettet. Antallet henrettelser som ble utført i Nord-Trøndelag er langt høyere, ettersom mange ble henrettet ved Falstad fangeleir. Bergen, Østfold, Hedmark, Telemark, Oppland og Sogn og Fjordane har også lave tall, fra to til seks. Vestfold er et spesielt tilfelle. Der ble man ikke rammet av noen unntakstilstand, og motstandsbevegelsen var meget godt organisert slik at man slapp store opprullinger etter 1942. Allikevel ble seksten personer fra Vestfold henretta, noe som skyldes forsøk på å flykte til England med båt. Oslo hadde det høyeste tallet blant fylkene, men også høyeste folketall.

Den kommunen som mista flest på denne måten i forhold folketall var Grane i Nordland. Der ble fjorten personer henretta i forbindelse med unntakstilstanden i Midt-Norge 1942. I 1946 hadde kommunen et folketall på 1800 personer, hvilket vil si at nær 0,8 prosent av befolkninga ble henretta.

Fylkesvis fordeling

Tabellen er basert på oversikten over 405 henretta personer lenger ned i denne artikkelen,[1] slik den sto per 16. mai 2017. Det kan være gjort endringer i personoversikten uten at fylkestabellen har blitt justert.

Fylke Antall
Østfold 3
Akershus[2] 13
Oslo 109
Hedmark 2
Oppland 4
Buskerud 26
Vestfold[3] 16
Telemark 2
Aust-Agder 11
Vest-Agder 9
Rogaland 39
Hordaland[4] 50
Sogn og Fjordane 3
Møre og Romsdal 12
Sør-Trøndelag 43
Nord-Trøndelag 1
Nordland 26
Troms 12
Finnmark 24

Kommunevis fordeling

Tabellen er basert på oversikten over 405 henretta personer lenger ned i denne artikkelen,[5] slik den sto per 16. mai 2017. Det kan være gjort endringer i personoversikten uten at kommunetabellen har blitt justert. Kommunestrukturen under krigen er lagt til grunn. Ingen fra kommuner som ble sammenslått i krigsåra er med i oversikten, så det er ikke nødvendig å ta hensyn til det. I et eget felt er det notert dersom kommunen senere er sammenslått. Under tabellen er det angitt korrigerte tall for de kommunene som er omfatta av sammenslåinger, slik at man kan se hvor mange personer det dreier seg om fra dagens kommuner (2017).

Lista er satt opp med kommunene plassert alfabetisk fylkesvis; de kan sorteres alfabetisk for hele landet eller etter tall ved å trykke i øverste rad. Vil man tilbake til fylkesvis oppsett er det bare å laste sida på nytt (trykk F5 i de fleste nettlesere).

Kommune Antall Sammenslått med
Askim 2
Glemmen 1 Fredrikstad
Aker 2 Oslo
Bærum 4
Nes 1
Nittedal 2
Oppegård 1
Ski 1
Oslo 109
Furnes 1 Ringsaker
Stange 1
Fåberg 1 Lillehammer
Gjøvik 1
Nord-Aurdal 1
Øyer 1
Drammen 8
Kongsberg 3
Lier 2
Modum 3
Nedre Eiker 3
Norderhov 6 Ringerike
Ådal 1
Horten 1
Nøtterøy 1
Sandar 1 Sandefjord
Sandefjord 7
Sem 2 Tønsberg
Skoger 3 Drammen
Tønsberg 1
Eidanger 1 Porsgrunn
Heddal 1 Notodden
Arendal 2
Bygland 1
Grimstad 2
Hisøy 3 Arendal
Risør 1
Tromøy 1 Arendal
Vestre Moland 1 Lillesand
Farsund 2
Kristiansand 3
Lista 1 Farsund
Lyngdal 1
Oddernes 2 Kristiansand
Egersund 1 Eigersund
Hetland 4 Stavanger og Sandnes
Hjelmeland 4
Kopervik 1 Karmøy
Nærbø 6
Stavanger 14
Time 5
Varhaug 4
Bergen 33
Fana 2 Bergen
Kvam 1
Kvinnherad 1
Laksevåg kommune 4 Bergen
Masfjorden 1
Odda 7
Åsane 1
Solund 3
Bolsøy 1 Molde
Borgund (MR) 2 Ålesund
Bremsnes 1 Averøy
Hareid 1
Kristiansund 1
Molde 1
Ålesund 5
Byneset 1 Trondheim
Klæbu 1
Melhus 1
Osen 1
Selbu 1
Strinda 6 Trondheim
Trondheim 32
Namsos 1
Ballangen 1
Grane 14
Hadsel 1
Narvik 1
Vefsn 2
Vevelstad 7
Harstad 2
Skjervøy 8
Tromsøysund 2 Tromsø
Berlevåg 7
Kjelvik (Nordkapp) 3
Sør-Varanger 8
Vardø 6

Korringering for sammenslåtte kommuner:

Aldersmessig fordeling

Aldersmessig var flertallet av de henrettede mellom 19 og 59 år. Syv personer var 19, og dette var de yngste ettersom tyskerne av prinsipp ikke henrettet personer under myndighetsalder. Det ble avsagt dødsdommer for yngre personer, men Josef Terboven grep personlig inn og fikk dem omgjort.

Dommene

Dommene ble i de fleste tilfeller avsagt etter tyske krigsrettsbestemmelser. Unntakene er 21 dødsdommer avsagt av Terboven under særregler og 18 etter forordningen om unntakstilstand.

Mange av de som ble henrettet var tiltalt for flere forhold. Blant de vanligste tiltalepunktene med antall dømte (etter Backe 1996) var:

Tiltalepunkt Antall
Sabotasje eller sabotasjeforsøk 58
Begunstigelse av fienden 55
Medlem av motstandsbevegelsen 54
Fluktforsøk til England 48
Transport/våpensmugling 20
Spionasje 18

48 av de henrettede var gisler som ble henrettet som represalier. I tillegg er det 30 som kan ha vært gisler, men som også kan ha blitt dømt for ulike forhold etter standrettbestemmelser.

Det ble søkt om benådning for 114. Alle ble avslått; de eneste benådninger var de ovennevne sakene med mindreårige og dette skjedde uten forutgående søknad. Man kunne forventet at antall benådningssøknader var langt høyere, men i de fleste tilfeller var ikke pårørende klar over dommen før fulbyrdelsen ble kunngjort i dagspressen.

Henrettelsesmetoder

Henrettelser i Norge ble i nesten alle tilfeller gjennomført ved skyting.

Enkelte av nordmennene ble dømt i Tyskland, og minst en ble henrettet ved halshogging med giljotin. Noen medlemmer av Stein-organisasjonen og Alvær-gjengen ble ifølge dokumentene henrettet ved skyting i Tyskland, men det er grunn til å tro at de i realitet ble halshogd ettersom dette var den normale metoden i slike saker. En person skal ha blitt henrettet med sverd eller øks i Norge (Backe 1996). Johnny Pevik ble hengt på Misjonshotellet i Trondheim, men dette regnes normalt som en utenomrettslig henrettelse.

I et helt spesielt tilfelle i Finnmark i 1942 ble et tyvetalls personer angivelig slått ihjel med spade i stedet for å bli skutt. Dette skyldes at en av de dømte drepte en tysk soldat på vei til retterstedet, og dette vakte et voldsomt raseri.

Graver

Flere av de henrettede ble gravlagt på ukjent sted. Noen av de som ble henrettet etter unntakstilstanden i Trondheim i 1942 ble gravlagt på Falstad, og ble så den 7. mai 1945, det vil si dagen før Tysklands kapitulasjon, gravet opp og senket i Trondheimsfjorden. Senkning av levningen i sjøen var ikke noe unikt. 27 personer ble senket i Oslofjorden innenfor Drøbaksundet, fire i Korsfjorden og en i Bundefjorden. Tre ble senket på havet, på ukjent sted. En slik behandling av henrettedes levninger var i og for seg ikke noe spesielt for tyske myndigheter, det er lange tradisjoner for at henrettede ikke får noe kjent gravsted. Der gravstedet var kjent kunne det dreie seg om massegraver, mens det i noen tilfeller fantes en markert grav.

Etter krigens slutt ble mange av de henrettedes levninger gravet opp, slik at de kunne stedes til hvile på hjemstedet. Minst tyve ble gravlagt i Tyskland. En som lå i Kiel og tre i Hamburg ble antagelig hentet hjem etter krigen, men de seksten som lå i Berlin ligger etter all sannsynlighet fortsatt der, da området de lå i havnet i den sovjetiske sektoren.

Æresbevisninger

I forbindelse med begravelser utført etter krigen ble det ofte gitt militære æresbevisninger, eller i det minste æresvakt fra Milorg.

Bare åtte av de henrettede ble dekorert posthumt, hvilket er et lavt antall i forhold til innsats og offer. Tre fikk St. Olavsmedaljen med ekegren, en fikk Krigsmedaljen med stjerne, to Krigskorset med sverd, en fikk Deltakermedaljen og en Kongens fortjenstmedalje. Særlig Deltakermedaljen kunne man forventet at flere skulle fått.

NS-myndighetene

Quislingregimet gjenninførte dødsstraff i september 1942. Den ble først brukt 16. august 1943, da politifullmektig Gunnar Eilifsen ble dømt for ordrenekt av Politiets Særdomstol. Nitten personer ble henrettet etter norsk dom i løpet av krigen. Tre var for kriminelle forhold, voldtekt og mord.

Londonregjeringen

Utdypende artikkel: Rettsoppgjøret

Londonregjeringen gjeninnførte dødsstraff gjennom en anordning i 1941. I 1941 ble adgangen til å bruke dødsstraff utvidet til å omfatte mishandling og drap, og i 1945 ble den ytterligere utvidet til å omfatte utenlandske krigsforbrytere. Stortinget godkjente anordningene, som var gitt under Elverumsfullmakten, i 1945.

25 nordmenn og tolv tyskere ble henrettet under rettsoppgjøret. Med unntak av Quisling, Hagelin og Skancke var alle funnet skyldige i drap, grov tortur eller systematisk angiveri.

Likvidasjoner og utenomrettslige henrettelser

Hjemmefronten gjennomførte en rekke likvidasjoner under krigen. Det offisielle antallet er 65, men antagelig er det reelle tallet høyere. Etter retningslinjene man arbeidet etter skulle dette ikke utføres som straff, men en del av likvidasjonene har klare straffeaspekter.

Sipo og dets utøvende gren Gestapo utførte en rekke utenomrettslige henrettelser.

Navneliste

Det følgende er ei liste over de som ble henretta. Kun saker som har med krigsinnsats/motstandsarbeid som foregikk i Norge er tatt med; andre typer saker er nevnt under tabellen. Det er også noen tilfeller hvor nordmenn ble henretta for krigsinnsats/motstandsarbeid utafor Norge; disse er også tatt med under. De som ble dømt og/eller henretta i Tyskland for hendelser i Norge er med i tabellen.

Enkelte henrettelser uten dom er tatt med her, i tråd med oversikten hos Nøkleby (se litteraturoversikten). Kriteriet for at de er med, er at de ble beordra av Sipo i tråd med særbestemmelser; en ordre fra Sipo var jevngodt med en domsavgjørelse. Dette skjedde særlig i 1944. Andre utenomrettslige henrettelser, og spesielt de som skjedde under krigshandlingene våren 1940, er utelatt ettersom de ikke har noen form for juridisk grunnlag. Et tilfelle som må nevnes er Tollef Lomeland, som ble offer for en utenomrettslig henrettelse i oktober 1940. Han har gjerne vært regna som den andre i landet som ble henretta etter dom, men det har vist seg å ikke være tilfelle.

En stor gruppe som er utelatt er de utenlandske krigsfangene. Særlig jugoslaver og russere ble sendt til Norge i stort antall, og blant disse ble en del henretta. Dessverre er kildesituasjonen slik at det ikke er mulig å lage en skikkelig oversikt. Se artikkelen om krigsfangeleire for mer informasjon om denne gruppa.

Tabellen er satt opp i kronologisk rekkefølge, da dette gir en viss oversikt over grupper som ble henretta sammen. Tabellen kan sorteres etter andre kriterier ved å trykke på kolonnenavnet i øverste rad. Ønsker man å sortere etter flere kolonner samtidig kan det gjøres ved å holde shift-tasten inne mens man trykker.

Oversikten er i utgangspunktet basert på Berit Nøklebys oversikt i Skutt blir den-, med tillegsopplysninger fra andre kilder, ikke minst Våre falne.

Navn Født Yrke Hjemsted Henretta Rettersted Domstol Årsak Merknader Bilde
Santi, Carlo Jon Rafaello Overrettssakfører Sør-Trøndelag, Trondheim 1940-08-19 Trondheim Krigsrett i Trondheim Drap på tysk soldat Carlo Jon Raffaello Santi Våre falne.JPG
Hansen, Rolf Adolf Arbeider Telemark, Eidanger 1941-01-17 Krigsrett i Arendal Drapsforsøk på tysk soldat Fikk også fem års tukthus.
Lindeberg, Alf Konrad Styrmann Vest-Agder, Farsund 1941-08-11 Ukjent Rikskrigsrettens 1. senat, Bergen Spionasje, fiendebegunstigelse og våpenlager. Overført fra Bergen til Akershus landsfengsel, henretta på ukjent sted.
Pedersen, Frithjof Styrmann Vest-Agder, Lista kommune 1941-08-11 Ukjent Rikskrigsrettens 1. senat, Bergen Spionasje, fiendebegunstigelse og våpenlager. Overført fra Bergen til Akershus landsfengsel, henretta på ukjent sted.
Rasmussen, Melankton Handelsreisende Hordaland, Bergen 1941-08-11 Ukjent Rikskrigsrettens 1. senat, Bergen Spionasje, fiendebegunstigelse og våpenlager. Overført fra Bergen til Akershus landsfengsel, henretta på ukjent sted.
Hansteen, Viggo 1900-09-13 Høyesterettsadvokat Oslo, Vestre Aker 1941-09-10 Oslo, Østre skytterlags bane Standrett, Oslo Trussel mot offentlig orden, det økonomiske liv eller arbeidsfreden Viggo Hansteen 1919 OB.RP10733a.jpg
Wickstrøm, Rolf Evald Johan 1912-12-09 Elektrisk sveiser Oslo, Østre Aker 1941-09-10 Oslo, Østre skytterlags bane Standrett, Oslo Trussel mot offentlig orden, det økonomiske liv eller arbeidsfreden Rolf Wickstrøm.JPG
Duesund, Ivar Sjømann Hordaland, Masfjorden 1941-10-22 Bergen, Ulven fangeleir Krigsrett, Bergen Sabotasje
Wang, Karsten Styrmann Vestfold, Sandar 1941-10-22 Bergen, Ulven fangeleir Krigsrett, Bergen Sabotasje
Engen, Karl Eugen Jernbinder Østfold, Askim 1941-11-02 Frogn, Håøya Feltkrigsrett, Oslo Begunstigelse av fienden Forsøkte å kapre isbryteren «Isbjørn».
Hekkelstrand, Ernst Thor Elektriker Nordland, Ballangen 1941-11-02 Frogn, Håøya Feltkrigsrett, Oslo Begunstigelse av fienden Forsøkte å kapre isbryteren «Isbjørn».
Helmersen, Sverre Gårdsarbeider Hedmark, Stange 1941-11-02 Frogn, Håøya Feltkrigsrett, Oslo Begunstigelse av fienden Forsøkte å kapre isbryteren «Isbjørn».
Langseth, Bjarne Sevald Kranbas Finnmark, Sør-Varanger 1941-11-02 Frogn, Håøya Feltkrigsrett, Oslo Begunstigelse av fienden Forsøkte å kapre isbryteren «Isbjørn».
Olsen, Johan Henry Gruvearbeider Finnmark, Sør-Varanger 1941-11-02 Frogn, Håøya Feltkrigsrett, Oslo Begunstigelse av fienden Forsøkte å kapre isbryteren «Isbjørn».
Rødaas, Halvor Sverre Medisinstudent Oslo, Vestre Aker 1941-11-02 Frogn, Håøya Feltkrigsrett, Oslo Begunstigelse av fienden Forsøkte å kapre isbryteren «Isbjørn».
Garbo, Ingvald Lektor Hordaland, Bergen 1941-11-22 Gravdal Feltkrigsrett Spredde illegale nyheter blant tyske soldater
Eriksen, Karl Andreas Politikonstabel Møre og Romsdal, Ålesund 1941-11-26 Oslo Rikskrigsrettens 1. senat, Oslo Spionasje og begunstigelse av fienden
Johannesen, Sigurd Radioingeniør Oslo, Vestre Aker 1941-11-26 Oslo Rikskrigsrettens 1. senat, Oslo Spionasje og begunstigelse av fienden
Lea, Rolv Direktør Akershus, Bærum 1941-11-26 Oslo Rikskrigsrettens 1. senat, Oslo Spionasje og begunstigelse av fienden
Torsvik, Harald Overrettssakfører Møre og Romsdal, Ålesund 1941-11-26 Oslo Rikskrigsrettens 1. senat, Oslo Spionasje og begunstigelse av fienden
Winther, Tønnes Hauge Puntervold Direktør Oslo 1941-11-26 Oslo Rikskrigsrettens 1. senat, Oslo Spionasje og begunstigelse av fienden
Ask, Øyvind Politikonstabel Vestfold, Sandefjord 1941-12-04 Oslo Rikskrigsretten, Oslo Spionasje og begunstigelse av fienden
Bertnes, Andreas Olaf Medisinstudent Vestfold, Sandefjord 1941-12-04 Oslo Rikskrigsretten, Oslo Spionasje og begunstigelse av fienden
Middtun, Johan Ingeniør Vestfold, Sandefjord 1941-12-04 Oslo Rikskrigsretten, Oslo Spionasje og begunstigelse av fienden
Bøe, Borgen Disponent Rogaland, Stavanger 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Bøe, Karluf Johan Hans Kontorist Rogaland, Stavanger 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Fjellberg, Georg Smed Rogaland, Hjelmeland 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Våpenlager
Fjermestad, Georg Handelsfullmektig Rogaland, Stavanger 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Helland, Georg Tollkontrollør Rogaland, Stavanger 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje og franktirørvirksomhet
Hoseth, Einar Skiltmaler Rogaland, Hetland 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Jacobsen, Martin Lagersjef Rogaland, Stavanger 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Nilsen, John Selger Rogaland, Hetland 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Oftedahl, Carl Johan Lege Rogaland, Stavanger 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Olsson, Olav Ragnvald Fenrik Rogaland, Hetland 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Pederssen, Arnt Plesner Agent Rogaland, Stavanger 1941-12-29 Nannestad, Flatnermoen Rikskrigsretten, Oslo Spionasje
Jensen, Harry Småbruker og fisker Finnmark, Sør-Varanger 1941-12-30 Kirkenes Feltkrigsrett Spionasje
Hansen, Johan Martin Sjømann Hordaland, Laksevåg 1942-01-25 Trondheim, Kristiansten Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Johansen, Aage Halfdan Sjømann Hordaland, Bergen 1942-01-25 Trondheim, Kristiansten Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Molvær, Hjalmar Kornelius Stuert Møre og Romsdal, Ålesund 1942-01-25 Trondheim, Kristiansten Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Henriksen, Henry Ivar Kontormann Oslo 1942-01-25 Målselv Feltkrigsrett Begunstigelse av fienden
Skjold, Harald Martin Revisor og fenrik Hordaland, Fana 1942-01-26 Kvarven Feltkrigsrett Agitasjon overfor tyske soldater
Gjertsen, Gustav John Lagerarbeider Hordaland, Bergen 1942-01-28 Hestviken Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt Fikk to dødsdommer.
Offerdahl, Alfred Lagerekspeditør Hordaland, Laksevåg 1942-01-28 Hestviken Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Rasmussen, Mons Alberthon Greve Læregutt Hordaland, Bergen 1942-01-28 Hestviken Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Pettersen, Alf Sigmond 1915-12-25 Elektriker Troms, Harstad 1942-01-28 Setermoen Feltkrigsrett Spionasje Alf Pettersen.jpg
Spilling, Per 1898 Overrettssakfører Troms, Harstad 1942-01-28 Setermoen Feltkrigsrett Begunstigelse av fienden og våpeninnehav Per Spilling.jpg
Iversen, Ingvald Emil Murarbeider Hordaland, Bergen 1942-02-12 Hestviken Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Johnsen, Charles Sigurd Smed Hordaland, Bergen 1942-02-12 Hestviken Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt Fikk også tre års tukthus for våpeninnehav.
Svanevik, Lars Kornelius Fyrbøter og veiarbeider Hordaland, Bergen 1942-02-12 Hestviken Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt og våpenlager Fikk to dødsdommer.
Hafstad, Kåre Iversen Maskinist Møre og Romsdal, Kristiansund 1942-02-25 Frogn, Håøya Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt og tyveri av båt
Benjaminsen, Olav Sverre 1899-07-26 Arbeider Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-03-07 Trondheim, Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Radiolytting og nyhetsspredning Olav Sverre Benjaminsen Våre falne.jpg
Bernstein, Abel Lazar 1885-02-08 Kjøpmann Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-03-07 Trondheim, Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Radiolytting og nyhetsspredning Abel Lazar Bernstein Våre falne.jpg
Isaksen, David Kjøpmann Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-03-07 Trondheim, Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Radiolytting og nyhetsspredning
Isaksen, Wulf Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-03-07 Trondheim, Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Radiolytting og nyhetsspredning
Wolfsohn, David Kjøpmann Sør-Trøndelag, Strinda 1942-03-07 Trondheim, Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Radiolytting og nyhetsspredning
Andersen, Olaf Kvartermester Aust-Agder, Hisøy 1942-03-16 Frogn, Håøya Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Jacobsen, Charles Styrmann Aust-Agder, Hisøy 1942-03-16 Frogn, Håøya Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Nilsen, William Styrmann Aust-Agder, Tromøy 1942-03-16 Frogn, Håøya Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Ugland, Alexander Dugan Forsikringsmann Aust-Agder, Arendal 1942-03-16 Frogn, Håøya Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt
Bye-Nielsen, Leif Dekoratør Oslo 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Disch, Arne Grønn Maskinassistent Vestfold, Tønsberg 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Dyrøy, Ole Elias Fisker Møre og Romsdal, Borgund 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Dølerud, Harald Politikonstabel Oslo 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Elgenes, Kåre Angel Slakter Møre og Romsdal, Bolsøy 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Fillinger, Per Andreas Oslo 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Friis, Jakob Otto Stud.philol. Oslo 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Gjertsen, Andreas Student Oslo 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Godager, Leonhard Sersjant Hedmark, Furnes 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Kjeldsberg, Ole Dommerfullmektig Akershus, Aker 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Larsen, Alfred Waldemar Garmann Oslo 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Lützow-Holm, Ole Arntzen Jusstudent Oslo 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Mjølhus, Einar Oliver Frukthandler Rogaland, Hjelmeland 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Næss, Jesper Kjell Skogeier Buskerud, Ådal 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Olsen, Bjarne Philip Matros Møre og Romsdal, Ålesund 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Tuntland, Magnus Gårdsarbeider Rogaland, Hjelmeland 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Young, Peter Kristian Boe Kontorist Oslo 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Aasland, Birger Fisker Rogaland, Hjelmeland 1942-04-30 Trandumskogen Uten dom Forsøk på Englandsflukt Represalier etter Telavågaffæren.
Bø, Anton Gårdsarbeider Rogaland, Nærbø 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt Fikk også dødsstraff for våpenlager.
Ege, Olav Rogaland, Varhaug 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Hellestø, Karl Trelastarbeider Rogaland, Nærbø 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Johansen, Jørsten Gårdsarbeider Rogaland, Time 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Mæland, Magnus Gårdsarbeider Rogaland, Varhaug 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Opstad, Martin Gårdsarbeider Rogaland, Nærbø 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Ree, Ingvar Gårdsarbeider Rogaland, Nærbø 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt Fikk også dødsstraff for våpenlager.
Rosland, Ole Gårdsarbeider Rogaland, Time 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Sikvaland, Torgeir Sjåfør Rogaland, Time 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt Fikk også dødsstraff for våpenlager.
Steinsland, Andreas Sjåfør Rogaland, Time 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt Fikk også dødsstraff for våpenlager.
Steinsland, Augustus Gårdsarbeider og sjåfør Rogaland, Time 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt Fikk også dødsstraff for våpenlager.
Torland, Ragnvald Anleggsarbeider Rogaland, Nærbø 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Varden, Trygve Anleggsarbeider Rogaland, Varhaug 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Vigre, Arne Motormann Rogaland, Nærbø 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt Fikk også dødsstraff for våpenlager.
Waldeland, Sverre Tømmermann Rogaland, Varhaug 1942-05-21 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på Englandsflukt
Johansen, Carl Petter Styrmann Aust-Agder, Hisøy 1942-06-05 Tyskland, Brandenburg Feltkrigsrett Forsøk på Englandsflukt Involvert i sak der de andre dømte ble henretta 10.02.1942; sendt til Tyskland og dømt og henretta der pga. en annen sak.
Mathisen, Alfred Fisker Finnmark, Vardø 1942-06-18 Kirkenes Feltkrigsrett Kontakt med sovjetiske styrker
Karlsen, Markus Kornelius Fisker Finnmark, Kjelvik 1942-08-10 Trondheim SS- und Polizeigericht Nord Skjulte sovjetiske agenter
Søderholm, Gustav Adolf Fisker Finnmark, Kjelvik 1942-08-10 Trondheim SS- und Polizeigericht Nord Skjulte sovjetiske agenter
Søderholm, Ragnar Gustav Fisker Finnmark, Kjelvik 1942-08-10 Trondheim SS- und Polizeigericht Nord Skjulte sovjetiske agenter
Kvamme, Paul Sekretær Hordaland, Bergen 1942-08-12 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Illegal avis
Hansen, Elias Skjold Elektriker Oslo 1942-09-07 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Innbrudd i tysk lager
Hansen, Bjarne Bygningsarbeider Buskerud, Nedre Eiker 1942-09-07 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Sabotasje og våpenlager Fikk tre dødsdommer.
Jacobsen, Carl Johan Bryggearbeider Oslo 1942-09-07 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Sabotasje og drapsforsøk Fikk to dødsdommer.
Kristoffersen, Reidar Sjåfør Oslo 1942-09-07 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Sabotasje, drap og drapsforsøk Fikk fire dødsdømmer.
Schei, Karl Fritjof Løytnant Akershus, Nes 1942-09-07 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Fiendebegunstigelse og medvirkning til drap Fikk to dødsdømmer.
Eriksen, Håkon Rørlegger Oslo 1942-09-07 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Sabotasje Fikk også fem års tukthus for innbrudd.
Kristiansen, Alf Arbeider Buskerud, Drammen 1942-09-07 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Sabotasje, drap, drapsforsøk og våpenlager Fikk fem dødsdømmer.
Hansen, Sigurd Peder Rørlegger Oslo 1942-09-18 Trondheim SS- und Polizeigericht Nord]] Sabotasje, drap og våpenlager Fikk tre dødsdømmer.
Alvær, Roald Einar Amandus Journalist Nordland, Hadsel 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse og spionasje
Andersen, Asbjørn Ragnar Motormann Østfold, Glemmen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse
Danielsen, Nils Johan Sjåfør Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse
Foyen, Johan Nils Sjømann Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse og spionasje
Grøvlen, Odd Andreas Butikkekspeditør Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse
Høgseth, Ivar Darre Sjømann Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse og spionasje
Io, Konrad Emil Tømmerarbeider Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse
Moe, Kaare Telegrafekspeditør Hordaland, Laksevåg 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse
Olsen, Rognald Lagerekspeditør Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse
Strandenes, Lorents Konrad 1899-05-23 Politikonstabel Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse og våpenlager
Suleng, Haakon Overlærer Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse og spionasje
Suleng, Reidar Telegrafekspeditør Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse
Tangedal, Nils Johan Sjåfør Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Fiendebegunstigelse og våpenlager
Zeiffert, Harald Adolf Maskinsmed Hordaland, Bergen 1942-10-06 Tyskland, Berlin-Tegel Rikskrigsrettens 4. senat, Berlin Våpenlager
Berg, Finn Kaptein Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk».
Birch, Gunnar Sandberg Banksjef Sør-Trøndelag, Strinda 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk».
Eggen, Peder Bygningsleder Sør-Trøndelag, Klæbu 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk».
Ekornes, Hans Konrad Disponent og fenrik Akershus, Bærum 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk».
Gleditsch, Henry Cochrane Williamson 1902-11-09 Teatersjef Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk». Henry Gleditsch Våre falne.jpg
Komissar, Hirsch Ingeniør Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk».
Langhelle, Harald 1890-12-25 Redaktør Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk». Harald Langhelle 1890-1942.JPG
Lykke, Per Tangen Skipsmegler Sør-Trøndelag, Strinda 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk».
Skirstad, Otto Benjamin Andreas Overrettssakfører Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti som ble henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk».
Aakrann, Gunnar Bull Overrettssakfører Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-10-06 Falstadskogen Uten dom Sabotasjeforsøk En av ti henretta uten dom som «soning for sabotasjeforsøk».
Austerfjord, Aksel Johansen Gårdbruker Nordland, Vevelstad 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Bogfjellmo, Agnar Paul Jord- og skogbruksarbeider Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Holmen, Arne Gårdsarbeider og snekker Nordland, Vefsn 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Holmen, Mikal Gårdsarbeider og snekker Nordland, Vefsn 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Lien, Bjarne Fabrikkarbeider Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Lien, Magnus Johannes Gårdsarbeider og snekker Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Mellingen, Ingvald Andreas Jernbanearbeider Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Moen, Arne Ludvik Småbruker Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Møllersen, Nils Martin Småbruker Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Olsen, Oddvar Gårdsarbeider Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Sjøfors, Leiv Kåre Vei- og skogsarbeider Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Stortjønnli, Peder Oddvar Gårdsarbeider Nordland, Grane 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Sæther, Edvart Arnsberg Småbruker Nordland, Vevelstad 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Sæther, Petter Snekker Nordland, Vevelstad 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Tverland, Tormod Lund Fisker Nordland, Vevelstad 1942-10-08 Falstadskogen Standrett, Falstad Motstandsarbeid En av femten henretta for uspesifisert motstandsarbeid under unntakstilstanden.
Bogfjellmo, Johan Audun Vei- og skogarbeider Nordland, Grane 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Forbergskog, Peder Bygningsarbeider Nordland, Grane 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Skjærpe, Rasmus Tegner Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Stormo, Alf Mathias Sjåfør Nordland, Grane 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Svebakk, Olaf Peter Drosjesjåfør Nordland, Grane 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Sæter, Ole Hansen Gårdbruker Nordland, Vevelstad 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Øigård, Einar Maskinist Nordland, Vevelstad 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Øigård, Johan Martin Rutebåtfører Nordland, Vevelstad 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Øyum, Ragnar Emil Småbruker Nordland, Grane 1942-10-09 Falstadskogen Standrett, Falstad Våpentransport En av ni henretta for våpentransport under unntakstilstanden.
Abrahamsen, Moritz Nevesetsky Kjøpmann Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-11-16 Falstadskogen Uten dom Uavklart En av tre jøder henretta, muligens involvert i motstandsarbeid. 159x159px
Glick, Kalman Disponent Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-11-16 Falstadskogen Uten dom Uavklart En av tre jøder henretta, muligens involvert i motstandsarbeid. Kalman Glick Våre falne.jpg
Schidorsky, Herman Urmaker Sør-Trøndelag, Trondheim 1942-11-16 Falstadskogen Uten dom Uavklart En av tre jøder henretta, muligens involvert i motstandsarbeid.
Evans R.P. Soldat Storbritannia 1943-01-19 Trandumskogen Uten dom Krigshandlinger En av seks briter henretta etter kommandoordren.
Blackburn, J.N. Soldat Storbritannia 1943-01-19 Trandumskogen Uten dom Krigshandlinger En av seks briter henretta etter kommandoordren.
Bonner, F. Soldat Storbritannia 1943-01-19 Trandumskogen Uten dom Krigshandlinger En av seks briter henretta etter kommandoordren.
Jackson, W. Soldat Storbritannia 1943-01-19 Trandumskogen Uten dom Krigshandlinger En av seks briter henretta etter kommandoordren.
Walsh, J. Soldat Storbritannia 1943-01-19 Trandumskogen Uten dom Krigshandlinger En av seks briter henretta etter kommandoordren.
White, T.W. Soldat Storbritannia 1943-01-19 Trandumskogen Uten dom Krigshandlinger En av seks briter henretta etter kommandoordren.
Berg, Toralf Ørnulf Tegner Møre og Romsdal, Molde 1943-02-16 Falstadskogen Ingen dom Oppfordring til faneflukt
Svendsen, Reidar Møllearbeider Oslo 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Skjulte tysk desertør
Neråsen, Gustav Adolf Jernbanearbeider Oppland, Øyer 1943-03-01 SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Våpenlager
Nordbø, Lars Sosialøkonom og journalist Oslo 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Stensrud, Arne Lokomotivpusser Oslo 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Syversen, Sigurd Bygningsarbeider Oslo 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Lie, Ottar Sekretær Oslo 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Karsel, Ole Kjell Stuert Oslo 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Kvernmo, Olav Forretningsfører Oslo 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Berg, Arthur Renovatør Hordaland, Odda 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Dalland, Bjarne Funksjonær Hordaland, Bergen 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Danielsen, Daniel Teodor Sveiser Hordaland, Kvam 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Espelid, Thor Gerotti Kontorist Hordaland, Odda 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Kindem, Leif Arnoldus Fabrikkarbeider Hordaland, Odda 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Kleppestø, Ingolf Kontormann Hordaland, Odda 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Prestegår, Olaf Fabrikkarbeider Hordaland, Odda 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Slåttelid, Harald Andreas Gerotti Avdelingssjef Hordaland, Odda 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Veka, Knut Typograd Hordaland, Odda 1943-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Undergravingssarbeid og spionasje
Bolstad, Bjørn Normann Montørlærling Østfold, Askim 1943-04-02 Tromsø Uten dom Sabotasjeaksjon En av åtte uniformerte mann fra Shetlandsgjengen og Kompani Linge henretta etter kommandoordren. Bjørn Normann Bolstad Våre falne.JPG
Eskeland, Sigurd Løytnant Aust-Agder, Risør 1943-04-02 Tromsø Uten dom Sabotasjeaksjon En av åtte uniformerte mann fra Shetlandsgjengen og Kompani Linge henretta etter kommandoordren. Sigurd Eskeland Våre falne.JPG
Haugland, Frithjof Meyer Telegrafist Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-04-02 Tromsø Uten dom Sabotasjeaksjon En av åtte uniformerte mann fra Shetlandsgjengen og Kompani Linge henretta etter kommandoordren. Frithjof Meyer Haugland Våre falne.JPG
Kvalvik, Magnus Johan Dekksmann Sogn og Fjordane, Solund 1943-04-02 Tromsø Uten dom Sabotasjeaksjon En av åtte uniformerte mann fra Shetlandsgjengen og Kompani Linge henretta etter kommandoordren. Magnus Johan Kvalvik Våre falne.JPG
Kverhellen, Sverre Odd Jofred Sogn og Fjordane, Solund 1943-04-02 Tromsø Uten dom Sabotasjeaksjon En av åtte uniformerte mann fra Shetlandsgjengen og Kompani Linge henretta etter kommandoordren. Sverre Odd Jofred Kverhellen Våre falne.JPG
Ratvik, Harald Peter Møre og Romsdal, Borgund 1943-04-02 Tromsø Uten dom Sabotasjeaksjon En av åtte uniformerte mann fra Shetlandsgjengen og Kompani Linge henretta etter kommandoordren. Harald Peter Ratvik Våre falne.JPG
Trovåg, Sjur Olai Dekksmann Sogn og Fjordane, Solund 1943-04-02 Tromsø Uten dom Sabotasjeaksjon En av åtte uniformerte mann fra Shetlandsgjengen og Kompani Linge henretta etter kommandoordren. Sjur Olai Trovåg Våre falne.JPG
Vik, Alfred Maskinist Møre og Romsdal, Bremsnes 1943-04-02 Tromsø Uten dom Sabotasjeaksjon En av åtte uniformerte mann fra Shetlandsgjengen og Kompani Linge henretta etter kommandoordren. Alfred Vik 1920-1943 Våre falne.JPG
Hauge, Finn Arbeider Troms, Tromsøysund 1943-04-06 Sydspissen Krigsrett Sabotasje
Hope, Andreas Reiseinspektør Hordaland, Bergen 1943-04-16 Tyskland, Berlin-Plötzensee Volksgerichthof Sabotasje Tilhørte Steinorganisasjonen.
Svendsen, Harald Ivan Kystlos Hordaland, Laksevåg 1943-04-21 Tyskland, Kiel Sondergericht, Kiel Sabotasje Tilhørte Steinorganisasjonen.
Bergquist, Olav Kontorist Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Spionasje
Dahl, Thorleif Martin Lagerarbeider Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Spionasje
Flønes, Johan Albert Sporvognsfører Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Unnlot å melde om planlagt aksjon
Knudsen, Arvid Leo Jernbanefunksjonær Sør-Trøndelag, Strinda 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Spionasje
Lervaag, Godtfred Bertram Lagerarbeider Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Spionasje
Mogstad, Egil Magnar Lagerarbeider Sør-Trøndelag, Strinda 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Spionasje
Nilsen, Odd Mekaniker Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Unnlot å melde om planlagt aksjon
Olsen, Thorleif Trykkeriarbeider Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Unnlot å melde om planlagt aksjon
Thingstad, Henry Urmaker Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Spionasje
Trønsdal, Einar Ekspeditør Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Spionasje
Morset, Peder Lærer, klokker og bonde Sør-Trøndelag, Selbu 1943-05-19 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord Sabotasje og forsøk på flukt
Fredriksen, Ragnar Kontorist Vest-Agder, Kristiansand 1943-06-28 Trandumskogen Feldkriegsgericht Luftwaffe Nord Uavklart
Karlsen, Erling Fiskeriarbeider Vest-Agder, Oddernes 1943-06-28 Trandumskogen Feldkriegsgericht Luftwaffe Nord Uavklart
Valderhaug, Ingebriegt Løeg Styrmann og radiotelegrafist Møre og Romsdal, Ålesund Tyskland, Hamburg Sondergericht, Tyskland Motstandsarbeid Tilhørte Steinorganisasjonen.
Stein, Kristian Elias Postekspeditør Hordaland, Bergen 1943-07-16 Tyskland, Hamburg Sondergericht, Tyskland Motstandsarbeid Tilhørte Steinorganisasjonen.
Andresen, Alv Haldor Løytnant Vestfold, Sandefjord 1943-07-30 Ulven Uten dom Krigshandlinger En av seks (pluss én brite) henretta etter kommandoordren. Alv Haldor Andresen Våre falne.JPG
Bigseth, Agnar Maskinist Møre og Romsdal, Hareid 1943-07-30 Ulven Uten dom Krigshandlinger En av seks (pluss én brite) henretta etter kommandoordren. Agnar Bigseth Våre falne.JPG
Hals, Kjell Øistein Sjømann og maskinmann Nord-Trøndelag, Namsos 1943-07-30 Ulven Uten dom Krigshandlinger En av seks (pluss én brite) henretta etter kommandoordren. Kjell Øistein Hals Våre falne.JPG
Hansen, Hans Thorvald Bærevahr Student og kvartermester Hordaland, Bergen 1943-07-30 Ulven Uten dom Krigshandlinger En av seks (pluss én brite) henretta etter kommandoordren. Hans Thorvald Bærevahr Hansen Våre falne.JPG
Kleppe, Bernhard Kvartermester Hordaland, Bergen 1943-07-30 Ulven Uten dom Krigshandlinger En av seks (pluss én brite) henretta etter kommandoordren. Bernhard Kleppe Våre falne.JPG
Klipper, Jens Johansen Kanonér Vestfold, Horten 1943-07-30 Ulven Uten dom Krigshandlinger En av seks (pluss én brite) henretta etter kommandoordren. Jens Johansen Klipper Våre falne.JPG
Eilifsen, Gunnar 1897-09-12 Politifullmektig Akershus, Aker 1943-08-16 Oslo Norsk særdomstol Ordrenekt Gunnar Eilifsen foto.JPG
Ananiassen, Emil Julius Fisker Finnmark, Berlevåg 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Bertheussen, Egil Mekaniker Finnmark, Berlevåg 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Jensen, Kristian Oluf Fisker Finnmark, Berlevåg 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Johannessen, Ingolf Arbeider Finnmark, Vardø 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Loe, Osvald Edmund Fisker Finnmark, Berlevåg 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Olsen, Erling Viktor Fisker Finnmark, Vardø 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Olsen, Gudvar Einar Rudolf Fisker Finnmark, Vardø 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Sivertsen, Harald Junes Arbeider Finnmark, Berlevåg 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Sivertsen, Øistein Meyer Angel Arbeider og fisker Finnmark, Berlevåg 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Stenman, Anton Anleggsarbeider og fisker Finnmark, Berlevåg 1943-08-18 Kirkenes Krigsrett, Kirkenes Virksomhet for fremmed stat
Monclair, Jean Richard Kontorist Hordaland, Bergen 1943-09-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Motstandsarbeid
Karlsen, Marius Nikolai Fisker Troms, Skjervøy 1943-09-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Tyveri av tysk postkutter og feltpostbrev
Lie, Hillel David 1906-10-10 Kelner Oslo, Vestre Aker 1943-09-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Fluktforsøk til Sverige Også omtalt som Hillel David Feinsilber. Hillel David Lie Våre falne.JPG
Erstad, Simon Andreas Postekspeditør Hordaland, Bergen 1943-09-07 Tyskland, Halle an der Saale Volksgerichtshof Landsforræderi og fiendebegunstigelse Tilhørte Steinorganisasjonen.
Osland, Karl Sakarias Lagerekspeditør Hordaland, Bergen 1943-09-07 Tyskland, Halle an der Saale Volksgerichtshof Landsforræderi og fiendebegunstigelse Tilhørte Steinorganisasjonen.
Skre, Ivar Heming Redaktør Hordaland, Bergen 1943-09-07 Tyskland, Halle an der Saale Volksgerichtshof Landsforræderi og fiendebegunstigelse Tilhørte Steinorganisasjonen.
Røsland, Birger Leonard Politimann Hordaland, Bergen 1943-09-17 Tyskland, Halle an der Saale Sondergericht Motstandsarbeid Tilhørte Steinorganisasjonen.
Agnæss, Thomas Henry Thornau Avdelingsingeniør Buskerud, Drammen 1943-10-14 Trandumskogen Uten dom Sabotasje En av fem henretta som medansvarlige for sabotasjeaksjonen ved Ryghkollen.
Furu, Reidar Fondssjef Buskerud, Drammen 1943-10-14 Trandumskogen Uten dom Sabotasje En av fem henretta som medansvarlige for sabotasjeaksjonen ved Ryghkollen.
Johnsen, Alv Johan Ingeniør og fabrikkbestyrer Buskerud, Lier 1943-10-14 Trandumskogen Uten dom Sabotasje En av fem henretta som medansvarlige for sabotasjeaksjonen ved Ryghkollen.
Krok, Anders Johansen Fyrbøter Buskerud, Nedre Eiker 1943-10-13 Trandumskogen Uten dom Sabotasje En av fem henretta som medansvarlige for sabotasjeaksjonen ved Ryghkollen. Skutt dagen før de andre fire.
Simensen, Arthur Maskinsnekker Buskerud, Nedre Eiker 1943-10-14 Trandumskogen Uten dom Sabotasje En av fem henretta som medansvarlige for sabotasjeaksjonen ved Ryghkollen.
Hvaal, Emil Gustav Radiotelegrafist og styrmann Vestfold, Sem 1943-10-14 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Spionasje, drap og våpenbesittelse
Marthinsson, Erling Christian Radiotelegrafist Hordaland, Åsane 1943-10-13 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Aall, Christian Fredrik Fasting Handelsagent Hordaland, Fana 1943-10-14 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Utlandsflukt, virksomhet for fiendtlig stat og våpenlager
Andersen, Sverre 1918-09-06 Elektrisk sveiser Oslo 1943-10-14 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Skipssabotasje og våpenbesittelse Sverre Andersen (1918-1943).jpg
Grønholdt, Aksel Eugen Vaktmester Oslo 1943-10-14 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Skipssabotasje og våpenbesittelse
Gundersen, Kaare Tømmermann Oslo 1943-10-14 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Skipssabotasje og våpenbesittelse
Halvorsen, Sverre Emil Verkstedsformann Oslo, Vestre Aker 1943-10-14 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Skipssabotasje og våpenbesittelse
Jakobsen, Sigurd Maskinarbeider Oslo 1943-10-14 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Skipssabotasje og våpenbesittelse
Østerud, Olaf Bygningsarbeider Oslo 1943-10-14 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Skipssabotasje og våpenbesittelse
Albrigtsen, Helmer Fisker Troms, Skjervøy 1943-10-23 Krøkebærsletta Krigsrett Virksomhet for fiendlig stat
Hammer, Johan E. Fisker Troms, Skjervøy 1943-10-23 Krøkebærsletta Krigsrett Virksomhet for fiendlig stat
Johansen, Edelsten Marenius Fisker Troms, Skjervøy 1943-10-23 Krøkebærsletta Krigsrett Virksomhet for fiendlig stat
Jørgensen, Johan Martin Kornelius Fisker og gårdbruker Troms, Skjervøy 1943-10-23 Krøkebærsletta Krigsrett Virksomhet for fiendlig stat
Jørgensen, Ottar Egil Fisker Troms, Skjervøy 1943-10-23 Krøkebærsletta Krigsrett Virksomhet for fiendlig stat
Jørgensen, Otto Kristian Fisker og gårdbruker Troms, Skjervøy 1943-10-23 Krøkebærsletta Krigsrett Bistand til agenter
Kristiansen, Håkon Andreas Fisker Troms, Skjervøy 1943-10-23 Krøkebærsletta Krigsrett Virksomhet for fiendlig stat
Larssen, Øivind Indal Kjøpmann Troms, Tromsøysund 1943-10-23 Krøkebærsletta Krigsrett Virksomhet for fiendlig stat
Hoddø, Kristian Oskar Tekniker Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Illegale aviser og flyktningtransport
Andersen, Gustav Fredrik Rørlegger Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Kommunistisk virksomhet
Austad, Arvid Kristian Kontorist Sør-Trøndelag, Melhus 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Kommunistisk virksomhet
Christensen, Odd Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Kommunistisk virksomhet
Johansen, Arne Margido Anleggsarbeider Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Kommunistisk virksomhet
Langset, Øysten Johan Anleggsarbeider Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Kommunistisk virksomhet
Wiggen, Kolbjørn Andreas Kontorist Sør-Trøndelag, Strinda 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Kommunistisk virksomhet
Wærdahl, Carlsten Lyder Rangvald Kontorist Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Kommunistisk virksomhet
Wærdahl, Reidar Einar Dekorasjonsmaler Sør-Trøndelag, Trondheim 1943-11-17 Kristiansten SS- und Polizeigericht Nord, Trondheim Kommunistisk virksomhet
Pedersen, Arne Mattias Fisker og arbeider Finnmark, Sør-Varanger 1943-12-03 Kirkenes Krigsrett Spionasje
Pettersen, Håkon Einar Berg Veiarbeider Finnmark, Sør-Varanger 1943-12-03 Kirkenes Krigsrett Spionasje
Wærriø, Frants Osvald Anleggsarbeider Finnmark, Sør-Varanger 1943-12-03 Kirkenes Krigsrett Spionasje
Abrahamsen, Magne Theodor Postfullmektig Hordaland, Bergen 1943-12-10 Tyskland, Hamburg Sondergericht, Kiel Motstandsarbeid Tilhørte Steinorganisasjonen.
Agdesten, Ole Postbud og sjåfør Hordaland, Bergen 1943-12-25 Tyskland, Hamburg Sondergericht, Kiel Motstandsarbeid Tilhørte Steinorganisasjonen.
Bruun, Johan Peter 1913-08-06 Bygningsarbeider Oslo 1944-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Virksomhet for fiendtlig stat og drap Peter Bruun.jpg
Sunde, Håkon Marinius Sjømann Rogaland, Kopervik 1944-03-01 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Virksomhet for fiendtlig stat og drapsforsøk
Brønnum, Osmund Lingård Banefunksjonær Oslo 1944-03-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Forsøk på flukt til Sverige
Sømme, Jacob Dybwad Mag.scient. Oslo 1944-03-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Andersen, Ragnar Alf Lokomotivpusser Oslo 1944-03-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Tyveri fra Wehrmacht
Gunnestad, Arne Sjåfør Akershus, Asker 1944-03-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Tyveri fra Wehrmacht Stjal matvarer fra Wehrmacht og leverte til Milorg.
Jensen, Kåre Bjørn Stasjonsbetjent Oslo 1944-03-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Tyveri fra Wehrmacht
Krogh, Thorleif Stasjonsbetjent Oslo 1944-03-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Tyveri fra Wehrmacht
Aarnæs, Lorentz Helge Jernbanefunksjonær Oslo 1944-03-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Tyveri fra Wehrmacht
Mathiesen, Knut Elektriker og røntgenassistent Oslo Rakkestad Norsk særdomstol Drap på grensevakt
Dahl, Leif Murer Vestfold, Sem 1944-05-09 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid Familien orientert om selvmord, men ble funnet i massegrad med henretta personer.
Schulstad, Rolf Olaf Sjåfør Oslo 1944-05-09 Trandumskogen Uten dom Flyktningtransport Familien orientert om selvmord, men ble funnet i massegrad med henretta personer.
Andersen, Arnt Hermetikkarbeider Rogaland, Stavanger 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Emanuelsen, Arthur Valdemar Steinarbeider Rogaland, Stavanger 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Haugneland, Knut Oppsynsmann Rogaland, Stavanger 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Johansen, Martin Rogaland, Egersund 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Larsen, Henry Viktor Stein- og jordarbeider Rogaland, Stavanger 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Osnes, Georg Steinarbeider Rogaland, Stavanger 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Gøransson, Johan Alfred Snekker Akershus, Oppegård 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Oppfordring til faneflukt
Bjørge, Arne Thurin Bilsakkyndig og marineløytnant Aust-Agder, Arendal 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Dyvik, Olav Redaktør Aust-Agder, Grimstad 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Laudal, Arne Ingeniør og major Vest-Agder, Oddernes 1944-05-09 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Bø, Knut 1896-12-12 Disponent Aust-Agder, Bygland 1944-05-10 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat Bø, Knut O (1896-1944), Våre falne.jpg
Tellefsen, Torleif Flyløytnant Aust-Agder, Grimstad 1944-05-10 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Tveit, Ånund Lærer og løytnant Aust-Agder, Vestre Moland 1944-05-10 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Nilsen, Magnus Forretningsfører Rogaland, Hetland 1944-05-10 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Nordbø, Ingvard Georg Sjåfør Rogaland, Stavanger 1944-05-10 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Tjemsland, Ferdinand Bokholder Rogaland, Stavanger 1944-05-10 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Sandvik, Lars Student Hordaland, Kvinnherad 1944-05-10 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat og Sverigeflukt
Moen, Olaf Fabrikkarbeider Telemark, Heddal 1944-05-22 Enebakk Norsk særdomstol Oppfordring til sabotasjon mot AT
Stokke, Georg Former Oslo 1944-05-25 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Skjærvø, Hans Michal Radiotelegrafist Sør-Trøndelag, Osen 1944-05-25 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat og spionasje
Sentzen, Tore Skogs- og gårdsarbeider Finnmark, Sør-Varanger 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat og spionasje
Dahlen, Magnus Sjåfør Oppland, Fåberg 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Uavklart
Holter, Fredrik Wilhelm Assistent Oslo 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Jacobsen, Odvar Kontorsjef Oslo 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Johansen, Leif Richard Maskinskomaker Oslo 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Reitan, Harald Kartograf Oslo 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Vogt, Sven Olav Sjøassurandør Oslo 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Erichsen, Lars Emil Handelsgymanisiast Oslo 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Hatland, John Gymnasiast Oslo 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Stranger-Thorsen, Per Arne Gymnasiast Oslo 1944-05-26 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Virksomhet for fiendtlig stat
Hjelmen, Martin 1904-01-24 Sjømann Akershus, Ski 1944-05-30 Tyskland, Brandenburg Volksgerichtshof 1. senat, Berlin Spionasje og sabotasje Martin Hjelmen.jpg
Pettersen, Barley Devold Paul Transportarbeider Nordland, Narvik 1944-05-30 Tyskland, Brandenburg Volksgerichtshof 1. senat, Berlin Spionasje og sabotasje
Pettersen, Henry Normann Sagbruksarbeider Finnmark, Sør-Varanger 1944-06-01 Kirkenes Krigsrett Flukt til Sovjetunionen og partisanvirksomhet
Hanssen, Gunnar Kontormann Oslo 1944-06-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Begunstigelse av fienden
Hexeberg, Kaare Pølsemaker Akershus, Nittedal 1944-06-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Begunstigelse av fienden
Johannessen, Oskar Haakon Akershus, Nittedal 1944-06-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Begunstigelse av fienden
Lønning, Per Grell Befrakter Oslo, Vestre Aker 1944-06-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Begunstigelse av fienden
Næss, Odd Diplomingeniør Oslo 1944-06-03 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord Begunstigelse av fienden
Bronsta, Ovin Kristoffer Stud.jur. Buskerud, Drammen 1944-07-04 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat
Koren, Jan Segelcke Student Oslo 1944-07-04 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat
Kristiansen, Cay Børre Stud.theol. Vest-Agder, Kristiansand 1944-07-04 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat
Lande, Alf Leonard 1920-09-24 Student Vestfold, Nøtterøy 1944-07-04 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat Alf Leonard Lande 1920-1944.JPG
Lindaas, Per Nannestad Stud.med Oslo 1944-07-04 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat
Trægde, Tomas Per Stud.theol. Buskerud, Drammen 1944-07-04 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat
Wetterstad, Olav Josef Stud.philol. Buskerud, Kongsberg 1944-07-04 Trandumskogen SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat
Hedenstad, Aage Lorang Stud.philol. Buskerud, Kongsberg 1944-07-05 Grini SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat
Koren, Kjell Segelcke Student Oslo 1944-07-05 Grini SS- und Polizeigericht Nord, Grini Virksomhet for fiendtlig stat
Andersen, Ruth Johanne Husmor Oslo 1944-07-21 Grini Uten dom Motstandsarbeid Ruth Johanne Andersen.JPG
Hammerø, Sigrid Husmor Oslo 1944-07-21 Grini Uten dom Motstandsarbeid
Johannessen, Helene Marie Kontordame Oslo 1944-07-21 Grini Uten dom Motstandsarbeid
Larsen, Helge Ole Johannes Veterinærmedhjelper Oslo 1944-07-21 Grini Uten dom Motstandsarbeid
Palkin, Jacob Forretningsmann Oslo 1944-07-21 Grini Uten dom Motstandsarbeid
Stølan, Arne Wilhelm Arbeider Oslo 1944-07-21 Grini Uten dom Motstandsarbeid
Andresen, Kristian Juel Wille Elektrisk sveiser Oppland, Gjøvik 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Bråthen, Finn Brede Gårdsarbeider Buskerud, Modum 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Christensen, Peter Tøffelfabrikant Oslo, Østre Aker 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Gustavsen, Arne Reidar Vognreparatør Buskerud, Drammen 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Halvorsen, Reinhart Sekretær Buskerud, Norderhov 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Hammerø, Petter Albert Ingeniør Oslo 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Hansen, Reidar Skogsarbeider Buskerud, Norderhov 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Hansen, Aage Mekaniker Oslo 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Jensen, Ove 1909-05-26 Forretningsmann Akershus, Asker 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid Ove Jensen 1909-1944.jpg
Jenserud, Georg Johannes Gårdsarbeider Buskerud, Norderhov 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Kleppan, Martin Arbeider Oslo 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Moen, Johan Karelius Salmaker Buskerud, Norderhov 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Olsen, Helge Fyrbøteraspirant Buskerud, Norderhov 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Pettersen, Kåre Bryggeriarbeider Buskerud, Drammen 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Skinstad, Gunnar K. Ekstrabetjent Oslo 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Skaarud, Gjermund Karl Elektrikerlærling Oslo 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Stensrud, Per Tore Lærling Oslo 1944-09-05 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Utne, Olaf Harald Fisker Finnmark, Vardø 1944-10-01 Kirkenes Uten dom Motstandsarbeid
Wærnes, Ragnvald Typograf Finnmark, Vardø 1944-10-29 Alta Norsk særdomstol Uttalte seg mot tvangsevakueringa.
Christiansen, Odd Trygve Blikkenslagermester Oppland, Nord-Aurdal 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Frøyland, Jakob Magnus Skipsfører og reder Vest-Agder, Farsund 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Haug, Eyolf Bestyrer Buskerud, Kongsberg 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Lavik, Audun Distriktslege Vest-Agder, Lyngdal 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Narvesen, Sverre Emil Stud.med. og løytnant Buskerud, Modum 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Nygaard, Tormod Johannes Gullsmedsvenn Oslo 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Onshuus, Gunnar Overrettssakfører Vestfold, Sandefjord 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Pettersen, Rolf Edvin Verkstedarbeider Buskerud, Drammen 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Reichelt, Borti Agent Oslo 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Rossnes, Hugo Rørlegger Oslo 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Steen, Reidar Olsen Elektriker Vestfold, Sandefjord 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Strand, Olav Likningsfullmektig Hordaland, Bergen 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Syversen, Rolf Alexander Gartner Oslo 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Sørensen, Karl Ludvig Bankassistent Vestfold, Sandefjord 1944-10-31 Trandumskogen Uten dom Motstandsarbeid
Pevik, Johnny Fenrik Sør-Trøndelag, Trondheim 1944-11-19 Trondheim Uten dom Motstandsarbeid
Bache, Rolf 1891-12-16 Lege Oslo 1944-11-25 Uten dom Motstandsarbeid Ikke med i Nøklebys oversikt, men i Våre falne. Rolf Bache OB.NW1450.jpg
Ålberg, Ottar Sjåfør Sør-Trøndelag, Byneset 1944-12-12 Trondheim Uten dom Motstandsarbeid
Gjerdrum, Carl Ferdinand Høyesterettsadvokat Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Sundby, Kaare Driftsingeniør Oslo, Vestre Aker 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Sæthre, Haakon Overlege Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Vislie, Jon Asbjørn Høyesterettsadvokat Akershus, Bærum 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Andersen, Hans Konrad 1922-12-21 Oslo, Vestre Aker 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen. Hans Konrad Andersen.jpg
Andersen, Kåre Lorang 1924-05-30 Oslo, Vestre Aker 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen. Kåre Lorang Andersen.jpg
Halvorsen, Tor Oddvar Boktrykkerlærling Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Hanssen, Ludvig Henrik Student Oslo, Vestre Aker 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Martinsen, Aage Lorang Politikonstabel Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Nielsen, Sverre Eivind Radiomontør Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Sørum, Åge Maskinmontørlærling Oslo, Vestre Aker 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Anklev, Gunnar Svein Oslo, Østre Aker 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Aubert, Franz Oscar Johan 1913-03-30 Lagmannsrettssakfører Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen. Frans Oscar Johan Aubert 1913-1945 Våre falne.jpg
Bye, Erik Høvler Akershus, Bærum 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Grepp, Asle Helland Stud.med. Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Hansen-Engenes, Bjørn Student Oslo, Vestre Aker 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Hansson, Aksel Henry Revisorassistent Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Moum, Ivar Assistent Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Ones, Thorvald Oppmerker Oslo 1945-02-09 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Johansen, Reidar Gårds- og skogsarbeider Vestfold, Skoger 1945-02-10 Akershus Standrett Sabotasje Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Johansen, Rolf Kristian Gårdsarbeider Vestfold, Skoger 1945-02-10 Akershus Standrett Sabotasje Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Knutsen, Borgar Aune Dreier Buskerud, Lier 1945-02-10 Akershus Standrett Sabotasje Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Tolpinrud, Åge Hermann Fabrikkarbeider Vestfold, Skoger 1945-02-10 Akershus Standrett Sabotasje Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Berg, Alf Arbeider Oslo 1945-02-10 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Hovde, Erland Jernardbeider Buskerud, Modum 1945-02-10 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Næss, Einar Wilfred Kelner og anleggsarbeider Oslo 1945-02-10 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Pedersen, Hans Bilverkstedeier Buskerud, Norderhov 1945-02-10 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Stang, Armand Eilert Banearbeider Oslo 1945-02-10 Akershus Standrett Motstandsarbeid Skutt som «soning» etter likvideringa av Karl Marthinsen.
Ryller, Harald Sigmund Anker Mekaniker Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Steen, Per Kontor- og lagerarbeider Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Uddal, Kjell Arthur Lagerekspeditør Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Andersen, Arvid Lagerarbeider Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Moe, Harald Anfinn Maskinmester Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Tangberg, Karl-Henry Reklametegner Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Walle, Hans Viktor Tømmermann Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Bruun, Erik Kontorist Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Gundersen, Henry Kartgravør Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Nordstrøm, Johan Ingolf Elektriker Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Olafsen, Kåre Adolf Snekker Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Olsen, Frank Hjelpearbeider Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Ramberg, Kjell Storm Student Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje
Weinholdt, Storm Willads 1920-01-11 Blikkenslager Oslo 1945-03-17 Akershus SS- und Polizeigericht Nord, Oslo Sabotasje Storm Willads Weinholdt.jpg

Nordmenn henretta for forhold i andre land

Nordmannen Sjur Skar, ble henretta i Athen i Hellas. Han var ingeniør på en papirfabrikk, og var gift med ei gresk kvinne. Skar ble arrestert to ganger av italienerne, men løslatt begge ganger. I november 1943 ble han så henretta av tyskerne. Bakgrunnen ser ut til å være motstandsarbeid.

De norske flygerne Halldor Espelid og Nils Jørgen Fuglesang ble skutt ned over Tyskland, og ble skutt av Gestapo etter flukt fra krigsfangeleiren Stalag Luft II den 2. mai 1944, på en vei nær Flensburg.

Dødsdommer som ikke er relatert til motstandskampen

I tillegg til de ovennevnte er det kjent tre tilfeller der norsk frivillige i tysk tjeneste ble henretta.

 • En nitten år gammel frivillig i Den norske legion ble den 27. oktober 1942 dømt til døden av en SS-domstol ved 2. SS-Infanteribrigade for selvlemlestelse, og henretta den 5. mars 1943 i Dachau.
 • En 26 år Oslo-mann ble den 12. desember 1944 henretta for faneflukt på Akershus festning. Han hadde meldt seg som frivillig i Kriegsmarine, og hadde desertert derfra.
 • En 34 år gammel SS-Jäger ble den 15. mars 1945 dømt til døden for faneflukt av SS- und Polizeigericht IX, og henretta på Akershus festning 19. april 1945.

Det er også noen kriminalsaker:

 • I september 1943 ble en person dømt til døden for seksualmord og våpenbesittelse av SS- und Polizeigericht Nord i Trondheim; henrettelsen fant sted samme måned.
 • I 1944 ble to menn, 19 og 24 år gamle, dømt til døden og henretta for voldtekt.
 • Den 10. februar 1945 ble en 23 år gammel mann henretta for kriminelle forhold på Akershus festning, sammen med motstandsfolk. Dette skal ha skjedd for å gjøre det klart at okkupasjonsmyndighetene ikke regna motstandsfolk som annet enn kriminelle.

Referanser / noter

 1. Seks briter som er med i tabellen er utelatt i denne geografiske oversikta.
 2. Inkluderer to personer fra Aker, som i 1949 ble del av Oslo.
 3. Inkluderer tre fra Skoger, som nå er del av Buskerud.
 4. Etter dagens grenser, med Bergen.
 5. Seks briter som er med i tabellen er utelatt i denne geografiske oversikta.
 6. En liten del av Hetland ble innlemma i Sandnes kommune, og det er mulig et en eller flere av de fire kom fra denne delen av kommunen.

Litteratur