Terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Et improvisert minnesmerke på landsida, med Utøya i bakgrunnen, fotografert en drøy uke etter terrorangrepet.
Foto: Paal Sørensen (2011)
Kart over Utøya med plassenes kallenavn.
Foto: Eva Rogneflåten (2021)

Terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 var et angrep retta mot AUFs sommerleir på Utøya i Hole kommune. 69 mennesker ble drept i angrepet, de fleste av dem ungdommer som deltok på leiren. I tillegg ble 33 fysisk såret, og de andre deltagerne samt frivillige og profesjonelle som deltok i redningsarbeidet gikk gjennom svært traumatiske opplevelser. Angrepet var en del av et større terroranslag; tidligere på dagen hadde samme gjerningsmann stått bak et angrep mot Regjeringskvartalet i Oslo. Ugjerningene ble utført av en enkelt gjerningsmann, en på den tid 32 år gammel, etnisk norsk mann fra Oslo, Anders Behring Breivik. Angrepet var retta mot det gjerningsmannen kalte «multikulturalisme» og «islamisering»; de to målene ble valgt fordi han anså Arbeiderpartiet for å være ansvarlig for dette.

Optimismen var framherskende like etter at Utøya var ervervet. Slik ble det omtalt i Namdal Arbeiderblad i oktober 1950
Foto: Skannet av Gunnar E. Kristiansen.

Mens terrorangrepene mot Regjeringskvartalet forårsaket store materielle ødeleggelser og utløste en vernedebatt omkring bygningene i Regjeringskvartalet, var konsekvensene på Utøya først og fremst personlige. De materielle ødeleggelsene var heller ikke der ubetydelige, og det oppsto raskt et spørsmål omkring hva AUF ville gjøre med øya som organisasjonen i 1950-åra fikk av fagbevegelsen. Det ble raskt uttalt at man vil «ta Utøya tilbake», men prosessen har vært vanskelig fordi det er så sterke følelser knytta til den.

Den menneskelige siden ved angrepet er, fordi den ramte så mange og ikke minst fordi flesteparten var barn og ungdommer, et svært sensitivt tema. Det vil være nødvendig at historikere tar for seg hendelsene for å gå gjennom håndteringen av hendelsene fra myndighetenes side, reaksjonene på angrepet og andre sider ved saken. I og med at rettssaken mot gjerningsmannen ble avslutta i august 2012 er mye materiale frigitt. Regjeringen nedsatte en kommisjon som gikk gjennom en rekke sider, og også rapporten fra denne, NOU 2012:14 [1], er en viktig kilde. Men foreløpig har granskningen av angrepet på det menneskelige plan først og fremst vært en oppgave for journalister. Et unntak er Hans Olav Lahlums biografi over en av de drepte, Et kvart liv [2]. I stedet for å forsøke å gå dypere inn i dette temaet, gis det en liste over forslag til videre lesning. Flere av bøkene er skrevet av overlevende og pårørende, som gir sterke personlige skildringer av massakren.

Hendelsesforløpet

Gjerningsmannen ankom kaia på landsida kl. 16.55, etter å ha kjørt fra Oslo umiddelbart etter at han plasserte bomba i Regjeringskvartalet. Han bar falsk politiuniform, og hevda å ha blitt sendt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å sikre Utøya. Han viste falsk legitimasjon, og ferja M/S «Thorbjørn» ble sendt over for å hente ham.

På Utøya ble han tatt imot av politimannen Trond Berntsen og «Mor Utøya», Monica Bøsei. Berntsen var ikke i tjeneste, men var innleid for å hjelpe til med sikkerheten på sommerleiren. Han skal ha stilt kontrollspørsmål og ha bedt om å få se legitimasjon, noe som førte til at gjerningsmannen skjøt og drepte både Berntsen og Bøsei. De første skuddene falt kl. 17.21.

Fire minutter etter de første skuddene la ferga ut med ni personer ombord. Skipperen var Bøseis samboer. Blant de ni var også AUF-leder Eskil Pedersen. Et minutt senere, kl. 17.26, kom første melding om skyting på Utøya inn til Nordre Buskerud politidistrikt. Første enhet fra Beredskapstroppen satte kursen mot Hole kl. 17.33, og fem minutter senere reiste en enhet fra Hønefoss politikammer. Sistnevnte enhet ankom kaia på landsida kl. 17.52, men hadde ikke egna båt. Kl. 18.07 ankom Beredskapstroppen til oppmøtestedet ved Storøya. Kl. 18.25–18.27 gikk de i land på Utøya, etter å ha slitt med båttransporten. Kl. 18.34 ble gjerningsmannen pågrepet på sørspissen av øya. Det hadde da gått 73 minutter siden de første skuddene falt. I løpet av den tida var 69 personer drept, og 58 personer hadde skader som krevde umiddelbar behandling på sykehus. Flere hadde svært omfattende fysiske skader, og var i kritisk tilstand. Andre som var på øya, pårørende og de som deltok i redningsarbeidet har slitt med senskader på grunn av de psykiske traumene de ble påført.

En av de overlevende, en 17 år gammel gutt med tsjetsjensk bakgrunn, ble pågrepet og plassert på glattcelle fordi politiet mente oppførselen var mistenkelig. Det ble etter hvert avklart at uvanlig oppførsel skyldtes den traumatiske opplevelsen. Advokat Harald Stabell kritiserte at 17-åringen ble avhørt uten tilbud om advokat og at hans foresatte ikke ble varsla før løslatelsen 17 timer etter at han ble pågrepet.

Utøya-helter tildelt medaljen for edel dåd

19 personer ble i statsråd 15. juni 2012 tildelt medaljen for edel dåd. Til sammen redda disse 19 frivillige trolig flere hundre liv den skjebnesvangre julidagen, flere av dem med fare for sine egne liv.

Medaljen i gull er rangert som den 7. høyeste utmerkelse man kan få i Norge, mens medaljen i sølv er rangert som nr. 13. Terskelen for å dele ut medaljen er meget høy. Av statuttene for medaljen fremgår at ”medaljen utdeles som belønning for utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv”. Graden av fare personene har utsatt seg for ved redningsforsøket vil være avgjørende for å kvalifisere til medaljen for edel dåd. Videre må man frivillig ha utsatt seg for denne faren.

Disse fikk medaljen for edel dåd i gull

Disse fikk medaljen for edel dåd i sølv

De omkomne

Som nevnt var det 69 omkomne. De første meldingene gikk ut på at det var minst ti, men i løpet av kvelden ble det klart at det var langt flere. I løpet av natt til lørdag 23. juli gikk politiet ut med tallet minst 80, og på lørdag morgen med tallet 84. Det viste seg så at det i kaoset på øya, der skadde ble evakuert og omkomne ble funnet i terrenget og bygninger, var noen som hadde blitt talt flere ganger. Dermed ble tallet nedjustert til 67 mandag 25. juli. Det måtte så oppjusteres til 69 noe senere. Av disse omkom 65 på Utøya, én på kaia på fastlandet, én under båtturen til fastlandet, én ved drukning i fjorden og én på Ullevål sykehus.

32 av de omkomne var mindreårige, altså under 18 år. De to yngste var 14 år gamle. Medianalderen var 18 år, og snittalderen 19,7 år. I tabellen nedenfor ser en at tross sin unge alder, var mange av de drepte tillitsvalgte og svært aktive i lokalsamfunnet sitt. Det er også oppretta diverse minnefond og minnepriser for å ære terrorofrene.

Fornavn Etternavn F.dato Alder Bosted Bergr.dato Begr.sted Verv Minnefond, Minnepris Minnesmerke,

Utøyakaia

Mona  Abdinur 03.02.1993 18 år Oslo Tirsdag 02.08.2011 Høybråten kirke, Oslo U1 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Mona Abdinur 18 år fotograf Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Ismail Haji Ahmed 23.08.1991 19 år Hamar Fredag 29.07.2011 Hol gravlund, Hamar U2 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Ismail Haji Ahmed 19 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Thomas Margido Antonsen 25.06.1995 16 år Oslo Fredag 05.08.2011 Romsås kirke, Oslo Elevrådsleder Bjøråsen ungdomsskoleRomsås. Sentralstyremedlem i Framfylkingen U3 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Thomas Margido Antonsen 16 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Pamela Porntip Ardam 18.01.1990 21 år Oslo Torsdag 04.08.2011 Oddenes kirke, Kristiansand U4 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Pamela Porntip Ardam 21 år fotograf Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Dupe Ellen Awoyemi 14.08.1995 15 år Drammen Tirsdag 09.08.2011 Bragernes kirke, Drammen Konfirmantleder U5 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Dupe Ellen Awoyemi 15 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Lene Maria Bergum 16.03.1992 19 år Namsos Onsdag 03.08.2011 Namsos kirke, Namsos Styremedlem i Stjørdal AUF Lene Maria for Rent Vann U6 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Lene Maria Bergum 19 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Kevin Daae Berland 24.06.1996 15 år Askøy Torsdag 04.08.2011 Herdla kirke, Askøy Medlem i Ungdommens kommunestyre på Askøy, klassens tillitsvalgte og elevrådsrepresentant. Nestleder i Askøy AUF U7 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Kevin Daae Berland 15 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Trond Berntsen 12.05.1960 51 år Øvre Eiker Fredag 05.08.2011 Haug kirke, Hokksund, Øvre Eiker U8 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Trond Berntsen 51 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Sverre Flåte Bjørkavåg 01.01.1983 28 år Sula Fredag 05.08.2011 Indre Sula kirke, Sula Leder i ungdomsutvalget i Fagforbundet i Møre og Romsdal, leder av LOs ungdomsutvalg i Møre og Romsdal, og deltok i LOs sommerpatrulje.

Leder i ungdomsutvalget i Fagforbundet Sula og plasstillitsvalgt i Fagforbundet Sula.

U9 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Sverre Flåte Bjørkavåg 28 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Torjus Jakobsen Blattmann 19.09.1993 17 år Kristiansand Fredag 05.08.2011 Oddernes kapell, Kristiansand Nestleder i Kristiansand AUF. Varamedlem til styret i Vest-Agder AUF U10 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Torjus Jakobsen Blattmann 17 år f. Eva Rogneflåten 20.06.jpg
Carina Borgund 25.03.1993 18 år Oslo Fredag 05.08.2011 Oslo domkirke, Oslo Styremedlem i fylkesstyret til AUF i Oslo U11 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Carina Borgund 18 år fotograf Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Johannes Buø 05.11.1996 16 år Mandal og Svalbard Fredag 05.08.2011 Buø kirke, Mandal Styremedlem i Svalbard AUF Johannes Buø-prisen for Årets nykommer U12 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Johannes Buø 14 år fotograf Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Monica Elisabeth Bøsei 20.01.1966 45 år Hole Fredag 05.08.2011 Humanistisk, Sundvolden Hotell, Hole U13 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Monica Elisabeth Bøsei 45 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Åsta Sofie Helland Dahl 19.11.1994 16 år Sortland Torsdag 04.08.2011 Myre kirke, Øksnes U14 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Åsta Sofie Helland Dahl 16 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Sondre Furseth Dale 19.02.1994 17 år Haugesund Fredag 05.08.2011 Vår Frelsers kirke (Haugesund), Haugesund Leder i Haugalandet AUF. Styremedlem i Haugesund Arbeiderparti. Sondre F. Dales minnefond U15 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Sondre Furseth Dale 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Monica Iselin Didriksen 18.02.1993 18 år Sund/Øygarden kommune Onsdag 10.08.2011 Fana kirke Monicas Såpeboblefond U16 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Monica Iselin Didriksen 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Gizem Dogan 01.05.1994 17 år Trondheim Mandag 01.08.2011 Seremoni på fotballbanen i Kolstad idrettspark, båren fraktet til Moholt kirkegård (Trondheim) Styremedlem i Trondheim AUF Gizem Dogan Centre U17 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Gizem Dogan 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Andreas Edvardsen 30.11.1992 18 år Sarpsborg Onsdag 10.08.2011 Tune kirke, Sarpsborg Styremedlem i Sarpsborg AUF og sosialpolitisk ansvarlig i Østfold AUF. Han var også kandidat på Sarpsborg Arbeiderpartis liste til kommunevalget høsten 2011 U18 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Andreas Edvardsen 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Tore Eikeland 18.05.1990 21 år Bergen/Osterøy Fredag 05.08.2011 Hamre kyrkje, Osterøy Leder Hordaland AUF. Landsmøtedelegat 2009 og 2011 Arbeiderpartiet. Fylkestingskandidat nr. 6, 2011. Styremedlem LO Bergen Tore Eikelands legat U19 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Tore Eikeland 21 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Bendik Rosnæs Ellingsen 26.01.1993 18 år Rygge Fredag 05.08.2011 Rygge kirke, Rygge Sekretær i Moss og omegn AUF, styremedlem og miljøansvarlig i Østfold AUF. Styremedlem i Rygge Arbeiderparti U20 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Bendik Rosnæs Ellingsen 18 år f. Eva Rogneflåten 20.06..jpg
Aleksander Aas Eriksen 29.08.1994 16 år Stjørdal Tirsdag 09.08.2011 Værnes kirke, Meråker Leder av Ungdommens Røde Kors i Stjørdal. Aktiv i elevrådet på Ole Vig vgs., Leder av Stjørdal AUF. U21 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Aleksander Aas Eriksen 16 år f. Eva Rogneflåten 20.06.jpg
Andrine Bakkene Espeland 30.07.1994 16 år Fredrikstad Torsdag 04.08.2011 Metodistkirken i Sarpsborg Nestleder i Fredrikstad AUF U22 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Andrine Bakkene Espeland 16 år f. Eva Rogneflåten 20.06.jpg
Hanne Anette Balch Fjalestad 13.10.1967 43 år Lunner Torsdag 04.08.2011 Lunner kirke, Lunner U23 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Hanne Anette Balch Fjalestad 43 år f. Eva Rogneflåten 20.06.jpg
Silje Merete Fjellbu 13.11.1993 17 år Tinn Torsdag 04.08.2011 Humanistisk, AdminiparkenRjukan, Tinn Nylig avgått leder for Aust-Telemark AUF
Hanne Kristine Fridtun 15.08.1991 19 år Stryn Torsdag 04.08.2011 Oppstryn kirke, Stryn U25 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Hanne Kristine Fridtun 19 år f. Eva Rogneflåten 20.06.jpg
Andreas Dalby Grønnesby 16.07.1994 17 år Stange Onsdag 03.08.2011 Hamar domkirke, Hamar U26 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Andreas Dalby Grønnesby 17 år f. Eva Rogneflåten 20.06.jpg
Snorre Haller 29.04.1981 30 år Trondheim Fredag 05.08.2011 Ilen kirke, Trondheim Leder av Fellesforbundets ungdomsutvalg i Sør-Trøndelag, medlem av LOs ungdomsutvalg i Sør-Trøndelag, styremedlem i Fellesforbundets sentrale ungdomsutvalg og klubbleder i Utgaard AS U27 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Snorre Haller 30 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Rune Havdal 16.12.1967 43 år Øvre Eiker Torsdag 04.08.2011 Bakke kirke, Øvre Eiker U28 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Rune Havdal 43 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Ingrid Berg Heggelund 20.09.1992 18 år Ås Fredag 05.08.2011 Ås kirke, Ås U29 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Ingrid Berg Heggelund 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Karin Elena Holst 18.08.1995 15 år Rana Tirsdag 09.08.2011 Ytteren kirke, Rana U30 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Karin Elena Holst 15 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Eivind Hovden 26.01.1996 15 år Tokke Fredag 05.08.2011 Mo kirke, Tokke U31 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Eivind Hovden 15 år fotoEva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Guro Vartdal Håvoll 17.06.1993 18 år Ørsta Torsdag 04.08.2011 Vartdal kirke, Ørsta Leiar i Volda/Ørsta AUF. Listekandidat nr. 4 for Ørsta Arbeiderparti til kommunevalget 2011. Nestleiar i Møre og Romsdal AUF U32 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Guro Vartdal Håvoll 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.22.jpg
Rafal Mohamad Jamil 05.03.1991 20 år Eigersund Fredag 05.08.2011 i Irak Mandag 08.08.2011 ble det holdt en offisiell minnestund for henne i Aulaen på Dalane videregående skole i Eigersund U33 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Rafal Mohamad Jamil 20 år foto Eva Rogneflåten 20.06.jpg
Steinar Jessen 17.01.1995 16 år Alta Fredag 05.08.2011 Elvebakken kirke, Alta SekretærAlta AUF U34 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Steinar Jessen 16 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Maria Maagerø Johannesen 24.03.1994 17 år Nøtterøy Fredag 05.08.2011 Nøtterøy kirke, Nøtterøy U35 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Maria Maagerø Johannesen 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Ronja Søttar Johansen 24.03.1994 17 år Vefsn Fredag 05.08.2011 Dolstad kirke, Mosjøen Sekretær i Vefsn AUF, styremedlem i Nordland AUF med ansvar for rekruttering U36 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Ronja Søttar Johansen 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Espen Jørgensen 06.06.1994 17 år Bodø Fredag 05.08.2011 Bodø domkirke, Bodø Leder i Bodø AUF og 1. vara til styret i Nordland AUF U37 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Espen Jørgensen 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Sondre Kjøren 16.06.1994 17 år Orkdal Fredag 05.08.2011 Orkdal kirke, Orkdal Leder av Ungdomsrådet i Orkdal kommune U38 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Sondre Kjøren 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Margrethe Bøyum Kløven 03.03.1995 16 år Bærum Torsdag 04.08.2011 Lommedalen kirke, Bærum Varamedlem til styret i Bærum AUF. Elevrådsleder og med i Ungdommens kommunestyre U39 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Margrethe Bøyum Kløven 16 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Syvert Knudsen 21.08.1993 17 år Lyngdal Torsdag 04.08.2011 Lyngdal kirke, Lyngdal Sekretær i Mandal AUF. Initiativtaker til oppstart av Lyngdal AUF våren 2011. U40 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Syvert Knudsen 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Anders Kristiansen 30.01.1993 18 år Bardu Tirsdag 09.08.2011 Bardu kirke, Bardu Nylig avgått leder og nyslått kasserer i Bardu AUF og leder i Ungdommens fylkesråd i Troms. Listekandidat nr. 22 for Bardu Arbeiderparti til kommunevalget 2011. Fylkesstyremedlem i Troms AUF Anders Kristiansen-prisen for Årets debattant U41 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Anders Kristiansen 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Elisabeth Trønnes Lie 09.03.1995 16 år Halden Torsdag 18.08.2011 Immanuels kirke, Halden Styremedlem i Halden AUF U42 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Elisabeth Trønnes Lie 16 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Gunnar Linaker 07.07.1988 23 år Bardu Fredag 05.08.2011 Bardu kirke, Bardu Fylkessekretær for Troms AUF. Listekandidat nr. 9 for Bardu Arbeiderparti til kommunevalget 2011 Gunnar Linaker-prisen for Årets organisator U43 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Gunnar Linaker 23 år fotoEva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Tamta Lipartelliani 07.01.1988 23 år Kutaisi, georgia Lørdag 06.08.2011 Kutaisi i Georgia Sekretær i den internasjonale komiteen i Young Socialists of Georgia U44 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Tamta Lipartelliani fotograf Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Eva Kathinka Lütken 03.07.1994 17 år Sarpsborg Fredag 05.08.2011 Tune kirke, Sarpsborg Styremedlem i Sarpsborg AUF U45 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Eva Kathinka Lütken 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Even Flugstad Malmedal 06.12.1992 18 år Gjøvik Fredag 05.08.2011 Vardal kirke, Gjøvik Fotballdommer og konfirmantleder U46 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Even Flugstad Malmedal 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Tarald Kuven Mjelde 23.01.1993 18 år Osterøy Tirsdag 09.08.2011 Hamre kirke, Osterøy Nestleder i Hordaland AUF U47 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Tarald Kuven Mjelde 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.22.jpg
Ruth Benedichte Vatndal Nilsen 23.01.1993 15 år Tønsberg Tirsdag 09.08.2011 Tønsberg domkirke, Tønsberg Benedichtes minnefond U48 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Ruth Benedichte Vatndal Nilsen 15 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Emil Okkenhaug 02.11.1995 15 år Levanger Fredag 05.08.2011 Levanger kirke, Levanger Emil Okkenhaugs minnefond, Emil Okkenhaugs Minnegave til SOS-barnebyer U49 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Emil Okkenhaug 15 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Diderik Aamodt Olsen 03.06.1992 19 år Nesodden Fredag 05.08.2011 Nesodden samfunnshus, Nesodden Nestleder i Nesodden AUF og jobba i Akershus AUFs medlemsblad Replikk U50 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Diderik Aamodt Olsen 19 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Henrik André Pedersen 19.02.1984 27 år Porsanger Torsdag 04.08.2011 Saltstraumen kirke, Bodø Styremedlem i Porsanger Arbeiderparti. Listekandidat nr. 6 for Porsanger Arbeiderparti til kommunevalget 2011. Fylkesstyremedlem i Finnmark AUF (verve- og lokallagsansvarlig) U51 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Henrik André Pedersen 27 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Rolf Christopher Johansen Perreau 09.06.1986 25 år Malvik/Trondheim Fredag 05.08.2011 Hommelvik kirke, Malvik Leder Sør-Trøndelag AUF. Sentralstyremedlem i AUF. Listekandidat nr. 6 for Trondheim Arbeiderparti til kommunevalget 2011 U52 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Rolf Christopher Johansen Perreau 25 år foto E Rogne 20.06.2022.jpg
Karar Mustafa Qasim 22.02.1992 19 år Vestby Gravlagt i Irak. Minnestund mandag 01.08.2011 moskeen i Åkebergveien i Oslo og onsdag 03.08.2011 på Vestby videregående skole U53 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Karar Mustafa Qasim 19 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Bano Abobakar Rashid 28.12.1992 18 år Nesodden Fredag 29.07.2011 Nesodden kirke, Nesodden Leder Nesodden AUF. Listekandidat nr. 11 for Nesodden Arbeiderparti til kommunevalget 2011. Jobba i Akershus AUFs medlemsblad Replikk Bano Rashids minnefond U54 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Bano Abobakar Rashid 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Henrik Rasmussen 18.02.1993 18 år Hadsel Torsdag 04.08.2011 Melbu kirke, Melbu Kasserer i Hadsel AUF. Listekandidat nr. 15 for Hadsel Arbeiderparti til kommunevalget 2011 U55 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Henrik Rasmussen 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Ida Beathe Rogne 08.11.1993 17 år Østre Toten Fredag 05.08.2011 Hoff kirke, Østre Toten U56 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Ida Beathe Rogne 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Synne Røyneland 18.01.1993 18 år Oslo Torsdag 04.08.2011 Nordstrand kirke, Oslo U57 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Synne Røyneland 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Marianne Sandvik 14.03.1995 16 år Stavanger Torsdag 04.08.2011 Stavanger domkirke, Stavanger U58 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Marianne Sandvik 16 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Fredrik Lund Schjetne 16.08.1992 18 år Eidsvoll Onsdag 10.08.2011 Råholt kirke, Eidsvoll U59 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Fredrik Lund Schjetne 18 fotoEva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Lejla Selaci 09.01.1994 17 år Fredrikstad 08.08.2011 Borge kapell, Fredrikstad Leder Fredrikstad AUF, aktivt styremedlem i Ungdommens Fylkesråd i Østfold Selacis minnefond U60 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Lejla Selaci 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Birgitte Smetbak 25.02.1996 15 år Nøtterøy Torsdag 04.08.2011 Nøtterøy kirke, Nøtterøy Styremedlem i Tønsberg og omegn AUF U61 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Birgitte Smetbak 15 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Isabel Victoria Green Sogn 18.03.1994 17 år Oslo Onsdag 10.08.2011 Høybråten kirke, Oslo Leder Stovner AUF, medlem i Stover bydelsutvalg Isabel Victoria Green Sogns inspirasjonspris U62 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Isabel Victoria Green Sogn 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Silje Stamneshagen 15.05.1993 18 år Askøy Fredag 05.08.2011 Tveit kirke, Askøy U63 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Silje Stamneshagen 18 år fot Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Victoria Stenberg 23.10.1993 17 år Nes (Akershus) Fredag 05.08.2011 Årnes kirke, Nes U64 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Victoria Stenberg 17 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Tina Iversen Sukuvara 02.09.1992 18 år Vadsø Fredag 05.08.2011 Vadsø kirke, Vadsø Leder i Vadsø AUF, styremedlem i Vadsø Arbeiderparti. Listekandidat nr. 16 for Vadsø Arbeiderparti til kommunevalget 2011. Studieleder i Finnmark AUF U65 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Tina Iversen Sukuvara 18 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Sharidyn Meegan Ngahiwi Svebakk-Bøhn 17.07.1997 14 år Drammen Fredag 05.08.2011 Bragernes kirke, Drammen
Simon Sæbø 25.07.1992 18 år Salangen Torsdag 04.08.2011 Salangen kirke, Salangen Elevrådsleder og russepresident på Sjøvegan videregående skole. Leder Salangen AUF. Listekandidat nr. 5 for Salangen Arbeiderparti til kommunevalget 2011 Simon Sæbø-prisen for Årets inkluderende lokallag U67 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Simon Sæbø 18 år fotograf Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Håvard Vederhus 10.11.1989 21 år Oslo Torsdag 04.08.2011 Grefsen kirke, Oslo Leder i Oslo AUF. Medlem av ungdomsrådet i Oslo bispedømme. Listekandidat nr. 24 for Oslo Arbeiderparti til kommunevalget 2011 Håvard Vederhus og IOP Norges Utdanningsfond U68 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Håvard Vederhus 21 år foto Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg
Håkon Ødegaard 18.05.1994 17 år Trondheim Onsdag 03.08.2011 Byåsen kirke, Trondheim Tillitsvalgt i Byåsen skolemusikkorps Håkons Minnefond U69 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia Håkon Ødegaard 17 år fotograf Eva Rogneflåten 20.06.2022.jpg

Videre lesning

 • 22. juli : (et utvalg tekster). Antologi. Fritt ord, 2020. ISBN 9788292894415. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsaker, Line og Kjetil Saugestad: Hele historien. 22. juli. En serie i 8 deler i NRK Radio fra 8. april 2021. NRK-podkast. 2021.
 • Amundsen, Hans Kristian: Vi er et lite land, men et stort folk : slik samlet vi Norge 22. juli-21. august 2011. Boka utgitt post morten, med tekstbidrag fra Karen Marie Berg og Jens Stoltenberg. Juritzen, 2018. ISBN 9788233801212.
 • Andenæs, Ivar: Medier i sjokk og sorg : pressens møte med terroren 22. juli 2011. IJ-forlaget, 2012. ISBN 9788202403768. Digital versjonNettbiblioteket.
 • AUF: Aldri tie aldri glemme. En bok fra AUF, ti år etter terroren. Auf, 2021. Besøkt 21.04.2021. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bache-Wiig, Andreas og Siv Rajendram Eliassen: Utøya 22. juli : filmmanus. Tiden, 2018. ISBN 9788210056536. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakke, Gunstein og Eirik Ingebrigtsen (red.): Respons 22/7. Oktober, 2011. ISBN 9788249509164. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Kristoffer: 21. juli: En kjærlighetshistorie fra Utøya, Aschehoug, Oslo 2012 (skrevet av overlevende). ISBN 9788203293573. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bergquist, Kristian: Over alt på jord. Flamme forlag, 2021. ISBN 9788282884402.
 • Berntsen, Ida m.fl. (red): 22.07.11 : fra hat til kjærlighet : hendelsene som forandret Norge. I denne boka står private bilder, bilder fra presse og TV, tekster fra bloggere og forfattere, twittermeldinger og offisielle taler side om side. Cappelen Damm, 2011. ISBN 9788202370404. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bildøen, Brit: Sju dagar i august : roman. Samlaget, 2014. ISBN 9788252182767. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borchgrevink, Aage Storm: En norsk tragedie. Anders Behring Breivik og veiene til Utøya, Gyldendal, Oslo 2012. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brenna, Tonje: 22. juli og alle dagene etterpå. Kagge, 2021. ISBN 9788272017223. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik, Jens: Min skyld? : en fars historie. Juritzen, 2014. ISBN 9788282056762. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bromark, Stian: Ingen fred å finne - 22. juli ti år etter. Res Publica, 2021. ISBN 9788282262279.
 • Bromark, Stian: Selv om sola ikke skinner : et portrett av 22. juli. Cappelen Damm, 2012. ISBN 9788202372620. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brurås, Svein (red.): Mediene og terroraksjonen : studier av norske mediers dekning av 22. juli. Unipub, 2012. ISBN 9788274775732. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Jeannette m.fl. (red.): Nærhet og distanse : 22. juli reflektert i kunsten. Kunsthøgskolen i Oslo, 2013. ISBN 9788292613474. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Marit: Moren : historien om Wenche Behring Breivik. Aschehoug, 2013. ISBN 9788203293566. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahlberg, Jonas: Notes on a Memorial. Document of work on the 22 July memorial sites. Med Cecilie Løveid som leser sitt eget dikt Fjordland fra boka Vandreutstillinger. Vimeo, 2018. Besøkt 28.04.2021.
 • Dåsnes, Nora: Ubesvart anrop. Aschehoug, 2021. ISBN 9788203366154. Denne boka fikk Nordisk råds pris for beste barne- og ungdomsbok 2022.
 • Enerstvedt, Regi Theodor: Massemorderen som kom inn – fra hva?, Larvik 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ertzeid, Aina M.: 15:25 : roman. ISBN 9788249521562.
 • Esbati, Ali: Etter rosetogene - 22. juli og det farlige hatet. Manifest, 2021. ISBN 9788283421170. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fatland, Erika: Året uten sommer. Kagge, 2012. ISBN 9788248912644. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fiore, Mariangela Di og Cathrine Trønnes Lie: Søstre - min historie etter Utøya. (skrevet sammen med overlevende). Vigmostad Bjørke, 2021. ISBN 9788241954368. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Folkvord, Ingvild: Stemmene etter 22. juli. Scandinavian academic press, 2021. ISBN 9788230402566.
 • Frydnes, Jørgen Watne: Ingen mann er en øy. Res Publica, 2021. ISBN 9788282262262.
 • Gjelsvik, Anne (red.): Bearbeidelser : 22. juli i ord og bilder. Universitetsforlaget [2020]. ISBN 9788215046129.
 • Gjestvang, Andrea: En dag i historien : 22. juli. Pax, 2012. ISBN 9788253035413. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gunaratnam, Kamzy med Martine Aurdal: Din kamp er min kamp. Aschehoug, 2021. ISBN 9788203267741. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harsem, Anne-Britt: Naboene. Cappelen Damm, 2021. ISBN 9788202716479. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hesjevik, Elin: De heldige : 22.07.11. Mor til overlever Torbjørn Vereide forteller. Liv forlag, 2021. ISBN 9788283303216.
 • Holthe, Øivind: Tanker fra sal 250. En journalists nedtegnelser fra 22. juli-rettssaken. Fædrelandsvennen, 2012. ISBN 9788299921008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hverven, Tom Egil: Terrorens ansikt : skisser fra 22. juli-rettssaken. Flamme forlag, 2013. ISBN 9788282880015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Juvet, Bjørn og Aase Margrethe Juvet: Med livet som innsats : historien om en redningsaksjon på Utøya 22. juli 2011. Gyldendal, 2012. ISBN 9788205427204. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Katastrofeekspertene : å leve videre etter Utøya 22.07.2011. 9 overlevende ungdommer deltok som eksperter. Barneombudet, 2012. ISBN 9788279870333. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaur, Prableen: Jeg er Prableen. Gyldendal, 2012. ISBN 9788205428744. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudsen, Jan Sverre, Marie Strand Skånland og Gro Trondalen: Musikk etter 22. juli. Norges musikkhøgskole, 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvalshaug, Vidar: Det var en gang en sommer : historien om 22. juli og tiden etterpå - fortalt for barn. Gyldendal, 2013. ISBN 9788205432888. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lahlum, Hans Olav: Et kvart liv, 2013 (biografi om Håvard Vederhus, som omkom i angrepet). Cappelen Damm, 2013. ISBN 9788202411206. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lippestad, Geir: Det vi kan stå for. Aschehoug, 2014. ISBN 9788203294334. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marthinsen, Thomas J.r.: La oss snakke om 22. juli - en sakprosabok for barn. Solum Bokvennen, 2021. ISBN 9788256022182. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martinovic, Emma: Lever: Utøya 22/7, 2012, ISBN 978-82-92712-56-6 (skrevet av overlevende). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mitt lille land : minnebok etter 22. juli 2011. Et unikt dugnads-samarbeid der bilder etter 22.juli-terroren er samla av Aschehoug og Gyldendal, 2011. ISBN 9788205421370. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Jo Stein og Giske, Trond: Utøya: En biografi, Gyldendal, Oslo 2012, ISBN 978-82-05427-00-6 (om Utøyas historie) Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsen, Sofie Caroline: Alt jeg ikke har fortalt deg. Vigmostad Bjørke, 2021. ISBN 9788241953903. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Notaker, Hallvard: Arbeiderpartiet og 22. juli. Aschehoug, 2021. ISBN 9788203295478. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Perreau, Randi Johansen: Bare én kom tilbake : nedtegnelser om 22. juli 2011. Randi Johansen Perreau hadde to sønner på Utøya i 2011. Kun en overlevde. Dette er en mors beretning om livet før og etter terrorangrepet. Communicatio, 2018. ISBN 9788283240221. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Piscot, Patrick: Flugten fra Utøya. Haase & Søn,2012. ISBN 9788755912618.
 • Pracon, Adrian: Hjertet mot steinen, 2012 (skrevet av overlevende). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rashid, Lara: Hold meg til jeg sovner : et liv i skyggene av 22. juli. En Utøyaoverlever forteller, bl.a. om sin drepte søster Bano. Aschehoug, 2021. ISBN 9788203369551. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ruset, Endre og Harry Man: Deretter. Diktsamling. Flamme forlag, 2021. ISBN 9788282883566. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schau, Kristopher: Rettsnotater : 22. juli-rettssaken, Oslo tinghus 2012. No Comprendo Press, 2012. ISBN 9788282550147. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Seierstad, Åsne: En av oss : en fortelling om Norge. Kagge, 2014. ISBN 9788248914532. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solvoll, Einar: Tragedien som samlet Norge : 22.07.2011: da terroren rammet Oslo og AUFs sommerleir på Utøya : dokumentar. Historie & kultur, 2011. ISBN 9788292870563. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storberget, Knut: Det er dine øyne jeg ser. Aschehoug, 2012. ISBN 9788203293269. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stormark, Kjetil: Massemorderens private e-poster. Spartacus, 2012. ISBN 9788243007406. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sønstelie, Siri Marie Seim: - Jeg lever, pappa : 22. juli - dagen som forandret oss. Schibsted, 2011. ISBN 9788251656757. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thuesen, Nils Petter: Da Oslo holdt pusten : 25 dramatiske hendelser i hovedstadens historie. Historie & kultur, 2012, s. 224-247. ISBN 9788292870655. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trønnes, Marit og Heidi Pettersen: Og det var kjærlighet. Marit Trønnes hadde to døtre på Utøya i 2011. Kun en overlevde. Dette er en mors beretning om livet før og etter terrorangrepet. Kagge, 2017. ISBN 9788248920625. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Valen, Snorre: Utøyakortet. Cappelen Damm, 2021. ISBN 9788202722272. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østerud, Svein (red.): 22. juli : forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag, 2012. ISBN 9788279353362. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østli, Kjetil Stensvik: Rettferdighet er bare et ord : 22. juli og rettssaken mot Anders Behring Breivik. Cappelen Damm, 2013. ISBN 9788202411268. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aagedal, Olaf (red.): Den Offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Universitetsforlaget, 2013. ISBN 9788215020815. Digital versjonNettbiblioteket.

Referanser

 1. NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen
 2. Lahlum, Hans Olav: Et kvart liv, 2013 (biografi om Håvard Vederhus, som omkom i angrepet). Cappelen Damm, 2013. ISBN 9788202411206. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder