Forside:Oppegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Innlandet • Oslo • Vestfold og Telemark • Viken
TIDLIGERE FYLKE: Akershus • Buskerud • Østfold
DISTRIKT: Asker og Bærum • Follo • Romerike
KOMMUNE: Frogn • Nesodden • Nordre Follo • Vestby • Ås

Om Oppegård
0217 Oppegard komm.png
Oppegård var en kommune i regionen Follo i Akershus.

Kommunen lå på østsiden av Bunnefjorden, og den grenset i nord til Oslo, i øst til Ski og i sør til Ås. Drikkevannskilden Gjersjøen delte kommunen i en østlig og en vestlig del. Kommunens administrative sentrum var Kolbotn. Den 1. januar 2020 ble Oppegård del av nye Nordre Follo kommune.Oppegård kommunes historie er under 100 år gammel. Fram til kommunen ble etablert i 1915 var Oppegård et sogn under Nesodden herred. Områdets historie er selvsagt eldre enn som så. For 7-8000 år siden regnes det med at dagens Svartskog (i likhet med Nesodden) var en øy, og Gjersjøen dermed en del av havet. Fra denne tiden, på ca. høyde 70 moh, er det gjort funn av steinsettinger som viser menneskelig aktivitet i området på den tiden. Det er funnet en rekke steinøkser og hakker rundt i området.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Arild Widerøe førte flyet som styrtet.
Foto: Ukjent(ca. 1935).

1. august 1937 fant det sted en flyulykke over Bunnefjorden like sør for Oslo sentrum, der fem personer omkom. En av dem var Arild Widerøe, en av grunnleggerne av Widerøes Flyveselskap, en annen var ingeniøren og polarfareren Christopher Braathen.

Hendelsen

Widerøes Flyveselskap hadde fra 1933 på sommerstid drevet både rundflygninger over Oslo-området og lengre ruteflygninger med Ingierstrand bad som utgangspunkt. Ingierstrand ligger sør for Oslo, ved Bunnefjorden i Oppegård kommune, og var et mye brukt utfartsområde for badegjester fra hovedstadsområdet.

Den 1. august 1937 førte flyger Arild Widerøe et Stinson Reliant-fly en runde over Oslo med fire passasjerer, og var på vei tilbake til Ingierstrand, over fjorden utenfor Nylands verksted, da ulykken skjedde.   Les mer …

Fjelltun
(2021)

Fjelltun er et forsamlingslokale i Myrvollveien 5 på Myrvoll i Oppegård kommune. Bygget ble reist i 1923 etter initiativ fra kjøpmann M. Karlsen og har vært ombygd en rekke ganger ved dugnadsarbeid. Stiftelsen Myrvoll vel eier Fjelltun.

I en lang periode var det kino på Fjelltun to dager i uka og med fem forestillinger. På Fjelltun var det også et bibliotek som var åpent to dager i uka.   Les mer …

Ordfører Niels Espeland
Niels Espeland var overrettssakfører fra Kolbotn i Oppegård og venstrepolitiker på Borgerlig liste. Nielsen var ordfører i Oppegård kommune 1923-25.   Les mer …

Leirskallen oppe til høyre. Veien tilsvarer dagens Roald Amundsens vei på dette punktet passerer Svartskogsletta på E18 (ukjent fotograf)
Leirskallen Gnr. 33/2 Lerskallen, Lærskallen. Husmannsplass under Østre OppegårdSvartskog i Oppegård kommune. Fraskilt i 1875. Ligger like ved Svartskogsletta på E18.   Les mer …

Ingierstrand har alltid vært et populært badested.
Foto: Nasjonalbiblioteket
«På Ingierstrand» er en sang. Melodien ble skrevet av Kristian Hauger. Teksten ble skrevet av H. Herberth. Ingierstrand bad er et sjøbad i Oppegård kommune på østsiden av Oslo, så nær bygrensa at den regnes som et av Oslos badesteder. Anlegget ble tegnet av arkitektene Ole Lind Schistad og Eyvind Moestue i 1931 på oppdrag av familien Ingier. Arkitektene uttalte selv at deres målsetning var å tilpasse bygningene til det kuperte terrenget «så den landskapelige skjønnhet understrekes, og arealet ikke overmøbleres»" Første byggetrinn sto ferdig i 1933. Badeanlegget bestod da av stupetårnet, omkledningspaviljongen, friluftsserveringen og administrasjonsbygningen. Andre byggetrinn sto ferdig året etter, og anlegget ble supplert med restauranten og centralkiosken.   Les mer …

Apotekergården i Kolbotnveien.
ApotekergårdenKolbotn lå i Kolbotnveien ved Kolbotn stasjon og ble bygget i 1934. Foruten Kolbotn apotek huset den fra først av Nores papirhandel, Nordbergs bakeriutsalg og konditori, Harald Nyborgs frukt og tobakk. Solveig Gustafson drev Kolbotn frisørsalong. Apoteker Theodora Ramløff hadde egen leilighet over apoteket. Apoteket flyttet i 1969. Bygningen er revet.   Les mer …
 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Oppegård
 
Andre artikler