Bibliografi:Innlandet fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Hedmark fylke»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur for hele fylket Innlandet

 • Christensen, Trygve: Skogfinner og finnskoger : vandringene vestover på 1500- og 1600-tallet - fra Finland til de svenske og norske finnskogene - og videre vestover til store deler av Østlandet, Oslomarka og Finnemarka. Utg. T. Christensen. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reinfjord, Kristian: «Mjøsbygdenes kirkesteder og arkitektur i middelalderen», i Mjøsmuseet årbok 2019, s. 203-213.
 • Schøning, Gerhard: Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. 3 : Gudbrandsdalen og Hedemarken. Utg. Tapir. 1980. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tank, Gunnar: «Grænsen mellem Østerdalen – Gudbrandsdalen og Hedemarken». I: Heimen, b. I, s. 327–339.

Lokalhistorisk litteratur for Hedmark

 • Abusdal, Terje: Slash & Burn. Utg. Kehrer Verlag. 2018. ISBN 978-3-86828-851-3.
 • Bache, Torkel: Helse og folk gjennom århundrer : helsetjenesten i Hedmark 200 år : jubileumsbok. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1992. 188 s.
  • Melding: Reiersen, Elsa i Heimen, b. XXX, s. 291–292.
 • Frislid, Ragnar: Glomma : natur og mennesker i elvelandet : fra bergstaden Røros til festningsbyen Fredrikstad. Utg. Cappelen. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grieg, Sigurd: «Samfundsforhold på Hedmark i vikingetiden». I: Viking : tidsskrift for nordisk arkeologi. II. 1938. S. 83–98.
 • Grønvold, Didrik: "Hedemarkske pottemakerarbeider" i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913 s. 145/146
 • Heidmork. Lokal- og slektshistorie for Hedmarksbygdene. Utg. Hedmark historielag og Hedmark slektshistorielag. 197
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Kulturminneforvaltningens organisering og oppgaveløsning : en undersøkelse i Hedmark, Rogaland og Troms. Utg. Agenda utredning & utvikling. 2000. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mellbye, J.E.: Hedmarks historie. 1925-27. 336 s.
 • Norske bygder V: Glåmdal. Utg. John Grieg. 1942. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Halvor Floden: «Østerdalar», s. 9–15.
  • A.W. Brøgger: «Glåmdalen i oldtiden», s. 16–26.
  • Sigurd Kolsrud: «Målet i Øysterdalane og Solørbygdene», s. 27–50.
  • Nils P. Vigeland: «Økonomisk-administrativ historie», s. 51–81.
  • Chr. Erichsen: «Religiøst liv», s. 82–86.
  • Reidar Th. Christiansen: «Folkediktning», s. 87–104.
  • O.M. Sandvik: «Folkemusikken», s. 105–111.
  • Magne Skrede: «Gamle veier i Glåmdalen», s. 112–118.
  • Håvard Skirbekk: «Liv og levemåte», s. 119–142.
  • Randi Asker: «Bunaden», s. 143–151.
  • Randi Asker: «Kunstarbeid og håndverk», s. 152
  • Hilmar Stigum: «Bygningsskikk i Glåmdalen», s. 159–247.
 • Pedersen, Ragnar: «Hverdagskosten i Hedmarksbygdene». I: Norveg : Tidsskrift for folkelivsgransking. 28. 1985. S. 81–128.
 • Pedersen, Ragnar, Tor Sæther: Hvelvkjellere på landsbygda : de skjulte kulturminner. Utg. Program for forskning om kulturminnevern, Norges forskningsråd. 1995. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schøning, Gerhard: Reise gjennem Hedemarken 1775. Ved Leif Midthaug. Hamar 1942. 98 s.
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 315–316.
 • Solberg, Harald: Engebret Soot : Grasmo kanalanlegg - Sootkanalen. Utg. Flisby'n forlag. 2014. 212 s. ISBN 9788292841259.
 • Tranberg, Anna: «Kremmerånd på Hedmarken». I: Heimen,b. XXIX, s. 172–179.

Hovedoppgaver

 • Amblie, Svein: Østlandets XU (ØXU). Norsk militær etterretning i Hedmark og Oppland under den andre verdenskrig. Historie, Universitetet i Oslo 1989.
 • Asp, Cecilie: Effekten av BU-midlene i Hedmark. En evaluering av BU-midlene sett i forhold til befolkningsutvikling i kommunene. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Aurdal, Leon J.: Styrt vedtak og kontrollert mobilisering. Analyse av omfattande reorganisering i Hedmark fylkeskommune. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1989.
 • Baardseng, Thomas Neby: Hedmark og Värmland: Deler av "regionenes Europa"? En prosessorientert analyse av INTERREG-programmet "Indre Skandinavia". Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1998.
 • Bakken, Kjell: Hjelp til omsorgstrengende eldre. En undersøkelse av hjelpestønadssøkere i 7 Hedmarkskommuner. Sosiologi, Oslo 1985
 • Bjerva, Ole K.: Bygdeutviklingsfondet i Hedmark 1990-1993. En forvaltningsundersøkelse. Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1996.
 • Bjørnstad, Sverre Håvard: Samdi Hedmark og Oppland, samdi Leira. En analyse av drivkreftene bak oppstartingen, og av faktorer av betydning for prosjektenes utvikling. Landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Bolkesjø, Torjus: De sentrale funksjoners lokalisering i Hedmark-Oppland 1969 og omlokalisering 1960-69. Geografi, Oslo 1971.
 • Bækkelund, Bjørn: Sliul og trøskemaskin. Om den tidligste overgangen fra manuell til maskinell trøsking i Hedmarksbygdene. Etnologi, Universitetet i Oslo 1992.
 • Bækkerud, Tom: Sivilorganisasjonen i Hedmark. Historie, Oslo 1973.
 • Bærug, Sølve: Skogavgift og investeringer i Hedmark 1982 til 1987. Skogbruk, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Dyrhaug, Tore: Milorg i D 12 1940-1945. (D 12=Herreder i Akershus og Hedmark.) Historie, Oslo 1968.
 • Erlandsen, Helene: Organisatoriske aspekter ved innføring av GIS i kommunal forvaltning - erfaringer fra Hedmark fylke. Geografi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Evensen, Torfinn: Friluftsliv og villrein i Rondane. Naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Floor, Morten: Konflikt og forhandling. En studie i forhandlinger mellom grunneiere og reindriftsutøvere i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Planfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Gulliksen, Håvard: Odelslovens virkning på bosetning og omsetning av landbrukseiendommer. En undersøkelse foretatt blant eiere av landbrukseiendommer i Hedmark og Värmland. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1999.
 • Hagen, Anders: Frå innlandets steinalder. Hedmark fylke. Arkeologi, Oslo 1945.
 • Jarstadmarken, Solveig: Lågåsildfiske i nedre deler av Gudbrandsdalslågen og øvre deler av Mjøsa. Planfag, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Kolsrud, Sigurd: Heidmarksmålet 1315-1560. Norsk (?), Oslo 1913.
 • Mehlum, Marit Holme: Garverhåndverket i Norge. Belyst ved et studium av leiegarverier i Hedmark og Oppland. Etnologi, Universitetet i Oslo 1988.
 • Noer, Kristian Martin: Strukturendringer i Hedmarks trelastindustri etter 1974. Teknologisk og økonomisk utvikling. Skogfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Nordgaard, Are: Arbeidskraftbehovet i skogbruket i Hedmark. Skogbruksdriftsteknikk, NLH 1984.
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Pedersen, Ragnar: Seterbruket på Hedmarken. Fra system til oppløsning. Etnologi, Oslo 1971.
 • Staven, Else: Innføring av ny styringsmodell i Hedmark fylkeskommune. Kan organisasjon forklare de folkevalgtes atferd? En analyse av styringsmodellens effekter på de folkevalgtes holdninger, aktiviteter, innflytelse og styring. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1989.
 • Sterri, Brynhild Runa: Kvinners arbeidsmarknadstilpassing i Sogn og Fjordane og Hedmark, 1970 og 1980. Gir næringsoverføringane gjennom Distriktenes Utbyggingsfond auka kvinnesysselsetjing? Sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1991.
 • Strand, Mona: Engasjement i lokale lister: protestatferd eller ønske om lokalpolitisk fornyelse? En studie av deltakere på lokale lister i to Hedmarkskommuner. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2000.
 • Tinnes, Tore: Fremveksten av politiske foreninger i Hedmarks amt 1869-1884. Historie, Oslo 1968.
 • Tronshaug, Hans Jacob: Orgler, organister og bygdeorgelbyggere i Hedmark og Oppland fram til ca.1850. Musikk, Oslo 1982
 • Tømmervold, Trond Ivar: Landbruksmyndighetene i arealforvaltningen. En analyse av hvilke muligheter landbruksmyndighetene har til å påvirke arealforvaltningen, og hvordan disse mulighetene blir utnyttet i Hedmark fylke. Jordskifte, NLH 1985.

Lokalhistorisk litteratur for Oppland

 • Alm, Jens M.: Vest-Oppland og Valdres. Utg. Gyldendal, 1982. 504 s. ISBN 82-05-13193-7
 • Antonsen, Harald: Historien om Vestoppland HV-distrikt 06, 1946-2005. Utg. HV-06, 2005. 256 s. ISBN 82-92596-03-8
 • Diserud, Otto A.: Bak disken og på landeveien. Utg. 1992. 179 s. ISBN 82-7562-015-5
 • Dæhlen, Knut og Sandberg, Lise: Skog i sol og regn. Utg. Oppland skogselskap, 2000. 135 s. ISBN 82-995608-0-2
 • Hansen, Svein: Bataljonene Matheson (I/IR4) og Torkildsen (Den lette bataljon) : personer og hendinger i april 1940 . Utg. Nova. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harlem, Haakon (red.): Opland dragonregiment 1750–1950. Hamar. 1950. 124 s.
  • Melding: Olstad, Jan H. i Heimen, b. VIII, s. 378–380.
 • Indrebø, Gustav: Norske Innsjønamn. I. Upplands fylke. Kristiania. 1924. 287s.
  • Melding: Agerholt, Johan i Heimen, b. I, s. 382–386.
 • Jakobsen, Asbjørn N.: Med nikkel i lasten. Sagaen om dampskipstrafikken på Tyrifjorden, Ådalsvassdraget og Krøderen, samt Randsfjordsbanen, dens sidebaner og Valdresbaner. Utg. A.N. Jakobsen. 1999.
 • Korsæth, Knut: Kongens amt - folkets fylke. Christians amt og Oppland fylke gjennom 200 år, 2014.
 • Lange, Åse Asheim (red.): Oppland i nær fortid. Utg. Samlaget, 1987. 227 s. ISBN 82-521-2828-9
 • Mathisen, Ola Matti: Stolthet i yrke - ferdighet i fag : Finansforbundet i Oppland i 60 år. Utg. Thorsrud A.S, Lokalhistorisk forl.. 1999. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedrud, Rune: Regnskapene for Akershus på 1600 tallet. Utg. Slektshistorisk forlag. 2016-
  • Oppland del 1 : Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres, Land, Sikt og sakefall 1612-1695. Utg. 2016. 455 s. ISBN 978-82-93397-05-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1993.
Bind 5. Oppland. 64 s. ISBN 82-7000-198-8
 • Nøkleby, Olaf: Boka og plogen : landbruksopplæring i Oppland gjennom 150 år. Utg. Valle videregående skole. 2007. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oppland fra istid til nåtid. Opplandsbanken 50 år: 1929-1979. Utg. Opplandsbanken, 1979. 176 s.
 • Oppland i manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet. Red. Kolbein Dahle. Utg. Samlaget. 1972. 170 s.
 • Rakeng, Oddvar: Gården brenner! En fortelling om barn under krigen. Utg. Thorsrud lokalhistorisk forlag, 1995. 30 s. ISBN 82-90439-93-8
 • Sandberg, Per-Øivind: Kraftsamarbeid i 50 år. Opplandskraft 1954-2004. Utg. Thorsrud lokalhistoriske forlag, 2004. 125 s. ISBN 82-7847-103-7
Bind 39. Moren, Gudmund (red.): Krise og konflikt. Lokalhistoriske emner fra mellomkrigstida i Oppland fylke. 1983. 110 s. ISBN 82-7184-049-5
 • Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Utg. Vestoppland slektshistorielag, 1984-1988. ISSN 0803-1509 Fortsettes i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift.
 • Valdres og Vestoplandene i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1934. 100 s. (Jonsok 1934).
 • VSLH-nytt. Organ for Vestoppland slektshistorielag. Utg. Vestoppland slektshistorielag, 1983. ISSN 0803-1517. Fortsettes i Tidsskrift for Vestoppland slektshistorielag.

Hovedoppgaver

 • Amblie, Svein: Østlandets XU (ØXU). Norsk militær etterretning i Hedmark og Oppland under den andre verdenskrig. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Historie.
 • Bjørnstad, Sverre Håvard: Samdi Hedmark og Oppland, samdi Leira. En analyse av drivkreftene bak oppstartingen, og av faktorer av betydning for prosjektenes utvikling. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landbruksøkonomi.
 • Bolkesjø, Torjus: De sentrale funksjoners lokalisering i Hedmark-Oppland 1969 og omlokalisering 1960-69. Oslo 1971 Fag: Geografi
 • Dammann, Åse: Kulturminner i drift. Å være eier av fredete hus på gårdsbruk i Telemark og Oppland. Universitetet i Oslo. Etnologi.
 • Distad, Noralv: Fordelingsprosessar i vanskeleg avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtalar mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Bergen 1985 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Ek, Bent: Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie.
 • Evensen, Torfinn: Friluftsliv og villrein i Rondane. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Naturforvaltning.
 • Hamre, Tore: Prisdannelse og prisutvikling på landbrukseiendommer på fritt salg i Oppland. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH
 • Jarstadmarken, Solveig: Lågåsildfiske i nedre deler av Gudbrandsdalslågen og øvre deler av Mjøsa. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Planfag.
 • Mehlum, Marit Holme: Garverhåndverket i Norge. Belyst ved et studium av leiegarverier i Hedmark og Oppland. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling).
 • Nordland, Kare: Om uttrykk for framtid i Opplandsk - med hovedvekt på "Bli + presens partisipp". Oslo 1979 Fag: Norsk??
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Olstad, Ivar: Nyordningen av det kommunale styresettet 1940-41. Oppland fylke. Oslo 1969 Fag: Historie
 • Oppegaard, Ragnhild H.: Fra delansvar til fellesansvar. En studie av tverretatlig samarbeid innen oppfølgingstjenesten i Oppland skoleåret 1994/95. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Pedagogikk.
 • Ovrum, Øystein Rudi: Bygdeutvikling som strategi. Ein analyse av fordelinga av BU-middel i Oppland med særskilt vekt på regionale og næringsvise tilhøve. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landbruksøkonomi.
 • Rognstad, Kjell Roar og Gaarder, Bjørg Emilie: Herredsagronomenes holdninger og påvirkningsmuligheter i jordbruket. Med utgangspunkt i en intervjuundersøkelse blant herredsagronomene i Oppland fylke. Landbruksøkonomi. NLH 1982 Fag: NLH
 • Salvesen, Bjørn Kåre: Sivil motstand i Oppland fylke under okkupasjonen 1940-45. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Stene, Britt Elin: Reorganiseringa av Oppland fylkeskommune. Ein organisasjonsteoretisk studie av ein reorganisasjonsprosess. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Statsvitenskap.
 • Svendsen, Erik: Næringsstruktur og kommunaløkonomi. Ein studie av næringsstrukturelle faktorar sin betydning av skatteinntekten i 4 Opplandskommunar, med ekstra vekt på landbruket. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landbruksøkonomi.
 • Teigen, Inge: Landbruket i Venabygd, Ringebu kommune, Oppland - målsettinger, rammebetingelser og skisser til tiltak. Landbruksøkonomi. NLH 1982 Fag: NLH
 • Tronshaug, Hans Jacob: Orgler, organister og bygdeorgelbyggere i Hedmark og Oppland fram til ca.1850. Oslo 1982 Fag: Musikk
 • Velsand, Harald: Økonomiske og sosiale virkninger ved medlemskap i beitelag. Studie av to beitelag i Oppland fylke. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Herambs meldingar 1811 (62 AUSTLANDET)
Besvarelsen af 41 Spørgsmaal Hornquæget betreffende og 33 Spørgsmaal Faareavlen angaaende. Utg. Universitetsforlaget. 1967. 186 s. (Skrifter frå Landslaget for bygde) og byhistorie nr 2). Merknad: Spørsmål utforma av Det kgl. Selskab for Norges Vel, svara innsamla av L.G Heramb. Han reiste gjennom Romerike, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag. MØRE OG ROMSDAL TRØNDELAG
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (308 HEDMARK)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Hedemarkens amt/Hedemark fylke. 1838-.
 • Bygselrekneskap (309 HEDMARK)
Første Tage, Gaardebøxel eller Stedtzmaal for Hedemarken 1610-16. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48) s. 262-280, 304-310; b.3 (1949-54) s. 13-21, 37-59, 81-92, 178-182.
 • Diplom (310 HEDMARK)
Skiftet mellom biskop Olav av Bergen og hans bror ridderen hr. Benkt Harniktson 10. juli 1442. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 194-199. Merknad: I omsetjing. Viser til eigedomar i Hedmark og Oppland.
 • Diplom (regest) (311 HEDMARK)
Hedmarksregisteret. Skriftlige fortidsminner fra Hedemarken vesentlig i utdrag. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59) s. 246-263; b.5 (1960-65) [eiga pag.: s. 17-24]. Merknad: 66 dokument, ca. 1550-85.
 • Jordebok - odel (312 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615. Utg. Hedmark slektshistorielag. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 137-144, 164-175. Merknad: Omfattar Nes, Ringsaker, Vang, Løten, Romedal og Stange sokn.
 • Jordebok - odel (313 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615 [i.e. 1624]. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 200-207, 244-262. Merknad: Omfattar Stange, Løten, Romedal, Nes, Ringsaker og Vang sokn.
 • Manntal 1664-66 (314 HEDMARK)
Manntallene 1664-1666 for Hedemarken. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.3 (1949-54) s. 183-191, 313-320; b.4 (1955-59) s. 28-32, 161-164, 207-221, 277-293; b.5 (1960-65) s. 7-11, 229-238; b.7 (1970-77) s. 120-146.
 • Militærrulle (315 HEDMARK)
Hedmarkingene på grensevakt 1644-45. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 97-111. Red. Sverre Mo Skrede. Merknad: For Stange, Vang, Nes, Løten og Ringsaker.
 • Sakefallsrekneskap (316 HEDMARK)
Sakefall 1528-1529. Av Akershus slotts inntektsregnskap 1528-1529. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 18-19.
 • Sakefallsrekneskap (317 HEDMARK)
Fogdens sakefallsregnskap for Hedemarken fra 1610/11 til 1660/61. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 121-250.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1514 (318 HEDMARK)
Hedemarkens gjengjerd 1514. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 9.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (319 HEDMARK)
Hedemarkens gjengjerd 1528. I: Hedmark slekthistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 10-17.
 • Skattemanntal - landskatt 1612 (320 HEDMARK)
Lanndschattenn vdgiffuenn aff Hedemrrcen och Østerdallens Fougderij thill Sancte Mickels Daug A:o 1612. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 150-166.
 • Supplikk (321 HEDMARK)
Brennevinsbrenning i Hedmarksbygdene 1774. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 3 (1921). S. 45-48.
 • Valmannsliste (322 HEDMARK)
Valg i Hedemarkens amt av Eidsvoldsrepresentanter 1814. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør og Odalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 2 (1920). S. 222-224.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (484 OPPLAND)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Kristians amt/Oppland fylke 1838-.
 • Lappekommisjons-rapport (1973 TRØNDELAG)
Lappekommisjonen av 1889. Del 1: Erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla. Utg. Saemien Sijte. 1991. 150 s. Red. Anders Løøv. (Dovletje. Kildeskrifter til sørsamisk historie b.1).

Aviser

Eksterne ressurser