Eigedomar i Fedje og folket

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eigedomar i Fedje og folket er eit oversyn over alle eigedomar som er med i den digitale bygdeboka Fedje og folket.

Då det i 1886 vart vedteke at alle eigedomar på landet skulle ha gards- og bruksnummer, var Fedje sokn ein del av Lindås herad. Det lågaste ledige nummeret vart 167, og etter at Fedje vart eigen kommune i 1947 såg ein ingen grunn til å endre på dette. Gardsnumra på Fedje går difor frå 167 til 173. Gardsnumrene vart tildelt område, som ikkje stemmer heilt med den gamle gardsstrukturen.

I tabellen er eigedomane sortert slik dei er i den trykte utgåva av Fedje og folket. Vi tror at dette er den strukturen folk på Fedje lettast vil kjenne seg att i. For dei som ikkje er kjende på Fedje, men som til dømes leiter etter slekt der, kan det vere lettare å sortere tabellen etter gards- og bruksnummer (hold inne shift og trykk øvst i både kolonner) eller etter bruksnamn.

Det kan kome endringar eller rettingar i tabellen under arbeidet med å leggje ut bygdeboka på Lokalhistoriewiki.

Gnr. Bnr. Matrikkeleining Bolk i boka Bruk/eigedom
167 1 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen
167 2 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen
167 3 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen
167 4 Rognsvågen Rognsvågen Brekke
167 6 Rognsvågen Rognsvågen Nesheim
167 7 Rognsvågen Rognsvågen Solheim
167 8 Rognsvågen Rognsvågen Varhaug
167 9 Rognsvågen Rognsvågen Varås
167 13 Rognsvågen Rognsvågen Fjordglytt
167 14 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 76
167 15 Rognsvågen Rognsvågen Utan namn
167 18 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 64
167 20 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 72
167 23 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 100
167 25 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 101
167 26 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 105
167 27 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 103
167 33 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 96
167 34 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 94
167 35 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 92
167 26 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 90
167 38 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 80
167 39 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 82
167 41 Rognsvågen Rognsvågen Rognsvågen 88
168 1 Fedje Kopper Kopper
168 1b Fedje Kopper Kopper
168 2 Fedje Kopper Kopper
168 3 Fedje Kopper Kopper
168 4 Fedje Kopper Kopper
168 30 Fedje Kopper Kopper
168 34 Fedje Kopper Skolheim
168 35 Fedje Kopper Bakken
168 37 Fedje Kopper Tongaren
168 39 Fedje Kopper Nyheim
168 40 Fedje Kopper Norheim
168 44 Fedje Kopper Solstein
168 46 Fedje Kopper Solheim
168 53 Fedje Kopper Hagen
168 58 Fedje Kopper Åsheim
168 61 Fedje Kopper Solheim
168 70 Fedje Kopper Steinvik
168 84 Fedje Kopper Bøgaren
168 85 Fedje Kopper Fredtun
168 86 Fedje Kopper Tunsberg
168 89 Fedje Kopper Midttun
168 106 Fedje Kopper Lundeheim
168 108 Fedje Kopper Bakketufta
168 112 Fedje Kopper Solbakken
168 116 Fedje Kopper Haugen
168 127 Fedje Kopper Aker
168 129-130 Fedje Kopper Sollund
168 141 Fedje Kopper Høgtun
168 146 Fedje Kopper Frydenlund
168 160 Fedje Kopper Solvoll
168 179 Fedje Kopper Kåretun
168 189 Fedje Kopper Parktun
168 194 Fedje Kopper Roaldtun
168 213 Fedje Kopper Bakken
168 223 Fedje Kopper Elsero
168 231 Fedje Kopper Skipshaugen
168 294 Fedje Kopper Heimly
168 329 Fedje Kopper Mulevegen 6
168 335 Fedje Kopper Mulevegen 3
168 352 Fedje Kopper Stormarkvegen 17
168 390 Fedje Kopper Stormarkvegen 26
168 394 Fedje Kopper Kopper 8
168 410 Fedje Kopper Kopper 3
168 479 Fedje Kopper Kopper 18
168 512 Fedje Kopper Mulevegen 4
168 522 Fedje Kopper Kopper 10
168 523 Fedje Kopper Kopper 20B
168 524 Fedje Kopper Kopper 20A
168 534 Fedje Kopper Mulevegen 16
168 5 Fedje Husa Husa
168 6 Fedje Husa Husa
168 7 Fedje Husa Husa
168 8 Fedje Husa Husa
168 9 Fedje Husa Husa
168 10 Fedje Husa Husa
168 11 Fedje Husa Husa
168 12 Fedje Husa Husa
168 48 Fedje Husa Skansen
168 50 Fedje Husa Solstrand
168 51 Fedje Husa Toskarhaugen
168 54 Fedje Husa Lihaug
168 59 Fedje Husa Nordstrand
168 62 Fedje Husa Heimly
168 63 Fedje Husa Håland
168 73 Fedje Husa Heimly
168 83 Fedje Husa Nordtun
168 87 Fedje Husa Tunsvoll
168 90 Fedje Husa Sjøberg
168 95 Fedje Husa Viktun
168 104 Fedje Husa Bakketun
168 111 Fedje Husa Soltuft
168 126 Fedje Husa Turidli
168 132 Fedje Husa Norli
168 145 Fedje Husa Kronheim
168 172 Fedje Husa Granly
168 182 Fedje Husa Husahaugen
168 183 Fedje Husa Høgtun
168 185 Fedje Husa Lamhaug
168 193 Fedje Husa Kroken
168 199 Fedje Husa Husatun
168 200 Fedje Husa Myrvang
168 215 Fedje Husa Haugås
168 217 Fedje Husa Vassenden
168 229 Fedje Husa Daltun
168 235 Fedje Husa Nordhaug
168 243 Fedje Husa Bømark
168 245 Fedje Husa Nordseth
168 260 Fedje Husa Kalvedalen 11
168 269 Fedje Husa Hamretun
168 270 Fedje Husa Kåberget
168 274 Fedje Husa Ramesflaten
168 279 Fedje Husa Anneli
168 283 Fedje Husa Lia
168 298 Fedje Husa Solly
168 341 Fedje Husa Mulevegen 27
168 357 Fedje Husa Kalvedalen 21
168 398 Fedje Husa Mulevegen 44
168 415 Fedje Husa Kalvedalen 3
168 426 Fedje Husa Mulevegen 15
168 430 Fedje Husa Kalvedalen 8
168 442 Fedje Husa Mulevegen 42
168 464 Fedje Husa Mulevegen 19
168 508 Fedje Husa Mulevegen 28
168 13 Fedje Opphaugen Opphaugen
168 69 Fedje Opphaugen Oppdal
168 114 Fedje Opphaugen Fjordglytt
168 14 Fedje Uthaugen Uthaugen
168 20 Fedje Uthaugen Uthaugen
168 64 Fedje Uthaugen Sandvik
168 66 Fedje Uthaugen Bergstad
168 67 Fedje Uthaugen Borge
168 431/432 Fedje Uthaugen Muren 17
168 55 Fedje Smiholmen Ternes
168 326 Fedje Smiholmen Mulevegen 73
168 346 Fedje Smiholmen Mulevegen 75
168 15 Fedje Eide Eide
168 32 Fedje Eide Grendaberget
168 65 Fedje Eide Fjæreide
168 165 Fedje Eide Neseide
0 0 Fedje Blåstokken Blåstokken
168 16 Fedje Brotet Brotet
168 77 Fedje Brotet Heimborg
168 124 Fedje Brotet Rosenborg
0 0 Fedje Kristiansplass Kristiansplass
168 17 Fedje Grenda Grenda
168 143 Fedje Grenda Nyvang
168 158 Fedje Grenda Villatun
168 216 Fedje Grenda Flattun
168 18 Fedje Muren Muren
168 36 Fedje Muren Steinborg
168 42 Fedje Muren Solberg
168 47 Fedje Muren Tuften
168 71 Fedje Muren Bratsberg
168 72 Fedje Muren Nyborg
168 80 Fedje Muren Oppheim
168 82 Fedje Muren Strandly
168 103 Fedje Muren Frydenlund
168 117 Fedje Muren Kyrkjetomta
168 135 Fedje Muren Eidsberg
168 360 Fedje Muren Stormarkvegen 4
0 0 Fedje Stuberg Øvre Stuberg
168 19 Fedje Stuberg Stuberg
168 43 Fedje Stuberg Sjøvold
168 52 Fedje Stuberg Solvang
168 184 Fedje Stuberg Vikarhaug
168 253 Fedje Stuberg Solli
168 21-22 Fedje Berge Berge
168 49 Fedje Berge Berg
168 79 Fedje Berge Bergtun
168 23 Fedje Børo Byttestykket
168 24 Fedje Børo Børo
168 33 Fedje Børo Børhaug
168 60 Fedje Børo Sjøtun
168 74 Fedje Børo Lykkestrand
168 101 Fedje Børo Turidtun
168 137 Fedje Børo Tune
168 155 Fedje Børo Strand
168 312 Fedje Børo Åsheim
168 25 Fedje Tangane Nord-Tangen
168 26 Fedje Tangane Midt-Tangen
168 27 Fedje Tangane Nedst-Tangen
168 56 Fedje Tangane Brattli
168 93 Fedje Tangane Skotholmevegen 13
168 128 Fedje Tangane Nytun
168 190 Fedje Tangane Haga
168 214 Fedje Tangane Midtbø
168 218 Fedje Tangane Nestun
168 353 Fedje Tangane Skotholmevegen 21
168 385 Fedje Tangane Skotholmevegen 15
168 401 Fedje Tangane Sjånesvegen 24
168 439 Fedje Tangane Skotholmevegen 18
168 440 Fedje Tangane Sjånesvegen 21
168 28 Fedje Vika Vika
168 78 Fedje Vika Brekke
168 152 Fedje Vika Sylvartun
168 29 Fedje Steinborg Steinborg
0 0 Kremmarholmen Holmen Holmen
0 0 Kremmarholmen Ertsholmen Ertsholmen
0 0 Kremmarholmen Kremmarholmen Kremmarholmen
169 1 Kremmarholmen Kremmarholmen Kremmarholmen
169 2 Kremmarholmen Kremmarholmen Kremmarholmen
169 6 Kremmarholmen Kremmarholmen Havnberg
169 17 Kremmarholmen Kremmarholmen Norddal
169 33 Kremmarholmen Kremmarholmen Brunes
169 47 Kremmarholmen Kremmarholmen Vågeneset
169 60 Kremmarholmen Kremmarholmen Bruvoll
169 62 Kremmarholmen Kremmarholmen Holmen
169 109 Kremmarholmen Kremmarholmen Kræmmerholmen handelsstad
169 136 Kremmarholmen Kremmarholmen Kremmarholmen 24–38
0 0 Kremmarholmen Sulo Sulo
169 13 Kremmarholmen Sulo Fjæra
169 15 Kremmarholmen Sulo Bratland
169 25 Kremmarholmen Sulo Fredly
169 27 Kremmarholmen Sulo Soltun
169 32 Kremmarholmen Sulo Fredly
169 34 Kremmarholmen Sulo Oppheim
169 35 Kremmarholmen Sulo Nordberg
169 39 Kremmarholmen Sulo Myrhaug
169 41 Kremmarholmen Sulo Fagerheim
169 42 Kremmarholmen Sulo Solbakken
169 43 Kremmarholmen Sulo Einartun
169 44 Kremmarholmen Sulo Brunes
169 45 Kremmarholmen Sulo Soltun
169 49 Kremmarholmen Sulo Haugtun
169 50 Kremmarholmen Sulo Lyngbakken
169 51 Kremmarholmen Sulo Sulen
169 52 Kremmarholmen Sulo Lyngbø
169 54 Kremmarholmen Sulo Lynghaug
169 56 Kremmarholmen Sulo Nyborg
169 57 Kremmarholmen Sulo Kleiva
169 64 Kremmarholmen Sulo Myrtun
169 65 Kremmarholmen Sulo Kahrsneset
169 66 Kremmarholmen Sulo Neset og Smineset
169 67 Kremmarholmen Sulo Fredheim
169 69 Kremmarholmen Sulo Hauge
169 70 Kremmarholmen Sulo Ringvoll
169 72 Kremmarholmen Sulo Fagnadstøl
169 77 Kremmarholmen Sulo Moberg
169 87 Kremmarholmen Sulo Sjølosstasjonen
169 95 Kremmarholmen Sulo Grønvoll
169 99 Kremmarholmen Sulo Kleppe
169 101 Kremmarholmen Sulo Walderhaug
169 118 Kremmarholmen Sulo Vidnappsvegen 20
169 145 Kremmarholmen Sulo Vidnappsvegen 25
169 151 Kremmarholmen Sulo Vidnappsvegen 4
169 165 Kremmarholmen Sulo Mulevegen 118
169 197–199 Kremmarholmen Sulo Mulevegen 159
169 202 Kremmarholmen Sulo Mulevegen 142
169 203 Kremmarholmen Sulo Mulevegen 140
169 210 Kremmarholmen Sulo Mulevegen 138
169 221 Kremmarholmen Sulo Mulevegen 148
169 4 Kremmarholmen Hesteneset Hesteneset
169 26 Kremmarholmen Hesteneset Sjøtun
169 30 Kremmarholmen Hesteneset Heimvard
169 121 Kremmarholmen Hesteneset Mulevegen 132
169 18 Kremmarholmen Hesthaugen Solhaug
169 23 Kremmarholmen Hesthaugen Havtun
169 24 Kremmarholmen Hesthaugen Utsikten
169 55 Kremmarholmen Hesthaugen Kveldsol
169 59 Kremmarholmen Hesthaugen Sjøholt
169 68 Kremmarholmen Hesthaugen Vesttun
169 71 Kremmarholmen Hesthaugen Østheim
169 75 Kremmarholmen Hesthaugen Havblikk
169 76 Kremmarholmen Hesthaugen Årland
169 102 Kremmarholmen Hesthaugen Vestheim
169 119 Kremmarholmen Hesthaugen Vidnappsvegen 45
169 229 Kremmarholmen Hesthaugen Utan namn
169 5 Kremmarholmen Langedalen Langedalen
169 22 Kremmarholmen Langedalen Austre Langedal
169 31 Kremmarholmen Langedalen Midtre Langedal
169 78 Kremmarholmen Langedalen Vestborg
169 81 Kremmarholmen Langedalen Grønbakken
169 113 Kremmarholmen Langedalen Sæltun
169 125 Kremmarholmen Langedalen Vidnappsvegen 44
0 0 Kremmarholmen Mulen Mulen
169 14 Kremmarholmen Mulen Solberg
169 16 Kremmarholmen Mulen Mulen
169 38 Kremmarholmen Mulen Strandberg
169 79 Kremmarholmen Mulen Berglund
169 7 Kremmarholmen Muleide Muleide
169 8 Kremmarholmen Kongestølen Nymark
169 9 Kremmarholmen Kongestølen Kongestølen
169 10 Kremmarholmen Kongestølen Kongestø
169 36 Kremmarholmen Kongestølen Nytun
169 19 Kremmarholmen Smineset Smineset
169 37 Kremmarholmen Smineset Bergly
169 3 Kremmarholmen Holmengrå Holmengrå fyr
170 1 Moldøyna Skotholmen Skotholmen
170 8 Moldøyna Skotholmen Skotholmberget
170 13 Moldøyna Skotholmen Nordhaug
170 14 Moldøyna Skotholmen Nordstrand
170 2 Moldøyna Moldøyna Moldøyna
170 3 Moldøyna Moldøyna Moldøyna
170 4 Moldøyna Moldøyna Moldøyna
170 5 Moldøyna Moldøyna Moldøyna
170 6 Moldøyna Moldøyna Moldøyna
170 9 Moldøyna Moldøyna Tørisneset
170 12 Moldøyna Moldøyna Solbakken
170 16 Moldøyna Moldøyna Nordvik
170 20 Moldøyna Moldøyna Strandheim
170 27 Moldøyna Moldøyna Sjøstrand
170 30 Moldøyna Moldøyna Moldøyskjeret
170 31 Moldøyna Moldøyna Fjordtun
170 38 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 39
170 39 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 40
170 46 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 24
170 47 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 35
170 52 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 32
170 54 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 38
170 56 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 34
170 57 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 36
170 70 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 26
170 79 Moldøyna Moldøyna Skotholmevegen 33
171 1 Træsneset Træsneset Træsneset
169 93 Kremmarholmen Træsneset Steindal
169 107 Kremmarholmen Træsneset Bruneset
169 120 Kremmarholmen Træsneset Træsnesvegen 3
169 158 Kremmarholmen Træsneset Mulevegen 78
171 2 Træsneset Træsneset Bruknapp
172 18 Stormark Træsneset Solhaug
172 187 Stormark Træsneset Hodnestøl
168 81 Fedje Svena Stølheim
168 88 Fedje Svena Bergheim
168 102 Fedje Svena Bøtun
168 115 Fedje Svena Berglund
168 120 Fedje Svena Lid
168 121 Fedje Svena Austli
168 131 Fedje Svena Myrheim
168 138 Fedje Svena Parktun
168 144 Fedje Svena Vestbakk
168 163 Fedje Svena Gimle
168 171 Fedje Svena Maihaugen
168 175 Fedje Svena Haugatun
168 191 Fedje Svena Tryggheim
168 195 Fedje Svena Leite
168 232 Fedje Svena Strandtun
168 234 Fedje Svena Støltun
168 236 Fedje Svena Agatun
168 268 Fedje Svena Bøgardstun
168 328 Fedje Svena Kalvedalen 10
168 343 Fedje Svena Stormarkvegen 52–54/Rognsvågen 2–4
168 344 Fedje Svena Stormarkvegen 50
168 345 Fedje Svena Stormarkvegen 72
168 358 Fedje Svena Rognsvågen 3
168 376 Fedje Svena Rognsvågen 5
168 416 Fedje Svena Stormarkvegen 52B
168 420 Fedje Svena Stormarkvegen 52C
168 421 Fedje Svena Stormarkvegen 52D
168 422 Fedje Svena Stormarkvegen 52
168 424 Fedje Svena Stormarkvegen 60
168 449 Fedje Svena Stormarkvegen 75
168 452 Fedje Svena Rognsvågen 21
168 453 Fedje Svena Rognsvågen 19
168 516 Fedje Svena Flagghaugen
170 11 Moldøyna Svena Kvalneset
170 15 Moldøyna Svena Strandvoll
170 18 Moldøyna Svena Soltun
170 19 Moldøyna Svena Østvoll
167 12 Rognsvågen Husøyna Austbø
168 140 Fedje Husøyna Nyheim
168 203 Fedje Husøyna Utheim
168 204 Fedje Husøyna Haugeli
168 205 Fedje Husøyna Bakkeli
168 208 Fedje Husøyna Austbø
168 219 Fedje Husøyna Stølshaugen
168 221 Fedje Husøyna Aarland
168 230 Fedje Husøyna Myrheim
168 233 Fedje Husøyna Austli
168 240 Fedje Husøyna Hildebu
168 242 Fedje Husøyna Jan-ås
168 246 Fedje Husøyna Øitun
168 247 og 256 Fedje Husøyna Magneheim
168 248 Fedje Husøyna Kirstentun
168 250 Fedje Husøyna Lunheim
168 251 Fedje Husøyna Hagatun
168 259 Fedje Husøyna Vårheim
168 264 Fedje Husøyna Austbø
168 265 Fedje Husøyna Sjøtun
168 278 Fedje Husøyna Svingen
168 282 Fedje Husøyna Berghammer
168 284 Fedje Husøyna Knausen
168 293 Fedje Husøyna Vannlinjen
168 301 Fedje Husøyna Tippetue
168 302 Fedje Husøyna Brattli
168 308 Fedje Husøyna Husøyna 52 og 65A/B
168 315 Fedje Husøyna Flundrevågsvegen 24
168 316 Fedje Husøyna Flundrevågsvegen 30
168 321 Fedje Husøyna Flundrevågsvegen 22
168 322 Fedje Husøyna Husøyna 11
168 327 Fedje Husøyna Flundrevågsvegen 13
168 336 Fedje Husøyna Husøyna 32
168 337 Fedje Husøyna Husøyna 41
168 338 Fedje Husøyna Husøyna 43
168 339 Fedje Husøyna Husøyna 47
168 340 Fedje Husøyna Husøyna 36
168 351 Fedje Husøyna Husøyna 27
168 372 Fedje Husøyna Flundrevågsvegen 11
168 374 Fedje Husøyna Flundrevågsvegen 9
168 377 Fedje Husøyna Husøyna 51
168 403 Fedje Husøyna Husøyna 59
168 412 Fedje Husøyna Husøyna 67
168 437 Fedje Husøyna Flundrevågsvegen 17
168 445 Fedje Husøyna Husøyna 61
168 476 Fedje Husøyna Husøyna 50
168 478 Fedje Husøyna Flundrevågsvegen 15
168 483 Fedje Husøyna Husøyna 53
168 485 Fedje Husøyna Husøyna 34
168 495 Fedje Husøyna Husøyna 45
168 500 Fedje Husøyna Husøyna 54
170 28 Moldøyna Husøyna Nordheim
170 29 Moldøyna Husøyna Fjellheim
170 36 Moldøyna Husøyna Austbø
170 41 Moldøyna Husøyna Husøyna 24, 26 og 30
170 42 Moldøyna Husøyna Husøyna 38
170 69 Moldøyna Husøyna Husøyna 28
172 1 Stormark Stormark Stormark
172 2 Stormark Stormark Stormark
172 3 Stormark Stormark Fjellheim
172 4 Stormark Stormark Nyheim
172 5 Stormark Stormark Solhaug
172 6 Stormark Stormark Stensland
172 7 Stormark Stormark Fredheim
172 8 Stormark Stormark Solbakken
172 10 Stormark Stormark Mortland
172 11 Stormark Stormark Fjellbakken
172 12 Stormark Stormark Solvang
172 13 Stormark Stormark Bakke
172 14 Stormark Stormark Fjærdal
172 15 Stormark Stormark Fjørøen
172 20 Stormark Stormark Haugen
172 21 Stormark Stormark Nordre Fjellheim
172 22 Stormark Stormark Norheim
172 23 Stormark Stormark Myrdal
172 24 Stormark Stormark Solvang
172 27 Stormark Stormark Solbakken
172 29 Stormark Stormark Sørhaug
172 30 Stormark Stormark Solbakken
172 31 Stormark Stormark Solberg
172 32 Stormark Stormark Solstrand
172 33 Stormark Stormark Hustad
172 34 Stormark Stormark Strand
172 35 Stormark Stormark Myr
172 38 Stormark Stormark Sandnes
172 40–92 Stormark Stormark Stormark-parsellane
172 95 Stormark Stormark Sørheim
172 96 Stormark Stormark Knatten
172 97 Stormark Stormark Nordby
172 107 Stormark Stormark Berglund
172 114 Stormark Stormark Hagetun
172 115 Stormark Stormark Nyborg
172 117 Stormark Stormark Lyngbø
172 123 Stormark Stormark Haugatun
172 125 Stormark Stormark Kjelltun
172 127 Stormark Stormark Fjærhaug
172 129 Stormark Stormark Marittun
172 132 Stormark Stormark Bergheim
172 138 Stormark Stormark Fjærli
172 139 Stormark Stormark Vesttun
172 140 Stormark Stormark Kjellås
172 141 Stormark Stormark Solglytt
172 143 Stormark Stormark Åsgård
172 144 Stormark Stormark Nordheim
172 147 Stormark Stormark Jensebu
172 148 Stormark Stormark Lynghaug
172 149 Stormark Stormark Liatun
172 153 Stormark Stormark Myrhaug
172 154 Stormark Stormark Lyngtun
172 155 Stormark Stormark Fyrsundvegen 11
172 158 Stormark Stormark Stormarkvegen 331
172 160 Stormark Stormark Stormarkvegen 349
172 166 Stormark Stormark Mortevikvegen 8
172 183 Stormark Stormark Stormarkvegen 339
172 186 Stormark Stormark Banevegen 23
172 194 Stormark Stormark Fyrsundvegen 119
172 198 Stormark Stormark Fyrsundvegen 10
172 203 Stormark Stormark Banevegen 11
172 206 Stormark Stormark Stormarkvegen 304
172 209 Stormark Stormark Mortevikvegen 9
172 210 Stormark Stormark Mortevikvegen 20
172 213 Stormark Stormark Banevegen 46
172 220 Stormark Stormark Stormarkvegen 333
172 221 Stormark Stormark Mortevikvegen 16
172 227 Stormark Stormark Banevegen 9
172 230 Stormark Stormark Mortevikvegen 38
172 236 Stormark Stormark Mortevikvegen 13
172 9 Stormark Vågane Våge
172 28 Stormark Vågane Austgård
172 98 Stormark Vågane Brattvoll
172 113 Stormark Vågane Øvrevoll
172 131 Stormark Vågane Løvoll
172 145 Stormark Vågane Utsikten
172 157 Stormark Vågane Bakken
172 228 Stormark Vågane Sildevågen 38
172 246 Stormark Vågane Sildevågen 37
172 247 Stormark Vågane Utan namn (Vågane)
172 16 Stormark Nygård Nygård
172 36 Stormark Nygård Storhaug
172 37 Stormark Nygård Myre
172 100 Stormark Nygård Lyngtun
172 103 Stormark Nygård Bergtun
172 106 Stormark Nygård Sørli
172 111 Stormark Nygård Bakkehaug
172 116 Stormark Nygård Rødland
172 124 Stormark Nygård Høgtun
172 150 Stormark Nygård Lyngbø
172 168 Stormark Nygård Fedjemarka 44
172 175 Stormark Nygård Fedjemarka 33
172 179 Stormark Nygård Fedjemarka 16
172 197 Stormark Nygård Stormarkvegen 166
172 200 Stormark Nygård Stormarkvegen 164
172 212 Stormark Nygård Fedjemarka 9
172 240 Stormark Nygård Fedjemarka 40
173 1 Hellisøy Hellisøy Hellisøy fyr


Fedje komm.svg Eigedomar i Fedje og folket er henta frå Fedje og folket av Arvid Skogseth, og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Denne digitale, oppdaterte utgåva av gards- og ættesoga for Fedje kommune vart utarbeida av Skogseth i 2022. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Ein kan også melde frå på epost til arviskog(krøllalfa)online.no.

Sjå også: ForsideBakgrunnLitt allmennsoge om FedjeForordLesarrettleiingForkortingar og ordtydingarShort introduction in EnglishKjelderLitteratur