Forside:Oppegård kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Forside:Oppegård)
Hopp til: navigasjon, søk

ØSTLANDET  • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Østfold • Akershus • Oslo • Hedmark • Oppland • Buskerud • Vestfold • Telemark
Follo • Asker og Bærum • Romerike
Vestby • Ski • Ås • Frogn • Nesodden • Oppegård

Om Oppegård kommune
0217 Oppegard komm.png
Oppegård er en kommune i regionen Follo i Akershus.

Kommunen ligger på østsiden av Bunnefjorden, og den grenser i nord til Oslo, i øst til Ski og i sør til Ås. Drikkevannskilden Gjersjøen deler kommunen i en østlig og en vestlig del. Kommunens administrative sentrum er Kolbotn.Oppegård kommunes historie er under 100 år gammel. Fram til kommunen ble etablert i 1915 var Oppegård et sogn under Nesodden herred. Områdets historie er selvsagt eldre enn som så. For 7-8000 år siden regnes det med at dagens Svartskog (i likhet med Nesodden) var en øy, og Gjersjøen dermed en del av havet. Fra denne tiden, på ca. høyde 70 moh, er det gjort funn av steinsettinger som viser menneskelig aktivitet i området på den tiden. Det er funnet en rekke steinøkser og hakker rundt i området.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Utsyn over Aursjømagasinet 2005. Det var ein stad her ulykka skjedde.
Gautsjøulykka 25. september 1941 var ei frykteleg hending knytt til AurautbyggingaDalsida i Lesja. Eit arbeidslag på 11 mann dreiv med stikking av vegen som var under bygging opp frå Aura i Bøgrende fram til Gåsbue skulle avslutte arbeidet og fraktast over Gautsjøen med båt til Sørhella, ei strekning på 8–9 kilometer. Båten var ein sju meter lang open trebåt, ein fløytingsbåt, med påhengsmotor. Veret var fint og det var omtrent vindstille.   Les mer …

Bråte ca 1930 (ukjent fotograf)
Bråte Gnr 34/5 på Svartskog i Oppegård kommune. Brodde (1557), Brote (1560), Braate. Husmannsplass under Søndre Oppegård på toppen av Sandvadbakken. Ryddet ca 1200 eKr. Driftsbygning fra før 1850, stall fra 1920, fjøs fra 1916 og vedskjul fra før 1850. Tilhørte Ljansbruket og A/S M & H Ingier. Siden 1910 forpaktet av Jallis Pettersen Bråten. 61 mål innmark (1939).   Les mer …

Flyfoto fra Skjærvika fra 1957, Tyrigrava ligger skrått opp til høyre
Foto: (Widerøesamlingen, Akershumuseet)
Skjærvika Gnr 34/3 Skeruiker, Skeruikum, Skierwigenn, Skervik, Skjærviken, Schierwigen. Skjærvigen. En liten plass under Grønmo i Oppegård. Den ligger på høyre side sydover av Gamle Mossevei like nord for Tyrigrava. Det er skriftlige opplysninger om at plassen en gang i katolsk tid ble testamentert til kirken mot at det skulle bes for eierens sjel. Huset står fortsatt og er bebodd. Akershusisk stue fra 1700-tallet.   Les mer …

Greverud kirke i Oppegård er bygd i mur og betong i en moderne og kubisk stil. Arkitekt er Harald Hille, som også har tegnet bl.a. Bøler kirke, Stovner kirke og Lambertseter kirke. Grunnsteinen ble lagt ned 7. september 1966 på tomta Høgdatoppen, utskilt fra gården Østre Greverud. Kirken ble vigslet av biskop Johannes Smemo 27. august 1967 etter 50 år med arbeid for å få reist en kirke for Oppegård syd.   Les mer …

Bunnefjorden sett fra Svartskog i Oppegård kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Bunnefjorden er en arm av Oslofjorden og strekker seg fra øyene utenfor Oslo havn i nord, bl.a. Ormøya, Malmøya og Rambergøya og sørover i 20 km lengde. På østsiden av fjorden ligger bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo inntil fjorden med badestedene Katten, Fiskevollen og Hvervenbukta. Ljanskollen, 83 meter over havet, ligger også ved Bunnefjordens østbredde. Oppegård kommunes grense mot fjorden går ved Gjersjøelvas utløp i Bunnefjorden og innover til Breivoll og Nesset i Ås kommune og Knardal i Frogn kommune lengst sør i fjordarmen. I Oppegård er det flere populære badeplasser, bl.a. Bestemorstranda, Ingierstrand bad og Bekkensten og andre steder på Svartskog.   Les mer …

Korsveien i 1959 (Akershusmuseet).
Korsveien var en husmannsplass under Østre Greverud i Oppegård kommune. Gnr.49/2. Plassen ligger ved den Den Fredrikshaldske kongevei (Kongeveien) sør for Sønsterud der den øst-vest-gående oldtidsveien (Kirkeveien) krysser Kongeveien. Beliggenheten ved dette veikrysset er trolig bakgrunnen for navnet Korsveien. Plassen er avmerket på et kart fra 1799 og har fungert som skysstasjon.   Les mer …
 
Se også


 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Oppegård kommune
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
 
Andre artikler