Matrikkelgårder i Bærum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bærum har 118 matrikkelnummer, hvorav over 100 tilhører matrikkelgårder. Det er noe færre navnegårder. Noen av gårdsnumrene i Bærum tilhører heller ikke gårder.

Stavemåte følger den som brukes av Asker og Bærum historielag i Årbok for Asker og Bærum historielag. Antikverte eller alternative stavemåter finnes i egen rubrikk. I tillegg er det listet opp moderne boligstrøk som har oppstått på gårdenes grunn, og fått gårdenes navn eksakt eller delvis. En del gårder i Bærums vestre og nordre rand har ikke blitt utbygd til distinkte boligstrøk.

Matrikkelgårder i Bærum

G.nr Dagens gårdsnavn Ryddet Stavemåte i Matr.utk. 1950 Betegnelse på strøk i dag Viktige plasser/gårder/underbruk/setre Bilde
1 Haslum Eldre jernalder Haslum Setret: Haslumseter Haslum østre Bærum 2016.jpg
2 Avløs Yngre jernalder Avløs Avløs gård.jpg
3 Nes Eldre jernalder Delvis Haslum og Avløs Nes (gård i Bærum).jpg
4 Fleskum Eldre jernalder Gjettum Fleskum.jpg
5 Solberg Eldre jernalder Solberg Solberg Werenskiold.png
6 Valler Eldre jernalder Valler Vallerenga
8 Løkeberg Eldre jernalder Løkeberg Setret: Løkebergseter sør for Tjæregrashøgda
9 Blommenholm Eldre jernalder Blommenholm Sjøholmen
10 Ramstad Yngre jernalder Høvik/Blommenholm Setret: Haslumseter
11 Høvik Eldre jernalder Høvik Bjerkholmen Høvik søndre gård Bærum 2016.jpg
12 Ballerud Middelalderen Ballerud, delvis Høvik Ballerud gård.jpg
13 Store Stabekk Eldre jernalder Store Stabæk Stabekk
14 Østre Stabekk Østre Stabæk Stabekk Holtet, Strand Østre Stabekk gård.JPG
16 Skallum Middelalderen Skallum Stabæk Stabekk Skallum.jpg
17 Øvre Stabekk Øvre Stabæk Ringstabekk, oppkalt etter eiere Bekken, i dag en del av Bekkestua, Tjernsrud Statens lærerinneskole i husstell Stabekk - no-nb digifoto 20150819 00131 bldsa PK22173.jpg
18 Gjønnes Yngre jernalder Gjønnes
19 Nadderud Middelalderen Nadderud, Egne Hjem, deler av Bekkestua Presterud og Ødegården, i dag en del av Bekkestua Nadderud gård.jpg
20 Grav Yngre jernalder Grav, Eikeli
21 Hosle Eldre jernalder Hosle
22 Haug Eldre jernalder Stubberud skogpark Nordre Haug gård Bærum.jpg
23 Øverland Yngre jernalder Øverland Øverland gård vestre Bærum 2016.jpg
24 Skotta Yngre jernalder Skotta Bærum.jpg
25 Stein Yngre jernalder Stein gård Bærum.jpg
26 Gardlaus Yngre jernalder Garløs Godthaab Rehabiliteringssenter, Steinsskogen gravlund Gardlaus.jpg
27 Haga Yngre jernalder Delt i 1730 i Øvre og Nedre Haga, da brukerne ble selveiere Haga nedre.jpg
28 Nordby Yngre jernalder Øvre og Nedre Ilen (Ila), setret: Haslumseter Nordby.JPG
29 Dæli Eldre jernalder Setret: Dæliseter, sør for Triungsvann mot Tjæregrashøgda Dæli-østre bærum.JPG
30 Østern Eldre jernalder Setret: Østernseter øst for Triungsvann Østern gård i Bærum.jpeg
31 Fossum Eldre jernalder
Fossum med Osjordet Fossum Nord-Fossum.JPG
33 Grini Eldre jernalder Grini Grini.JPG
34 Eik Eldre jernalder Eiksmarka, Lijordet Setret sannsynligvis ved Eiksbakk ved Tjæregrashøgda
35 Østerås Eldre jernalder Østerås Østerås.jpg
36 Øvrevoll Eldre jernalder Øvre Vold Øvrevoll Øvre Vold gård.jpg
37 Nedre Voll Eldre jernalder Nedre Vold Voll
38 Jar Yngre jernalder Jahr Jar Jar gård Bærum.png
39 Malurtåsen Malurtåsen Delt i Søndre og Nordre, også angitt som gnr. 39I og gnr. 39II
40 Lysaker Yngre jernalder Lysaker
41 Fornebo Yngre jernalder Fornebu Fornebu, ev. Fornebulandet Fornebo gård.jpg
42 Storøya Yngre jernalder Oksenøen store
43 Snarøya Middelalderen Snarøya
44 Ost Eldre jernalder Oust Ostøya, Grimsøya, Gåsøya Halden, bnr 60
45 Tanum Eldre jernalder Tanum Delt inn i Søndre og Nordre. Begge setret: Grønland i Vestmarka Tanumgårdene.jpg
46 Haug Eldre jernalder Kirkerud, gnr. 46/2, setret: Haugsvollen i Vestmarka
47 Grini Eldre jernalder Emma Hjorth-strøket Setret: Haugsvollen i Vestmarka
48 Tokerud Middelalderen Emma Hjorth-strøket Setret: Haugsvollen i Vestmarka Tokerud Bærum.jpg
49 Vestre Jong Eldre jernalder Jong Setret: Haugsvollen i Vestmarka Jong gård.jpg
50 Østre Jong
51 Bjørnegård Yngre jernalder Bjørnegård Monet red houses bjornegaard snow norway 1895.jpg
52 Kjørbo Yngre jernalder Sandvika, Kalvøya, Borøya Proprietærgård K 10 KJØRBO.jpg
53 Gyssestad Yngre jernalder Gyssestad, men mer vanlig Slependen
54 Hilton Omtales vanligvis som en del av Tanum Setret: Ringivollen i Vestmarka
55 Ås Eldre jernalder Aas Ås, omtales vanligvis som en del av Tanum Setret: Haugsvollen i Vestmarka
56 Staver Yngre jernalder Omtales vanligvis som en del av Tanum Setret: Ringivollen i Vestmarka
57 Furuset Yngre jernalder Tanum Setret: Ringivollen i Vestmarka
58 Holo Yngre jernalder Tanum Holo bærum.png
59 Bjerke Yngre jernalder Tanum Bjerke Bærum.jpg
60 Ringi Eldre jernalder Tanum Setret: Ringivollen i Vestmarka Ringi Bærum.jpg
61 Butterud Middelalderen Tanum Setret: Ståvisetra i Vestmarka
62 Søndre Stovi Eldre jernalder Søndre Staavi el. Ståvi Vøyenenga Setret: Grønland i Vestmarka
63 Nordre Stovi Eldre jernalder Nordre Staavi el. Ståvi Vøyenenga Setret: Ståvisetra i Vestmarka
64 Horni Eldre jernalder Skui Setret: Hornivollen ved Svartvann i Vestmarka
65 Kveise Yngre jernalder Skui Setret: Ståvisetra i Vestmarka
66 Skui Eldre jernalder Skui , en teig regnes til Sollihøgda Setret: Ståvisetra i Vestmarka
67 Bjørum Yngre jernalder Skui, utmarken hovedsakelig av Bærums del av Sollihøgda Setret: Gotland, Burås og Toverudseter i Vestmarka Bjørum i Bærum.jpg
68 Brenna Middelalderen
70 Kjaglia Kjaglien Kjaglidalen
71 Isi Eldre jernalder Skui Setret: Isivollen i Isimarka Isi gård Bærum.png
72 Tanberg Yngre jernalder Tandberg Skui Setret: Knappnæring seter
73 Vestre Frogner Eldre jernalder Skui Setret: Knappnæring seter, fra 1924 på Nedre KjagliaHolmevannsplassene Frogner gård i Bærum.jpg
74 Østre Frogner Eldre jernalder
75 Brekke Yngre jernalder Rykkinn
76 Berger Eldre jernalder Rykkinn Søndre og Nordre Berger, Rykkinn, Løkka, setret: Knappnæring seter Berger Bærum.jpg
77 Økri Eldre jernalder Økern Rykkinn Setret: Økriseter Økri, Akershus - Riksantikvaren-T048 01 0048.jpg
78 Vøien Yngre steinalder Vøyenenga Proprietærgård,setret: Vøyenseter Vøyen Østre, Wøien, Akershus - Riksantikvaren-T048 01 0112.jpg
79 Rud Middelalderen Rud 1829: delt i Østre og Vestre
80 Dønski Yngre jernalder Dønski med Langelaar Dønski, Gjettum Langelaar egen gård 1666, senere underlagt Dønski. Setret: Grønland i Vestmarka
81 Hamang Eldre jernalder Hamang Setret: Grønland i Vestmarka
82 Ødehamang Eldre jernalder Øde-Hamang «Oppslukt» i Hamang
83 Løkke Middelalderen Løkke har blitt en «bydel» i Sandvika Løkke gård Sandvika 2016.jpg
84 Evje Eldre jernalder Evje
85 Helgerud Middelalderen Helgerud, Gjettum
86 Levre Eldre jernalder Levre, Gjettum Setret: Avtjernsetra
87 Gjettum Eldre jernalder Gjettum Setret sannsynligvis ved SetertjernKolsåstoppen Gjettum02.jpg
88 Dæli Eldre jernalder Dæhli Dæli, ev. Dælivann Dalbo, setret sannsynligvis ved SetertjernKolsåstoppen Dæli gård vestre bærum.jpg
89 Hauger Yngre jernalder Hauger Setret: Avtjernsetra Vestre Hauger Bærum.jpg
90 Kolsberg Yngre jernalder Kolsås Setret: Avtjernsetra Kolsberg gård.jpg
91 Løken Yngre jernalder Kolsås, Løkenhavna Setret: Avtjernsetra
Søndre Løken
Nordre Løken
Løken Bærum1.jpg
92 Bryn Eldre jernalder Bryn Setret: først KvernhusdalenHolmevannsplassene, senere Avtjernsetra
93 Belset Yngre jernalder Belset , regnes som en del av Rykkinn Setret: Avtjernsetra Belset.jpg
94 Gommerud Middelalderen Gommerud , regnes mest som en del av Rykkinn Avgitt grunn til Bærums Verk Gommerud gård.jpg
95 Eine Middelalderen Ende Gnr. 95–117, unntatt annet oppgitt, samles under betegnelsen Lommedalen Eine Bærum.jpg
96 Øvre Haug Eldre jernalder Se 95. Setret: LangbruKrokskogen
97 Nedre Haug Eldre jernalder Se 95.
98 Krydsby Yngre jernalder Krydsby. Historielaget
bruker Krysby, men
Krydsby er desidert
mest vanlig.
Se 95.
99 Trulsrud Middelalderen Se 95.
100 Bjerke Middelalderen Se 95.
101 Nedre Jonsrud Middelalderen Se 95.
102 Øvre Jonsrud Middelalderen Se 95. Setret: Johnsrud-Kampen
103 Rognlia 1600-tallet Krokskogen
104 Guriby Yngre jernalder Se 95.
105 Åmot Yngre jernalder Aamot Se 95.
106 By Eldre jernalder Se 95.
107 Kampen 1600-tallet Danielsbraaten Krokskogen Kampen Gnr 107 Bærum.jpg
108 Øvre Vensås Yngre jernalder Se 95. SetretVensåsseter
109 Nedre Vensås Yngre jernalder Se 95.
110 Kirkeby Yngre jernalder Se 95. SetretVensåsseter
111 Hellerud Middelalderen Se 95.
112 Muserud Middelalderen Se 95. SetretVensåsseter
113 Burud Middelalderen Se 95.
114 Skollerud Middelalderen Se 95.
115 Grorud Middelalderen Se 95.
116 Helset Yngre jernalder Helset
117 Barlinddalen Middelalderen Se 95.

Også med i matrikkelutkastet av 1950

119 Billingstad (i Asker kommune)

Matrikkelnummer som ikke er gårder

G.nr. Navn Hva det er
7 Sandviksgrunnene Strandsted, i dag byen Sandvika.
15 Stabekk Skog Skogstykke som forble under Bogstad da Østre Stabekk ble solgt i 1805. Myra og Grevegården ble skilt ut herfra. I dag en del av Stabekk
32 Leuchemarken Store deler av Bærumsmarka.
69 Holmevannsplassene En samling husmannsplasser, opprinnelig lå området under Bjørum, og senere under Bærums Verk
118 Bærums Verks grunn Jernverk fra 1610, grunn avgitt fra Gommerud, gnr 94. I dag boligstrøket Bærums Verk.