Krigens kulturminner i Oslo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Akershus festning er et «krigenes kulturminne» - festningen har vært involvert i alle kriger som har ramma Oslo siden den ble bygd omkring år 1300. Tegning av Holger Sinding-Larsen, 1925.

Oversikten over krigens kulturminner i Oslo er et pågående arbeid, så den er på ingen måte uttømmende. Oversikten dekker først og fremst kulturminner fra andre verdenskrig ettersom dette er de mest tallrike, men også andre krigsminner er tatt med fordi mange som er interessert i dette også interesserer seg for krigshistorie generelt, og ikke bare siste krig. På grunn av det store antallet steder som skal beskrives er den satt opp som en sorterbar tabell, slik at det er mulig å sortere etter krig, bydeler eller dato.

Det kan være vanskelig å trekke grenser for hva en skal regne som krigens kulturminner. Synlige spor etter kamphandlinger, festningsverk og lignende er det ingen tvil om, men det kan være vanskeligere med bygninger der man ikke ser noen spor etter hva som foregikk i krigstid. I denne oversikten er et stort antall bygninger og steder uten synlige spor etter krigen tatt med, fordi det skjedde viktige ting der. Det kan dreie seg om slikt som åsteder for krigshandlinger eller bygninger som ble brukt av okkupasjonsmakt eller motstandsbevegelse.

Krigene som omfattes av tabellen er:

Kulturminnene

Tabellen er sorterbar; klikk på tittelfeltet til kolonna du vil sortere etter. Ved å holde nede shift-tasten kan du sortere på flere kolonner, f.eks. på krig og bydel.

Akershus slott og festning er utelatt i tabellen, men enkelte bygninger eller steder på festningen er tatt med der disse er av helt spesielle interesse. Se ellers artikkelen om festningen for mer informasjon.

Krigsminnesmerker er tatt med, men der de opptrer som del av et annet kulturminne har de ikke egen oppføring; for eksempel er Retterstedet på Akershus ført opp, men de to minnesmerkene der har ikke egne oppføringer. Frittstående minnesmerker er derimot ført opp i tabellen.

Alle snublestener, minnesmerker over jøder som ble sendt i konsentrasjonsleir, er ført med «snublesten» som navn på kulturminnet og sortert etter gatenavn. Se øverst i denne bolken for å se hvordan du kan sortere etter flere kolonner samtidig hvis du heller vil sortere dem etter bydel. Med fritekstsøk på sida er det mulig å finne enkeltnavn; i de fleste nettlesere trykker du CTRL-F for å bruke den funksjonen.

Kulturminne Krig Bydel Sted Skildring Bilde
Akers mek. Verksted Andre verdenskrig Frogner Aker brygge Sabotasjeaksjon mot tyske skip 23. november 1944. Minnesmerke, sabotør i kano, i vannet rett utafor brygga. Aker Brygge blå plakett skipssabotasje.JPG
Alfaset krigskirkegård Andre verdenskrig Alna Alfaset gravlund Alle tyske krigsgraver i Oslo ble i 1952/1953 flytta til Alfaset. Tyske gravminner Alfaset.jpg
Arbeidskontoret i Akersgata Andre verdenskrig St. Hanshaugen Akersgata 55 Arbeidskontoret, sprengt av Oslogjengen 18. mai 1944. Ny bygning på tomta, blå plakett om aksjonen. Akersgata 55 i Oslo blå plakett.JPG
Arbeidskontoret på St. Olavs plass Andre verdenskrig St. Hanshaugen St. Olavs plass 5 Arbeidskontoret, sprengt av Osvald-gruppa 21. april 1943. Ny bygning på tomta. St. Olavs plass 5 i Oslo 1955 NFDB.26793-622.jpg
Arbeidstjenestens kontor Andre verdenskrig St. Hanshaugen Wergelandsveien 3 Arbeidstjenestens kontor, sprengt av Oslogjengen 21. mai 1944. Ny bygning på tomta. Wergelandsveien 3 i Oslo.JPG
Arbeidstjenestens arkiv Andre verdenskrig St. Hanshaugen Grensen 17 Arbeidstjenestens sorteringsmaskin, sprengt av Oslogjengen 7. juni 1944. Bygningen er bevart. Grensen 17 i Oslo.JPG
Blindernveien Andre verdenskrig Nordre Aker Blindernveien 31-37 eller 89 Karl Marthinsen i Statspolitiet likvidert 8. februar 1945. Blindernveien Oslo 2012.jpg
Butikken Andre verdenskrig Frogner Uranienborgveien 9 Milorgs matdepot. Blå plakett. Uranienborgveien 9 i Oslo Butikken blå plakett.JPG
Bygdøy allé 117 Andre verdenskrig Frogner Bygdøy allé 117 Dekkleilighet brukt av Milorg. Olav Ringdal og Roy Nielsen drept i bakhold 4. april 1945.
Båtflyktningmonumentet på Bygdøy Vietnamkrigen Frogner Ved Norsk Maritimt Museum Minnesmerke for båtflyktningene og norske sjøfolk som hjalp dem under vietnamkrigen.
Colosseum kino Andre verdenskrig Frogner Fridtjof Nansens vei Kinosalen ble brukt av Nasjonal Samling til store propagandamøter. Colosseum kino NS-møte 0022278.jpg
Drammensveien 54 Andre verdenskrig Frogner Drammensveien 54 Dekkleilighet for Milorg, brukt blant annet av Gunnar Sønsteby Drammensveien 54a i Oslo.jpeg
Drammensveien 115B Andre verdenskrig Frogner Drammensveien 115 B Dekkleilighet brukt av Milorg. Drammensveien 115 Oslo 2014.jpg
Drammensveien 117 Andre verdenskrig Frogner Drammensveien 117 Dekkleilighet brukt av Milorg. Skuddveksling under razzia 11. desember 1943, Tor Stenersen pågrepet. Drammensveien 117 Oslo 2014.jpg
Ekeberg krigskirkegård Andre verdenskrig Gamle Oslo Ekeberg Tysk æreskirkegård. Nedlagt 1945, alle levninger flytta til Alfaset gravlund 1952/1953. Ekeberg rester av tysk krigskirkegård 2013.jpg
Filipstadkaia Andre verdenskrig Frogner Filipstad I Filipstadeksplosjonen 19. desember 1943 omkom mer enn hundre mennesker, og 405 bygninger ble ødelagt.
Fortjernbråtan Andre verdenskrig Marka Nær Fortjern Slippsted og treningssted for Milorg. Plakett på en av bygningene på den tidligere husmannsplassen. Fortjernbråtan i Nordmarka 6.JPG
Frichs gate 2 Andre verdenskrig St. Hanshaugen Frichs gate 2 Dekkleilighet for Milorg, brukt i flere år av blant annet Max Manus.
Gabels gate 39 Andre verdenskrig Frogner Gabels gate 39 Møtested for Milorg, brukt av Rådet fra 1942. Blå plakett. Gabels gate 39 Oslo blå plakett.jpg
Gabels gate 48 Andre verdenskrig Frogner Gabels gate 48 Angiveren Reidar Voigt ble likvidert her den 4. desember 1944.
Handelsgymnaset Andre verdenskrig Frogner Parkveien 65 Tysk mannskapskaserne under okkupasjonen. Bevart bunkeranlegg under skolen. Oslo Handelsgym.JPG
Hans Andersens Bakeri Andre verdenskrig Gamle Oslo Grønland 30 Møteplass for Milorg. Revet, ny bygning på tomta.
Hertug Skules gate 16 Andre verdenskrig Gamle Oslo Hertug Skules gate 16 Dekkleilighet brukt av Milorg. Adolf Bogstad drept under razzia 13. februar 1945, flere andre pågrepet og senere henretta.
Holocaustmonumentet på Østre gravlund Andre verdenskrig Gamle Oslo Østre gravlund Minnesmerke over 620 norske jøder fra Sør-Norge som ble drept under andre verdenskrig. Av Harald Isenstein, reist av DMT Oslo 1948. Jødisk minnesmerke Østre gravlund 2.jpg
Hotel Continental Andre verdenskrig Sentrum Stortingsgata 26 Innkvartering for tyske offiserer, møtelokale både for motstandsbevegelse og okkupasjonsmakt. Quisling tok inn på hotellet 9. april 1940, og flere offiserer som overlevde senkinga av «Blücher» tok inn der. Stortingsgata 26 i Oslo.JPG
Jødedeportasjonsmonumentet Andre verdenskrig Sentrum Nær Vippetangkaia Minnesmerke av Anthony Gormley, reist 2000. Jødedeportasjonsmonumentet i Oslo.JPG
Jødisk barnehjem Andre verdenskrig St. Hanshaugen Holbergs gate 21 14 barn fra barnehjemmet ble redda over til Sverige før deportasjonen av jødene i 1942. Ny bygning på tomta, blå plakett. Holbergs gate 21-23 i Oslo blå plakett.JPG
Karl Johans gate Andre verdenskrig Sentrum Karl Johans gate 9. april 1940 marsjerte tyske soldater på Oslos paradegate - og etter frigjøringa gikk seiersparaden her. Blå plakett om frigjøringsfeiringa på Karl Johans gate 45. Tyske soldater på Karl Johans gate april 1940 0023535.jpg
Karl Johans gate 45 blå plakett.JPG
Knus nazismen Andre verdenskrig Sentrum Jernbanetorget Minnesmerke over Osvald-gruppa og falne NSB-ansatte. Av Bjørn Melbye Gulliksen, avduka 1. mai 2015. Knus nazismen avdukingsdag.jpeg
Krigsminnesmerket i Hydroparken Andre verdenskrig Frogner Hydroparken Minnestøtte av Skule Waksvik, reist 1985 til minne om 212 falne knytta til den illegale presse. Den illegale presse minnesmerke Oslo.jpg
Krigsminnesmerket i Lille Tøyen hageby Andre verdenskrig Gamle Oslo Kaare Røddes plass Bauta over de falne motstandsmennene Kaare Rødde og Ansgar Sørlie. Lille Tøyen minnesmerke Sørlie og Rødde.jpg
Krigsminnesmerket i Marienlunden Andre verdenskrig Nordstrand Marienlunden Minnesmerke over falne fra Ekeberg og Bekkelaget. Marienlunden Oslo krigsminnesmerke.jpg
Krigsminnesmerket i Skarpsnoparken Andre verdenskrig Frogner Skarpsnoparken Bauta over Milorg D13.
Krigsminnesmerket på Grefsen Andre verdenskrig Nordre Aker Ved Disen holdeplass Minnesmerke over 18 falne fra Grefsen, Disen, Lofthus og Nydalen. Av Nic Schiøll, reist 1948. Krigsminnesmerke ved Disen holdeplass Oslo.jpg
Krigsminnesmerket på Huseby leir Andre verdenskrig Vestre Aker Huseby leir, Sørkedalsveien 148 Minnesmerke over falne gardister. Av Sigurd Nome, reist 1948.
Krigsminnesmerket på Kalbakken Andre verdenskrig Grorud Kalbakken Bauta over Øyvinn Øi, en av de første som falt 9. april 1940. Reist 1996 nær stedet hvor han falt. Øyvinn Øi minnebauta Kalbakken.jpg
Krigsminnesmerket på Linderud leir Andre verdenskrig Grorud Østre Grorud Minnestein over 26 falne fra luftvernartilleriet. Reist 1959.
Krigsminnesmerket på Nordre Skøyen Andre verdenskrig Østensjø Nordre Skøyen Minnesmerke over 24 falne fra Bryn og Østensjø. Av Joseph Grimeland, reist 1946. Krigsminnesmerke Nordre Skøyen hovedgård Oslo.jpg
Krigsminnesmerket på Nordstrand Andre verdenskrig Nordstrand Agnes Thoresens plass Minnestøtte over 68 falne fra Nordstrand sokn. Av Nic Schiøll, reist 1946. Krigsminnesmerke Schiøll Agnes Thoresens plass Oslo.jpg
Krigsminnesmerket på Risløkka Andre verdenskrig Bjerke På lekeplassen på Risløkka Bauta over motstandsmann Sverre Refstad. Av Nic Schiøll, reist 1946. Sverre Refstads plass Oslo byste.jpg
Krigsminnesmerket på Røa Andre verdenskrig Vestre Aker Ved Kristian Auberts vei Minnestein over motstandsmannen Kristian Aubert. Kristian Aubert minnesmerke Røa.jpg
Krigsminnesmerket på Sarabråten Andre verdenskrig Marka Sarabråten Bauta over ni Milorg-medlemmer som ble henretta i 1945. Sarabråten Oslo minnebauta Milorg 2013.jpg
Krigsminnesmerket på Ullevål Hageby Andre verdenskrig Nordre Aker Ullevål Hageby, skoleparken Minnesmerke over 26 falne fra Ullevål skolekrets.
Krigsminnesmerket på Årvoll Andre verdenskrig Bjerke Årvoll Minnestøtte over Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm, like ved skytebanen hvor de ble henretta. Det er også en plakett inne på skytebanen, på selve retterstedet. Hansteen og Wickstrøm minnesmerke Årvoll.jpg
Krigsminnesmerket ved Grorud kirke Andre verdenskrig Grorud Ved Grorud kirke Minnesmerke over falne fra Grorud sokn. Minnesmerke Grorud kirkegård 2012.jpg
Krigsminnesmerket ved Høybråten kirke Andre verdenskrig Stovner Ved Høybråten kirke Minnestøtte over ni falne fra Høybråten sokn. Av Dagfinn Hermansen, reist 1947. 9 april 1940 minnesmerke Høybråten Oslo.jpg
Krigsminnesmerket ved Kampen skole Andre verdenskrig Gamle Oslo Ved Kampen skole Minnestøtte over 23 tidligere elever som falt. Av Knut Steen, reist 1948. Minneplakett Kampen skole Oslo.jpg
Krigsminnesmerket ved Kjelsås skole Andre verdenskrig Nordre Aker Ved Kjelsås skole Bauta over fem tidligere elever som falt. Av Reiulf Renberg, reist 1954.
Krigsminnesmerket ved Kobberhaughytta Andre verdenskrig Marka Ved Kobberhaughytta Minnestein for «gutta på skauen». Av Reiulf Renberg, reist 1954.
Krigsminnesmerket ved Oslo Militære Samfund Andre verdenskrig Sentrum Myntgata 3 Bauta over Øyvinn Øi, en av de første som falt 9. april 1940. Myntgata 3 Oslo Øyvinn Øi.jpg
Krigsminnesmerket ved Ris kirke Andre verdenskrig Vestre Aker Ved Ris kirke / Ris stasjon Minneplakett ved kirkeveggen og skulptur av Per Palle Storm, reist 1952, over 45 falne fra Ris sokn. Ris kirke Oslo minneplakett.jpg
Krigsminnesmerket ved Ris skole Andre verdenskrig Vestre Aker Ved Ris skole Bauta over 32 tidligere elever som falt. Av Per Palle Storm, reist 1947.
Krigsminnesmerket ved Sinsen skole Andre verdenskrig Grünerløkka Ved Sinsen skole Bauta over 24 falne fra Sinsenområdet. Sinsen Oslo minnebauta.jpg
Krigsminnesmerket ved Sofienberg kirke Andre verdenskrig Grünerløkka Ved Sofienberg kirke Minnetavle over 57 falne fra Sofienberg sokn.
Krigsminnesmerket ved Sørkedalen kirke Andre verdenskrig Marka Ved Sørkedalen kirke Bauta over fire falne fra Sørkedalen. Bauta Sørkedalen kirkegård Oslo 2012.jpg
Krigsminnesmerket ved Tåsen skole Andre verdenskrig Nordre Aker Ved Tåsen skole Bauta over 22 falne fra Tåsen. Av Anne Grimdalen, reist 1951.
Krigsminnesmerket ved Ullern kirke Andre verdenskrig Ullern Ved Ullern kirke Minneplate og skulptur over 52 falne fra Ullern sokn. Av Nic Schiøll, reist 1947. Krigsminnesmerke Ullern kirke Oslo.jpg
Krigsminnesmerket ved Ullevål sykehus Andre verdenskrig Nordre Aker Ullevål sykehus, ved hovedinngangen Minneplate over [Eugen Grønholdt]] og Haakon Sæthre. Av Alfred Seland, reist 1949. Minneplate Ullevål sykehus Oslo.jpg
Krigsseilerminnesmerket på Vår Frelsers gravlund Andre verdenskrig St. Hanshaugen Vår Frelsers gravlund Minnesmerke over de som ikke kom hjem fra havet under andre verdenskrig.
Krigsseilermonumentet på Bygdøy Andre verdenskrig Frogner Ved Norsk Maritimt Museum. Minnesmerke for krigsseilerne. Krigsseilermonumentet på Bygdøy.JPG
Langaards gate 1 Andre verdenskrig Frogner Langaards gate 1 Gunnar Lindvig i Statspolitiet likvidert 24. mai 1944.
Marinemonumentet på Normandieplassen Sentrum Normandieplassen Minnesmerke over mannskap i den dansk-norske fellesflåte og den norske marine. Normandieplassen i Oslo - Orlogsgasten.JPG
Max Manus-statuen på Akershus Andre verdenskrig Sentrum Akershus festning Statue av Max Manus i uniform med stengun. Max Manus statue Akershus festning.jpg
Minnesmerket over Den norske brigade i Skottlands falne Andre verdenskrig Sentrum Akershus festning Minnestøtte over falne fra Den norske brigade i Skottland, 1943–1945.
Minnesmerket over falne amerikanere Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnestein over falne amerikanske soldater.
Minnesmerket over falne briter Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnesmerke over omkring 2000 falne britiske soldater. Egen krigskirkegård annet sted på samme gravlund. Minnesmerke over falne briter Vestre gravlund.JPG
Minnesmerket over falne dansker Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnestein over 13 falne dansker.
Minnesmerket over falne fra idrettslaget Ready Andre verdenskrig Vestre Aker Gressbanen (Stasjonsveien 24) Minnesmerke over falne fra Ready av Wilhelm Rasmussen, reist 1963.
Minnesmerket over falne fra NKP Andre verdenskrig Sagene Nordre gravlund Minnesmerke over 20 falne medlemmer av Norges Kommunistiske Parti.
Minnesmerket over falne franskmenn Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnestein over falne franske soldater. Minnesmerke franske falne Vestre gravlund.jpg
Minnesmerket over falne i idrettsetaten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Bislett stadion / Sofies gate Minneplate for tre falne fra idrettsetaten.
Minnesmerket over falne jugoslaver Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnestein over mer enn 3000 jugoslaver som omkom i Norge, de fleste under tvangsarbeid eller i fangeleire. Jugoslavisk krigsminnesmerke Oslo.JPG
Minnesmerket over falne nordmenn Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnestein over alle falne nordmenn. Minnesmerke over falne nordmenn Vestre gravlund.JPG
Minnesmerke over falne NSB-ansatte Andre verdenskrig Sentrum Østbanestasjonen Minneplakett med navna på NSB-ansatte som falt under andre verdenskrig. MInneplakett NSB Østbanehallen Oslo.jpg
Minnesmerket over falne polakker Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnestein over 34 falne polakker. Polsk krigsminnesmerke Oslo.jpg
Minnesmerket over falne sovjetsoldater Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnestøtte over 331 sovjetiske soldater som falt i Norge. Minnesmerke Sovjetunionen Vestre gravlund Oslo.jpg
Minnesmerket over falne svensker Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Minnestein over fire falne svensker. Minnesmerke svenske statsborgere Vestre gravlund.jpg
Minnesmerket over flyvåpenets falne Andre verdenskrig Sentrum Myntgata 2 Minnestøtte av Nils Flakstad reist 1954, ved Flyvåpenets overkommandos tidligere lokaler.
Minnesmerket over Gunnar Sønsteby Andre verdenskrig Sentrum Karl Johans gate, i Studenterlunden Statue av Gunnar Sønsteby. Sto tidligere på Solli plass, flytta til nær det stedet han skal ha stått og sett på den tyske innmarsjen 9. april 1940.
Minnesmerket over handelsflåten 1914–1918 Første verdenskrig Frogner Bygdøy, ved Norsk Maritimt Museum Mine fra første verdenskrig med plakett til minne om handelsflåtens innsats 1914–1918, reist 1921. Minnesmerke Bygdøy sjømenn første verdenskrig.jpg
Minnesmerket over Kompani Linges og Shetlandsgjengens falne Andre verdenskrig Sentrum Akershus festning Minnesmerke over falne fra Kompani Linge og Shetlandsgjengen. Minneplakett Kompani Linge og Shetlandsgjengen.jpg
Minnesmerket over Osvald-gruppas falne Andre verdenskrig Sentrum Østbanestasjonen Minneplakett med navna på falne fra Osvald-gruppa. Østbanestasjonen var et av de første målene for gruppas sabotasjeaksjoner. Minneplakett Osvald-gruppa Østbanen.jpg
Minnesmerket over Pelle-gruppa Andre verdenskrig Frogner Aker brygge Skulptur til minne om Pelle-gruppas aksjoner mot Akers mek. og Nylands mek. verksteder.
Minnesmerket over polititroppenes falne Andre verdenskrig Sentrum Akershus festning Minnestøtte over falne fra polititroppene. Polititroppene minnesmerke Akershus festning.jpg
Minnesmerket over Tysklandsbrigadens døde Sentrum Akershus festning Minnestøtte over mannskap i Tysklandsbrigaden som døde i tjeneste. Minnesmerke Tysklandsbrigadene Akershus festning.jpg
Minnesmerket over Winston Churchill Andre verdenskrig Frogner]] Solli plass Statue av Storbritannias statsminister Winston Churchill. Winston, solli 3.JPG
Møllergata 19 Andre verdenskrig St. Hanshaugen Møllergata 19 Hovedpolitistasjon 1866–1978. Motstandsfolk og andre politiske fanger ble ofte avhørt der, og satt i varetekt i fengselet på baksida av dagens bygning. Møllergata 19 Oslo fengselsfløyen 1975 OB.AH0860.jpg
Nasjonalmonumentet over krigens ofre Andre verdenskrig Sentrum Festningsplassen Skulptur av Gunnar Janson, reist 1970. Nasjonalmonumentet Festningsplassen Akershus.jpg
Niels Juels gate 8 Andre verdenskrig Frogner Niels Juels gate 8 Dekkleilighet brukt av Milorg. Carl Sigurd Elligers falt under razzia 25. november 1944, tre andre pågrepet. Niels Juels gate 8 Oslo 2015.jpg
Normash-monumentet Koreakrigen Sentrum Akershus festning Minnesmerke over deltakerne i Normash, sanitetsstyrker i Korea. Normash-monumentet Akershus.JPG
NSBs administrasjon Andre verdenskrig Sentrum Biskop Gunnerus' gate 3 NSBs administrasjonskontor i Oslo, sprengt av Oslogjengen under Operasjon Betongblanding 14. mars 1945. Ny bygning på tomta, blå plakett. Biskop Gunnerus gate 3 i Oslo blå plakett.JPG
Nylands mek. Verksted Andre verdenskrig Gamle Oslo Bjørvika Sabotasjeaksjon mot tyske skip 23. november 1944.
Oslo hovedpostkontor Store nordiske krig Sentrum Dronningens gate 15 Kanonkule fra kampene i 1716 sitter i veggen; er flytta fra tidligere bygning. Dronningens gate 15 Oslo kanonkule i vegg.jpg
Plasskaféen Andre verdenskrig Grünerløkka Markveien 35–37 Kaféen hvor Edvard Tallaksen og Gregers Gram fra Oslogjengen ble overfalt 13. november 1944; Gram falt mens Tallaksen ble pågrepet. Lå i nr. 35, som er revet; ny bygning på tomta.
Prinsessealléen 4 Andre verdenskrig Ullern Prinsessealléen 4 Møtested for Milorg.
Retterstedet Andre verdenskrig Sentrum Akershus festning 42 nordmenn ble henretta her i 1945. Retterstedet memorial close.jpg
Rikshospitalets kvinneklinikk Andre verdenskrig St. Hanshaugen Stensgata Radiosenderen til Knut Haugland, avslørt 1. april 1944. Kvinneklinikken gamle Rikshospitalet.jpg
Sars' gate 66 Andre verdenskrig Grünerløkka Sars' gate 66 Dekkleilighet for Osvald-gruppa hos Gerd Stub Andersen.
Sinsenveien 14 Andre verdenskrig Grünerløkka Sinsenveien 14 Dekkleilighet for Milorg hos Else Wendel.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Bjerregaards gate 29 Minnesmerke over Meier Bjørn Lewenstein, Sara Clara Lewenstein, Heimann Josef Lewenstein, Benjamin Lewenstein og Salomon Lewenstein.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Bjerregaards gate 41. Minnesmerke over Edith Betty Gordon, Bernhard Johnny Gordon, Doris Gordon, Ahren Gordon og Leo Gordon.
Snublesten Andre verdenskrig Gamle Oslo Brinken 23 Minnesmerke over Alexander Karl, Arvid og Ida Iris Claes.
Snublesten Andre verdenskrig Frogner Bygdøy allé 59 Minnesmerke over Selig Blomberg.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Calmeyers gate 15B Minnesmerke over Gisela Bernstein, Richard Bernstein, Anna Rebekka Bodd, Jacob Bodd, Kaja Pauline Bodd, Manja Malke Bodd, Leon Eisen, Salo Flanter, Aksel Marcus Moritz, John Charles Moritz, Leif Idar Moritz, Sonja Ester Moritz, Gutman Nachemsohn, Hanna Nachemsohn, Henry Kalman Nachemsohn, Samuel Nachemsohn, Rosa Rotschild, Julius Schapow og Salomon Schapow.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Collets gate 10 Minnesmerke over Ida Oster og Miriam Oster.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Dalsbergstien 3 Minnesmerke over Ruth Maier. Dalsbergstien 3 i Oslo Snublesten.JPG
Snublesten Andre verdenskrig Frogner Dunkers gate Minnesmerke over Håkon Laskov.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Geitmyrsveien 27B Minnesmerke over Ernst Sigmund Bernstein.
Snublesten Andre verdenskrig Gamle Oslo Grønlandsleiret 6 Minnesmerke over Herman David og Meyer Fischel Dickman. Minneplaketter jødeforfølgelsen Grønlandsleiret 6 i Oslo.JPG
Snublesten Andre verdenskrig Frogner Halvdan Svartes gate 40B Minnesmerke over Herman Jacob Valner.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Holbergs plass 7 Minnesmerke over Simon Davidsen.
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Iduns gate 2 Minnesmerke over Anna, Gabriel, Josef og Meyer Hurwitz og Karl og Lise Levin. Minnesteiner for Holocaust-ofre Iduns gate Oslo.jpg
Snublesten Andre verdenskrig Frogner Industrigata 69 Minnesmerke over Rebekka og Samuel Dworsky.
Snublesten Andre verdenskrig Gamle Oslo Jens Bjelkes gate 80 Minnesmerke over Marie Ganz.
Snublesten Andre verdenskrig Nordre Aker Kapellveien 15A Minnesmerke over Herman, Jacob og Rakel Sonja Feldman.
Snublesten Andre verdenskrig Sentrum Karl XIIs gate (ved Sonja Henies plass) Minnesmerke over Moses Katz og Salomon Pinkowitz.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Langes gate 11 Minnesmerke over Ester Rosa Jelaawitz, Fanny Jelaawitz, Isak Leib Jelawitz, David Philip Jelo, Herman Jelo, Dora Marie Jelowitz, Fanny Charlotte Scheer og Olga Golde Scheer.
Snublesten Andre verdenskrig Ullern Lilleakerveien 34 Minnesmerke over Isak, Jan Larry (Lasse) og Rachel Krupp.
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Maridalsveien 11A Minnesmerke over Karl Leopold Kirschner. Snublestein Maridalsveien 11A Kirschner.JPG
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Markveien 61 Minnesmerke over Esayas og Rakel Rosi Senderowitz.
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Markveien 67 Minnesmerke over Glenny Barchan, David Jacob Glikman, Sara Selma Glikman og Esther Schuchad.
Snublesten Andre verdenskrig Nordstrand Mosseveien 203 Minnesmerke over Charles, Moritz Moses, Oscar og Willy Schermann.
Snublesten Andre verdenskrig Frogner Odins gate 19 Minnesmerke over Sigrid de Lemos.
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Olaf Ryes plass 12 Minnesmerke over Mina, Mina Michle og Moses Levinsohn.
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Olaf Schous vei 12 Minnesmerke over Charles, Fanny og Lea Ganz.
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Paulus' plass Minnesmerke over Dina og Isak Leimann.
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Rosteds gate 16 Minnesmerke over Herman Isaksen. Snublesten Rosteds gate 16 Herman Isaksen.JPG
Snublesten Andre verdenskrig Sentrum Rådhusgata 28 Minnesmerke over Max Oster. Snublesten Rådhusgata 28 i Oslo.JPG
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Sofienberggata 4 Minnesmerke over Anna Esther og Arne Kronik.
Snublesten Andre verdenskrig Grünerløkka Sofienberggata 10 Minnesmerke over Rubin Pinkowitz.
Snublesten Andre verdenskrig Nordstrand Solveien 112 Minnesmerke over Harry Steinmann, Samuel Leon Steinmann, Salomon Leiba Plavnik, Elias Plavnik og Oscar Plavnik.
Snublesten Andre verdenskrig Sagene Stockfleths gate 49 Minnesmerke over Anna, Dina Rosa, Herman, Jette Johanne, Salomon og Simon Mauritz Levinson.
Snublesten Andre verdenskrig Frogner Trudvangveien 2C Minnesmerke over Bernhard Leimann.
Snublesten Andre verdenskrig St. Hanshaugen Uelands gate 14 Minnesmerke over Doris, Harry og Olga Wulff.
Sognsvann leir Andre verdenskrig Nordre Aker Ved Sognsvann Tysk leir for soldater fra Wehrmacht. Opprinnelig tenkt som leir for Førergarden. Etter krigen en kort periode transittleir for tyskere som skulle deporteres. En bygning bevart. Sandbu ved Sognsvann - Sognsvann leir.JPG
Sorgenfrigata 1 Andre verdenskrig Frogner Sorgenfrigata 1 Møtested for Milorg. Brukt av Sentralledelsen fra 1944.
Spaniamonumentet i Birkelunden Den spanske borgerkrigen Grünerløkka Birkelunden Minnesmerke for deltakerne i de internasjonale brigader under den spanske borgerkrigen. Birkelunden i Oslo Spaniamonument.JPG
Sporveisgata 29 Andre verdenskrig St. Hanshaugen Sporveisgata 29 Motstandsmannen Einar Hærland ble likvidert her av Gestapo den 12. juni 1944. Sporveisgata 29 Oslo plakett Hærland.jpg
Sporveishallen på Bjølsen Andre verdenskrig Sagene Moldegata 1 Lager for flydeler sprengt av Oslogjengen 14. august 1944.
SS- und Polizeigericht IX Andre verdenskrig Frogner Kristinelundveien 22 Opprinnelig domstol for interne tyske saker, fra 1941 standrett. Kristinelundveien 22 Oslo 2015.jpg
Statspolitiets hovedkvarter Andre verdenskrig St. Hanshaugen Hammersborggata 21 Statspolitiets hovedkvarter, tidligere adresse Henrik Ibsens gate 7. Sprengt av Osvaldgruppa 21. august 1942. Blå plakett på Møllergata 37, som er nybygg samme sted. Møllergata 37 i Oslo blå plakett.JPG
Stortingsbygningen Andre verdenskrig Sentrum Karl Johans gate Reichskommissariats kontorer, etter en kort periode som forlegning for tyske soldater. Location Max Manus, Stortinget.jpg
Stortingsplass Andre verdenskrig Sentrum Stortingsplass Angiveren Alf Flesland ble likvidert her 12. februar 1945.
Svenska Kullager Fabriker Andre verdenskrig Sentrum Kongens gate 11 Kulelagerfabrikk som leverte til tyskerne sprengt av Oslogjengen 27. november 1944. Nybygg på tomta. Kongens gate 11 i Oslo.JPG
Svenskemuren Napoleonskrigene Nordre Aker Korsvoll Grensemur mellom Brekke og Nordberg, etter sigende bygd av svenske krigsfanger på 1800-tallet. Svenskemuren Korsvoll Oslo juli 2013 2.jpg
Svenskesletta Sjuårskrigen Nordstrand Ved Jomfrubråten Slag mellom svenske og norske styrker 18. mai 1567. Svenskesletta.jpg
Sørenga Borgerkrigene Gamle Oslo Middelalderparken Slag mellom Håkon Herdebrei og Inge Krokrygg i 1161, omtrent der vannspeilet ligger i dag. Middelalderparken1.JPG
Thereses gate 16B Andre verdenskrig St. Hanshaugen Thereses gate 16B Dekkleilighet for Milorg, brukt blant annet av Gunnar Sønsteby. Felles bakgård med Vidars gate 4.
Torshovgata 9 Andre verdenskrig Sagene Torshovgata 9 Den illegale avisa Avantgarden ble trykt her. Blå plakett. Blå plakett Torshovgata 9 Oslo.jpg
De ukjente soldaters grav Andre verdenskrig Frogner Vestre gravlund Gravsted med minnesøyle for to ukjente allierte soldater. Det er uklart om de var norske eller fra et annet alliert land. Ukjente falne gravminne Vestre gravlund.jpg
Universitetets aula Andre verdenskrig Sentrum Universitetsplassen Aula-brannen 30. november 1943 utløste arrestasjoner og deportasjoner av studenter. Universitetets aula Oslo 2013 .jpg
Vestbanestasjonen Andre verdenskrig Sentrum Rådhusplassen Sabotasjeaksjon utført av Osvald-gruppa 2. februar 1942. 9452 Vestbanehallen - Nobels fredssenter.jpg
Vestre gravlund Commonwealth-krigskirkegård Andre verdenskrig Bydel Frogner Vestre gravlund Britisk krigskirkegård, graver og monument. Britiske krigsgraver Vestre gravlund Oslo.jpg
Vestre gravlund nederlandske krigskirkegård Andre verdenskrig Bydel Frogner Vestre gravlund Nederlandsk krigskirkegård, graver og monument. Nederlandsk krigskirkegård Vestre gravlund.JPG
Victoria terrasse Andre verdenskrig Sentrum Vika Hovedkvarter for Sipo / Gestapo. Utsatt for to bombeangrep. Victoria terrasse Oslo 2014.jpg
Vidars gate Andre verdenskrig St. Hanshaugen Vidars gate Dekkleilighet for Milorg. Max Manus stupte gjennom vinduet her 16. januar 1943 for å unngå arrestasjon, og klarte senere å rømme fra sykehuset. Felles bakgård med Thereses gate 16B.
Vidars gate 7 Andre verdenskrig St. Hanshaugen Vidars gate 7 Dekkleilighet for Milorg. Arvid Storsveen ble drept her 27. april 1943. Blå plakett. Vidars gate 7 Oslo 2014.jpg
Villa Grande Andre verdenskrig Frogner Huk aveny 56 Vidkun Quislings førerresidens 1941–1945. Nå HL-senteret og museum om holocaust og livssynsminoriteter. Villa Grande bunker hakekors.jpg
Vippetangen Andre verdenskrig Frogner Vippetangen Sabotasjeaksjon mot tyske skip utført av Oslogjengen 15. januar 1945.
Waldemar Thranes gate 62 Andre verdenskrig St. Hanshaugen Waldemar Thranes gate 62 Dekkleilighet for Hjemmefronten hos familien Bergersen. Blå plakett. Waldemar Thranes gate 62 Oslo.jpg
Østbanestasjonen Andre verdenskrig Sentrum Jernbanetorget Sabotasjeaksjon utført av Osvald-gruppa 2. februar 1942. Østbanestasjonen hakekors.jpg
Østmarkseter-bunkeren Andre verdenskrig Østensjø Østmarksetra Tysk bunkeranlegg under Østmarksetra. Overtatt av Sivilforsvaret. Østmarkseteren Sivilforsvarets merke 2013.jpg
Østre Skytterlags bane Andre verdenskrig Bjerke Stig Rolf Wickstrøm og Viggo Hansteen ble henretta her 10. september 1941. Minneplakett på stedet, ikke tilgjengelig uten avtale med skytterlaget. Det er også ei minnestøtte utafor skytebanen. Hansteen og Wickstrøm minnesmerke Årvoll.jpg

Kilder

  • Samuelsen, Ottar: Det var her det skjedde: Oslo under andre verdenskrig - sett i dag. Utg. Dinamo. Oslo. 2008.
  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7.