Bibliografi:Oppland fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Oppland fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar · Jevnaker Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Lunner · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Alm, Jens M.: Vest-Oppland og Valdres. Utg. Gyldendal, 1982. 504 s. ISBN 82-05-13193-7
 • Antonsen, Harald: Historien om Vestoppland HV-distrikt 06, 1946-2005. Utg. HV-06, 2005. 256 s. ISBN 82-92596-03-8
 • Diserud, Otto A.: Bak disken og på landeveien. Utg. 1992. 179 s. ISBN 82-7562-015-5
 • Dæhlen, Knut og Sandberg, Lise: Skog i sol og regn. Utg. Oppland skogselskap, 2000. 135 s. ISBN 82-995608-0-2
 • Harlem, Haakon (red.): Opland dragonregiment 1750–1950. Hamar. 1950. 124 s.
  • Melding: Olstad, Jan H. i Heimen, b. VIII, s. 378–380.
 • Indrebø, Gustav: Norske Innsjønamn. I. Upplands fylke. Kristiania. 1924. 287s.
  • Melding: Agerholt, Johan i Heimen, b. I, s. 382–386.
 • Jakobsen, Asbjørn N.: Med nikkel i lasten. Sagaen om dampskipstrafikken på Tyrifjorden, Ådalsvassdraget og Krøderen, samt Randsfjordsbanen, dens sidebaner og Valdresbaner. Utg. A.N. Jakobsen. 1999.
 • Korsæth, Knut: Kongens amt - folkets fylke. Christians amt og Oppland fylke gjennom 200 år, 2014.
 • Lange, Åse Asheim (red.): Oppland i nær fortid. Utg. Samlaget, 1987. 227 s. ISBN 82-521-2828-9
 • Mathisen, Ola Matti: Stolthet i yrke - ferdighet i fag : Finansforbundet i Oppland i 60 år. Utg. Thorsrud A.S, Lokalhistorisk forl.. 1999. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1993.
Bind 5. Oppland. 64 s. ISBN 82-7000-198-8
 • Nøkleby, Olaf: Boka og plogen : landbruksopplæring i Oppland gjennom 150 år. Utg. Valle videregående skole. 2007. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opphedia. Tidsskrift. Utg. [De sandvigske samlinger], 1972-82. ISSN 0802-7064
 • Oppland fra istid til nåtid. Opplandsbanken 50 år: 1929-1979. Utg. Opplandsbanken, 1979. 176 s.
 • Oppland i manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet. Red. Kolbein Dahle. Utg. Samlaget. 1972. 170 s.
 • Pryser, Tore: 1814 i Oppland - bønder, øvrighet og soldater, Oslo 2013.
 • Rakeng, Oddvar: Gården brenner! En fortelling om barn under krigen. Utg. Thorsrud lokalhistorisk forlag, 1995. 30 s. ISBN 82-90439-93-8
 • Sandberg, Per-Øyvind: Kraftsamarbeid i 50 år. Opplandskraft 1954-2004. Utg. Thorsrud lokalhistoriske forlag, 2004. 125 s. ISBN 82-7847-103-7
Bind 39. Moren, Gudmund (red.): Krise og konflikt. Lokalhistoriske emner fra mellomkrigstida i Oppland fylke. 1983. 110 s. ISBN 82-7184-049-5
 • Tank, Gunnar: «Grænsen mellem Østerdalen – Gudbrandsdalen og Hedemarken». I: Heimen, b. I, s. 327–339.
 • Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Utg. Vestoppland slektshistorielag, 1984-1988. ISSN 0803-1509 Fortsettes i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift.
 • Valdres og Vestoplandene i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1934. 100 s. (Jonsok 1934).
 • VSLH-nytt. Organ for Vestoppland slektshistorielag. Utg. Vestoppland slektshistorielag, 1983. ISSN 0803-1517. Fortsettes i Tidsskrift for Vestoppland slektshistorielag.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Amblie, Svein: Østlandets XU (ØXU). Norsk militær etterretning i Hedmark og Oppland under den andre verdenskrig. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Historie.
 • Bjørnstad, Sverre Håvard: Samdi Hedmark og Oppland, samdi Leira. En analyse av drivkreftene bak oppstartingen, og av faktorer av betydning for prosjektenes utvikling. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landbruksøkonomi.
 • Bolkesjø, Torjus: De sentrale funksjoners lokalisering i Hedmark-Oppland 1969 og omlokalisering 1960-69. Oslo 1971 Fag: Geografi
 • Dammann, Åse: Kulturminner i drift. Å være eier av fredete hus på gårdsbruk i Telemark og Oppland. Universitetet i Oslo. Etnologi.
 • Distad, Noralv: Fordelingsprosessar i vanskeleg avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtalar mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Bergen 1985 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Ek, Bent: Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie.
 • Evensen, Torfinn: Friluftsliv og villrein i Rondane. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Naturforvaltning.
 • Hamre, Tore: Prisdannelse og prisutvikling på landbrukseiendommer på fritt salg i Oppland. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH
 • Jarstadmarken, Solveig: Lågåsildfiske i nedre deler av Gudbrandsdalslågen og øvre deler av Mjøsa. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Planfag.
 • Lonbakken, Sjur Anders Furset: "Gjè ly`, godt folk no er fiende kome i lande!" : slaget ved Kringen: ein studie av føresetnadane for slagetmellom skottar og lokale bønder ved Kringen i Gudbrandsdalenhausten 1612. Oslo, 2007. Fag: Historie
 • Mehlum, Marit Holme: Garverhåndverket i Norge. Belyst ved et studium av leiegarverier i Hedmark og Oppland. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling).
 • Nordland, Kare: Om uttrykk for framtid i Opplandsk - med hovedvekt på "Bli + presens partisipp". Oslo 1979 Fag: Norsk??
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Olstad, Ivar: Nyordningen av det kommunale styresettet 1940-41. Oppland fylke. Oslo 1969 Fag: Historie
 • Oppegaard, Ragnhild H.: Fra delansvar til fellesansvar. En studie av tverretatlig samarbeid innen oppfølgingstjenesten i Oppland skoleåret 1994/95. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Pedagogikk.
 • Ovrum, Øystein Rudi: Bygdeutvikling som strategi. Ein analyse av fordelinga av BU-middel i Oppland med særskilt vekt på regionale og næringsvise tilhøve. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landbruksøkonomi.
 • Rognstad, Kjell Roar og Gaarder, Bjørg Emilie: Herredsagronomenes holdninger og påvirkningsmuligheter i jordbruket. Med utgangspunkt i en intervjuundersøkelse blant herredsagronomene i Oppland fylke. Landbruksøkonomi. NLH 1982 Fag: NLH
 • Salvesen, Bjørn Kåre: Sivil motstand i Oppland fylke under okkupasjonen 1940-45. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Stene, Britt Elin: Reorganiseringa av Oppland fylkeskommune. Ein organisasjonsteoretisk studie av ein reorganisasjonsprosess. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Statsvitenskap.
 • Svendsen, Erik: Næringsstruktur og kommunaløkonomi. Ein studie av næringsstrukturelle faktorar sin betydning av skatteinntekten i 4 Opplandskommunar, med ekstra vekt på landbruket. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landbruksøkonomi.
 • Teigen, Inge: Landbruket i Venabygd, Ringebu kommune, Oppland - målsettinger, rammebetingelser og skisser til tiltak. Landbruksøkonomi. NLH 1982 Fag: NLH
 • Tronshaug, Hans Jacob: Orgler, organister og bygdeorgelbyggere i Hedmark og Oppland fram til ca.1850. Oslo 1982 Fag: Musikk
 • Velsand, Harald: Økonomiske og sosiale virkninger ved medlemskap i beitelag. Studie av to beitelag i Oppland fylke. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (484 OPPLAND)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Kristians amt/Oppland fylke 1838-.

Eksterne ressurser