Bibliografi:Lesja kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 
Krigsminnesmerke på Lesjaskog i 1948.
 
Rokar ved GautsjøenDalsida ein gong føre 1897.
 
Frå Bjorli i 1956.
 
Skulebilde ved Kjøremsgrenda skule i 1911.
 
Lesja mannskor i 1930.
Foto: Ola Skotte.
 
1. mai 1913 i Kjøremsgrende.
Foto: Lesja kommunes bildesamlingar.
 • Amdam, Jørgen: Konsekvensvurdering av verneplan og vasskraftutbygging : konsekvensar for Rauma-området. Utg. Raumaprosjektet, Studiesenteret i Volda, Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1976. 118 s. ISBN 8290155182. Merknad: Raumaprosjektet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Amundgård, Arne: Nogo um krigen i Lesja og Lesjaskog 1940-1945. Utg. A. Amundgård. 1993? 88 s. 2.utg. Merknad: 1. utg. med tittel: Krigen i Lesja 1940-45 og nogo attåt. Digital versjonNettbiblioteket
 • Amundgård, Arne og Bjølverud, Bjarne: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog (og andre bygder). Utg. B. Bjølverud. og A. Amundgård. 1983-2002. ISSN 0800-1863
 • Amundsen, Hilde Rigmor: Arkeologisk registreringsrapport Aursjøenprosjektet 2006 : Aursjømagasinet; Aursjøen, Grynningen og Gautsjøen, Dalsida statsalmenning gnr 156/bnr 1, Lesja kommune, Oppland fylke. Utg. Oppland fylkeskommune, Fagenhet for kulturvern. 2007. 95 s.
 • Avdem, Anna Jorunn: Gjort ka gjerast skulle. Om arbeid og levekår for kvinner på Lesja, ca. 1910-1930. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo. 1982. Fag: Historie.
 • Avdem, Anna Jorunn: - gjort kva gjerast skulle : om arbeid og levekår for kvinner på Lesja ca. 1910–1930. Utg. Universitetsforlaget. 1984. 344 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Slettan, Dagfinn i Heimen, b. XXII, s. 32–35.
 • Berg, Per Sigmund: Lesja jernverks historie 1660-1730. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo. 1968. Fag: Historie
 • Bjørset, Karl: Syd-Lesje- og Nord-Dovremålets lyd- og formlære : fremstillet i sine hovedtræk paa grundlag af Joh. Storms "Kortere ordliste". Utg. 1899. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Christensen, Arne Lie: Et seterbrukslandskap i Nord-Gudbrandsdalen : kulturminner fra nyere tid ved Jora/øvre del av Lågen, Oppland. Utg. Alvheim og Eide. 1982. 85 s. ISBN 8290359136. Merknad: Serie: Riksantikvarens rapporter nr. 6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dagsgard, Asbjørn: Personnamnbruken i Skjåk, i Lom og på Lesja. Hovedoppgave. Universitetet i Trondheim 1974 Fag: Nordisk
 • Dahl, Olav: Frå Lesja til Romsdal i 1830-1840-åra : soga om Eli og andre som vandra frå Lesja til Romsdalsfjorden i 1830-1840 åra. Utg. O. Dahl. 2004. 32 s. ISBN 8299689007. Digital versjonNettbiblioteket
 • Driveklepp, Jan: Næringsanalyse ved vasskraftutbygging : arbeidsopplegg, datainnsamling og metode. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1976. 52 bl. Merknad: Raumaprosjektet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Enstad, Martin: «Folkets lengsel efter en ny og bedre tid». Nasjonal Samling i Lesja 1940 – 1945. Snøhetta forlag a.s 2021. 240. s. ISBN 978-82-91375-31-1
 • Ellingsen, Winfried og Tor Arnesen: Lokal og regional forvaltning av fritidsboligbebyggelse - Ringebu og Lesja kommune : delrapport høst 2018. Utg. Østlandsforskning. 2018. 34 s. Merknad: Serie: ØF-notat nr 11/2018.
 • Fett, Harry: Nogle lesjekrus i Nordiska museet. Utg. 1905. Særtrykk av: Meddelandedr från Nordiska Museet, 1903, s. 167-179. Digital versjonNettbiblioteket
 • Finstad, Asmund: Lesja Ysteri 50 år. 1924-1974. Utg. Lesja Ysteri. 1974. ISBN 82-7073-0106
 • Five, Carsten O.: En komparativ analyse av kommunale utgifter i fem norske kommuner som er påvirket av oljeaktivitet, med spesiell vekt på helse- og sosialutgifter. (Rauma, Vestnes, Nesset, Fron og Lesja.) Hovedsoppgave. Universitetet i Oslo 1976 Fag: Statsvitenskap
 • Gamle hus i Lesja : [kommunerapport for Lesja]. Utg. Fylkeskonservatoren i Oppland. 1984. 152 s. Merknad: Serie: Registrering av faste kulturminne i Noreg. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. Utg. og red. Arne Amundgård. 1983-2002. ISSN 0900-1863.
 • Hattrem, Arne og Per Øverland: Hattrem på Lesja og Torstein T. Hattrems slekt. Utg. A. Hattrem. 1987. 155 s. ISBN 8290936036.
 • Haugen, Ivar: Ei vurdering av skogsbilvegnettet i Lesja kommune. Hovedoppgave. NLH 1985 Fag: Skogbr.driftstekn
 • Helseth, Anne Holen: En slekt fra Gussiås og Istad : med forfedre og etterkommere etter Gjertrud Anna og Knut Gussiås, Margrethe og Lasse Istad. Utg. A.H. Helseth. 1997. 360 s. ISBN 8290393938. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hidle, Knut B.: Fjell og mening. Identitet og argumentasjon i diskursen om en Reinheimen nasjonalpark. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Geografi. Kommune: Lesja
 • Hofseth, Ellen Høigård: Kulturminner i Joravassdraget, Oppland. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1981. 103 s. ISBN 8271810227. Merknad: Serie Varia nr 6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hovik, Sissel og Trine Monica Myrvold: Er det størrelsen det kommer an på? : små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet : en case-studie av fire små kommuner. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2001. 173 s. ISBN 8270713198. Merknad: Lesja, Krødsherad, Lurøy og Tjeldsund. Serie: NIBR prosjektrapport nr 2001:8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hølmo, Kjell Arne, Delingsrud, Rolf Endre og Sponh: Noen synspunkter på investeringspolitikk og kapitalproblemer ved bygging av ny driftsbygning. Undersøkelse fra Lesja kommune. Hovedoppgave. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi
 • Jordhøy; Per: Snøhettareinen. Utg. Snøhetta forl. 2001. 272 s. ISBN ISBN 82-7643-225-5, ISBN 82-91375-15-1.
 • Jordhøy, Per: Fiskekrønike for Lesja. Utg. Snøhetta forlag a.s 2022. 368 s. ISBN 978-82-91375-32-8
Bind 1. Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen. 1987. 634 s. ISBN 82-991096-0-4 Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Gjermundsen, Jon Ola i Heimen, b. XXVI, s. 179–182.
Bind 2. Gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsokn. 1992. 736 s. ISBN 82-991096-3-9 Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn. 1996. 799 s. ISBN 82-991096-4-7 Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Foto og fotografering i Lesja og av lesjingar 1850-1950. 2008. 287 s. ISBN 978-82-991096-5-9 (saman med Tor Einbu []). Digital versjonNettbiblioteket
Tillegg: Staff, Tor Bj.: Gardsnavn- og nummerregister til Arnfinn Kiellands Bygdebok for Lesja, bind 1, 2 og 3. Utg. T.B. Staff. 1996. 42 s. ISBN 8299416302.
 • Kjelland, Arnfinn: Emigrantar frå Lesja 1853-1949 : registreringar gjort 1987-1989. Utg. A. Kjelland. 1993. Merknad: Papirutskrift fra Dovre data arkiv 27/05/1993 (Nasjonalbiblioteket, Norsk-amerikansk samling).
 • Kaas, Gunnar og Arnfinn Engen: Bygdabok for Dovre: Gardar, hus og folk. Frå Hjerkinn til Hjelle. 2003.
 • Krigen i Lesja 1940-1945 og nogo attåt. Red. Bjarne Bjølverud og Arne Amundgård. Utg. 1990?. 78 s.
 • Lesja bondekvinnelag (red. Bjørg Nordset): Mat frå gard og grend - om mat og matkultur i Lesja og Gudbrandsdalen gjennom 100 år. Utg. Snøhetta forlag a.s. 1995. ISBN 82-91375-05-4
 • Meyer, Johan: Fortids kunst i Norges bygder : 4 : [Gudbrandsdalen] Lesje og Lesjeskogen. Utg. Aschehoug. 1978. 32 s. ISBN 8252600182. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myhr, Astrid, Lysberg, Ingrid: Kulturlandskapet - vern og utvikling. En analyse av landskapskvaliteter og styringsmuligheter i forvaltninga av kulturlandskapet. Analyseområde: Lesja kommune. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Jordskifte. Kommune: Lesja
 • Myklebust, Jon Olav: Befolkningssituasjonen i planområdet. Utg. Volda off. lærarskole, Møre og Romsdal distrikthøgskole. 1976. 18 bl. ISBN 8290155174. Merknad: Raumaprosjektet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myklebust, Jon Olav: Kraftutbygging i Rauma? : rapport fra intervjugranskinga vinteren 1975. Utg. Volda off. lærarskole, Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1976. Merknad: Raumaprosjektet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nordlie, Sigurd Magne: Stadnamn frå Kjøremsgrendi. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1968 Fag: Norsk
 • Nordset, Bjørg: Kakejern. Utg. Lesja historielag. 2016. 111 s. ISBN 978-82-92358-16-0.
 • Norske gardsbruk : Oppland fylke : 6 : Dovre, Lesja, Lom, Skjåk, Vågå. Red. Svein Knut Granum og Ola Tovmo. Utg. 1998. 694 s. ISBN 8291124108. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nørstegård, Tor: Ragnvald Einbu : multikunstner og bestefar. Utg. Snøhetta forlag. 2008. 96 s. ISBN 9788291375243. Digital versjonNettbiblioteket
 • Reitan, Eivind Julius: Marit Jakobsdtr. Skaalgaard og Lars Syversen Skaalgaardsbakken : forfedre og etterkommere : slektstavle Skaalgaard - Skaalgaardsbakken, Sønstebø N. og S. i Lesja m. fl.. Utg. Eivind J. Reitan. 1981. 24 bl.
 • Reklev, Arve og Vikan, Jon Gisle: Jordressurser i området Bøåi - Nestandeåi, Lesja. Bd 1:Jordkartlegging og registrering av dyrkningsjord, vegetasjon og klimatiske forhold i et område i Lesja kommune. Bd 2:Bruksegenskapene til jorda, økonomiske forhold og eiendomsforhold. Hovedoppgave. NLH 1979 Fag: NLH
 • Rønningen, Martin: Landbrukets betydning i distrikta. Utg. Østlandsforskning. 1989. 110 s. ISBN 8273561062. Merknad: Serie: ØF-rapport nr 28/1989. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skaug, Terje (red.): Lesja prestegard. Utg. Selja forlag. 2013. 56 s. ISBN 9788282400657.
 • Sørheim, Helge: Rauma - Ulvåa : arkeologiske undersøkelser 1982 i forbindelse med konsesjonssøknad. Utg. 1983. 32 s. ISBN 8271263420. Merknad: Serie: Rapport (Det Kgl. norske videnskabers selskab, Museet. Arkeologisk serie) 1983:4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørumgård, Marit 0.: Kjøremgrenda i Lesja. Hovedoppgave. NTH 1980 Fag: Arkitekturhistorie
 • Tvinnereim, Jon og Johannes Kvestad: Ressursutnytting i eldre tid : åkerbruk, husdyrbruk, sæterdrift, laksefiske og turisme. Utg. Volda off. lærerskole, Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1976. 43 bl. ISBN 8290155204. Merknad: Raumaprosjektet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ulateig, Egil: Vergeløs : historien om Marit Sjongs liv før og etter døden. Utg. Forlaget Reportasje. 2001. 171 s. ISBN 8299529913. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ytrehus, Kjell: Barndom og oppvekst i mellomkrigsåra. Utg. Molde Rotaryklubb. 1995?. 60 s. Merknad: Molde, Fræna, Lesja og Oslo. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ziegler, Ulrik H. G.: Slekten Ziegler i Norge. Utg. Ulrik. H.G. Ziegler. 1958. 36 s.
 • Øverland, Per: Anetavle for Martin Øverland Killie av slektene Killie, Næss, Wiborg og Øverland. Utg. P. Øverland. 2008. 230 s. ISBN 9788292805121. Digital versjonNettbiblioteket

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1905 30 Fra: Iver E. Udgaard (ektemann), Lesja, Oppland Til: Gena Helling Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: sykkel, Familieforhold, Nærmiljø, Helse og sykdom, lammelse, Årsvekst og avling, kosthold. Brevnummer: 1282
 • År: 19050404 Fra: Anna Gunnarsdatter Bøe (søster), Lesja, Oppland Til: Marie Graven, Montana, USA Eier: Arne G. Bøe, 2665 Lesja
Stikkord: norgesbesøk, pengegave, Nærmiljø, dødsfall, Helse og sykdom, Familieforhold, bryllup,ugift mor. Brevnummer: 1305
 • År: 19050620 Fra: Iver E. Udgaard (ektemann), Lesja, Oppland Til: Gena Helling Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: fjelltur, setring, Familieforhold, Amerikanske forhold. Brevnummer: 1283
 • År: 19050819 Fra: Engbregt Eriksen Udgaard (bror), Oslo Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Emigrasjon, Helse og sykdom, blærekatarr. Brevnummer: 1284
 • År: 19051218 Fra: Peder Bj. Holager, Lesja, Oppland? Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: vin, Helg og høytid, jul, unionsoppløsning, konge. Brevnummer: 1285
 • År: 19060415 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, sykdom, familieforøkelse, konkurs, Nærmiljø, Årsvekst og avling, Emigrasjon, bryllup. Brevnummer: 1286
 • År: 19060416 Fra: Ola Siversen Uleteig (nevø), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: pengebrev, budeie, Værforhold, Familieforhold, Helse og sykdom. Brevnummer: 1287
 • År: 19060901 Fra: Engbregt Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, gikt, kreft, vådeskudd, Årsvekst og avling, Amerikanske forhold. Brevnummer: 1288
 • År: 19061023 Fra: Engebregt Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: pengegave, Familieforhold, Helse og sykdom, dødsfall, doktor, sykehus, Emigrasjon. Brevnummer: 1289
 • År: 19061111 Fra: Ola Syversen Uleteig (nevø), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: hestekjøp, pengegave, Familieforhold, Helse og sykdom, sykehus, dampkur, gikt, Værforhold, Årsvekst og avling, budeie, Emigrasjon, Amerikanske forhold, skolehus. Brevnummer: 1290
 • År: 19070109 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, pengebrev, sjekk, aviser. Brevnummer: 1291
 • År: 19070112 Fra: Anna Gunnarsdatter Bøe (søster), Lesja, Oppland Til: Marie Graven, Montana, USA Eier: Arne G. Bøe, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, amputasjon, verkefinger, Nærmiljø, forlovelse, bryllup, dødfødsel, vådeskudd, dødsfall. Brevnummer: 1306
 • År: 19070609 Fra: Engebregt Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, leversykdom, hjertefeil, Helg og høytid, begravelse, Nærmiljø, Værforhold, Emigrasjon, nybygging, Amerikanske forhold, flytting. Brevnummer: 1292
 • År: 19070825 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: pengesjekk, Økonomiske kår, gjeld, fjøsbygging, innlagt vann, Familieforhold, Værforhold, Årsvekst og avling, Kommunikasjon, jernbane, Nærmiljø, husmann, Emigrasjon, gyngestol. Brevnummer: 1293
 • År: 19071129 Fra: Anna Gunnarsdatter Bøe (søster), Lesja, Oppland Til: Marie Graven, Montana, USA Eier: Arne G. Bøe, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, hjertefeil, mavekatar, dødfødsel, pengegave, "nødvendig" ekteskap, Nærmiljø, Emigrasjon, dødsfall. Brevnummer: 1307
 • År: 19080119 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: pengegave, Familieforhold, Helse og sykdom, mavekatarr, gårdsalg, Nærmiljø, Økonomiske kår, tæring, bryllup, norgesbesøk. Brevnummer: 1294
 • År: 19081018 Fra: Marit Eriksdatter Nestande (søster), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: pengegave, søskenerting, Familieforhold, Årsvekst og avling, foto. Brevnummer: 1295
 • År: 19081102 Fra: Ola Eriksen Udgaard, Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, budeie, Helg og høytid, konfirmasjon, Årsvekst og avling, Nærmiljø, dødsfall, Emigrasjon, amerikansk avis, Værforhold. Brevnummer: 1296
 • År: 19081122 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, arv, skifterett, Værforhold. Brevnummer: 1297
 • År: 19090214 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: arvefraskrivelse, Helg og høytid, begravelse, Religiøsitet, adventisme, Kommunikasjon, jernbane, gårdsarbeid, familieforøkelse, Værforhold, Nærmiljø, dødsfall, Økonomiske kår, priser, toll, fjøsbygging. Brevnummer: 1298
 • År: 19090613 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, spedbarnsdødsfall, lungebetennelse, Nærmiljø, dødsfall, kreft, Helse og sykdom, influensa, Værforhold, Årsvekst og avling, fehold, Amerikanske forhold. Brevnummer: 1299
 • År: 19100125 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Værforhold, Helse og sykdom, influensa, Familieforhold, mavekatar, Årsvekst og avling, Primærnæring, Økonomiske kår, priser, Amerikanske forhold, norgesbesøk, kreft, dødsfall, gårdsalg, Nærmiljø. Brevnummer: 1300
 • År: 19100125 Fra: Einar Olsen Udgaard (nevø), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: hestesalg, Primærnæring, Familieforhold. Brevnummer: 1301
 • År: 19100501 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, Primærnæring, våronn, Emigrasjon, fjøsbygging, Amerikanske forhold. Brevnummer: 1302
 • År: 19101017 Fra: Ola Eriksen Udgaard (bror), Lesja, Oppland Til: Iver E. Udgaard, Nord-Dakota, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Økonomiske kår, pengeforespørsel. Brevnummer: 1303
 • År: 191301 Fra: Anna Gunnarsdatter Bøe (søster), Lesja, Oppland Til: Marie Graven, Montana, USA Eier: Arne G. Bøe, 2665 Lesja
Stikkord: Helse og sykdom, hjertefeil, dødsfall, Familieforhold, Nærmiljø, Amerikanske forhold. Brevnummer: 1308
 • År: 19160105 Fra: Ole Syversen Uleteig (fetter), Lesja, Oppland? Til: Mildred Udgaard, USA Eier: Ola Utgaard, 2665 Lesja
Stikkord: Helg og høytid, jul, Nærmiljø, Værforhold, Primærnæring, Amerikanske forhold. Brevnummer: 1304
 • År: 19200606 Fra: Anna Gunnarsdatter Bøe (søster), Lesja, Oppland Til: Marie Graven, Montana, USA Eier: Arne G. Bøe, 2665 Lesja
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, Nærmiljø, Økonomiske kår, priser. Brevnummer: 1309
 • År: 192010 Fra: Anna Gunnarsdatter Bøe (søster), Lesja, Oppland Til: Marie Graven, Montana, USA Eier: Arne G. Bøe, 2665 Lesja
Stikkord: Familieforhold, gårdkjøp, Amerikanske forhold, dødsfall, Nærmiljø. Brevnummer: 1310
 • År: 19240812 Fra: Mathias Johnsen Larsløkken (nevø), Lesja, Oppland Til: Marie Graven, Montana, USA Eier: Arne G. Bøe, 2665 Lesja
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, lønner, Helg og høytid, konfirmasjon, dødsfall, Helse og sykdom, kreft, Nærmiljø. Brevnummer: 1311
 • År: 19260225 Fra: Edvard Johansen Bøe (nevø), Lesja, Oppland Til: Marie Graven, Montana, USA Eier: Arne G. Bøe, 2665 Lesja
Stikkord: arbeidsledighet, Nærmiljø, Kommunikasjon, jernbane, Familieforhold, Helse og sykdom, dødsfall, vattersott, hjertefeil, villa, slag, Helg og høytid, begravelse. Brevnummer: 1312

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (619 LESJA)
Amerikabrev. Utg. Arne Amundgård. I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog (og andre bygder). 1992. S. 77-78. Merknad: Avsendar: John Pedersen Nestande 1880.
 • Amerikabrev (620 LESJA)
Reisebrev frå lesjaskoging som drog til Amerika i 1866. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. 1984. S. 33-36. Red. Johs. O. Einbu, Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: Avsendar: Torger Rolfsen Brekken 1866.
 • Amerikabrev (621 LESJA)
En emigrasjonshistorie fra Lesja i 1892. Utg. Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog (og andre bygder). 1989. S. 96. Red. Per Holager. Merknad: Avsendar: Siver Hage 1892.
 • Amerikabrev (622 LESJA)
Utvandrarjubileumstur og Amerikabrev. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 46 (1978). S. 35-39. Merknad: Avsendar: Ivar I. Brændjord 1869.
 • Dagbok (623 LESJA)
Noteringsbok - Brøste 1802-17. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog (og andre bygder). 1990. S. 42-46. Red. Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: Skrive av Knut Baardsen Hagen. Utdrag.
 • Diplom (624 LESJA)
Frå det gamle Kjørem. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog (og andre bygder). 1988. S. 17-23. Red. Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: 3 brev, frå 1417, 1460 - , 1530. Fotografisk avtrykk frå DN.
 • Diplom (625 LESJA)
Brev om Selsjord 1384. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. 1985. S. 5-6. Red. Johs. O. Einbu, Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: Om medgift. Fotografisk avtrykk frå DN og i omsetjing.
 • Diplom (626 LESJA)
Lesjadokument fra 1326. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. 1983. S. 13-15. Red. Johs. O. Einbu, Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: Salsbrev vedrørande Haga og Lora kvern.
 • Diplom (627 LESJA)
Brev skrivi på Bø 1555. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. 1984. S. 7-10. Red. Johs. O. Einbu, Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: Arveskifte vedrørande Hålåk og Selsjord. Fotografisk avtrykk frå DN.
 • Eigedomsdokument - bygsel (628 LESJA)
Ætta på Øverhaugen. I: Årsskrift for Lesja historielag. 1991. S. 111-115. Red. Per Berg. Merknad: Frå 1722.
 • Eigedomsdokument - bygsel (629 LESJA)
Aursjøen i Lesja. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 10 (1928). S. 124-131. Red. Gunnar Tank. Merknad: Frå 1751.
 • Eigedomsdokument - bygsel (630 LESJA)
Sak om Torbuvatnet 1740. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. 1983. S. 25. Red. Johs O. Einbu, Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: Bygsling av fiskerett.
 • Føderådskontrakt (631 LESJA)
Fledføringskontrakt frå 1737. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. 1983. S. 22-24. Red. Johs. O. Einbu, Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: Føderådskontrakt frå Nørstebø med kongeleg stadfestingsbrev.
 • Føderådskontrakt (632 LESJA)
Eit gamalt føderådsbrev. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 43 (1975). S. 177-179. Red. Per Mølmen Kvam. Merknad: Frå Søndre Kvam 1844.
 • Husmannskontrakt (633 LESJA)
Husmannskontrakt frå 1859. I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog (og andre bygder). 1989. S. 7. Red. Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: "Qvillem" under Sør-Enebo.
 • Kontrakt (634 LESJA)
Konvensjon om pengar til kyrkja 1773. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. 1983. S. 29-30. Red. Johs O. Einbu, Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård.
 • Kyrkjebok (635 LESJA)
Blessertes fond. Lesja - Dovre - Folldal 1808-09. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 54 (1986). S. 176-185. Red. Olav Øverli. Merknad: "Liste over de af Lessøe Præstegield... i Krigen qvæstede, faldne eller bortblevne mandskabers efterladte". 1808. Frå kyrkjebok for Lesja.
 • Soldatbrev (636 LESJA)
Soldatbrev 1808-12. Utg./ I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog. 1988. S. 87-90. Red. Bjarne Bjølverud, Arne Amundgård. Merknad: Brevsamling frå ulike avsendarar, delvis i utdrag.

Aviser