Garder i Øvre Eiker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Garder i Øvre Eiker
Artikkel Navn Gnr Bnr Alt. navn Type Sted Sokn
Ammerud (Øvre Eiker) Ammerud 164
Arneberg (Øvre Eiker) Arneberg 27 Haug
Bakkerud (Øvre Eiker) Bakkerud 146 Fiskum Fiskum
Baksteval (Øvre Eiker) Baksteval Fiskum
Basserud (Øvre Eiker) Basserud Fiskum
Berg (Øvre Eiker) Berg 61 Haug
Bermingrud (Øvre Eiker) Bermingrud 82 Haug
Besseberg (Øvre Eiker) Besseberg 36 Haug
Boksrud (Øvre Eiker) Boksrud 157 Fiskum
Bollerud (Øvre Eiker) Bollerud 119 Fiskum
Bomengen (Øvre Eiker) Bomengen 73 Haug
Borge (Øvre Eiker) Borge 174 og 175 Bakke
Brekke (Øvre Eiker) Brekke 111 Fiskum
Bryn (Øvre Eiker) Bryn 21 Haug
Brødre-Ås (Øvre Eiker) Brødre-Ås 65 Haug
Burud (Øvre Eiker) Burud 193 Bakke
Busland (Øvre Eiker) Busland 15 Haug
Daler (Øvre Eiker) Daler 186 Bakke
Darbu gård (Øvre Eiker) Darbu 155 og 156 Fiskum
Dramdal (Øvre Eiker) Dramdal 204 Bakke
Dramsrud (Øvre Eiker) Dramsrud 22 Haug
Eik (Øvre Eiker) Eik 43 og 44 Haug
Fiskum gård (Øvre Eiker) Fiskum 153 og 154 Fiskum
Fiskum prestegård (Øvre Eiker) Fiskum prestegård 154 Fiskum
Fjerdingstad (Øvre Eiker) Fjerdingstad 198 Bakke
Flesaker (Øvre Eiker) Flesaker 40 Haug
Flesaker (Øvre Eiker, 40/2)
Flesseberg (Øvre Eiker) Flesseberg 8 Haug
Foss (Øvre Eiker)
Fossesholm (Øvre Eiker)
Fossesholm (Øvre Eiker, 115) Fossesholm 115 Fiskum
Fossesholm (Øvre Eiker, 39) Fossesholm 39 Haug
Fossesholmgodset
Fossum (Øvre Eiker) Fossum 83 Haug
Futerud (Øvre Eiker) Futerud 149 Fiskum
Fåsen (Øvre Eiker) Fåsen 48, 49 og 50 Haug
Gevelt (Øvre Eiker) Gevelt 95 Haug
Gommerud (Øvre Eiker) Gommerud 33 Haug
Gorud (Øvre Eiker) Gorud 70 Haug
Grefsrud (Øvre Eiker) Grefsrud 69 Haug
Grøsland (Øvre Eiker) Grøsland 86 Haug
Gulliksrud (Øvre Eiker) Gullriksrud 142 og 143 Fiskum
Gunhildrud (Øvre Eiker) Gunhildrud 116 Fiskum
Haga (Øvre Eiker) Haga 106 og 107 Haug
Hals (Øvre Eiker) Hals 59 og 60 Haug
Hamre (Øvre Eiker) Hamre 112 og 113 Fiskum
Harstad (Øvre Eiker) Harstad 167 Bakke
Haug-Sønju 1801-1838
Haug prestegård (Øvre Eiker) Haug 77 Haug
Haugen (Øvre Eiker, 180/8)
Haugerud (Øvre Eiker) Haugerud 6 Haug
Haugset (Øvre Eiker) Haugset 71 Haug
Hedenstad (Øvre Eiker) Hedenstad 35 Haug
Hegstad (Øvre Eiker) Hegstad 161 Fiskum
Hobbelstad (Øvre Eiker) Hobbelstad 100 og 101 Haug
Hoen (Øvre Eiker) Hoen 78 og 79 Haug
Hokksund (gård i Øvre Eiker) Hokksund 102 Haug
Hole (Øvre Eiker) Hole 31 Haug
Holmeløkken (Øvre Eiker) Holmeløkken 138 Fiskum
Holte (Øvre Eiker) Holte 170, 171 og 172 Bakke
Horgen (Øvre Eiker, 73/37) Horgen 73 37 Haug
Horgen gård (Eiker) Horgen 109, 110, 33 og 34 Haug / Nedre Eiker
Horne (Øvre Eiker) Horne 1, 2 og 3 Haug
Horsrud (Øvre Eiker) Horsrud 203 Bakke
Humlebekk (Øvre Eiker) Humlebekk 81 Haug
Hus no.65 i Haugsund (Øvre Eiker, 102/25) Hus no.65 i Haugsund 102 25 Haug
Hvitstein (Øvre Eiker) Hvidsten 165 Bakke
Hyttestøen (Øvre Eiker) Hyttestøen 190 Bakke
Håre (Øvre Eiker)
Håre (Øvre Eiker, 180/10) Håre 180 10
Håre (Øvre Eiker, 180/22) Håre 180 22
Håre (Øvre Eiker, 180/25) Håre 180 25
Håre (Øvre Eiker, 180/9)
Håreplassen (Øvre Eiker, 180/26) Håre 180 26
Hære (Øvre Eiker) Hære 185 Bakke
Jaren (179/2, Øvre Eiker)
Jaren (Øvre Eiker) Jaren 179 Bakke
Jøranrud (Øvre Eiker) Jøranrud 133 Fiskum
Jøstansrud (Øvre Eiker) Jøstansrud 145 Fiskum
Kinnes (Øvre Eiker, 180/7)
Kjennerudvannplassen (Øvre Eiker) Kjennerudvannplassen 140 Fiskum
Kleggesnaret (Øvre Eiker, 181/1)
Klommestein (Øvre Eiker) Klommestein 108 Haug
Klunderud (Øvre Eiker) Klunderud 125 Fiskum
Knive (Øvre Eiker) 201 og 202 Bakke
Kofstad (Øvre Eiker) Kofstad 135 Fiskum
Kofstadbråten (Øvre Eiker) Kofstadbråten 136 Fiskum
Kolberg (Øvre Eiker) Kolberg 56, 57 og 58 Haug
Kolbjørnsrud (Øvre Eiker) Kolbjørnsrud 199 Bakke
Kolbrek (Øvre Eiker) Kolbrek 93 Haug
Kolkinn (Øvre Eiker) Kolkinn 120 Fiskum
Kolsrud (Øvre Eiker) Kolsrud 147 Fiskum
Kopperud (Øvre Eiker) Kopperud 189 Bakke
Krekling gård (Øvre Eiker) Krekling 129 Fiskum
Kruke (Øvre Eiker) Kruke 99 Haug
Kverk (Øvre Eiker) Kverk 91 Haug
Kårtvet (Øvre Eiker) Kårtvet 128 Fiskum
Langerud (Øvre Eiker) Langerud 97 og 98 Haug
Lantverkløkken (Øvre Eiker) Lantverkløkken 139 Fiskum
Lerberg gård (Øvre Eiker) Lerberg 103 Haug
Leversby (Øvre Eiker) Leversby Bakke
Li (Øvre Eiker) Li 173 Bakke
Lille Eik (Øvre Eiker) Lille Eik 44 Haug
Lille Hals (Øvre Eiker) Lille Hals 60 Haug
Lille Kolberg (Øvre Eiker) Lille Kolberg 58 Haug
Lille Lobben (Øvre Eiker) Lille Lobben 183 Bakke
Lille Røkeberg (Øvre Eiker) Lille Røkeberg 28 Haug
Lille Såsen (Øvre Eiker) Lille Såsen 38 Haug
Lilleby (Øvre Eiker) Lilleby 104 Haug
Lilleås (Øvre Eiker) Lilleås 75 og 76 Haug
Liverud (Øvre Eiker) Liverud 104 Fiskum
Lo (Øvre Eiker) Lo 17 og 18 Haug sokn
Lobben (Øvre Eiker) Lobben 183 og 184 Bakke
Lomarka (Øvre Eiker, 181/21)
Lunde (Øvre Eiker) Lunde 45, 46 og 47 Vestfossen
Lundteigen (Øvre Eiker) Lundteigen 163 Fiskum
Lyngås (Øvre Eiker) Lyngås 89 Haug
Låtan (Øvre Eiker) Låtan 16 Haug
Mellom Holte (Øvre Eiker) Mellom Holte 171 Bakke
Mellom Horne (Øvre Eiker) Mellom Horne 2 Haug
Mellom Kolberg (Øvre Eiker) Mellom Kolberg 57 Haug
Mellom Råen (Øvre Eiker) Mellom Råen 123 Fiskum
Mellom Røkeberg (Øvre Eiker) Mellom Røkeberg 30 Haug
Mellom Ås (Øvre Eiker) Mellom Ås 64 Haug
Muggerud (Øvre Eiker) Muggerud 148 Bakke
Myrbråtan (Øvre Eiker, 180/5)
Myre (Øvre Eiker) Myre 164 Bakke
Måsnes (Øvre Eiker) Måsnes 41 og 42 Haug
Navnegårder på Eiker
Nedre Borge (Øvre Eiker) Nedre Borge 175 Bakke
Nedre Fiskum (Øvre Eiker) Nedre Fiskum 153 Fiskum
Nedre Fåsen (Øvre Eiker) Nedre Fåsen 48 Haug
Nedre Gulliksrud (Øvre Eiker) Nedre Gulliksrud 142 Fiskum
Nedre Hoen (Øvre Eiker) Nedre Hoen 79 Haug
Nedre Horgen (Øvre Eiker) Nedre Horgen 110 Haug
Nedre Lilleås (Øvre Eiker) Nedre Lilleås 75 Haug
Nedre Lunde (Øvre Eiker) Lundebakken 47 Haug
Nedre Skistad (Øvre Eiker) Nedre Skistad 13 og 29 Haug
Neset (Øvre Eiker) Neset 168 Bakke
Nesthorne (Øvre Eiker) Nesthorne 5 Haug
Nordmarka (Øvre Eiker, 181/19)
Nordmarken (Øvre Eiker, 181/15)
Nordre Darbu (Øvre Eiker) Nordre Darbu 156 Fiskum
Nordre Haga (Øvre Eiker) Nordre Haga 106 Haug
Nordre Hamre (Øvre Eiker) Nordre Hamre 112 Fiskum
Nordre Hobbelstad (Øvre Eiker) Nordre Hobbelstad 100 Haug
Nordre Holte (Øvre Eiker) Nordre Holte 172 Bakke
Nordre Horgen (Øvre Eiker) Nordre Horgen 109 Haug
Nordre Horne (Øvre Eiker) Nordre Horne 3 Haug
Nordre Knive (Øvre Eiker) Nordre Knive 201 Bakke
Nordre Langerud (Øvre Eiker) Nordre Langerud 97 Haug
Nordre Leversby (Øvre Eiker) Nordre Leversby 196 Bakke
Nordre Lunde (Øvre Eiker) Nordre Lunde 45 Haug
Nordre Måsnes (Øvre Eiker) Nordre Måsnes 42 Haug
Nordre Rud (Øvre Eiker) Nordre Rud 159 Fiskum
Nordre Råen (Øvre Eiker) Nordre Råen 122 Fiskum
Nordre Skarra (Øvre Eiker) Nordre Skarra 54 Haug
Nordre Skott (Øvre Eiker) Nordre Skot 191 Bakke
Nordre Spæren (Øvre Eiker) Nordre Spæren 52 Haug
Nordre Stavlum (Øvre Eiker) Nordre Stavlum 126 Fiskum
Nordre Varlo (Øvre Eiker) Nordre Varlo 85 Haug
Nordre Vinsvoll (Øvre Eiker) Nordre Vinsvoll 32 Haug
Nordre Vålen (Øvre Eiker) Nordre Vålen 24 Haug
Nordre Ås (Øvre Eiker) Nordre Ås 66 Haug
Nyrud (Øvre Eiker) Nyrud 144 Fiskum
Olasby eller Putten (Øvre Eiker, 181/10)
Paule (Øvre Eiker) Paule 160 Fiskum
Rakkestad (Øvre Eiker) Rakkestad 169 Bakke
Reiersrud (Øvre Eiker) Reiersrud 182 Bakke
Ristvet (Øvre Eiker) Ristvet 176 Bakke
Rolvsrud (Øvre Eiker) Rolfsrud 7 Haug sokn
Rud (Øvre Eiker, gnr. 151) Rud 151 Fiskum
Rud (Øvre Eiker, gnr. 152) Rud 152 Fiskum
Rustaden (Øvre Eiker) Rustaden 150 Fiskum
Råen (Øvre Eiker) Råen 122, 123 og 124 Haug
Røkeberg (Øvre Eiker) Røkeberg 28, 29 og 30 Haug
Røren (Øvre Eiker gnr. 72) Røren 72 Haug
Sanden (Øvre Eiker) Sanden 105 Haug
Sem (Øvre Eiker) Sem 73 Haug
Skar (Øvre Eiker) Skar 90 Haug
Skarberg (Øvre Eiker) Skardberg 200 Bakke
Skarra (Øvre Eiker) Skarra 54 og 55 Haug
Skarrud (Øvre Eiker) Skarrud 121 Fiskum
Skibrek (Øvre Eiker) Skibrek 94 Haug
Skistad (Øvre Eiker) Skistad 12 og 13 Haug
Skjelbred (Øvre Eiker) Skjelbred 162 Fiskum
Skjoldhorne (Øvre Eiker) Skjoldhorne 4 Haug
Skjøl (Øvre Eiker) Skjøl 62 Haug
Skog (Øvre Eiker, 181/13)
Skot (Øvre Eiker) Skot 191 og 192 Bakke
Skotselv matrikkelgård (Øvre Eiker) Skotselv 187 Bakke
Skraperud (Øvre Eiker) Skraperud 137 Fiskum
Skredderplassen (Nedre Eiker) Skredderplassen 2 Mjøndalen
Smørgrav (Øvre Eiker) Smørgrav 26 Haug
Snekkerplassen (Øvre Eiker, 177/9)
Solberg (Øvre Eiker) Solberg 87 Haug
Solbergsetra (Øvre Eiker, 87/2) Solbergsetra 87 2
Solli (Øvre Eiker) Solli 178 Bakke
Spissholt (Øvre Eiker) Spissholt 131 Fiskum
Spæren (Øvre Eiker) Spæren 52 og 53 Haug
Stablum (Øvre Eiker) Stablum 126 og 127 Fiskum
Stabsengen (Øvre Eiker) Stabsengen 51 Haug
Steffensetra (Øvre Eiker, 181/11)
Steffensetra (Øvre Eiker, 181/12)
Stenset (Øvre Eiker) Stenset 88 Haug
Stenshorne (Øvre Eiker) Stenshorne 11 Haug
Store Eik (Øvre Eiker) Store Eik 43 Haug
Store Hals (Øvre Eiker) Store Hals 59 Haug
Store Kolberg (Øvre Eiker) Store Kolberg 56 Haug
Store Lobben (Øvre Eiker) Store Lobben 184 Bakke
Store Røkeberg (Øvre Eiker) Store Røkeberg 29 Haug
Store Såsen (Øvre Eiker) Store Såsen 37 Haug
Strømbo (Øvre Eiker) Strømbo 92 Haug
Stuverud (Øvre Eiker) Stubberud 80 Haug
Svartbekk damrett (Øvre Eiker, 181/16)
Svartbæk (Øvre Eiker, 181/7)
Såsen (Øvre Eiker) Såsen 37 og 38 Haug
Søndre Darbu (Øvre Eiker) Søndre Darbu 155 Fiskum
Søndre Haga (Øvre Eiker) Søndre Haga 107 Haug
Søndre Hamre (Øvre Eiker) Søndre Hamre 113 Fiskum
Søndre Hobbelstad (Øvre Eiker) Søndre Hobbelstad 101 Haug
Søndre Holte (Øvre Eiker) Søndre Holte 170 Bakke
Søndre Horne (Øvre Eiker) Søndre Horne 1 Haug
Søndre Knive (Øvre Eiker) Søndre Knive 202 Bakke
Søndre Langerud (Øvre Eiker) Søndre Langerud 98 Haug
Søndre Leversby (Øvre Eiker) Søndre Leversby 197 Bakke
Søndre Lunde (Øvre Eiker) Søndre Lunde 46 Haug
Søndre Måsnes (Øvre Eiker) Søndre Måsnes 41 Haug
Søndre Rud (Øvre Eiker) Søndre Rud 158 Fiskum
Søndre Råen (Øvre Eiker) Søndre Råen 124 Fiskum
Søndre Skarra (Øvre Eiker) Søndre Skarra 55 Haug
Søndre Skott (Øvre Eiker) Søndre Skot 192 Bakke
Søndre Spæren (Øvre Eiker) Søndre Spæren 53 Haug
Søndre Stavlum (Øvre Eiker) Søndre Stavlum 127 Fiskum
Søndre Varlo (Øvre Eiker) Søndre Varlo 84 Haug
Søndre Vinsvoll (Øvre Eiker) Søndre Vinsvoll 10 Haug
Søndre Vålen (Øvre Eiker) Søndre Vålen 25 Haug
Søndre Ås (Øvre Eiker) Søndre Ås 63 Haug
Sønju (Øvre Eiker) Sønju 180 Bakke
Sønju (Øvre Eiker, 180/12)
Sønju (Øvre Eiker, 180/13)
Sønju (Øvre Eiker, 180/18)
Sørby (Øvre Eiker) Sørby 23 Haug
Sørli (Øvre Eiker, 178/1)
Teige (Øvre Eiker) Teie 9 Haug
Teigen (Øvre Eiker) Teigen 141 Fiskum
Tobias-Ås (Øvre Eiker) Tobias-Ås 67 Haug
Tomtene (Øvre Eiker, 181/17)
Torberg (Øvre Eiker) Torberg 34 Haug
Torespæren (Øvre Eiker) Torespæren 52 Haug
Trehjørningen (Øvre Eiker, 181/14)
Trehjørningen (Øvre Eiker, 181/18)
Tronrud (Øvre Eiker) Tronrud 166 Bakke
Tveiten (Øvre Eiker) Tveten 14 Haug
Ulleland (Øvre Eiker) Ulleland 189
Ullern (Øvre Eiker) Ullern 96 Haug
Utsikten (Øvre Eiker) Utsikten 188 Bakke
Varlo (Øvre Eiker) Varlo 84 og 85 Haug
Vego (Øvre Eiker) Vego 130 Bakke
Verp (Øvre Eiker) Verp 194 Bakke
Vestby (Øvre Eiker) Vestby 177 Matrikkelgård Bingen Bakke
Vestby (Øvre Eiker, 177/1)
Vestby (Øvre Eiker, 177/2)
Vestfossen matrikkelgård (Øvre Eiker) Vestfossen 49 Haug
Vestre Håre 1751-1838
Vestre Lo (Øvre Eiker) Vestre Lo 18 Haug
Vinsvoll (Øvre Eiker) Vinsvoll 10 og 32 Haug
Vålen (Øvre Eiker) Vålen 24 og 25 Haug
Vølstad (Øvre Eiker) Volstad 20 Haug
Åker (Øvre Eiker) Åker 19 Haug
Ås (Øvre Eiker) Ås 63, 64, 65, 66 og 67 Haug sokn
Øde Gunhildrud (Øvre Eiker) Øde Gunhildrud 116 Fiskum
Ødegård (Øvre Eiker, 181/20)
Ødegården (Øvre Eiker) Ødegården 68 Haug
Ødegården (Øvre Eiker, 181/2)
Ødegården (Øvre Eiker, 181/3)
Ødegården (Øvre Eiker, 181/4)
Ødegården (Øvre Eiker, 181/5)
Ødegården (Øvre Eiker, 181/6)
Ødegården mellem (Øvre Eiker, 181/8)
Ødegården mellem (Øvre Eiker, 181/9)
Ødeskogen (Øvre Eiker) Ødeskogen 181 Bakke
Ødeverp (Øvre Eiker) Ødeverp 195 Bakke
Østerud (Øvre Eiker) Østerud 114 Fiskum
Østre Lo (Øvre Eiker) Østre Lo 17 Haug
Øvre Borge (Øvre Eiker) Øvre Borge 174 Bakke
Øvre Fåsen (Øvre Eiker) Øvre Fåsen 50 Haug
Øvre Gulliksrud (Øvre Eiker) Øvre Gulliksrud 143 Fiskum
Øvre Hoen (Øvre Eiker) Øvre Hoen 78 Haug
Øvre Lilleås (Øvre Eiker) Øvre Lilleås 76 Haug
Øvre Skistad (Øvre Eiker) Øvre Skistad 12 Haug