Bibliografi:Hedmark fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Oppland fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar · Jevnaker Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Lunner · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Bache, Torkel: Helse og folk gjennom århundrer : helsetjenesten i Hedmark 200 år : jubileumsbok. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1992. 188 s.
  • Melding: Reiersen, Elsa i Heimen, b. XXX, s. 291–292.
 • Grieg, Sigurd: «Samfundsforhold på Hedmark i vikingetiden». I: Viking : tidsskrift for nordisk arkeologi. II. 1938. S. 83–98.
 • Grønvold, Didrik: "Hedemarkske pottemakerarbeider" i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913 s. 145/146
 • Heidmork. Lokal- og slektshistorie for Hedmarksbygdene. Utg. Hedmark historielag og Hedmark slektshistorielag. 1979
 • Kulturminneforvaltningens organisering og oppgaveløsning : en undersøkelse i Hedmark, Rogaland og Troms. Utg. Agenda utredning & utvikling. 2000. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mellbye, J.E.: Hedmarks historie. 1925-27. 336 s.
 • Norske bygder V: Glåmdal. Utg. John Grieg. 1942. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Halvor Floden: «Østerdalar», s. 9–15.
  • A.W. Brøgger: «Glåmdalen i oldtiden», s. 16–26.
  • Sigurd Kolsrud: «Målet i Øysterdalane og Solørbygdene», s. 27–50.
  • Nils P. Vigeland: «Økonomisk-administrativ historie», s. 51–81.
  • Chr. Erichsen: «Religiøst liv», s. 82–86.
  • Reidar Th. Christiansen: «Folkediktning», s. 87–104.
  • O.M. Sandvik: «Folkemusikken», s. 105–111.
  • Magne Skrede: «Gamle veier i Glåmdalen», s. 112–118.
  • Håvard Skirbekk: «Liv og levemåte», s. 119–142.
  • Randi Asker: «Bunaden», s. 143–151.
  • Randi Asker: «Kunstarbeid og håndverk», s. 152
  • Hilmar Stigum: «Bygningsskikk i Glåmdalen», s. 159–247.
 • Pedersen, Ragnar: «Hverdagskosten i Hedmarksbygdene». I: Norveg : Tidsskrift for folkelivsgransking. 28. 1985. S. 81–128.
 • Pedersen, Ragnar, Tor Sæther: Hvelvkjellere på landsbygda : de skjulte kulturminner. Utg. Program for forskning om kulturminnevern, Norges forskningsråd. 1995. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schøning, Gerhard: Reise gjennem Hedemarken 1775. Ved Leif Midthaug. Hamar 1942. 98 s.
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 315–316.
 • Schøning, Gerhard: Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. 3 : Gudbrandsdalen og Hedemarken. Utg. Tapir. 1980. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tank, Gunnar: «Grænsen mellem Østerdalen – Gudbrandsdalen og Hedemarken». I: Heimen, b. I, s. 327–339.
 • Tranberg, Anna: «Kremmerånd på Hedmarken». I: Heimen,b. XXIX, s. 172–179.

Hovedoppgaver 1907-

 • Amblie, Svein: Østlandets XU (ØXU). Norsk militær etterretning i Hedmark og Oppland under den andre verdenskrig. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Oppland: Se også Hedmark]
 • Asp, Cecilie: Effekten av BU-midlene i Hedmark. En evaluering av BU-midlene sett i forhold til befolkningsutvikling i kommunene. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune:
 • Aurdal, Leon J.: Styrt vedtak og kontrollert mobilisering. Analyse av omfattande reorganisering i Hedmark fylkeskommune. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Baardseng, Thomas Neby: Hedmark og Värmland: Deler av "regionenes Europa"? En prosessorientert analyse av INTERREG-programmet "Indre Skandinavia". Universitetet i Oslo 1998. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Bakken, Kjell: Hjelp til omsorgstrengende eldre. En undersøkelse av hjelpestønadssøkere i 7 Hedmarkskommuner. Oslo 1985 Fag: Sosiologi
 • Bjerva, Ole K.: Bygdeutviklingsfondet i Hedmark 1990-1993. En forvaltningsundersøkelse. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune:
 • Bjørnstad, Sverre Håvard: Samdi Hedmark og Oppland, samdi Leira. En analyse av drivkreftene bak oppstartingen, og av faktorer av betydning for prosjektenes utvikling. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: [Merknad: Oppland: se også Hedmark]
 • Bolkesjø, Torjus: De sentrale funksjoners lokalisering i Hedmark-Oppland 1969 og omlokalisering 1960-69. Oslo 1971 Fag: Geografi
 • Bækkelund, Bjørn: Sliul og trøskemaskin. Om den tidligste overgangen fra manuell til maskinell trøsking i Hedmarksbygdene. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune:
 • Bækkerud, Tom: Sivilorganisasjonen i Hedmark. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Bærug, Sølve: Skogavgift og investeringer i Hedmark 1982 til 1987. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Skogbruk. Kommune:
 • Dyrhaug, Tore: Milorg i D 12 1940-1945. (D 12=Herreder i Akershus og Hedmark.) Oslo 1968 Fag: Historie
 • Erlandsen, Helene: Organisatoriske aspekter ved innføring av GIS i kommunal forvaltning - erfaringer fra Hedmark fylke. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Geografi. Kommune:
 • Evensen, Torfinn: Friluftsliv og villrein i Rondane. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Naturforvaltning. Kommune: [Merknad: Hedmark: se også Oppland]
 • Floor, Morten: Konflikt og forhandling. En studie i forhandlinger mellom grunneiere og reindriftsutøvere i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Planfag. Kommune: [Merknad: Hedmark: se også Sør-Trøndelag]
 • Gulliksen, Håvard: Odelslovens virkning på bosetning og omsetning av landbrukseiendommer. En undersøkelse foretatt blant eiere av landbrukseiendommer i Hedmark og Värmland. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Hedmark
 • Hagen, Anders: Frå innlandets steinalder. Hedmark fylke. Oslo 1945 Fag: Arkeologi
 • Jarstadmarken, Solveig: Lågåsildfiske i nedre deler av Gudbrandsdalslågen og øvre deler av Mjøsa. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Planfag. Kommune: [Merknad: Hedmark: se også Oppland]
 • Kolsrud, Sigurd: Heidmarksmålet 1315-1560. Oslo 1913 Fag: Norsk??
 • Mehlum, Marit Holme: Garverhåndverket i Norge. Belyst ved et studium av leiegarverier i Hedmark og Oppland. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: [Merknad: Oppland: Se også Hedmark]
 • Noer, Kristian Martin: Strukturendringer i Hedmarks trelastindustri etter 1974. Teknologisk og økonomisk utvikling. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Skogfag. Kommune:
 • Nordgaard, Are: Arbeidskraftbehovet i skogbruket i Hedmark. NLH 1984 Fag: Skogbr.driftstekn
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Pedersen, Ragnar: Seterbruket på Hedmarken. Fra system til oppløsning. Oslo 1971 Fag: Etnologi
 • Staven, Else: Innføring av ny styringsmodell i Hedmark fylkeskommune. Kan organisasjon forklare de folkevalgtes atferd? En analyse av styringsmodellens effekter på de folkevalgtes holdninger, aktiviteter, innflytelse og styring. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Sterri, Brynhild Runa: Kvinners arbeidsmarknadstilpassing i Sogn og Fjordane og Hedmark, 1970 og 1980. Gir næringsoverføringane gjennom Distriktenes Utbyggingsfond auka kvinnesysselsetjing? Universitetet i Oslo 1991. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: [Merknad: Hedmark: se også Sogn og Fjordane]
 • Strand, Mona: Engasjement i lokale lister: protestatferd eller ønske om lokalpolitisk fornyelse? En studie av deltakere på lokale lister i to Hedmarkskommuner. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Tinnes, Tore: Fremveksten av politiske foreninger i Hedmarks amt 1869-1884. Oslo 1968 Fag: Historie

 • Tronshaug, Hans Jacob: Orgler, organister og bygdeorgelbyggere i Hedmark og Oppland fram til ca.1850. Oslo 1982 Fag: Musikk
 • Tømmervold, Trond Ivar: Landbruksmyndighetene i arealforvaltningen. En analyse av hvilke muligheter landbruksmyndighetene har til å påvirke arealforvaltningen, og hvordan disse mulighetene blir utnyttet i Hedmark fylke. NLH 1985 Fag: Jordskifte

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Herambs meldingar 1811 (62 AUSTLANDET)
Besvarelsen af 41 Spørgsmaal Hornquæget betreffende og 33 Spørgsmaal Faareavlen angaaende. Utg. Universitetsforlaget. 1967. 186 s. (Skrifter frå Landslaget for bygde) og byhistorie nr 2). Merknad: Spørsmål utforma av Det kgl. Selskab for Norges Vel, svara innsamla av L.G Heramb. Han reiste gjennom Romerike, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag. MØRE OG ROMSDAL TRØNDELAG
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (308 HEDMARK)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Hedemarkens amt/Hedemark fylke. 1838-.
 • Bygselrekneskap (309 HEDMARK)
Første Tage, Gaardebøxel eller Stedtzmaal for Hedemarken 1610-16. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48) s. 262-280, 304-310; b.3 (1949-54) s. 13-21, 37-59, 81-92, 178-182.
 • Diplom (310 HEDMARK)
Skiftet mellom biskop Olav av Bergen og hans bror ridderen hr. Benkt Harniktson 10. juli 1442. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 194-199. Merknad: I omsetjing. Viser til eigedomar i Hedmark og Oppland.
 • Diplom (regest) (311 HEDMARK)
Hedmarksregisteret. Skriftlige fortidsminner fra Hedemarken vesentlig i utdrag. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59) s. 246-263; b.5 (1960-65) [eiga pag.: s. 17-24]. Merknad: 66 dokument, ca. 1550-85.
 • Jordebok - odel (312 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615. Utg. Hedmark slektshistorielag. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 137-144, 164-175. Merknad: Omfattar Nes, Ringsaker, Vang, Løten, Romedal og Stange sokn.
 • Jordebok - odel (313 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615 [i.e. 1624]. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 200-207, 244-262. Merknad: Omfattar Stange, Løten, Romedal, Nes, Ringsaker og Vang sokn.
 • Manntal 1664-66 (314 HEDMARK)
Manntallene 1664-1666 for Hedemarken. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.3 (1949-54) s. 183-191, 313-320; b.4 (1955-59) s. 28-32, 161-164, 207-221, 277-293; b.5 (1960-65) s. 7-11, 229-238; b.7 (1970-77) s. 120-146.
 • Militærrulle (315 HEDMARK)
Hedmarkingene på grensevakt 1644-45. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 97-111. Red. Sverre Mo Skrede. Merknad: For Stange, Vang, Nes, Løten og Ringsaker.
 • Sakefallsrekneskap (316 HEDMARK)
Sakefall 1528-1529. Av Akershus slotts inntektsregnskap 1528-1529. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 18-19.
 • Sakefallsrekneskap (317 HEDMARK)
Fogdens sakefallsregnskap for Hedemarken fra 1610/11 til 1660/61. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 121-250.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1514 (318 HEDMARK)
Hedemarkens gjengjerd 1514. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 9.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (319 HEDMARK)
Hedemarkens gjengjerd 1528. I: Hedmark slekthistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 10-17.
 • Skattemanntal - landskatt 1612 (320 HEDMARK)
Lanndschattenn vdgiffuenn aff Hedemrrcen och Østerdallens Fougderij thill Sancte Mickels Daug A:o 1612. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 150-166.
 • Supplikk (321 HEDMARK)
Brennevinsbrenning i Hedmarksbygdene 1774. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 3 (1921). S. 45-48.
 • Valmannsliste (322 HEDMARK)
Valg i Hedemarkens amt av Eidsvoldsrepresentanter 1814. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør og Odalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 2 (1920). S. 222-224.
 • Lappekommisjons-rapport (1973 TRØNDELAG)
Lappekommisjonen av 1889. Del 1: Erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla. Utg. Saemien Sijte. 1991. 150 s. Red. Anders Løøv. (Dovletje. Kildeskrifter til sørsamisk historie b.1).

Aviser

Eksterne ressurser