Vegar i Midt-Telemark kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er ei oversikt over alle namnsette vegar i Midt-Telemark kommune. Koordinatpunkt er sett ved vegens start.

Bø kommune og Sauherad kommune blei slått saman til Midt-Telemark kommune 1. januar 2020. Samstundes ble Andgard og Hjuksebø grunnkrets, som tidlegare hørte til Sauherad kommune, ved grensejustering lagt til Notodden kommune. Dette berørte 27 vegar i området, 20 i eller nær Hjuksebø tettstad og 7 i Breisetområdet i Sauheradfjella.

Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at ein også kan sortere etter område eller andre kriterier. Sortering av lista gjerast ved å klikke i namnerada øvst. Dersom ein vil sortera etter fleire kriterier samstundes holdes shift-tasten inne mens ein klikkar. Vegnam i kursiv tyder på at vegen er blitt borte.

Liste

Veg Tidlegare kommune Område Namneopphav Namnsett Merknadar
Almedalsvegen Årmotdalen Lokaliteten Almedalen 2014 Til Bråten hyttegrend,
Arudvegen Sauherad Holtsås Gardsnamnet Arud 2009
Askildtvegen Hørte Gardsnamnet Askilt 1996
Askvegen Breisås 1967
Aslaksborgvegen Sauherad Nes Brygga Aslaksborg 2009
Bakvegen Sauherad Nordagutu 2009
Bakåskollen Bakås Forbergåsen 2013 Går bak Forbergåsen,
Bakåsvegen Bakås Forbergåsen 1988 Går bak Forbergåsen,
Beinstigen Sauherad Gvarv Beinstige = snarveg 1999
Berg Sauherad Akkerhaugen Lokaliteten Berghøgda 2009
Bergenvegen Langkåshaugen Gardsnamnet Bergene 1967 Uttalast «Bærgenn» med tonelag som i «Bergit»,
Bergestigvegen Øvre Bø Husmannsplassen Bergestig 1996
Bergevegen Sauherad Klevarsida Gardsnamnet Berget 1999 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Klevarsida,
Berglandvegen Gardsnamnet Bergland 1995
Bergvegen Breisås 1967
Bjørkebakken Breisås 1967
Bjørnlivegen Sauherad Nordagutu 1999
Bjørnskåsvegen Sauherad Nordagutu Plassen Bjørnskås under Svålåstugo 1999
Bordvegen Breisås Vinterveg for kjøyring av trelast 1975, 1996
Borgjalia Breisås Gardsnamnet Borgja (gnr. 51/1) 1996
Borgjavegen Breisås Gardsnamnet Borgja (gnr. 51/1) 1967
Breisåsvegen Breisås Namnet utgikk i 1996 og vegen blei lagt til Venåsvegen,
Brekkavegen Sauherad Nordagutu 2009
Brekkegrendvegen Lifjell Brekkegrenda Seljord og Bø. Til Stavsholtmyrane,
Brennavegen Sauherad Brenna industriområde Lokalt stadsnamn 2016
Breskelivegen Grenda Breskelia 1988
Breskhaugbakken Eikjabygda Breskhaug skule
Bråfjordvegen Sauherad Tveiten Bråfjorden 2017 Hytteveg langs på austsida av av Bråfjorden,
Bygdevegen Sauherad Akkerhaugen / Sauar 1999
Bøgata Sentrum 1967
Børtevegen Sauherad Nordagutu Børtevatn 2016 Skogsveg,
Dagstjønnvegen Lokaliteten Dagstjønn
Dalekåsvegen Sauherad Dalsvatn Gardsnamnet Dalekåsa 2018
Eikavegen Gardsnamnet Eika 1988 Uttalast «Eikjavegen»,
Eikelundvegen Bø sentrum Gardsnamnet Eikelund (gnr. 53/32) 2007
Eilevs veg Folkestad Eilev Steinoddsson Folkestad 1981 Folkestad felt E,
Elgfaret Breisås Konstruert namn 1996
Elvefaret Grivimoen industriområde Bøelva 1988
Engenevegen Reshjemheia Gardsnamnet Engene (gnr. 51/31)
Erik Werenskiolds veg Sauherad Gvarv Kunstmaler med forhold til Sauherad 1999
Espedalsvegen Gardsnamnet Espedalen 1996
Eventyrskogen Breisås
Fjellvegen Sauherad Nordagutu 2019
Flatinvegen Flatin Flatin Gardsnamnet Flatin (gnr. 50/53) 1988, 2016 250 m lang strekning i Sauherad namnsett i 2016.
Flitabakken Breisås Gardsnamnet Flita (gnr. 51/5) 2007 Tidligare Oppheimvegen 7–23.
Flitavegen Breisås Gardsnamnet Flita (gnr. 51/5) 1967
Flåtavegen Sauherad Gardsnamnet Flåta 2016
Folkestadguto Folkestadgrenda Gardsnamnet Folkestad 1996
Folkestadvegen Bø sentrum / Folkestad Gardsnamnet Folkestad 1967 Fylkesveg 3330.
Forbergvegen Forberg Gardsnamnet Forberg 1988
Fossheimvegen Langkåshaugen Gardsnamnet Fossheim 1994 Endra namn frå Krossvegen.
Framstadvegen Bø sentrum Gardsnamnet Framstad (gnr. 51/6) 1983 Framstad frå 1919, endra til Grivi i 1944. Framstadvegen 11.
Fresteinsbergja Roegrenda 2018 Boligfeltet Fredsteinbergja.
Friheimvegen Øvre Bø Grendehuset Friheim 1996
Frivollvegen Bø sentrum Eigedommen «Frivoll» med tidlegare Folkets hus. 1983
Fugleleikvegen Sauherad Åsen Fuglleikhaugane 2016 Privat skogsbilveg.
Furuheimvegen Sauherad Hørte Tidlegare eigedom Furuheim 1999
Furutoppen Breisås Konstruert namn 2007 Bresås sør.
Furuvegen Langkåshaugen, Bergeneåsen Store furuer på staden 1975
Gamlegata Sauherad Gvarv Fyrste hovedgate 1999
Gamleveg Bø sentrum Tidlegare del av hovedvegen gjennom bygda. 1967
Gamlevegen Sauherad Akkerhaugen Tidlegare del av hovedvegen gjennom bygda 1999 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Veltavegen.
Gangsjøvegen Sauherad Ytre Stranda Vatnet Gangsjå 2016 Skogsveg.
Garvikstrondi Seljord og Bø Garvikstrondi 640 m av vegen ved Massekåsa sørvest for Ulveneset ligg i Bø.
Garvikvegen Øvre Bø Staden Garvik i Seljord 1991 Fylkesveg 3328.
Gautilvegen Grave Gautiltjønna 1996 Fra Gravevegen til Gautiltjønna.
Geiteryggvegen Sauherad Hørte Lokalt namn i området 2016 Geiteryggen 3 boligfelt.
Grannevegen Sauherad Gvarv 1999
Gravevegen Øvre Bø Gardsnamnet Grave 1997 Endra namn frå Gautilvegen til Gravevegen.
Gregars veg Nordbø Lokalhistorikar Gregar Nordbø (1856–1940) 1996
Grivibakken Grivi Gardsnamnet Grivi 2007
Grivijordet Grivi Gardsnamnet Grivi 2007
Grivisletta Grivi Gardsnamnet Grivi 2007 Namn på veg og industriområde.
Grivisvingen Grivi Stortingsrepresentant og sorenskrivar Gjermund Grivi 2007 Han fekk æren for at jernbanen ble lagt i ein sving innom Bø («Grivisvingen»).
Grivivegen Grivi Gardsnamnet Grivi 1967, 1996 Forlenging namnsett i 1996.
Grostuldalen Lifjell Stulen Grostul 2013 Hytteveg.
Grostulhaugane Lifjell Stulen Grostul 2013 Hytteveg.
Grostulvegen Lifjell Stulen Grostul 2013 Hytteveg.
Gullbringvegen Bø sentrum Lokaliteten Gullbring 1975
Gunheimslia Sauherad Gunheim Gardsnamnet Gunheim 2018
Gunheimsvegen Sauherad Gunheim Gardsnamnet Gunheim 1999
Gvarvgata Sauherad Gvarv 1999
Gvarvvegen Bø / Gvarv Tettstaden Gvarv 1991 Riksveg 36. Bøvegen i Sauherad slått saman med Gvarvvegen i 2019.
Gymnasbakken Bø sentrum Landsgymnaset / Gymnaset Delstrekning av fylkesveg 3334 (tidlegare fv. 155).
Gåravegen Gardsnamnet Gåra 1988 Uttalast «Gålavegen» med tjukk L.
Gåsefetbrinken Sauherad Gvarv Husmannsplassen Gåsefet 2009
Gåsefetvegen Sauherad Gvarv Husmannsplassen Gåsefet 1999
Hagan Øvre Bø Småbruket Hagan (gnr. 28/22)
Hallenvegen Sauherad Gunheim Gardsnamnet Hallen
Harpetjønnlia Folkestad Harpetjønn 1981 Folkestad felt A.
Haugedalsvegen Sauherad Tveiten / Haugedal Gardsnamnet Haugedal 2018 Tidlegare grein av Tveitenvegen.
Haugenjordet Sauherad Gvarv Ofte kalla «Sosialistgata» på folkemunne.
Haugerudbakken Gardsnamnet Haugerud 1967
Haugesagvegen Oterholt Husmannsplassen Haugesag 1996
Hauglandvegen Gardsnamnet Haugland 1996
Haugvegen Langkåshaugen Garden Kamperhaug 1967
Haugvegen Sauherad Sauar Gardsnamnet Haug 2009 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Samholdvegen.
Hegnunvegen Myramoen / Hegnun Husmannsplassen Hegnun 1991 Tidlegare Djupegropvegen.
Heimvegen Langkåshaugen 1967
Heivegen Sauherad Holte / Kommunegrensa mot Nome Holteheia 1999
Hellandvegen Bø sentrum Felemakarætta Helland 2002
Hellåsen Folkestad 1981 Folkestad felt A.
Hengebruvegen Øvre Bø Hengebrua over Bøelva i Øvre Bø
Hesteskoen Breisås Formen på vegen 1975
Hetterudvegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Hetterud 1999
Hofsrudvegen Sauherad Gardsnamnet Hofsrud 1999
Holmenvegen Sauherad Gvarv Tidlegare Holmvegen (1999).
Holtandamtjønnvegen Sauherad Holte Damtjønn 2016 Privat skogsbilveg.
Holtsåsvegen Sauherad Holtsås 2009 Tidlegare Holtevegen (vedteke 1999).
Huldrevegen Nordbø Tidlegare Huldrejordet ved vegens start 2021 Tidlegare nordgåande grein av Torsbergåsen.
Hvitsandvegen Sauherad Hvitsand Tidlegare småbruk Hvitsand (gnr. 188/31) 2009
Høgefjellia Lifjell Høgefjell 2013 Områdenamn. Merka med vegskilt for adkomst sørover frå Lifjellvegen.
Høgefjellvegen Lifjell Høgefjell 2018 Hytteveg til nytt hyttefelt på Høgefjell.
Høibøvegen Langkåshaugen Gardsnamnet Høybø 1967
Hørtemogane Sauherad Hørte Lokalitetsnamn 2009
Hørtevegen Sauherad Gvarv / Hørte Tettstaden Hørte 1999 Del av fylkesveg 3336.
Hågåbergja Sisjord Lokaliteten Hågåbergja ?, 1996 Forlenging namnsett i 1996.
Håtveitvegen Sauherad Gvarv / Håtveit 1999
Idunsvoll Sauherad Akkerhaugen Lokaliteten Idunsvoll 2009 Tidl. Kommunehusvegen (1999).
Ivar Gundersens veg Grivi Ivar Gundersen Grivi 1983
Jonsåsberga Sauherad Akkerhaugen 2009
Jonsåsvegen Sauherad Akkerhaugen 1999
Juvevegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Gjuvet 1999
Jønnbuflåtin Lifjell, Jønnbu Jønnbu 2013 Hytteveg nordover frå enden av Lifjellvegen.
Jønnbulia Lifjell, Jønnbu Jønnbu 2013 Hytteveg nordover i lia ned frå Lifjellvegen.
Jønnebergvegen Gardsnamnet Jønneberg (gnr. 35/1) 1996
Kalvelien Lifjell, Jønnbu Kalveliane 2013 Hytteveg sørover frå Lifjellvegen.
Ketil Skogens veg Sauherad Gvarv 1999
Kikjavegen Sauherad Holtsås Gardsnamnet Kiken 2009
Kikkutrustin Lifjell, Jønnbu Lia Kikkutrustin 2013 Områdenavn i hytteområde. 13 adresser pr. 2020.
Kirkevegen Sauherad Sauar Sauherad kyrkje 1999 Krossvegen frå 1999, Kirkevegen frå 2009, utan namn frå 2018.
Kleppenvegen Gardsnamnet Kleppen 1967
Klevarsida Sauherad Nautesund / Høgsrud 2009 Fylkesveg 3342. Til kommunegrensa mot Notodden. Tidlegare Gvannesvegen.
Klevarvegen Sauherad Klevar Gardsnamnet Klevar 2009, 2016
Knarlivegen Lifjell Knarlia 2014 Skogsveg nordover frå Lifjellvegen på Jønnbu.
Konglevegen Breisås 2007 Bresås sør.
Krintovegen Lifjell Krintofjellet, Krintokleivane og Krintoliane 2013 Hytteveg vestover frå enden av Lifjellvegen.
Krossvegen Sauherad Sauar 1999 Krossvegen frå 1999, Kirkevegen frå 2009, utan namn frå 2018.
Kullhusvegen Sauherad Nordagutu Tidl. brygga Kullhuset 2009 Kolahusvegen fra 1999.
Kveldrovegen Sauherad Årnes Eigedomen Kveldro (196/29) 2019 Tidlegare het vegen Haugenvegen, men namnet blei endra i 2018.
Kyrkjevegen Bø sentrum / Nerbø Kyrkjene 1967, 1988
Kønndokkvegen Sauherad Hørte Jordet Kønndokken 1999
Kåsabakken Småbruket Kåsa 1996
Kåsavegen Sauherad Årnes Gardsnamnet Kåsa 2009
Kåsingrenda Sauherad Gunheim 2009
Kåsinvegen Breisås Plassen Kåsine under Borgja 1967
Kåsinvegen Sauherad Gvarv 1999 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Juvevegen.
Landsverkvegen Sauherad Åse / Landsverk Gardsnamnet Landsverk 2009
Landtjønnvegen Sauherad Nordagutu Landtjønn 2019
Lauvvegen Breisås Konstruert namn 1975
Leikvangvegen Sauherad Sætre / Leikvang / Snippediket Gardene Leikvang 1999
Lektorvegen Grivi Lærarbustadar for Bø gymnas
Lensegravvegen Nordbøåsen Husmannsplassen Lensegrav under Nordbø 2015
Liagrendvegen Sauherad Akkerhaugen / Liagrenda 1999 Ender ved nr. 337 Lia (gnr. 2/8).
Lifjellvegen Tjønntveit / Jønnbu Lifjell 1967, 1991 Fylkesveg 3332.
Livegen Liheia Gardsnamnet Li 1988
Lofthusvegen Breisås Husmannsplassen Lofthus under Torstveit 1975
Lundevegen Bø sentrum / Tjønnås Bygda Lunde 1967 Fylkesveg 359.
Lykkjune Breisås 1975
Lyngnesvegen Sauherad Gardsnamnet Lyngnes 2016
Løkjedalsvegen Sauherad Løkjedalen 2016 Skogsveg vestover frå Kåsavegen
Løvskeidåsen Nordbø 1996 Uttalast «Løffsjei-åsen»
Mannebruvegen Hørte / Mannebru Brua Mannebru over Bøelva 1991 Del av fylkesveg 3338 (tidl. fv. 151)
Margretes veg Folkestad Margrete Tolvsdotter 1981 Folkestad felt E
Mastedalvegen Øvre Bø Husmannsplassen Mastedalen 1988
Megardsmoen Sauherad Akkerhaugen 2009
Meierismuget Bø sentrum Bø meieri Uoffisielt namn.
Midtbøvegen Gardsnamnet Midtbø (gnr. 41/2) 1996
Midtre Borgvin Breisås Gardsnamnet Borgja, gamalt namn 1996 Borgja Terrasse.
Myravegen Myramoen 1996
Myrennvegen Sauherad Klevarsida Truleg heigarden Myrenn (Myrane) eller Myrennåsen 1999 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Klevarsida.
Myrlandvegen Sauherad Stranda Gardsnamnet Myrland 2009
Møllevegen Bø sentrum Bø mølle, no Felleskjøpet 1967
Nedre Borgvin Breisås Gardsnamnet Borgja, gamalt namn 1982 Borgja Terrasse.
Nedre Svevalivegen Sauherad Nordagutu Gardsnamnet Sveva 2009
Nesoddvegen Sauherad Nes Nesodden 1999
Nesvegen Sauherad Nes 2009
Nigardsguto Forberg Gardsnamnet Forberg nordre (Nigard) 1996
Noradalsvegen Sauherad Årnes Gardsnamnet Norendal
Nordagutuvegen Sauherad Holtsås / Nordagutu / Akkerhaugen Staden Nordagutu 1999 Fylkesveg 3340 (tidl. fv 553).
Nordbøbakken Nordbøåsen Gardsnamnet Nordbø / Nordbøåsen 2004
Nordbøbergja Nordbøåsen Gardsnamnet Nordbø / Nordbøåsen 2015, 2018 Forlenga i 2018.
Nordbøflåtin Nordbøåsen Gardsnamnet Nordbø / Nordbøåsen 2018 Anlagt i 2020.
Nordbølia Nordbøåsen Gardsnamnet Nordbø / Nordbøåsen 2015
Nordbøvegen Nordbø Gardsnamnet Nordbø 1988, 1996 Forlenging i 1996.
Nordgardsvegen Sauherad Nordagutu 1999
Norsjø terrasse Sauherad Akkerhaugen 2009
Norsjølia Sauherad Akkerhaugen
Norsjøvegen Sauherad Nes / Akkerhaugen 1999
Notevarpvegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Notevarp 2012
Nutestulhaugen Lifjell Stulen Nutestul 2013 Hytteveg i Solskinsdalen.
Nutestulvegen Lifjell Stulen Nutestul 2013 Hytteveg i Solskinsdalen.
Nybuvegen Sauherad Nybustulane ved Visjå 2016 Skogsveg til Notodden grense på Roheimheia.
Nyhussvingen Sauherad Gvarv / Nyhus Gardsnamnet Nyhus 1999 Del av fylkesveg 360.
Nyhusvegen Sauherad Nyhus Gardsnamnet Nyhus 2009
Nystulvegen Reshjemheia Nystul 2014
Nyvollvegen Roegrenda Gardsnamnet Nyvoll 1996
Oppheimbakken Breisås Gardsnamnet Oppheim (gnr. 51/3) 2007 Hvor er den? Vedtatt 21.08.07 (sak nr. 085/7).
Oppheimhamna Breisås Gardsnamnet Oppheim (gnr. 51/3) 2007 «Jernbanelia» vedteke som namn 21.8.2007, endra til Oppheimhamna 16.10.2007.
Oppheimjordet Breisås Gardsnamnet Oppheim (gnr. 51/3) 2007
Oppheimvegen Breisås Gardsnamnet Oppheim (gnr. 51/3)
Oredalen Sauherad Gvarv
Oterholtvegen Langkåshaugen / Oterholt Oterholt 1967 Delstrekning av fylkesveg 3334 (tidlegare fv. 155).
Ottersnesvegen Sauherad Stange / Ottersnes (Akkerhaugen) Lokaliteten Ottersnesodden nord i Norsjø 2017
Plassenvegen Sauherad Hørte 2009
Prestegardsvegen Sauherad Sauar Sauherad prestegard 2009
Prestevegen Langkåshaugen Bø Prestegard 1967
Prestholtvegen Sauherad Prestholtgrenda Prestholtgrenda 2009
Rallevegen Ralleamtet Småbruket Ralle (gnr. 1/5) 1988
Reina Breisås 1975
Roestulvegen Sauherad Klevarsida Roestul, stulen til garden Roe (144/1) 2016 Skogsveg.
Roevegen Roegrenda Gardsnamnet Roe 1988
Rogholtvegen Sauherad Nordagutu Rogholt gård 2009 Endra frå Landtjønnstulvegen (1999). Ender ved Rogholt-tjønn naturreservat.
Roheimvegen Gardsnamnet Roheim 1988
Rokkemakarvegen Nordbø / Moland Rokkemakarætta Moland 1996
Rotebergvegen Gardsnamnet Roteberg 1996
Rueguto Gardsnamnet Rue 1988
Rukaren Hørte 1996
Rukarvegen Sauherad Hørte Plassen Rukaren 1999, 1918
Rundtomvegen Sauherad 2016 Privat skogsbilveg.
Ryevegen Oterholt Rye-slekta 1996
Ryggvegen Langkåshaugen Landskapsforma 1967
Ryntveitvegen Sauherad Ryntveit ved Akkerhaugen Gardsnamnet Ryntveit 1999
Rønningslandvegen Reshjemheia Gardsnamnet Rønningsland 2014
Røysumvegen Dale- / Røysumområdet Småbruket Røysum (Brattreinflaten) 1988
Rådyrvegen Breisås Konstruert namn 2007 Bresås sør.
Samholdvegen Sauherad Sauar 1999
Sandamoen Øvre Bø Området Sandamoen 1991
Sandavegen Grivimoen industriområde Gardsnamnet Sanda (gnr. 45/2). 1988
Sandstulvegen Graveåsen i Uvdalsheia Sandstul Skogsveg.
Sandvinvegen Sandvin ungdomshus 1996 Tidlegare del av fylkesveg 152 etter ombygging i 1998, gjort kommunal i 2012.
Sauarberga Sauherad Sauar 1999
Sauheradvegen Sauherad Nyhus ved Gvarv / Sauar / Nautesund / Hjuksebø 1999 Siste 5,1 km av veien ligger i Notodden komm. etter grensejusteringen 2020.
Seljordvegen Prestebrua ved sentrum / Øvre Bø til Seljord kommunegrense Bygda Seljord 1991 Rv 36.
Seterdalsvegen Sauherad Holtsås / Sauheradfjella Lokaliteten Seterdalen 1999, 2016
Siljuåsvegen Sauherad Holtsås Lokaliteten Siljuåsen 2009
Sisjordvegen Sisjord Gardsnamnet Sisjord 1967
Sjøbuhaugen Sauherad Gvarv 2009
Skardalstjønnvegen Sauherad Skardalstjønna Som fortsetjing av Rundtomvegen.
Skjelbreidvegen Gardsnamnet Skjeldbreid 1988
Skoevegen Skoe Gardsnamnet Skoe 1996
Skogheimvegen Sauherad Hørte Eigedomen Skogheim (nr. 43) 2009
Skolevegen Sauherad Akkerhaugen Akkerhaugen skole 1999
Skrivarvegen Sorenskrivar og stortingsmann Gjermund N. Grivi 1998 Endra namn frå Grivireina i 1998. Vegnamnet opphørte 2018. Vegen lagt til Lektorvegen.
Skrivarvegen Sauherad Gvarv 1999
Skråmådalsvegen Lifjell Skråmådalen 2013 Hytteveg i Solskinsdalen.
Skyttarvegen Bø Skyttarlags skyttarbane ved Nordbøåsane 1996 Tidlegare Tandrevegen.
Slåttsetervegen Sauherad Klevarsida / Roestulliene Slåttesætra 2016 Skogsveg.
Slåttunvegen Gardsnamnet Slåttun (Slåtta)
Smiuvegen Sauherad Hørte 1999
Sollia Lifjell, Jønnbu Solskinsdalen 2013 Hytteveg i boge på vestsida av Lifjellvegen.
Solskinsdalen Lifjell Solskinsdalen 2013 Hytteveg vestover frå Lifjellvegen.
Sommerflåtvegen Sauherad Nordagutu Lokaliteten Sommerflåtin 2016 Skogsveg.
Sosialistgata Sauherad Gvarv ? 1999 Har fått det offisielle namnet Haugenjordet.
Sperrudvegen Gardsnamnet Sperrud Tidlegare kjend som Grivireina.
Stabburåsen Breisås 1975
Stadskleivvegen Gardsnamnet Stadskleiv 1996
Stasjonsvegen Bø sentrum Bø stasjon 1967
Stasjonsvegen Sauherad Akkerhaugen Akkerhaugen stasjon 1999 Tatt ut av bruk, og dei tre adressene lagt til Veltaveien 5.10.2009.
Stavsholtvegen Liheia / Stavsholt Området Stavsholt 2014
Steinodds veg Folkestad Steinodd Sveinungsson Folkestad 1981 Folkestad felt E.
Steinsrudvegen Sauherad Gardsnamnet Steinsrud 2009
Steintjønnvegen Folkestad Steintjønn 1981 Hovudveg til bustadfelta Folkestad A og E.
Stenstadvegen Sauherad Hørte Gardsnamnet Stenstad 1999
Stoklandvegen Stoklandheia 1988
Strannavegen Sauherad Gvarv, Sjøbukrysset / Nome kommunegrense 1999 Del av Rv 36.
Stugumoen Folkestad Boligområdet Stugumoen 1996
Stutebuvegen Sauherad Sauheradfjella Lokaliteten (stulen?) Stutebu 2016 Hytteveg.
Sulukollvegen Sauherad Årnes Store og Vesle Sulukollen 2009
Sundmannvegen Sauherad Akkerhaugen Ferjemann 1999
Sundslivegen Sauherad Nordagutu Sundsliane 2016 Skogsveg.
Sundsmoenvegen Sauherad Nordagutu 2009
Sverdmyrbakken Sauherad Hørte 1999 Del av fylkesveg 3338 (tidl. fv. 151)
Svevajordet Sauherad Nordagutu Gardsnamnet Sveva 2009
Svevalibakken Sauherad Nordagutu Gardsnamnet Sveva 2009
Svevalivegen Sauherad Nordagutu Gardsnamnet Sveva 1999
Svingen Breisås 1975
Sætersbøvegen Sauherad Sætersbø Området Sætersbø
Sætrevegen Sauherad Bikkjedalen / Snippen / Hørte Gardsnamnet Sætre 2008 Skulehusvegen frå 1999.
Sønstebøvegen Vreimsida Gardsnamnet Sønstebø 1996 Delstrekning av fylkesveg 3334 (tidlegare fv. 155).
Sønstigardvegen Øvre Bø Gardsnamnet Sønstigard Grave (gnr. 30/5) 1997 Endra namn frå Gravevegen til Sønstigardvegen.
Tangenvegen Sauherad Gvarv Området Tangen 1999
Televegen Grivimoen industriområde Televerket avd. Bø 1988
Tinghaugvegen Sauherad Gvarv Lokaliteten Tinghaugen 1999
Tjønnåsen Eikjabygda / Tjønnås Tjønnåsen 1996
Tjønnåsvegen Tjønnås Gardsnamnet Tjønnås (gnr. 62/17) 1991
Torkild Gunnheims veg Sauherad Gvarv Torkild Gunnheim (1845–1911), lærar ved Jonsås i 49 år. Bygde opp Gamlegata. 1999
Torsbergåsen Nordbø ? 1999 Namnet er truleg ei mistolking av Torskåsåsen som ifølgje kjelder er namnet på staden.
Torshølvegen Sauherad Midt-Telemark Næringspark Gardsnamnet Torshøl 2016 Brenna industriområde ved kommunegrensa mot Bø.
Torstveitvegen Breisås Gardsnamnet Torstveit 1975 Uttalast «Tosstvettvegen».
Torvills veg Folkestad Torvill Tolvsson 1981 Folkestad felt E.
Tranemyrvegen Sauherad Dalsvatn Myra Tranemyr 2017 Hytte- og skogsveg.
Trengenvegen Sauherad Holtsås Eigedomen Trengen 2016 Skogsveg.
Trytetjønnvegen Folkestad Trytetjønn 1981 Folkestad felt E.
Tveitanvegen Øvre Bø Gardsnamnet Tveitan 1996
Tveitenvegen Sauherad Tveiten Gardsnamnet Tveiten 2009 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Haugedalsvegen. OBS! Ikke endret i kart pr. 07.01.2020.
Ufsvegen Gardsnamnet Ufs 1996
Underbergåsen Sauherad Gunheim Gardsnamnet Underberg 2009
Underhaugvegen Bø sentrum 1967
Unionvegen Sauherad Nordagutu Unionhytta 2009
Utsikten Breisås Liggjestaden 1982 Borgja Terrasse.
Utsikten Sauherad Nordagutu Liggjestaden 2009 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Samholdvegen.
Uvdalvegen Eika / Uvdal Gardsnamnet Uvdal (gnr. 60/1) 1988
Valebøvegen Sauherad Åse / Dalsvatn / kommunegrensa mot Skien ved Mjåetjønn Grenda Valebø 1999 Del av fylkesveg 3282 (tidl. 44).
Valenvegen Grivi / Gåra / Valen / Hørte Gardsnamnet Valen 1991 Del av fylkesveg 3336 (tidl. fv. 551).
Vardåsvegen Sauherad Sauheradsfjella Store- og Vesle Vardeåsen 2016 Privat skogsbilveg.
Vaskebergvegen Grivimoen industriområde Gamal vaskeplass i Bøelva 1988
Vatnarvegen Folkestad / Reshjemheia Gardsnamnet Vatnar 2018 Fylkesveg 3330. Tidlegare Reshjemvegen.
Veltavegen Sauherad Akkerhaugen 1999 Tidlegare Stasjonsvegen lagt til Veltaveien 5.10.2009.
Venåsvegen Breisås Lokaliteten Venås 1975
Verksvegen Sauherad Hørte Hørteverket 1999
Vesleveg Folkestad Storleiken på vegen 1982 Folkestad felt A.
Veslevegen Sauherad Akkerhaugen Storleiken på vegen 1999 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Bygdevegen.
Vestre Prestholdt Sauherad Prestholtgrenda Gardsnamnet Prestholt vestre 2009
Vidsjåvegen Sauherad Nordagutu 1999
Vihusvegen Lifjell Lokalitetsnamn 2015
Vinbekkvegen Folkestad / Vinbekk Gardsnamnet Vinbekk 1991
Visjålivegen Sauherad Klevarsida / Roheimheia Vidsjåliene 2016 Skogsveg.
Vollevegen Øvre Bø Småbruket Vollen på Vollemoen 1996
Vreimsida Oterholt / Vreim / Verpe Gardsnamnet Vreim 1991 Del av fylkesveg 3334 (tidl. fv. 155). Tidlegare Vreimvegen.
Vårbuåsen Lifjell Vårbuåsen 2013 Hytteveg.
Wighusvegen Sauherad Stulen Vihus 2016
Ødegårdsvegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Øygarden
Østbøvegen Gardsnamnet Østbø (gnr. 53/2) 2007
Østerlikollen Lifjell Østlikollen 2014 Hytteveg austover frå Lifjellvegen mot Austlikollen i Skaret hyttegrend.
Østerlivegen Lifjell Gardsnamnet Østerli (gnr. 18/9) 2014 Veg i Østerli hyttegrend.
Østerliåsen Lifjell Gardsnamnet Østerli (gnr. 18/9) 2014 Veg i Østerli hyttegrend.
Østtveitvegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Østtveit 2009
Øvre Borgvin Breisås Gardsnamnet Borgja, gamalt namn 1982 Borgja Terrasse.
Øvreveg Breisås Liggjestaden 1975
Øyanevegen Sauherad Gunheim Gardsnamnet Øya 2009
Øygardsvegen Hørte Gardsnamnet Øygarden 1996
Ågetveitvegen Gardsnamnet Ågetveit 1988
Årmotdalsvegen Årmotdalen Årmotdalen 1988, 2015 Notodden kommune vedtok namnet frå kommunegrensa til Gavlesjå i 2017.
Årmotåsen Årmotdalen Lokalitetsnamn 2014
Årnes brygge Sauherad Årnes Årnes brygge 2009 Tidlegare Bryggevegen.
Åsenjordet Breisås Husmannsplassen Åsen under Flita 2004 Åsenfeltet.
Åsenvegen Breisås Husmannsplassen Åsen under Flita 1967 Vegnamnet opphørte 2018. Vegen lagt til Bjørkebakken.
Åsjordvegen Sauherad Akkerhaugen Plassen Åsjordet 1999
Åsvegen Sauherad Gvarv 1999
Åsåresvegen Sauherad Gunheim 1999

Kjelder

Det følgjande er hovedkjeldene for oversikten; i tillegg kjem ei rekke strøopplysningar frå ymse artiklar og kommunale kjelder som det ikkje vil vere hensiktsmessig å nemne her, men som heller høyrer heime i dei enkelte omtalane av vegane.

  • Kartverket: norgeskart.no
  • Norske Gardsbruk, Telemark fylke I. Forlaget Norske Gardsbruk P. M. Bye & Co AS, Oslo 1955.
  • Henneseid, Stian: Bøsoga, Gards- og ættesoga band I-IV, Bø kommune 1982–86.
  • Statens vegvesen: Vegliste, Telemark
  • Bø kommune, div. sakspapirer ifm. namnevedtak.
  • Sauherad kommune, div. sakspapirer ifm. namnevedtak.
  • Tidligere skogbrukssjef i Sauherad kommune, Halvor Fjones' liste over skogsbilveier i Sauherad.
  • Notisar og referater frå kommunale namnsettingssaker i lokalavisene