Personregister til brevsamling Ivar Kleiven og Kristian Prestgard 1886–1932

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

A

B

 • Barth, Jacob B. (1822‒92), norsk forstmeister 57, 81
 • Baumgarten, Helen (1866‒1966), gift med Knut Gjerset 146
 • Begtrup, Holger (1859‒1937), dansk folkehøgskulemann 21, 33, 39, 41
 • Bek, Jens (1844‒93), dansk folkehøgskulemann 14, 35, 41
 • Berg, Christen Poulsen (1829─1891), dansk grundtvigiansk politikar 43
 • Berg, Kristen Eliassen (Åsåren), bror til Magnus Berg 149
 • Berg, Magnus Eliassen (1666–1739), norsk bilethoggar, treskjerar og målar 149
 • Bergeson, Robert B. (1880–1970), forretningsførar i Decorah-Posten 1910–47 152
 • Bergh, Paul (1847‒90), norsk skulemann 45, 46, 47, 91
 • Bergje, Pål, sjå Poul Bjerge
 • Bergmann, Nils, oppdikta person i forteljinga Vaardise (1886) ???
 • Bergseng, Arne (1812–1905) kjøpmann på Lillehammer 7, 15
 • Berner, Carl (1877‒1943), norsk teiknar og arkitekt 125, 132
 • Berntsen, Mandius (1864–1940), norsk skulemann 45
 • Berre, Ivar (1863─1959), folkehøgskuleelev frå Klinga, seinare handelsstyrar og lensmann i Overhalla 31, 43, 100
 • Bert, Paul (1833‒86), fransk fysiolog og politikar 16, 18
 • Berulvson, Ingebjørg, sjå Ingebjørg Øverland
 • Berulvson, Torgeir, sjå Galteland
 • Besant, Annie (1847–1933), engelsk teosof og aktivist 100
 • Beyer, Fredrik (1827–1903), bok- og papirhandlar i Bergen 74, 83
 • Bing, Harald (1848‒1924), dansk fabrikant og politikar 43
 • Bismarck, Otto von (1815‒98), tysk statsmann, rikskanslar 122
 • Bjerge, Poul (1853‒1931), dansk folkehøgskulelærar 21, 26
 • Bjerkeset, Herbrand (1866–1949), lærar i Seljord i 1889, seinare i Øvre Eiker 57
 • Bjerregaard, Henrik Anker (1792–1842), norsk jurist og forfattar 1, 103
 • Bjornstad, sjå Bjørnstad
 • Bjølstad, Guttorm (truleg Guttorm Tordsson Bratt, 1635─1710, seinare på Sandbu) 72
 • Bjølstad’n, sjå Iver Tofte
 • Bjørge, Eilev (f. 1869), skiløpar frå Seljord, til USA i 1889 3
 • Bjørnaraa, Torgeir (1864‒1951), folkehøgskulemann og forfattar 84, 85, 90
 • Bjørnson, Bjørn (1859‒1942), skodespelar og teatersjef, son til Bjørnstjerne B. 6, 82, 101, 124
 • Bjørnson, Bjørnstjerne (1832‒1910), norsk diktar, talar og agitator 6, 7, 9, 14, 16, 22, 33, 34, 35, 40, 43, 44, 47, 50, 68, 101, 103, 105, 108, 115, 116, 117, 118, 120, 127, 141, 147, 149, 157
 • Bjørnstad, Erland Thorsen (f. 1819), gardbrukar i Vågå, til USA i 1892 147
 • Bjørnstad, Ole Erlandsen (1854–1936), norsk-amerikansk skreddar 147
 • Blackwell, Eardley John (1832–66), engelsk fjellpioner og gardeigar på Klones i Vågå 165
 • Blackwells tenar på Klones (uviss), seinare busett i Vågåmo 165
 • Blakar (Blaker), Sevald (1837─1921), gardbrukar i Lom 55
 • Blegen, Theodore C. (1891–1969), norsk-amerikansk historikar 171, 172, 173, 175
 • Blekastad, Sigurd (1848‒97), gardbrukar og landhandlar på Sel, venstrepolitikar, stortingsmann 32, 38, 40, 41, 78, 79, 81, 85, 86, 91, 101, 105
 • Blessum, Jon (1819─93), gardbrukar i Vågå 79
 • Blessum, Ole J. (1845–1913), gardbrukar i Vågå, bankdirektør 71, 101, 118
 • Blessum, Pål (Paul) (1817–1902), gardbrukar i Vågå 138
 • Blix, Elias (1836‒1902), norsk språkforskar, salmediktar, statsråd og målmann 177
 • Blochwitz, Johannes (f. 1842), tysk forfattar 16
 • Boberg, Henrik (1855‒1907), lege i Seljord, formann i Seljord Skiklub 1885–88 1, 2, 3, 54, 58
 • Bojer, Johan (1872–1959), norsk forfattar 142, 168
 • Bojesen, Bo (1838–1912), dansk lege og folkehøgskulemann 26, 39
 • Boltzius, Fredrik August (1836‒1910), svensk predikant og mirakeldokter 39
 • Bondeson, August Leonard (1854‒1906), svensk forfattar 76
 • Bondhus, Sella (1870–1916), syster til Torbjørn Bondhus, seinare gift med lærar Bernhard Sudmann frå Hamre 45
 • Bondhus, Torbjørn (1867‒1952), folkehøgskuleelev frå Kvinnherad, seinare lærar i Rogaland 21, 28, 45, 46, 82
 • Bosse, sjå Fahlstrøm
 • Boström, Erik Gustaf (1842‒1907), svensk politikar, statsminister 126
 • Bothne, Gisle (1860‒1934), norsk-amerikansk professor ved Minnesota statsuniversitet 146
 • Bothne, Thrond (1835‒1907), norsk-amerikansk skulemann og bladmann 133
 • Botnen, Gudrun (Guro) (1868–1932), folkehøgskuleelev frå Vikør, seinare lærar, gift med Anders Rollefsen i Gjerpen 58
 • Botnen, Nils (1855–1931), folkehøgskuleelev og -lærar frå Vikør, seinare gardbrukar i Kviteseid 1, 3, 7, 18, 23, 25, 27, 32, 38, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 82, 84, 85, 90
 • Botten-Hansen, Paul (1824–69), bibliotekar og litteraturhistorikar frå Sel 149
 • Bragstad, Johannes (1858─1937), folkehøgskuleelev og -lærar frå Inderøy, seinare stortingsmann for Nord-Trøndelag 21, 24
 • Brandes, Georg (1842‒1927), dansk litteraturhistorikar og kritikar 54
 • Brandser, truleg Christi (1861–1931), lærar og gardbrukar i Heidal 72
 • Breiset, Johannes Ludvig (1853─96), gardbrukar i Fåberg og skattekommissær 85
 • Brenna, Eilev (1815–1902), gardbrukar i Lom 102
 • Broch, Christian Frederik (1855–89), norsk teolog og lærar 13
 • Brorson, Hans Adolph (1694–1764), dansk biskop og salmediktar 22
 • Brun, Johannes (1832‒90), norsk skodespelar 6, 101, 122
 • Brun, Yngvar (1862–1911), norsk teolog, studentleiar og riksmålssekretær 141, 149
 • |Brunchorst, Jørgen (1862–1917), norsk botanikar, politikar og diplomat 70
 • Brurusten, Ola (Hansliguten, Stor-Ola) (1806–92), spelemann og mangsyslar i Vågå og Heidal 73, 79, 120
 • Bruun, Carl Alfred (1846–99), dansk forfattar og journalist 70
 • Bruun, Christopher (1839–1920), norsk folkehøgskulemann, byrja høgskule på Sel 1867, grunnla Vonheim i Gausdal 1875 14, 18, 27, 28, 33, 36, 38, 39, 49, 113, 121, 132
 • Bruun, Constance (1863–94), norsk skodespelar 6
 • Brækken, Iver (1842–96), gardbrukar på Sel 79
 • Brånå, Johannes (Jehans) (1852–1942), gardbrukar og postberar i Heidal 61, 63, 74
 • Bråtå (Braaten), Ivar (1827–1916), spelemann i Vågå 46, 155
 • Bråtå, Kari (1890–1987), hushaldar på Kleivsætra 172, 173
 • Bråtå, Knut (1821–1911), husmann og omgangsskulelærar i Vågå 170
 • Bråtå (Braaten), Ola (1849–1936), husmanns- og lærarson frå Vågå, til USA i 1870 170
 • Bu, Torgils (1857‒1939), folkehøgskuleelev frå Kinsarvik, seinare lærar og bladmann 31, 33, 39
 • Bugge, Sophus (1833‒1907), norsk språkforskar og tradisjonssamlar 123
 • Bull, Jacob Breda (1853‒1930), norsk forfattar og folkelivsskildrar 76, 136
 • Bull, Ole (1810‒80), norsk fiolinist 104, 11, 116
 • Burbank, Luther (1849–1926), amerikansk botanikar og planteskapar 152
 • Bækkelund, Klaus (1866–1920), typograf og faktor i Gudbrandsdølen 108
 • Bø, Nikoline, f. Kråbøl (1844–1930), enkje etter bonden og målmannen Per Bø (1830–78) i Gausdal 28
 • Bø, Ola E. (1867−1917), norsk folkehøgskulemann 121
 • Bøhn, Ingvar (1838‒1924), norsk prest og folkehøgskulemann 121
 • Baardsen, Gjest (1791–1849), stortjuv frå Sogndal 152
 • Bårstad, sjå Stenstuen

C

 • Carl (1861‒1951), svensk prins 2
 • Caspari, Theodor (1853‒1948), norsk lærar og forfattar 125, 126
 • Chievitz, Poul (1817−54), dansk forfattar og omsetjar 6
 • Christensen, Niels, urmakar i Askov 26, 39
 • Clairville, Louis (1811−79), fransk diktar 101
 • Clausen, Harald (1880–1952), faktor i Det Mallingske Boktrykkeri 158
 • Clausen, Henrik, sjå Klausen
 • Collin, Christen (1857–1926), norsk litteraturhistorikar 16
 • Cook, James (1728‒79), britisk oppdagingsreisande 148
 • Cour, Poul la (1846‒1908), dansk fysikar og folkehøgskulemann 16, 24, 33
 • Coxey, Jacob (1854–1951), amerikansk politikar og arbeidarleiar 104

D

 • Dahl, Walter Scott (1839–1906), norsk advokat, sorenskrivar og stortingsmann 13, 38
 • Dalen, Tarkjel Haraldsen (1855─1938), skiløpar og gardbrukar i Seljord 3
 • Damm, Harald Christian (1847–1931), norsk forlagsbokhandlar 40
 • Dass, Petter (1647‒1707), norsk prest og diktar 13, 15, 47
 • Dedekam, Hans E. (1844–1912), norsk byråsjef 97, 118
 • Dedekam, Hans (1872–1928), norsk student, kunsthistorikar 97, 99, 101, 110, 118
 • Didriksen, Axel Severin (1856–1914), papirhandlar i Kristiania 74
 • Dieseth, Karender (1846–1915), norsk lærar, gardbrukar og venstrepolitikar 30
 • Dorph, Niels (1681‒1758), biskop i Oslo frå 1738 12
 • Drachman, Andreas Georg (1810‒92), dansk lege 18
 • Drachmann, Holger (1846‒1908), dansk forfattar 34
 • Drakenberg, Christian Jacobsen (1626?–1772), dansk sjømann 151
 • Dudo (965–1040), normannisk historieskrivar 39
 • Due, Kristian, dansk greve (uhistorisk) 149
 • Duun, Olav (1876–1939), norsk forfattar 168, 174, 177
 • Dybwad, Johanne, f. Juell (1867‒1950), norsk skodespelar 82
 • Daae (Doe), Anders (1852–1924), norsk-amerikansk lege 104, 105, 106, 142
 • Daae, Ludvig (1829–93), norsk venstrepolitikar, stortingsmann 44, 118
 • Daae, Ludvig Ludvigsen (1834‒1910), norsk historikar 138

E

 • Eftestøl, Olav (1863‒1930), norsk skulemann og politikar 121, 144
 • Egil Skallagrimsson (900-talet), islandsk skald 157, 160
 • Einbu (Enebo), Sigurd (1866‒1946), astronom og lærar i Vågå, seinare på Dombås 83, 146
 • Ekre, Lars Guttormsen (1700-talet), husmann i Heidal 12
 • Eldegard, Sigurd (1866‒1950), norsk skodespelar og forfattar 124
 • Ellekilde, Ella (Elin) Christina (1889‒1962), gift med Hans Ellekilde 173
 • Ellekilde, Hans (1891‒1966), dansk folkeminneforskar 173
 • Ellingsbø (Storvik), Kristen (1832−1924), gardbrukar i Heidal 12
 • Elvesæter, Ole (1851‒1940), norsk amtsskulelærar 83
 • Enebo, sjå Einbu
 • Enge, Erik (1852‒1933), gardbrukar i Gausdal, venstrepolitikar, stortingsmann 118
 • Erasmus frå Rotterdam (1465–1536), nederlandsk teolog, forfattar og tekstutgjevar 138
 • Eriksen, Mathilde (1858–1948), lærar på Seljord folkehøgskule 1885–86, seinare på Asker og Holmestrand seminar 2
 • Eschner, Max (1864–1926), tysk lærar, teiknar og forfattar 79
 • Eskeland, Lars (1866‒1942), frå Stord, folkehøgskulemann, talar og forfattar 43, 54, 57, 82, 122, 133, 159, 167
 • Estrup, Jacob Brønnum Scavenius (1825–1913), dansk konservativ politikar, regjeringssjef 1875–94 10, 16
 • Evensen, Nils (1826–90), kjøpmann på Lillehammer 15

F

G

 • Gabet, Charles (1827−1903), fransk diktar 101
 • Galteland, Torgeir Berulvson (Torje/Targei Børufsen) (1864–1950), lærar og amtsskulestyrar 50, 58, 84, 85, 171
 • Gambetta, Léon (1838‒82), fransk politikar 33, 35
 • Gamle-Erik, sjå Erik Pontoppidan og Sandhed til Gudfrygtighed i emneregisteret
 • Gammelkeisaren, sjå Gunder Gundersen
 • Gange-Rolv (900-talet), nordisk vikinghovding 39
 • Garborg, Arne (1851‒1924), norsk diktar og samfunnsdebattant 14, 16, 29, 31, 32, 40, 77, 85, 98, 99, 103, 107, 108, 111, 112, 122, 123, 134, 137, 141, 154
 • Garborg, Arne Olaus Fjørtoft (Tuften) (1888–1968), son til Hulda og Arne Garborg 122
 • Garborg, Hulda (1862‒1934), forfattar og kulturreisar 75, 122
 • Garnæs, Erhard (1854−1905), bokhandlar i Askov 14, 31
 • Geelmuyden, Anna Elisabeth, f. Gjertsen (1862–1925), gift med lærar og stortingsmann Carl Geelmuyden (1859–1942) 75
 • George, Henry (1839–97), amerikansk økonom 100
 • Gerhardsen, Gerhard Meidell (1848‒1912), norsk høgrepolitikar, stortingsmann 144
 • Gevik, Marius (1864─1958), folkehøgskuleelev frå Sparbu, seinare redaktør 21
 • Gjelsvik, Nikolaus (1866‒1933), norsk jurist og målmann 132
 • Gjende, Jo (1894‒1884), fjellkar og reinskyttar i Vågå 30, 125, 126, 133, 138, 142, 165, 170
 • Gjerset, Knut (1865‒1936), norsk-amerikansk historikar og litteraturforskar, professor ved Luther College 146, 147, 152, 153
 • Gjuve, Jørgen (1841–1916), gardbrukar på Midtbøen i Seljord 3
 • Gjøsteen, Ole Georg (1854‒1936), norsk instrumentmakar og skulepolitikar 79
 • Gløersen, Kristian (1838–1916), norsk forfattar og skulemann 14
 • Glømme, Pauline (1851‒1926), tenar i Heidal, seinare gift med Torvald Isum i Sør-Fron 51
 • Goverud, Marie (1868─98), folkehøgskuleelev frå Hof i Vestfold 1, 2
 • Gran, Gerhard (1856–1925), norsk litteraturhistorikar 70
 • Grave, Anne (1861─93), folkehøgskuleelev frå Seljord, seinare gift med lensmann Kristen Svendsø 1, 44, 84, 90
 • Grave, Birgit (1871‒1913), ungjente frå Seljord, seinare gift med lærar Andres Olai Tomasgård 44, 90
 • Grave, Hilleborg (1830–1914), lensmannsenkje i Seljord 85
 • Grave, Kjetil (1874–1909), skuleelev i Seljord 57
 • Grave, Åsmund d.e. (1818–77), gardbrukar i Seljord, lensmann og stortingsmann 85
 • Grave, Åsmund d.y. (f. 1858), landhandlar i Seljord, til USA i 1893 84, 90, 98
 • Grevstad, Nicolay (1851–1940), norsk-amerikansk bladmann, redaktør i Skandinaven 98, 111
 • Grieg, Janne (1866–1954), folkehøgskuleelev frå Bergen, dreiv seinare hanskeforretning der 16, 26, 31
 • Groven, Aslak (1864‒1961), folkehøgskuleelev frå Øyfjell i Rauland, seinare gardbrukar i Seljord 8, 32, 84
 • Grundtvig, Nicolai Frederik Severin (1783‒1872), dansk prest, diktar og historikar 5, 20, 22, 31, 37
 • Grønvold, Didrik (1855−1928), norsk skulemann og forfattar 6
 • Gudbrand, pater, sjå Heggenhougen
 • Gundersen, Gunder (Gammelkeisaren, keisar Dal) (1806–71), omstreifar frå Solør 14
 • Gundersen, Sigvard (1842–1904), norsk skodespelar 6
 • Gyldenløve, Ulrik Frederik (1638‒1704), dansk statthaldar 115, 149
 • Goethe, Johann Wolfgang von (1749‒1832), tysk diktar 14, 16

H

 • Hagen, Anders Larsen (1700-talet), lærar i Vågå 12
 • Hagen, Erik Olsen (1822─1908), gardbrukar og haugianar i Skjåk, til USA i 1869 149
 • Hagen, Ole Eriksen (1850–1927), norsk-amerikansk professor, son til Erik Olsen Hagen 149
 • Hagen, Stor-Lars 27
 • Hagerup, Francis (1853–1921), norsk jurist og høgrepolitikar, statsminister 97
 • Hagerup, Karl (1859–1958), norsk lærar, venstrepolitikar, stortingsmann 163
 • Hakestad, Madli (1868–1945), folkehøgskuleelev frå Ulvik 1, 47, 51
 • Hallager, Laurents (1777–1825), norsk lege og ordboksmann 7
 • Halvorsen, Andreas (1840–1923), papirhandlar i Kristiania 50
 • Halvorsen, Halfdan (1849–99), filolog og målmann frå Vågå 50, 110
 • Halvorsen, Johan (1864‒1935), norsk komponist 124
 • Hamar (Hammer), Mari (1865–1934), ungjente i Vågå, seinare gift med Olaus Sørlien 27
 • Hammer, Hjalmar (1846–96), norsk skodespelar 6, 101
 • Hamsun, Knut (1859–1952), norsk diktar 70, 90, 142, 149, 168
 • Handagard, Idar (1874‒1959), norsk forfattar og målmann 148
 • Hande, Hallvard (pseudonym Steinvard) (1846–87), norsk forfattar, prest og bladmann, frå ca. 1873 i USA 51, 52, 149
 • Hansen, Fresk, truleg Frits Hansen
 • Hansen, Frits (1841‒1911), norsk folkehøgskulemann 42, 105
 • Hansen, Hans (1841–1914), bakar og skysskar i Seljord 88
 • Hansen, Hans Frederik (1854–1921), dansk landbruksmann og folkehøgskulelærar 20
 • Hansen, Johanne Marie, f. Rasmusdatter (1825–1907), gift med Thyge Hansen 37
 • Hansen, Kristian Torp (1862–1919), dansk landhandlar og høgskulevenn i Seljord 1, 2, 3, 42, 43, 44, 47, 52, 54, 57, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 90
 • Hansen, Laurids Aarø (1874–1946), dansk tenestegut i Seljord, bror til Kristian Torp Hansen, seinare tannlege i Danmark 54, 80
 • Hansen, Theodor (1842–1902), postmeister på Lillehammer 76
 • Hansen, Thyge (1816–1906), dansk bonde og folkehøgskulemann 14, 35, 37
 • Hanslien, Eirik (1831–1925), gardbrukar i Vågå 27
 • Hanslien, Ola (1863–1941), gardbrukar i Vågå 70
 • Hansliguten, sjå Ola Brurusten
 • Hansson, Agnethe, sjå Schibsted
 • Hansson, Ola (1860–1925), svensk forfattar 88, 93
 • Harald Hårfagre (død ca. 930), norsk konge og rikssamlar 126, 142
 • Harboe, Nicolai Fredrik (1849–1935), norsk kaptein 58
 • Harehaugen, Hans Knutsson (1793–1870), frå Heidal, seinare gardbrukar, steinkjørar og murar i Skåbu 41
 • Hareide, Ole (1853‒1950), lærar i Kristiania 83
 • Harildstad, Amund (1600-talet), gardbrukar i Heidal 99
 • Harildstad, Arne (1600-talet), gardbrukar i Heidal 99
 • Harildstad, Paul (Pål) Thorsen (1764‒1843), offiser og eidsvollsmann frå Heidal 141, 142, 145
 • Harrison sr., Carter (1825─93), borgarmeister i Chicago 100
 • Harwood, Burt (1855–1922), amerikansk målar 104
 • Haug, H. (truleg Halvor Haug f. 1866 i Nord-Odal), folkehøgskuleelev 1, 4, 44
 • Haugan, Halvor (f. 1870), skiløpar i Morgedal, til USA sist i 1880-åra, død ung der 3
 • Hauge, Hans Nielsen (1771–1824), norsk lekpredikant, næringsdrivar og folkevekkjar 149
 • Haugen, sjå òg Hougen
 • Haugen, Hans, sjå Hans Krukhaugen
 • Haugen, Jakob (1700-talet), husmann i Vågå 32
 • Haugen, Marit, sjå Marit Svarvarhaugen
 • Haugen, Paul (Pål) Knudsen (f. 1857), søskenbarn til Ivar Kleiven, i USA 118
 • Haugland, Baard (1835‒96), norsk venstrepolitikar, stortingsmann og statsråd 44
 • Haukland, Andreas (pseudonym Ol-Jørgen) (1873–1933), norsk forfattar 149
 • Havig, Fredrik (1855‒1927), norsk jurist og stortingsmann 144
 • Hedenstierna, Alfred (pseudonym Sigurd) (1852‒1906), svensk redaktør og folkelivsskildrar 76
 • Heftye, Ingeborg Marie (1852‒94), gift med Frits Hansen 42
 • Heggenhougen, Gudbrand Olsen (1846‒1932), kapellan i Vågå 1879─91, budde på Sør-Stade 16, 51, 73, 89
 • Heggtveit, Hallvard G. (1850‒1924), norsk kyrkjehistorikar 54
 • Heiberg, Gunnar (1857‒1929), norsk forfattar og teatermann 123
 • Heiberg, Johan Ludvig (1791–1860), dansk diktar, kritikar og teatermann 7
 • Heidalskleiven, Per (1827─94), gardbrukar i Heidal 12, 14
 • Helle, Kari (1870–1948), ungjente i Vågå, seinare gift med Pål Stokstad 27
 • Heltberg, Henrik (1806‒73), norsk skulemann 18, 45
 • Hemmestveit, Mikkel (1863‒1957), skiløpar frå Morgedal 3
 • Hemmestveit, Torjus (1861‒1930), skiløpar frå Morgedal 3
 • Heringstad, Hans Olsson (Stor-Heringstad’n) (ca. 1729–90), gardbrukar i Heidal, kjempekar
 • Hertel, Axel (1840–1911), dansk lege og skulehygienikar 18
 • Heuch, Johan Christian (1838–1904), norsk teolog, frå 1889 biskop i Kristiansand 57
 • Hjelle, Torstein Olsson (Rik-Skjellin) (1669─1744), tømmerhandlar på Dovre 150
 • Hjeltar, Lars Olsson (1700-talet), gardbrukar i Skjåk 149
 • Hjerpeland, Andreas (1835‒1916), lærar i Vågå 1865–69, seinare til USA 165
 • Hjorthøy, Hugo Frederik (1741‒1812), norsk prest og topografisk forfattar 7
 • Holberg, Ludvig (1684‒1754), dansk-norsk diktar og historikar 22, 36, 44, 144, 149, 153
 • Holbø, Kristen (1869–1953), biletkunstnar frå Vågå 108, 110, 112, 113, 115, 139, 142, 154, 160, 173
 • Holm, Harald Emil Larsenius (1848–1903), dansk grundtvigiansk politikar 43
 • Holmboe, Jens Gerhard (1837‒1905), prest i Vågå 1883─1904 12, 13, 16, 71, 79, 83, 91
 • Holst, Lars (1848‒1915), redaktør i Dagbladet 76, 77, 78, 81
 • Horgje, Per (1758─1851), gardbrukar i Heidal, kjempekar 32
 • Horgjebakken, Per Olsen (1829‒1912), husmann i Heidal 147
 • Horn, Carl Willoch Ludvig (1841‒1913), norsk skulemann 76
 • Hostrup, Jens Christian (1818–92), dansk prest og forfattar 43
 • Hougen, Engebret (Imbert) (1826‒91), lærar, klokkar og diktar frå Sel, frå 1859 busett i Tønsberg 75, 93, 118, 121, 123, 133, 135
 • Hougen, Fredrik (Frik) (1820‒1911), frå Sel, lærar i Fredrikstad 118, 121, 133, 135
 • Hougen, Knut (1853‒1935), lærar og lokalhistorikar i Sandefjord, son til Imbert Hougen 75, 123
 • Hougen, Pål (Paul) (1822‒1905), frå Sel, lærar i Halden 118, 121, 133, 135
 • Hovda, Mari (1832–1925), gardkone i Heidal 99
 • Hovda, Sjugurd (1827–1904), gardbrukar i Heidal 99
 • Hovda, Øystein (Estin) (1854‒1945), gardbrukar i Heidal 12, 66, 75, 107, 108
 • Hovdan, Peder (1874‒1965), norsk lærar, kulturhistorikar og målmann 177
 • Hovden, Anders (1860‒1943), norsk prest og salmediktar 122, 178
 • Hovgaard, Andreas Peter (1853–1910), dansk sjøoffiser og polarforskar 70
 • Hugo, Victor (1802‒85), fransk forfattar 33
 • Huseby, Olaf (1856‒1942), norsk forlagsbokhandlar 16, 40, 109, 111
 • Hægstad, Marius (1850‒1927), norsk språkforskar, politikar og målmann 121, 122, 177
 • Høeg (Hoeg), Christian (1865–1930), norsk-amerikansk lege 159
 • Håheim, Lars (1868‒1959), folkehøgskuleelev frå Ulvik 1, 2, 3, 4, 5, 10

I

J

 • Jacobsen, Jacob (1856─1901), dansk forfattar og folkelivsskildrar 102
 • Jakhelln, Agnes, f. Sundt (1873–1972), norsk fjellpioner, dreiv seinare reveal 134
 • Jakobsen, Jens Peter (1843‒75), bokhandlar i Askov 14, 31
 • Janson, Alfred (1861–1904), norsk folkehøgskulelærar, seinare prest ved jernbanen 26
 • Janson, Kristofer (1841‒1917), norsk teolog, forfattar og folkehøgskulemann 99, 101
 • Jarmann, Jacob (1816‒94), norsk ingeniør og våpenkonstruktør 6
 • Jensen, Bertrand (1863–1946), norsk forlagsbokhandlar 99
 • Jensen, Ole (1834‒1915), norsk lærar og skulebokutgjevar 83
 • Jensen, Ole (f. 1846), gartnar på Askov 24
 • Jensen, Ole, sjå Ole Jensen Stevns
 • Jensen, Peter Andreas (P.A.) (1812‒67), norsk prest, forfattar og lesebokutgjevar 7, 177
 • Jespersen, Maren, dansk ungjente i Heidal (1893) 94
 • Jevne, Anders (1850–1930), landhandlar og postopnar i Vågå 12, 55
 • Johannessen, Bernt (1859–1907), norsk skodespelar 101
 • Johanson, Hallvard (1839‒1914), frå Øyer, lærar i Kristiania 91
 • Johnsen, Oscar Albert (1876–1954), norsk historikar 167
 • Jorde, Lars (1865–1939), målar frå Vang i Hedmark, seinare på Lillehammer 108
 • Jore, Ingeborg (1863–1957), folkehøgskuleelev frå Rauland, seinare til USA 47
 • Juberg, Hanna (1858–1948), folkehøgskuleelev frå Frosta, seinare gift med lærar og venstrepolitikar Karl Hagerup 1, 7, 10, 163
 • Juve, sjå Gjuve
 • Jæger, Hans (1854‒1910), norsk forfattar og bohem 2, 6
 • Jørgensen, Jens Larsen (1862–1947), dansk prest og redaktør 87
 • Jørgensen, Karl (1844–1917), fotograf i Askov og medhjelpar i Højskolebladet 24
 • Jørstad, Thomas (1848–1931), gardbrukar i Fåberg, venstrepolitikar, stortingsmann 18, 36, 38, 39, 47

K

 • Ka’l Olsen, pseudonym for Theodor Julius Løvstad
 • Karl XV (i Noreg IV) (1826–72), svensk-norsk konge 43
 • Keisar Dal, sjå òg Gunder Gundersen
 • Kielland, Alexander (1849‒1906), norsk diktar 14, 16, 20, 30, 38, 51, 174
 • Kinck, Hans E. (1865–1926), norsk diktar 142
 • Kirkeberg, Olav (Ole) Larsen (1849–1925), norsk-amerikansk prest og folkehøgskulemann 98
 • Kirkebjerg, Jørgen Rasmussen (1859–1929), gymnastikk- og teiknelærar på Askov 20, 24, 31
 • Kjær, Nils (1870–1924), norsk forfattar og kritikar 154
 • Klaveness, Thorvald (1844‒1915), norsk teolog 83
 • Klausen (Clausen til 1860), Henrik (1844‒1907), norsk skodespelar 82, 101
 • Kleiven, Anne, f. Selsjord (1864–1953), gift med Hans Kleiven 121
 • Kleiven, Anne, f. Ulmo (1868–1915), gift med Iver Kleiven 113
 • Kleiven, Borgny (1900−91), dotter til Iver Kleiven, seinare gift med Bjørn Stensvold i Oslo 121, 149
 • Kleiven, Brit, frå Svarvarhaugen (1824‒1916), mor til Ivar Kleiven 29, 73, 79, 91, 97, 99, 103, 108, 110, 113, 120, 121, 122, 124, 128, 135, 148, 149, 152, 154, 155, 172
 • Kleiven, Gudrun (1902−94), dotter til Iver Kleiven 149
 • Kleiven, Hallgjerd (1905−99), dotter til Iver Kleiven, seinare lærar 149
 • Kleiven, Gamel-Hans (1801–86), gardsarbeidar og kårmann i Vågå 40, 160
 • Kleiven, Hans (1867‒1943), bror til Ivar Kleiven, til USA våren 1891, tilbake i 1898, gardbrukar i Søre Kleive 72, 94, 99, 100, 102, 103, 118, 121, 172
 • Kleiven, Iver (1861‒1926), landhandlar og gardbrukar i Vågå, bror til Ivar Kleiven 10, 11, 18, 27, 32, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 63, 66, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 88, 94, 104, 110, 113, 120, 121, 149, 157, 175
 • Kleiven (tidlegare Snerle), Jakob (1803‒84), gardbrukar, fjellkar og reinskyttar i Vågå, far til Ivar Kleiven 10, 76, 108, 118, 121, 172
 • Kleiven, Jakob (1896–1975), son til Iver Kleiven, lærar i Våle frå 1926, i Tønsberg frå 1947 113, 121
 • Kleiven, Marit (1858‒1926), syster til Ivar Kleiven, gift med lærar Paul (Pål) Nygaard 9, 10, 29, 103
 • Kleiven, Marit (1903‒92), dotter til Hans Kleiven, lærar på Sel 172
 • Kleiven, Målfrid (1898‒1977), dotter til Iver Kleiven 121, 149
 • Kleiven, Pål (Paul) (1864‒1936), gardsarbeidar, snikkar og treskjerar, bror til Ivar Kleiven 11, 18, 27, 30, 32, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 101, 120, 121, 128, 131, 134, 135, 136, 141, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 172, 173, 174, 175
 • Kleiven, Solveig (1908–75), dotter til Iver Kleiven, seinare gift med Anders Eriksen i Oslo 149
 • Kleppe, brørne Tjøstol (1694–1765) og Ola (Skyttar-Bråtan) (1697–1777), gardbrukarar i Vågå 32
 • Kleppen, Torgrim (1849‒1920), gardbrukar i Sauland, lensmann og stortingsmann 90
 • Klomset, Anne (1851–1930), folkehøgskuleelev frå Seljord, seinare gift med Tarje Lindstøl 1, 32
 • Klovdal, Marie (1867─1938), folkehøgskuleelev frå Holla, seinare gift med murmeister Albert Skarmann i Kristiania 1, 2, 7, 10
 • Klukstad, Jakup (Jakob) Bersveinsson (ca. 1700–73), treskjerar 148
 • Knudsen, Iver (1818─95), frå Kvam, handelsborgar og losjihaldar i Kristiania 6, 41, 93
 • Knudsen, Jakob (1858‒1917), dansk diktar og folkehøgskulemann 14, 20, 26
 • Knudsen, Knud (1812‒95), norsk skulemann og språkreformator 22, 40, 76
 • Knudsen, Knud (1836‒1903), lensmann i Seljord 88
 • Knudsen, (Mads) Kristian (f. 1861), dansk folkehøgskuleelev, gift 1887 med Marie Myklebø, seinare busett i Birkum ved Odense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 83, 100
 • Knutsson, elgskyttar i Heidal 9, 32
 • Knutsson (Skurdal), Ivar (Iver) (1785–1831), soldat, pottemakar og visediktar i Vågå 30
 • Knutsson, Kjetil (1866─1911), folkehøgskuleelev frå Seljord, seinare i USA 133
 • Koht, Halvdan (1873‒1965), norsk historikar, politikar og målmann 125, 143, 145, 167
 • Koht, Paul (1844‒92), norsk lærar og stortingsmann 85
 • Koltveit, Anne (1869‒1934), folkehøgskuleelev frå Kviteseid, seinare lærar i Kristiania 47, 90
 • komvågemeg, sjå Anders Sylte
 • Konow H. (Hedmark), Wollert (1847‒1932), norsk venstrepolitikar, stortingsmann og statsråd 28, 38
 • Kovalevsky, Sonja (1850─91), russisk-svensk matematikar og forfattar 33, 93
 • Krag, Hans Peter Schnitler (1794‒1855), prest i Vågå og skulemann 15, 118, 121, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 142
 • Krag, Ole Herman (1837‒1916), norsk offiser, direktør for Kongsberg våpenfabrikk 6, 136, 138, 139, 142
 • Krag, Thomas P. (1868–1913), norsk forfattar 142
 • Krapotkin, Pjotr (1842‒1921), russisk anarkist 100
 • Kringen, Inger, f. Rendset (1864─1944), jordmor, gift med Olav Kringen 112, 115
 • Kringen, Olav (1867‒1951), norsk politikar, journalist og redaktør, i USA 1887–97, seinare i Noreg 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118
 • Kristian IV (1577–1648), dansk-norsk konge 1588‒1648 149
 • Kristofersen, Kristofer (1851–92), norsk forfattar 11
 • Krogh (Krohg), Jens Christian (1848–1905), sakførar i Vågå, seinare sorenskrivar 55, 101, 105
 • Krogsrud, Karen (1865‒1911), folkehøgskuleelev frå Nord-Odal 7, 10
 • Krohg, Christian (1852‒1925), norsk målar og forfattar 16, 18
 • Krukhaugen (Haugen), Hans (1822‒1900), husmann i Heidal 8, 9
 • Kveen, Ola 52, 89
 • Køster, Asta (1868–1922), dansk folkehøgskuleelev 39
 • Køster, Marie (1864–1911), dansk folkehøgskuleelev 39

L

 • Landheim, Edvard (1856‒1933), gardbrukar på Dovre, stortingsmann 118, 144
 • Langskjeggen, sjå Olav Åsmundstad
 • Lars-Barbro, truleg Barbro Larsdotter Randen (1817–1909) i Heidal 108
 • Larsen, sjå Thune-Larsen
 • Larsen, Bolette Pavels (1847‒1904), norsk forfattar, omsetjar og kritikar 47, 48, 75
 • Lassen, Hartvig (1824‒97), norsk litteraturforskar, skulemann og lesebokforfattar 76, 99
 • Lavik, Johannes (1856─1929), norsk lærar, bladmann og målmann 45
 • Legouvé, Ernest (1807−1903), fransk forfattar 6
 • Leirflaten, Hans d.e. (1800–1885), husmann og smed i Heidal 148
 • Leirflaten, Hans Andreas (1870–1942), husmannsson og skribent i Heidal 97
 • Leirflaten, Ragnhild (1866‒87), husmannsjente i Heidal 27
 • Li, folkehøgskuleelev (truleg O. Lie) 1
 • Li, Aslak A. (1848–1915), lærar i Rauland 120
 • Lie, Frederik (1841–1909), norsk reiseagent 87
 • Lie, Jonas (1833‒1908), norsk forfattar 14, 117, 123
 • Lie, O. frå Toten 101
 • Lien, Erland Erlandsen (Klukk-Elland) (1797–1861), gardbrukar, smed og klokkemakar i Vågå 148
 • Lien, Knut Pedersen (Knut Soksen) (ca. 1720–1803), lærar og bygdediktar i Heidal 12
 • Liestøl, Knut (1881–1952), norsk folkeminnegranskar, professor 163
 • Liestøl, Lars (1839‒1912), norsk venstrepolitikar, stortingsmann og statsråd 40, 44, 144
 • Liljedahl, Edvard (1845‒1924), norsk venstrepolitikar, stortingsmann og statsråd 144
 • Lillehagen, Edvard (1861‒1934), skiløpar frå Bærum 3
 • Linderot, Lars (1761‒1811), svensk predikant og salmediktar 49
 • Lindstøl, (Ole) Gregert (1864‒1954), handelsmann i Seljord 51
 • Lindstøl, Tarje (1850‒1928), handelsmann i Seljord 1, 5, 32, 50
 • Line, Jon (1862–1949), lærar og forfattar, gardbrukar i Time 82
 • Linner, Erik Trondsen (1832–1900), lærar og klokkar i Vågå 71, 73, 83
 • Listad, Edvard (1843─1914), lensmann i Vågå 29
 • Litleré, Mons (1867‒95), norsk forlagsbokhandlar, først i Naustdal, seinare i Bergen 42, 43, 44, 48, 64, 78, 79, 81, 85, 91, 103, 109
 • Lockyer, Norman (1836‒1920), engelsk astronom 71
 • Lofthus, Gjøa (1862‒1934), folkehøgskuleelev frå Ullensvang, seinare gift med gardbrukar Johannes Pugerud same stad 1, 2, 5, 10
 • Loftsgaard, Paul Olsen (1858─1944), lærar på Sel 83
 • Lom, Jakob Olsen (Loms-Jakup, Fel-Jakup, Fel-guten) (1821–76), spelemann frå Skjåk 149
 • Longfellow, Henry Wadsworth (1807‒82), amerikansk forfattar 120
 • Louise av Storbritannia (1724‒51), dansk-norsk dronning 12
 • Lund, Hjalmar (1863–1924), folkehøgskuleelev frå Høland, seinare gardbrukar der 1, 2, 4, 58
 • Lund, Max Theodor (1852–1922), norsk løytnant, kontrolloffiser og assistent på Kongsberg våpenfabrikk 6
 • Lund, Per, smed 31
 • Lund, Tora (1867–1936), folkehøgskuleelev frå Høland, seinare gift med lærar og skulestyrar Hans Marius Hauge i Kristiania 58
 • Lunde, Iver O. (1828–1904), gardbrukar og høgrepolitikar i Vågå, stortingsmann 73
 • Lunde, Ole O. (1834─1912), gardbrukar, stasjonshaldar m.m. i Vågå 73, 85
 • Lunde, Thorstein (1835–1902), kjøpmann, politikar og ordførar i Lillehammer 74
 • Luther, Martin (1483‒1546), tysk kyrkjereformator 22, 38, 138
 • Lyche, Hans Tambs (1859–98), norsk unitarprest og redaktør 111
 • Løchen, Arne (1850–1930), norsk filosof 16
 • Løkken, Hans Thorsen (1828–1904), husmann under Kleiven, til USA i 1883 122, 126
 • Løland, Rasmus (1861–1907), norsk forfattar og målmann 41
 • Løvstad, Theodor Julius (pseudonym Ka’l Olsen) (1843‒1913), norsk forfattar, bladutgjevar og musikar 49

M

 • Madshus, Olav (1869‒1929), norsk lærar og omsetjar 122
 • Magnussen, Anders (1827–1906) og Axel (1858–1911), bokhandlarar på Hamar 77
 • Marthinsen, Axel (1881–1941), sølvfabrikkeigar i Tønsberg 168
 • Mauland, Torkell (1848‒1923), lærar og folkeminnesamlar frå Time 121, 160
 • Mejlænder, Georg Otto (1829‒99), norsk jurist 52
 • Mejlænder, Marie (1866–1946), norsk skodespelar, gift med lege Engel E.H. Hellesen i Kristiania 101
 • Melum (Mæhlum), Kari (1871–1964), ungjente frå Kvam, seinare gift med Jakob Stampen 64
 • Midtbøen, Bjørn (1838–1922), gardbrukar i Seljord 5, 6, 85
 • Midtbøen, Gunhild (1831–1909), gardkone, gift med Bjørn Midtbøen 43, 85
 • Midtbøen, Guro (1869–1902), dotter til Bjørn Midtbøen 43, 44, 85
 • Midtbøen, Jørn (Jørgen) (1841─1916), gardbrukar i Seljord 43, 84, 85
 • Midtbøen, Margit (1871‒1908), dotter til Bjørn Midtbøen 42, 43, 44, 83, 85, 90, 92
 • Midttun, Olav (1883–1972), norsk filolog, kulturreisar og målmann 167
 • Minch, Eggert (død 1721), norsk løytnant 149
 • Minch, Karine (1692–1767), gardkone på Hjeltar 149
 • Mo, Einar (1821–92), lærar og postopnar i Vågå 68, 81
 • Moe, Jørgen (1813–82), norsk prest og folkeminnesamlar 104
 • Moe, Moltke (1859‒1913), norsk språkmann og folkeminnegranskar 16, 40, 44, 52, 108, 110, 123, 134, 137, 144
 • Moe, Otto Andreas Mørk (1864–1939), papirhandlar i Kristiania 74
 • Mogan, Anne, sjå Anne Klomset
 • Moren, Sven (1871‒1938), norsk forfattar 122, 138
 • Mortenson, Per (1855–1927), norsk bergmann 25
 • Mortensson-Egnund, Ivar (1857‒1934), norsk forfattar, omsetjar, redaktør og målmann 2, 3, 18, 25, 32, 34, 49, 103, 121, 122
 • Munk, Kirstine (1598–1658), dansk-norsk dronning 149
 • Munthe, Jens (1830–95), lensmann i Gran 85
 • Musum, Orlaug (f. Oline) (1873‒1919), frå Flatanger, til USA i 1893, gift med Kristian Prestgard i 1897 115, 120, 121, 123, 129, 131, 133, 142, 143, 144, 155, 156, 157, 159, 168
 • Myklebø, Marie (f. 1862), folkehøgskuleelev frå Gausdal, gift med (Mads) Kristian Knudsen i 1887, busett i Birkum ved Odense 8, 27, 31, 37
 • Myklebø, Marta (1865‒1949), folkehøgskuleelev frå Gausdal, seinare til USA 31, 32, 33, 35, 36, 39, 100
 • Myrum, Kristen (1881–1938), husmann i Sel, sagmeister ved Flokka i Vågå 1923–29 172
 • Mæhlum, sjå Melum
 • Møller, Georg (1869‒1947), dansk-norsk forlagsmann i Oslo 135
 • Måge, Maria (1865‒1963), lærar frå Ullensvang, gift med Arnfinn Årekol 98
 • Maakestad, John E. (1864‒1920), folkehøgskuleelev frå Ullensvang, seinare bladmann og forfattar, i USA i 1893 10, 82, 87, 98, 100

N

 • Nansen, Fridtjof (1861‒1930), norsk polarforskar og diplomat 47, 112, 117
 • Nes, Anna (Anne) (1870–1949), tenar og husmor i Seljord, seinare gift med gardbrukar Lauritz Fuglerud på Eidsvoll 44, 47, 48, 49, 51, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 93
 • Nes, Sigurd, sjå Sigurd Telnes
 • Nesse, Sigurd (1852‒1955), norsk lærar og forfattar 121
 • Neumann, Heinrich Holst (1863─1936), prest i Skjåk 134
 • Nielsen, Ragna (1845–1924), norsk lærar og kvinnesaksforkjempar 149
 • Nielsen, Yngvar (1843‒1916), norsk historikar og etnograf 126, 138, 154
 • Nilsen, Ingar (1848–1903), norsk jurist og høgsterettsadvokat 138
 • Nilsen (Roberg), Jørgen (1846‒1919), frå Slagen, lærar og klokkar i Heidal 34, 64, 75, 76, 83, 85, 91
 • Nilsonløkken, Andrea (1881–1946), tenestejente på Kleivsætra, gift i 1906 med Ole Olsen Bjølstadløkken, seinare Krukhaug 121
 • Nissen, Nis (1862–1947), dansk bonde i Nordborg på Als 20, 21, 35
 • Nordenskiöld, Adolf Erik (1832‒1901), svensk-finsk geograf, geolog og polarforskar 33
 • Nordgarden, Gunnleik (1855–1903), gardbrukar i Seljord 3
 • Nordgarden, Høye (1858‒1939), skiløpar og gardbrukar i Seljord, gift med Ragnhild Ådalen 90
 • Nordgård, Ingebjørg (Imbjørg) (1855‒1927), tenar på Midtbøen i Seljord 3, 44
 • Nordgård, Johannes (f. 1861), underoffiser og skiløpar frå Seljord, til USA i 1886 3
 • Nordraak, Dagmar (1867–1957), norsk skodespelar, gift med forretningsmann Johan Martin Feyling i Kristiania 101
 • Nordraak, Rikard (1842–66), norsk komponist 101
 • Norlander, Carl (1846–1916), svensk offiser og gymnastikklærar 33
 • Norli, Olaf (1861‒1959), norsk forlagsbokhandlar 129, 152
 • Nutzhorn, Heinrich von (1833‒1925), dansk folkehøgskulemann og komponist 26
 • Nutzhorn, Johanne von (1869─1957), dotter til Heinrich von Nutzhorn, trulova med Aksel Appel 26
 • Nyborgs-karane (to brør på 1600-talet), elgskyttarar i Heidal 9, 32
 • Nygaard, Borghild (f. 1892), dotter til Marit og Paul (Pål) Nygaard, tenestejente på Kleivsætra 148
 • Nygaard, Fredrik (1843‒1937), norsk forlagsbokhandlar 16, 29
 • Nygård, Hans (1851–1926), lærar og postopnar på Sel 53, 83
 • Nygaard, Johan Knudsen (1846─1942), gardbrukar, lærar og klokkar på Sel 71, 83
 • Nygaard, Karl (1885–1949), lærar i Vågå 152
 • Nygaard, Knut, sjå Knut Trosdahl
 • Nygaard, Paul (Pål) (1858‒1933), lærar i Vågå, gift med Marit Kleiven 9, 10, 60, 70, 71, 91, 103, 110
 • Nyhuus, Haakon (1866‒1913), norsk bibliotekar, frå 1897 sjef for Deichmanske bibliotek i Kristiania 98
 • Nærup, Carl (1864–1931), norsk litteraturkritikar 154

O

 • Obstfelder, Sigbjørn (1866−1900), norsk diktar 114
 • Ofigsbø, Hallvard (1846‒1928), folkehøgskuleelev frå Lom, seinare gardbrukar der 38, 101
 • Oftedal, Lars (1838–1900), norsk prest, venstrepolitikar og bladmann 11, 24, 102
 • Ol-Jørgen, pseudonym for Andreas Haukland
 • Olrik, Axel (1864‒1917), dansk folkeminneforskar 173
 • Olsen, Ka’l, pseudonym for Theodor Julius Løvstad
 • Olsen, Magnus (1878‒1963), norsk norrønfilolog, runeforskar og namneforskar 144
 • Olsen, Paul (Pål) N. (1867─1931), sakførar i Vågå, seinare sorenskrivar 73
 • Olstad, Jakob (1837‒1901), gardbrukar og steinhoggar på Sel 118
 • Oscar (1859─1953), svensk prins 2

P

 • Parelius, Sofie (1823‒1902), norsk skodespelar 82
 • Patursson, Sverre (1871‒1960), færøysk forfattar 129
 • Pauss, Bernhard (1839‒1907), norsk skulemann og lesebokforfattar 99
 • Paven, sjå Jørgen Nilsen
 • Pears, Andrew (ca. 1770–1845), engelsk såpefabrikant 8
 • Peder slesviger (Schmidt) (1840–1900), fødd i Haderslev, frå 1871 kusk og gardskar på Askov 26
 • Pedersen, Anders (1847‒1921), dansk folkehøgskulelærar 24, 26, 41, 53
 • Pedersen Adolphus, Iver (1620–65), prest i Fron 153
 • Petersen, Fredrik (1839–1903), norsk teolog, frå 1875 professor i dogmatikk 57
 • Pettersen, optikus i Trondheim 77
 • Pfeiff, Victor (1829–1901), svensk teosof, omsetjar og redaktør 7
 • Pihl, Joachim (1689‒1762), norsk prost (1742) 12
 • Pillarviken, Hans Hansen (1798‒1863), lærar på Sel og ei tid i Kvam, folkeminnesamlar 118, 120
 • Pingel, Victorinus (1834–1919), dansk skulemann og politikar 43
 • Planquette, Robert (1848─1903), fransk komponist 101
 • Plassen (under Ekre), sjå Torssonplassen
 • Ponten, sjå Torbjørn Bondhus
 • Pontoppidan d.y., Erik (1698–1764), dansk-norsk biskop og forfattar 12, 15, 16, 22, 53, 57, 71, 174
 • Poulsen, Vilhelm (1845‒99), prest i Seljord og historisk forfattar 83, 113
 • Pram, Christen (ca. 1700–1776), fut i Gudbrandsdalen 1737–76 12
 • Pratt, Robert (1845─98), amerikansk politikar, borgarmeister i Minneapolis 109
 • Prestgard, Gunvor (1898─1959), dotter til Kristian og Orlaug Prestgard 120, 121, 123, 133, 153, 156, 159, 161, 168, 175, 178
 • Prestgard, Hans (1887‒1955), søskenbarn til Kristian Prestgard, gardsarbeidar i Heidal 148
 • Prestgard, Margit (1897–1974), dotter til Kristian og Orlaug Prestgard, gift med Everett McManus i Chicago 120, 121, 123, 133, 153, 156, 159, 161, 168, 175
 • Prestgard, Mari (1854‒1939), gardkone i Heidal, gift med Pål Prestgard 148, 178
 • Prestgard, Marit (1841‒97), mor til Kristian Prestgard 9, 11, 28, 35, 37, 45
 • Prestgard (Prestegaard), Ola (Ole) (1869–1955), gardbrukar i Heidal, seinare handelsmann og hotelleigar på Lillehammer 64, 65
 • Prestgard, Omon (Amund) (1836‒1913), morbror til Kristian Prestgard, gardsarbeidar i Heidal 91
 • Prestgard, Pål (Paul) (1846‒1931), morbror til Kristian Prestgard, gardbrukar i Heidal 41, 43, 61, 65, 66, 68, 72, 75, 91, 148, 159, 161
 • Prestgard, Tor (1884‒1925), søskenbarn til Kristian Prestgard, gardsarbeidar og mekanikar i Heidal 148
 • Prestgard, Tora (1849‒1922), morsyster til Kristian Prestgard, gift med handelsmann og postopnar Hans Fjordungrein 117
 • Prestgarden, Tore 108
 • Prével, Jules (1835–89), fransk forfattar 101

R

 • Ragna (truleg R. Olsen, f. 1898 på Eina, til USA i 1912), venninne av Gunvor Prestgard 178
 • Rand, Lars M. (1857─1913), norsk-amerikansk politikar, frå Innvik i Nordfjord, til USA i 1875 109
 • Randen, Barbro, sjå Lars-Barbro
 • Randen, Marit (1808–83), husmannskone i Vågå, mor til Ola Randen 174
 • Randen, Ola (f. 1847), husmannsson i Vågå, tenestekar i Kleive, til Nordmøre (Kvernes) i 1867, til USA i 1873 174, 175
 • Rappe, Frederik Otto von (1679‒1758), dansk stiftamtmann og statthaldar i Noreg 12
 • Rasmussen, Anton (1831─97), rustmeister på Kongsberg våpenfabrikk 6
 • Rasmussen, Jørgen, sjå Jørgen Rasmussen Kirkebjerg
 • Reimers, Arnoldus (1844‒99), norsk skodespelar 6, 101
 • Reimers, Sophie (1853–1932), norsk skodespelar 101
 • Renolen, Jon A. (1860‒1939), lærar og amtsskulestyrar 121
 • Renaas, Even (1842–1920), lærar i Fåberg 78
 • Reusch, Hans Henrik (1852‒1922), norsk geolog 70, 76, 83
 • Richter, Ole (1829‒88), norsk venstrepolitikar, statsminister i Stockholm 43, 44
 • Rik-Skjellin, sjå Torstein Olsson Hjelle
 • riksmålssekretær, sjå Yngvar Brun
 • Ringdal, Rasmus Johan (1858‒1933), lærar i Kristiania 83
 • Rist, Peter Frederik (1844–1926), dansk offiser og forfattar 70
 • Roholt, Marie (1866–1947), gift med Tor Vaa 33, 84, 85
 • Rolfsen, Elisabeth (1867−1944), folkehøgskuleelev frå Kristiania 16, 26, 31
 • Rolfsen, Nordahl (1848‒1928), norsk skulemann og lesebokforfattar 76, 99, 103, 122, 132
 • Ross, Hans (1833‒1914), norsk dialektforskar og ordboksmann 16, 91, 108, 122
 • Rosten, Marit (1870–1936), gift med lærar Hans Nygaard 53
 • Rottem, Iver, sjå Iver Kleiven
 • Rovelstad, folkehøgskuleelev, kan vera Olaf (f. 1865) eller Julius (f. 1867) Rovelstad(bråten) frå Nord-Odal 1
 • Runeberg, Johan Ludvig (1804–77), finlandssvensk forfattar 47, 160
 • Rusten, Lars (1848–1913), husmannsson i Vågå, til Nordmøre (Kvernes) seinast i 1865, til USA i 1881, skreddar der 174, 175
 • Rydberg, Viktor (1828‒95), svensk forfattar, religionsfilosof og kulturhistorikar 4, 6, 7, 8, 9
 • Rygh, Evald (1842‒1913), norsk høgrepolitikar og statsråd 97, 99, 101, 110
 • Rygh, Oluf (1833‒99), norsk arkeolog, historikar og namneforskar 12
 • Rygh, Peder (Per) (1874‒1941), norsk student, jurist 97, 99, 101, 110
 • Rølvaag, Ole Edvart (1876‒1931), norsk-amerikansk forfattar 175
 • Råstad, Hans (1850‒1925), gardbrukar i Vågå 71, 85, 101, 105
 • Råstad, Paul (Stor-Pål) (1853–1912), gardbrukar i Vågå 13, 73

S

 • S. i Fedraheimen (1886), sjå Steinar Schjøtt
 • Sabroe, Axel (1861–1935), dansk forlagsbokhandlar og redaktør 87
 • Sagen, Lyder (1777‒1850), norsk skulemann og forfattar 142
 • Samuelsen (Arveschoug), Harald (1859─1930), bok- og papirhandlar på Hamar 77
 • Samuelsen, Margido Sofus (1867─98), norsk skodespelar, frå Trondheim 101
 • Sandberg, Severin Andreas (1831─86), skrivelærar i Kristiania 15
 • Sandbu, Iver Amundsen (død 1635, nær 90 år), stormann i Vågå 99
 • Sande, Olav (1850–1927), lærar i Leikanger, tradisjonssamlar, komponist og forfattar 64
 • Sandmeier, Julius (1881–1941), tysk forfattar og omsetjar 134
 • Sandorhazy, Paul von der (f. 1861), tysk høgskuleelev på Askov, seinare sløydlærar og foredragshaldar i Danmark 39
 • Sandsdalen, Leiv (1825‒96), spelemann i Seljord 4, 85
 • Sandvig, Anders (1862–1950), norsk tannlege, samlar og museumsmann, grunnla Maihaugen 108, 157, 173
 • Sandvig, Anders Uchermann (1898─1948), norsk redaktør, son til Anders Sandvig (over) 173
 • Sandvig, Anders (1929─2001), son til Anders U. Sandvig 173
 • Sandvik, Ole Mørk (O.M.) (1875–1976), norsk musikkforskar og folkemusikksamlar 155, 156
 • Sars, Ernst (1835‒1917), norsk historikar 16, 24, 101, 111
 • Sauerwein, Georg (1831–1904), tysk språkmann og forfattar 161
 • Schibsted, Agnethe (1868–1951), norsk skodespelar, gift med skodespelar Olaf Mørch Hansson 101
 • Schjørring, Helga (1867─1948), dotter til Peter Schjørring 16
 • Schjørring, Peter (1831–1913), dansk politikar, borgarmeister i Kolding 16
 • Schjøtt, Steinar (1844‒1920), norsk omsetjar, ordboksmann og målmann 15, 121, 122, 123, 128, 131, 134, 144
 • Schmelck, Ludvig Henrik Benjamin (1857‒1916), norsk kjemikar 66
 • Schmidt, Peter, sjå Peder slesviger
 • Schrøder, Jens (1864─1931), dansk maskinfabrikant, son til Ludvig Schrøder 16
 • Schrøder, Ludvig (1836‒1908), dansk folkehøgskulemann, styrar på Askov 14, 16, 17, 20, 21, 24, 26
 • Schultz, Carl Helge (1865–1944), norsk boktrykkjar og forleggjar 101
 • Schumann, Albert (1858−1939), tysk sirkusdirektør i Kristiania 6
 • Schübeler, Fredrik Christian (1815‒92), norsk botanikar 66
 • Schørring, sjå Schjørring
 • Scribe, Eugène (1791−1861), fransk forfattar 6
 • Seip, Martin Frederik (1855–1919), norsk lærar og prest 13
 • Seippel, Alexander (1851‒1938), norsk språkmann, orientalist, bibelomsetjar og målmann 32, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 53, 63, 65, 67, 70, 77, 78, 81, 86, 108, 122, 131, 134, 137, 144
 • Seippel, Ragnhild Marie, f. Nielsen (1859–1940), gift med Alexander Seippel 32
 • Selmer, Erik Gløersen (1805‒82), prest i Vågå frå 1842 15
 • Selmer, Johan (1844‒1910), norsk komponist 108
 • Severson, sjå Syversen
 • Sigurd, pseudonym for Alfred Hedenstierna
 • Sigvaldsson (Vaa), Jon (1858–1936), lærar, handelskar og geithaldar frå Kviteseid, til USA i 1891 23, 44
 • Simonsen med frue (mordsak i 1892) 84
 • Sinding, Holger (1853–1929), norsk journalist, forfattar og redaktør 97
 • Sivertson, Sigurd (1843–80), norsk landhandlar, meierist og forfattar, frå 1874 busett i Danmark 149
 • Sivertson, Sylvester (1809–47), forfattar og bladmann frå Skjåk 149
 • Sivle, Per (1857‒1904), norsk diktar 16, 17, 18, 19, 21, 26, 39, 40, 44, 47, 49, 51, 77, 80, 91, 108, 119, 121, 129, 132, 167, 175
 • Sjugurd i Mo, lærar i Vågå 118
 • Sjøvik, Anne (1865‒1933), folkehøgskuleelev frå Sør-Odal, ei tid i USA 31, 33, 35, 39, 100
 • Skar, Johannes (1837‒1914), norsk folkeminnesamlar 121, 144, 146
 • Skard, Matias (1846‒1927), norsk skulemann 11, 12, 18, 34, 36, 38, 39, 40
 • Skavlan, Olaf (1838–91), norsk litteraturhistorikar 16, 111
 • Skeibrok, Mathias (1851‒96), norsk bilethoggar 108
 • Skjoldborg, Jan Greve (1832─1901), amtmann i Oppland 1878–1900 85
 • Skjåk, Ola Rasmusson (Skjåk-Ola, Teig-Roin) (1744–1803), treskjerar frå Skjåk 149
 • Skogtveit, oppdikta person i forteljinga Vaardise (1886)
 • Skogum, Anders (1858‒1949), husmann og steinhoggar i Vågå 115
 • Skramstad, Adolf (1865‒1927), norsk forfattar 108
 • Skrauland, sersjant, oppdikta person i ei forteljing i Staaveprat (1888)
 • Skrede, Anders (1866–1942), lærar og klokkar i Vågå 156, 163, 173
 • Skurdal (Skudal), sjå Ivar Knutsson
 • Skutevolden, Nils (1861–1940), gardbrukar i Seljord 90
 • Slette, Kari (1822–99), gardbrukarenkje i Heidal 148
 • Slette, Pål (1852–1939), gardbrukar i Heidal 28
 • Sletten, Klaus (1877‒1946), norsk bladmann og organisasjonsmann 125, 132
 • Smelch, sjå Schmelck
 • Snerle, Jakob, sjå Kleiven
 • Soksen, sjå Knut Pedersen Lien
 • Solberg, Ingebjørg (Imbjørg) (1864─1938), folkehøgskuleelev frå Rauland, ei tid i USA, gift med Kristen Svendsø i 1895 1, 44, 47, 48, 85, 98, 99, 100
 • Soot, Eyolf (1859‒1928), norsk målar 108
 • Spødervoll, Knut (1791–1848), norsk lekpredikant 49
 • Stade, Knut (1857–1920), frå Vågå, tidleg til USA 100
 • Stade, Lars Amundsen (Sta’e-Lars) (1776–1838), gardbrukar og reinskyttar i Vågå 10
 • Staksnæs, Torjus Kristensen (1853‒1928), kapellan i Vågå 1892–1905 89, 105
 • Stang, Emil (1834–1912), norsk jurist, høgrepolitikar, stortingsmann og statsminister 97
 • Stang, Fredrik (1867‒1941), norsk jurist, høgrepolitikar, stortingsmann 144
 • Stang, Hans Georg Jacob (1830–1907), norsk politikar, statsråd 6
 • Stav, Gunhild (1864─1932), folkehøgskuleelev frå Melhus, seinare gift med gardbrukar og stortingsmann Arnt J. Einum same stad 47, 51
 • Stead, William T. (1849‒1912), engelsk journalist 104
 • Steen, Johannes (1827‒1906), norsk skulemann, venstrepolitikar, stortingsmann, statsråd og statsminister 85
 • Steenstrup, Johannes (1844–1935), dansk historikar 39
 • Steinhamar, August (1863‒1922), norsk lærar og forfattar 108
 • Steinsvik, Rasmus (1863‒1913), norsk journalist, forfattar og målmann 99, 107, 113
 • Steinvard, pseudonym for Hallvard Hande
 • Stenersen, Andreas (1874‒1911), norsk student, seinare lege og offiser 97, 99
 • Stenersen, Johan Martin (1866‒1948), norsk forlagsbokhandlar 125
 • Stenersen, Jonas (1840–1905), norsk byrettsassessor 97
 • Stenstuen (Bårstad), Knut Stenersen (f. 1849), husmannsson i Vågå, søskenbarn til Ivar Kleiven, flytta frå bygda ca. 1866, til USA etter 1875 174, 175
 • Stevns, Ole Jensen (1867‒1940), dansk folkehøgskulemann 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 48, 52, 98
 • Stokstad, Anne (1857‒93), lærar i Vågå 32, 69, 92, 115
 • Stokstad, Kari (1862‒1942), frå Vågå, budeie i Seljord 23, 25, 27, 32, 34, 44, 73
 • Stokstad, Knut Olsen (1826‒1912), gardbrukar i Vågå 92, 114, 115
 • Stokstad, Mari (1828–1912), gardkone i Vågå 92, 114, 115
 • Stokstad, Ola Olsen (Stor-Stokstad’n) (1783–1865), soldat og gardbrukar i Vågå 30
 • Stokstad, Ola (Olav) (1865‒97), målar frå Vågå, til USA i 1885 48, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119
 • Stokstad, Pål (Paul) (1861‒1946), gardbrukar i Vågå, gift med Kari Helle 114, 115, 116
 • Stokstad, Ragnhild (1868‒1947), lærar i Vågå 86, 92, 99, 120
 • Stor-Heringstad’n, sjå Hans Olsson Heringstad
 • Stor-Lars 37
 • Stor-Ola, sjå Ola Brurusten
 • Stor-Pål, sjå Paul Råstad
 • Stor-Stokstad’n, sjå Ola Olsen Stokstad
 • Storeng, Hans (1847–94), norsk folkehøgskulemann 1, 3, 4
 • Storm, Edvard (1749‒94), norsk diktar 7, 8, 12, 18, 30, 31, 32, 40, 41, 103, 108, 110, 115, 123, 126, 133, 135, 142, 160
 • Storm, Johan (1712‒76), prest i Vågå 1746‒76 12
 • Storm, Johan (1836‒1920), norsk språkmann, dialektforskar 110, 137
 • Storvik, Anton (truleg A. Iversen S. 1869–1949), ung mann i Vågå 89
 • Strøm, Hagbarth (1854─1912), norsk lege 75
 • Strøm, Halfdan (1863─1949), norsk målar 108
 • Støylen, Bernt (1858‒1937), norsk teolog 127
 • Staal, Emil (1861–1927), dansk sakførar 87
 • Sundbø, Halvor (1854‒1939), folkehøgskuleelev og -lærar i Seljord, seinare gardbrukar i Solum 1, 3, 33, 34, 35, 39, 43, 51, 52, 85, 90
 • Sundbø, Sigurd, sjå Sigurd Telnes
 • Svane, Christian, dansk folkehøgskuleelev 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 31, 33, 35, 43
 • Svanø, Bjarne (1883–1925), norsk-amerikansk ingeniør og professor, til USA i 1908 154, 159
 • Svarvarhaugen (Haugen), Brit, sjå Brit Kleiven
 • Svarvarhaugen (Haugen), Marit (1784–1868), mormor til Ivar Kleiven 27, 122
 • Sveinsson, Anna (1867–1959), folkehøgskuleelev frå Seljord, seinare gift med lærar Henrik Kvalheim frå Granvin 44, 49, 51, 58, 85, 90, 93, 94
 • Sveinsson, Olaf (1842‒1922), lærar, klokkar, postopnar og lensmann i Seljord, venstrepolitikar, stortingsmann 57, 84, 85, 88
 • Sveinsson, Tone (1873–1950), ungjente frå Seljord, seinare gift i Solum 49
 • Svendsø, Kristen (1850–1920), lensmann i Våle 90
 • Sverdrup, Jakob (1845–99), norsk venstrepolitikar, stortingsmann og statsråd 12
 • Sverdrup, Johan (1816‒92), norsk venstrepolitikar, stortingsmann og statsminister 6
 • Sylte, Anders (1827─1913), frå Fron, gardbrukar på Nordre Prestgard i Heidal 148, 168
 • Syversen, Tom, norskætta i Shawtown i USA 141, 142, 145
 • Sæterdal, Jakob Rasmusson (1756–1821), treskjerar frå Lom, busett i Vågå 148
 • Sørensen, Anna, folkehøgskuleelev i Seljord 44
 • Sørensen, Johannes (1851─1945), landhandlar i Seljord, seinare i Kviteseid 43
 • Sørenssen, Aimar (1823‒1908), norsk venstrepolitikar, stortingsmann og statsråd 6, 16, 18, 118
 • Sørum, sjå Iver O. Lunde
 • Saastad, Olaus (1861‒1906), landhandlar og stasjonshaldar i Vågå 70, 102, 106, 110, 113

T

U

V

W

Æ

 • Æsop (500-t. f.Kr.), gresk fabeldiktar 40

Ø

Å